Vi ser en blå regjering som virkelig handler på mange viktige områder som helse - veier - asylpolitikk

Hva har de fått til på de tre punktene?

Alle politikere lyver. Uansett parti. Er vel ikke noe nytt liksom.

1

og også at deres flyktningepolitikk faller sammen. Til og med medlemmer av partiet er enige i kritikken ser vi i kommentarfeltene.

Flyktningepolitikken.

Same artikkelforfatter.

Kvart punkt.

1: Ap sin "invitasjon": Artikkelforfatteren prøver å få det til at Ap snudde i den saken ved å akseptere 8 000 (som Høgre var for) og ikkje 10 000. Slikt faller på sin eigen latterlegheit.

2: Streng eller human politikk: Artikkelforfatteren prøver å gjere eit poeng av at ein tydelegvis ikkje kan ha ein bade streng og human politikk. Igjen vert dette berre tull. Sjølsagt kan ein human politikk vere streng og motsatt.

3: Private kontra offentleg: Her har artikkelforfatteren eit poeng.

4: Midlertidig arbeidstillatelse før identitetsavklaring og vurdering av beskyttelsesbehovet: Påstanden er at dette vil auka straumen av innvandrarar til Norge. Ser ingen dokumentasjon på at dette er tilfellet.

5: Kompetansekartlegging skal skje innen en måned etter ankomst: Her er Høgre og Ap ueinige. Ein kan ikkje seie at det eine partiet tek feil, det andre har rett I ei slik sak.

6: Bosetting: Det er då litt søtt at ein frå Høgre klagar over at 2 representanter frå Ap har ulikt syn på ei sak, når dei sit I ei regjering med FrP kor det er ganske vanleg at ulike representanter lirer av seg ting som ikkje er partiet si offisielle linje.

Igjen står vi tilbake med eit partsinnlegg som ikkje på nokon måte gjev noko fasitsvar om andre parti.

2
neondian [sitat…] La oss ta for oss dei 4 punkta I denne artikkelen, basert på at du skriv at Ap mangler handlekraft: 1: Eigendomsskatt: Når Ap har innført dette, er det eit teikn på handle...

1: Eigendomsskatt: Når Ap har innført dette, er det eit teikn på handlekraft eller ikkje? At det kan føre til auka pris er nok rett, og kanskje ikkje det luraste dei har gjort viss vi ser på dette som ei enkeltsak.

Eiendomskatt vil bremse prisstigningen på boliger, ikke øke den.

I praksis er boligprisen regulert av hva folk har råd til å betale og forventningen om prisvekst.

Forøvrig er det ikke eiendomskatt i Oslo på den type boliger som er aktuell for de som skal inn på markedet - det er ikke de som skal ha hus på Bygdøy.

1
neondian [sitat…] Flyktningepolitikken. Same artikkelforfatter. Kvart punkt. 1: Ap sin "invitasjon": Artikkelforfatteren prøver å få det til at Ap snudde i den saken ved å akseptere 8 000 (...

6: Bosetting: Det er då litt søtt at ein frå Høgre klagar over at 2 representanter frå Ap har ulikt syn på ei sak, når dei sit I ei regjering med FrP kor det er ganske vanleg at ulike representanter lirer av seg ting som ikkje er partiet si offisielle linje.

Artikkelen er fra januar i år. Ett av temaene til diskusjon var om man kunne pålegge kommunene å bosette flyktninger. Dette som du sier ikke minst i forhold til at Frps leder oppfordret fprs kommunestyrerepresentater til sabotasje av bosetting i kommunene.

Det han klager på er altså at spørsmålet diskuteres i andre parti - samtidig som hans samarbeidspartner i regjeringen saboterer deres egen statsråds arbeid og oppgaver!

Klarere kan det vel ikke vises at dette er et rent sverteinnlegg - som naturlig nok falt i smak hos trådstarter.

Artikkelen er forøvrig her.

2
deleted287273

Nå senest i Oslo i boligpolitikken og også at deres flyktningepolitikk faller sammen. Til og med medlemmer av partiet er enige i kritikken ser vi i kommentarfeltene.

Hverken AP eller Høyre ønsker endring i boligpolitikken i Oslo. De ønsker fortsatt prisvekst.

Og hverken AP eller Høyre kan føre en flyktningepolitikk som fungerer i Oslo. Det norske systemet er ikke designet for å håndtere sike utfordringer som en flyktningestrøm fører med seg på en god måte.

1
SIG100 [sitat…] Artikkelen er fra januar i år. Ett av temaene til diskusjon var om man kunne pålegge kommunene å bosette flyktninger. Dette som du sier ikke minst i forhold til at Frps le...
deleted287273

Artikkelen er fra januar i år. Ett av temaene til diskusjon var om man kunne pålegge kommunene å bosette flyktninger. Dette som du sier ikke minst i forhold til at Frps leder oppfordret fprs kommunestyrerepresentater til sabotasje av bosetting i kommunene.

Diskrepansen mellom nasjonal og lokalpolitikk finner du internt i alle partier. I ulike saker.

1
neondian OK, er ikkje lommekjent I Oslo.

Det er i orden.

Eiendomskatten i Oslo er innført med et bunnfradrag på 4 millioner. Verdien er fastsatt til 4 * likningsverdien * 80%. Siden likningsverdien er 25% av markedsverdien (beregnet ut i fra kvadratmeterpris i området for type bolig), så skal man altså ha en bolig til over 5 mill før eiendomskatten i det hele slår inn.

Det er ikke uvanlig med påstander om at eiendomskatten eller skjerpelse av skattefordelene for bolig vil øke prisene både for boliger og leiepriser samt gjøre det vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.

Dette argumentet har kun relevans dersom det var byggeprisene som bestemte prisene (og at man ikke ser hele skattesystemet i sammenheng). Det er på ingen måte tilfelle. Riktignok har tomteprisene skutt i været (også eierne av tomter vil ha sin del av kaka), men det har ikke akkurat vært dårlig butikk å drive "eiendomsutvikling" det siste tiåret.

I tillegg kommer selvsagt at nybygg står for kun en liten del av markedet.

Det som bestemmer prisene er som sagt betalingsevnen og villigheten til de som skal kjøpe bolig. Den er bestemt av rente, kjøperens økonomi og ikke minst forventningene om fremtidig (skattefri) verdistigning. Med lave renter, betydelige skattefordeler og vill prisvekst (samt et ikke ubetydelig etterslep på boligbyggingen i de største byene, særlig Oslo) så har man oppskriften på en boligboble.

Når selv de som ikke er ferdige med utdanningen klager over at de ikke kommer inn på boligmarkedet med dagens priser så er all mulig grunn til å få opp øynene. Det finnes ikke noe land verken nå eller historisk der det er normalt at studenter eier egen bolig.

Med en gradvis utfasing av skattefordelene og økt beskatning, så vil også markedet etterhvert roe seg og man kan få en relativt myk landing i stedet for et krakk. Betalingsevnen og viljen for bolig vil reduseres og prisveksten vil flate ut (kanskje til og med en mindre rekyl). Samtidig vil man kunne senke andre skatter tilsvarende og omfordele fra de som sitter med boliger med enorme latente gevinster (delvis basert på skattegaver) til de som har større behov.

Problemet til Norges Bank (og grunnen til at de gang på gang ber politikerne om å gjøre noe med boligbeskatningen ) er at deres verktøy - rentefastsettelsen - ikke bare berører boligmarkedet, men hel økonomien. De ønsker å holde renten lav for å stimulerer bedrifter og etterspørsel, men det bidrar samtidig til boligprisveksten. Deres verktøy er rett og slett for omfattende - det er de tonedøve og feige politikerne som har de treffsikre, målrettede verktøyene.

2

Nå senest i Oslo i boligpolitikken og også at deres flyktningepolitikk faller sammen. Til og med medlemmer av partiet er enige i kritikken ser vi i kommentarfeltene.

Har du noen argumenter mot boligpolitikken og flyktningepolitikken til AP da? Altså som ikke står i blogger rundt om? Altså egne argumenter? Jeg bare lurer, men antar at du har ingen. Altså at du er kun ute etter å sverte, hetse og spamme som vanlig.

2

Den aller største pratmakeren i Ap er monsieur dialogue Gahr Støre.

Han hevder utrettelig at formuesskatten er av uvesentlig betydning for bedrifter og næringsliv, men selv tar han ut utbytte fra firmaet sitt for å betale denne skatten.

"Støre og familien tok ut 2,1 millioner i utbytte - hegnar.no

Sep 28, 2016 - Jonas Gahr Støre og familien tok ut et pent utbytte fra familieselskapet i fjor."

Dette "familieselskapet" styres og eies nesten i sin helhet av JGS, men av skattehensyn (?) er 7% av verdiene ført på hver av de to sønnene.

1
jeolno Den aller største pratmakeren i Ap er monsieur dialogue Gahr Støre. Han hevder utrettelig at formuesskatten er av uvesentlig betydning for bedrifter og næringsliv, men selv tar han...

Den aller største pratmakeren i Ap er monsieur dialogue Gahr Støre.

Det er litt rart med desse tilhengjarane til FrP (og enkelte av politikarane deira og). Dei har tydelegvis ikkje skjønt kor konfliktdempande det er å snakke saman.

Difor driv dei og harselerar med Støre fordi han faktisk har skjønt kor viktig det er å snakke saman for å dempe eventuelle konfliktar.

Når vi ser på sosiale media og den skrikinga mange av desse tilhegjarane står for så er det litt lettare å skjøne. Desse skrikhalsane er ikkje interessert i å snakke med nokon, men å skrike til nokon.

2
KongBob Hva skal man si om retorikken til de blå?... Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"....

Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"...

Hun kan kanskje forsøke en bortforklaring om at hun snakker om Trond Michaelsen?

En eller annen hun ikke liker oppe i Steinkjer?

1
KongBob Hva skal man si om retorikken til de blå?... Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"....

Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"...

Har vi politikere som gjør dette, eller har vi 1 - EN - politiker som gjør dette? Du får det til å høres ut som at det er flere som har gjort dette.

1
KongBob Hva skal man si om retorikken til de blå?... Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"....

Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"...

Er du sikker på at denne damen er politiker? I så fall vennligst opplys oss som ikke vet hvilket verv hun har som politiker.

1
KongBob Hva skal man si om retorikken til de blå?... Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"....

Hvor mange Høyre-politikere har uttalt seg slik du beskriver . . . .

Jeg ser fram til din lange liste . . . . . . .

Eller farer du bare med pissprat . . . . . . . Jeg ser fram til din lange liste.

Og du mener da at AP-politikere aldri har utalt seg hetsende om andre partiers politikere ? Det er da spørsmål - ikke en mening jeg tillegger deg.

1

Dette med at AP bare prater og ikke har noen handlekraft

Det er vel ganske naturlig, når har venstresiden skapt noe, det eneste de kan er å nyte godt av det vi på høyresiden skaper.

Misunnelige snyltere, det er det de er.

1
gaskenrigi [sitat…] Det er vel ganske naturlig, når har venstresiden skapt noe, det eneste de kan er å nyte godt av det vi på høyresiden skaper. Misunnelige snyltere, det er det de er.

det eneste de kan er å nyte godt av det vi på høyresiden skaper.

Det kan umulig ha vært som reineierreineier siden driftsnæringen har subsidier på linje med resten av landbruket, eller som admiral. For marinen drives vel ikke av private?

1
KongBob Hva skal man si om retorikken til de blå?... Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"....

Høyre som er såå beskymret for en skitten valgkamp har politikere som kaller AP-Michalsen for en dritt, og sier "fuck Trond Michalsen"...

Snakk om å tryne når man prøver å ta H. Britt Tove Welde som kom med den utblåsningen på twitter er ikke H-politikeren. Hun ble utnevnt som styremedlem i Helse-Midt i 2013 sammen med flere andre som nettopp ikke hadde politisk tilknytning men kom fra næringslivet.

1

dagens AP

Dagens gladnyhet for deg må da vel være at nå kl 10 legger Ap fram sitt alternative budsjett.

Nå har du sutra og grini i ukesvis fordi du ikke har oppfatta noe av Aps politikk.

Da må det vel være rett i fletta på deg at du idag kan lese deg fram til det?

Du er fornøyd nå, tenker jeg?

Tenk så mye du kan lære idag!!!

1
Laster...