Dette er reinspikka høyrepolitikk. De kan ikke gå på sykelønna. Det er for drastisk. Du vil få de utslag som du nevner. Vi kan heve skatten. Vi kan skattelegge boliger og eiendommer hardere. Vi kan redusere rentefradraget . Vi kan øke egenbetalingen til barnehager. Vi kan redusere skolegangen. Ikke gi ungdom rett til videregående skole men samtidig gi de rett til lærlingeplass om de går yrkesrettede fag.

Vi kan redusere innkjøpet av militærmateriell. Vi må øke skatten til de rikeste . Det betyr at fradragreglene i fremskriving av gjeld skal opphøre eller reduseres. Slik som Spedalen har spekulert i.

Kommandittaksjeselskaper bør forbys. Banknæringen bør skattelegges hardere.

Staten skal ikke bære så stor del av leteutgiftene i olje og gass sektoren. E 39 må reduseres betydelig i utbygging. Et vanvittig prosjekt som bør sende Erna hodestups ut av regjering. Skulle ikke vært mulig å komme opp med et slikt enormt prosjekt.

Men angrep på sykelønnen skaper bare sosialklienter og tragedier. Det er så vanskelig å gå ledig og det trakkaseres så intens fra NAV at en må spørre seg om de har peiling på arbeidslivet .

2

Syntes det er helt greit med reduksjon av sykelønnsordningen, men kanskje 80%første mnd og så 100 etter det, slik at langtidssykemeldte ikke blir rammet. De gjorde noe slikt i Sverige og der sank fraværet. Det er mye sykefravær som ikke er sykdom, og det koster en formue.

2

Det er jo på det rene at det er en del utnytting av dette systemet. Det tror jeg de fleste som har vært i arbeidslivet har opplevd. I tillegg er det slik at reelle utgifter for personer som er syke vil gå noe ned. Er man syk trenger man ikke transport til og fra jobb, man deltar mindre sosialt etc.

Å sette ned lønna til 80 prosent vil være granske rimelig - for man kan jo snu på flisa og spørre hvorfor en person som er syk skal få 100 prosent, en som blir arbeidsledig under 70 prosent. Lite logikk i dette.

Heller dette enn karensdager for egenmeldinger, som i større grad vil gi skille mellom folk som har tunge fysiske jobber som krever oppmøte og de mange som kan ta hjemmekontor/gjemmekontor på en dårlig dag.

2

Civita er en syk, syk organisasjon. Spyr ut arbeider-fiendtlig vissvass bare for å mele sin egen kake, nemlig øke de kapitalistiske blodsugernes illegitime formue på den lille mannens brukne rygg.

4
riksen77 Syntes det er helt greit med reduksjon av sykelønnsordningen, men kanskje 80%første mnd og så 100 etter det, slik at langtidssykemeldte ikke blir rammet. De gjorde noe slikt i Sver...

Ja dette er jo Høyer's mantra.

Sykdom skal straffes.

Vi har i flere år snakket om ett inkluderende arbeidsliv, de skal tydeligvis reverseres.

Helt siden slutten av 1970 tallet har høyrekreftene inkludert AP, drevet ett utrettelig arbeid med å demontere velferdstaten.

Full lønn under sykdom er en ordning som dekkes av bedrift, som en del av den sosiale biten av arbeidsforholdet og hvor dårlige arbeidsforhold vil slå ut økonomisk og derved skulle arbeidsgiver være interessert i å bedre arbeidsmiljø. Noe som det også ble etterhvert. PÅ 1960 tallet var det ikke uvanlig at folk som jobber med maling, gjorde dette uten tilstrekkelig avlufting. Bedrifter med støv, sendte folk inn uten ordentlig former for beskyttelse.

Men uansett hvor mye man setter inn av tiltak, så er det jobber, som gir mer sykdom og fravær. Folk som i utgangspunktet har dårlig helse, skulle inkluderes, men på denne måten stemples de som lite produktive og bør dekke en del av lønna selv.

Dette er jo helt utrolig i 2016? Selvfølgelig skal arbeidsgiver være aktiv i forhold til sykefravær, men det bør ikke bli sett på som ett problem, som løses ved reduksjon i lønn.

Her er forøvrig en meget god artikkel om problemet. En artikkel som avslører at modernistene og fremskrittsfolkene, egentlig vil fører oss tilbake til 1890 årene .

3

Kan de som mener at tingenes tilstand i dag er så perfekt, forklare meg hvor logikken er at en som er syk i ett år skal ha 100 prosent utbetalt fra staten, mens kollegaen som er sagt opp bare skal ha 60 prosent?

2
500meter Civita er en syk, syk organisasjon. Spyr ut arbeider-fiendtlig vissvass bare for å mele sin egen kake, nemlig øke de kapitalistiske blodsugernes illegitime formue på den lille mann...

nemlig øke de kapitalistiske blodsugernes illegitime formue på den lille mannens brukne rygg.

Dette er retorikk rett ut fra de harde tretti-åra. Du kan med fordel nyansere din oppfatning en smule. Jeg hørte selv Civitas uttalelse på NRK idag, og vil ikke si at jeg ble begeistret. På den annen side var det en talsmann fra Ap som mente at riktig medisin var heller a droppe skattekutt til "de som har aller mest (tm)" og å øke sysselsettingen. Ja det var det da, hvordan øker man sysselsettingen, og fortrinnsvis utenfor den offentlige sektor?

1

Alle medlemmer i tenketanker burde vært tvangsproletariserte. Noe mer selvhøytidelig, ubrukelig og mindre matnyttig enn tenketanker kan jeg knapt tenke meg.

5
frode57 Dette er reinspikka høyrepolitikk. De kan ikke gå på sykelønna. Det er for drastisk. Du vil få de utslag som du nevner. Vi kan heve skatten. Vi kan skattelegge boliger og eiendomme...

Frode57 : tviler på at nav har trakassering som formål. Derimot har de ett regelverk som skal følges.

men joda....til slutt går det på sykelønna løs. Når 12 måneder er gått er retten oppbrukt. Derfor oppleves og arbeidstakere som vet dette og har nektet og følge legers råd om og trappe ned.

men som du sier er det mange andre ting som kan gjøres. Og skattelegge bolig derimot er ikke lurt. Alle må bo, både minstepensjonisten og mangemillionæren.

1
DrSchwei Kan de som mener at tingenes tilstand i dag er så perfekt, forklare meg hvor logikken er at en som er syk i ett år skal ha 100 prosent utbetalt fra staten, mens kollegaen som er sa...

forklare meg hvor logikken er at en som er syk i ett år skal ha 100 prosent utbetalt fra staten

Det er for ett flertall av oss, vil ha det slik gjennom folketrygden. Både arbeidstaker og arbeidsgiver betaler inn her, til folk som blir langtidssyke.

Nettopp nå som man skal bruke restarbeidsevnen til folk og få de i jobb, istedet for på trygd. Ja da øker sykefraværet og det skal vi være glad for, for det betyr at det ikke er bare 35 åringer med jernhelse som skal være i arbeidslivet.

Eksempelvis folk som får en kreftdiagnose, skal vel slippe å få økonomiske problem, i tillegg under en innlednde fase?

1
DrSchwei Det er jo på det rene at det er en del utnytting av dette systemet. Det tror jeg de fleste som har vært i arbeidslivet har opplevd. I tillegg er det slik at reelle utgifter for per...

I tillegg er det slik at reelle utgifter for personer som er syke vil gå noe ned.

Ja gjør de det for en familie, hvor en eller flere personer er skadd i en bilulykke?

Skal du begynne å regne slik, så skal vel også sykehus opphold, utløser egenandel til mat og opphold?

Noen har faktisk også vært inne på akkurat denne ideen.

Hvem representerer du? Staten, Næringsliv? Eller er du bare en bekymret person, som skal lære folk å leve i krise, før den kommer?

1
Torotto [sitat…] Det er for ett flertall av oss, vil ha det slik gjennom folketrygden. Både arbeidstaker og arbeidsgiver betaler inn her, til folk som blir langtidssyke. Nettopp nå som man...

Eksempelvis folk som får en kreftdiagnose, skal vel slippe å få økonomiske problem, i tillegg under en innlednde fase?

Det bør da ikke være så mye vanskeligere for dem, enn for andre som blir syke og får mindre inntekt på AAP eller uføretrygd. Sykelønn er jo en svært tidsbegrenset ytelse.

1
Torotto [sitat…] Det er for ett flertall av oss, vil ha det slik gjennom folketrygden. Både arbeidstaker og arbeidsgiver betaler inn her, til folk som blir langtidssyke. Nettopp nå som man...

Det er for ett flertall av oss, vil ha det slik gjennom folketrygden. Både arbeidstaker og arbeidsgiver betaler inn her, til folk som blir langtidssyke.

Du svarte ikke på spørsmålet - hvorfor skal en arbeidsledig bare få 60 prosent, mens en som blir syk i ett år skal ha 100 prosent? Og en som blir uføretrygda for resten av året også bare må klare seg med 60 prosent, eller så vidt over.

1
Torotto [sitat…] Ja gjør de det for en familie, hvor en eller flere personer er skadd i en bilulykke? Skal du begynne å regne slik, så skal vel også sykehus opphold, utløser egenandel til...

Skal du begynne å regne slik, så skal vel også sykehus opphold, utløser egenandel til mat og opphold? Noen har faktisk også vært inne på akkurat denne ideen. Hvem representerer du? Staten, Næringsliv? Eller er du bare en bekymret person, som skal lære folk å leve i krise, før den kommer?

Jeg vet ikke hvilken verden du lever i, men jeg bor på Vestlandet, og her er det krise.

Jeg er konsulent, og jeg får ikke 100 % betalt om jeg er syk. Jeg jobber i oljebransjen, og blir selvsagt til slutt uten jobb, siden det er en makstid på 4 år som konsulent, før bedriften må kvitte seg med deg.

Jeg forventer ikke at noen betaler fullt for meg når jeg er syk. Det er greit. Er vi mye syk, så står det titusenvis i kø utenfor og brenner etter å få en jobb.

Vi har barn på skolen som ikke kan være borte mer enn 2 dager omtrent- før de mister karakteren i fag, som ergo koster oss som familie ett helt år ekstra i utgifter.

Da jeg ble syk nå og hele skulderen var lammet, så gikk jeg til privat lege etter arbeidstid og fikk den fikset. Jeg kunne jo fått sykemelding av fastlegen...og ble sterkt oppfordret, men jeg fant meg ikke i at det ikke skulle være en oppfølging, så jeg valgte å betale de pengene privat for å fikse saken.

Det er mitt utgangspunkt. Jeg er veldig bekymret. Jeg har tidligere kollegaer som sitter uten jobb og ikke greier å betale huslånet sitt. Tusenvis av flinke folk- som sjelden og aldri var syk.

1
DrSchwei Kan de som mener at tingenes tilstand i dag er så perfekt, forklare meg hvor logikken er at en som er syk i ett år skal ha 100 prosent utbetalt fra staten, mens kollegaen som er sa...

Jeg mener såvisst ikke at tingenes tilstand er perfekt, det har de aldri vært, og kommer heller aldri til å bli det.

Tanken bak er vel at sykdom regnes for 'uforskyldt' (den må i alle fall 'legitimeres' av lege.) Den oppsagte får bare 60% av to grunner:

1. Oppsigelsen var selvforskyldt, da kan han ha det så godt.

2. Oppsigelsen var ikke selvforskyldt. Da skal det være et incentiv til å komme seg i ny jobb fort som faen.

Hvis 1. og 2. ikke klarer å få seg ny jobb, er de tapere, og tapere skal som kjent ha lite, hvis ikke er de ikke det. Det er viktig å ha tapere i et samfunn, for at 'vinnerne' skal ha det bedre med seg selv :)

Dette er typisk norsk sosialdemokraturisk tankegang.

1
Torotto Ja dette er jo Høyer's mantra. Sykdom skal straffes. Vi har i flere år snakket om ett inkluderende arbeidsliv, de skal tydeligvis reverseres. Helt siden slutten av 1970 tallet har...

Ja dette er jo Høyer's mantra. Sykdom skal straffes.

Hvorfor skal arbeidsgiver være den som straffes 100% når en arbeidstaker blir syk? Kanskje arbeidstaker har en selvpåført sykdom, eller bare rett og slett vondt i arbeidslysten en morgen. Er det rettferdig at arbeidsgiver skal betale for dette fullt ut. Arbeidsgivere er my mer enn pengegriske kapitalister med millioninntekter.

Jeg mener 80% sykelønn i arbeidsgiverperioden og 90% resten av det første året. Selvsagt er det synd på de som virkelig er syke, og man bør vise solidaritet med de som er svakere. Men er det ikke snart på tide at skulkerne viser litt solidaritet med resten av folket.

1
Zweifelhaft Jeg mener såvisst ikke at tingenes tilstand er perfekt, det har de aldri vært, og kommer heller aldri til å bli det. Tanken bak er vel at sykdom regnes for 'uforskyldt' (den må i a...

Oppsigelsen var ikke selvforskyldt. Da skal det være et incentiv til å komme seg i ny jobb fort som faen.

Det samme gjelder vel sånn sett sykdom.

Den kan også være selvforskyldt- at man ikke tar vitaminer, at man ikke tilpasser sitt sosiale liv etter jobben, men heller motsatt. Det er betenkelig mange som er svært sosiale i helga, men som er syk i ukedagene. Man kanskje ikke trener nok, slik at man får plager. Ikke varierer stillinger på jobb..

Eller det kan være uforskyldt- og da vil jo 80 % lønn være et incentiv til å komme seg på jobb- fort som faan..

2
Morra-DI-2 [sitat…] Det samme gjelder vel sånn sett sykdom. Den kan også være selvforskyldt- at man ikke tar vitaminer, at man ikke tilpasser sitt sosiale liv etter jobben, men heller motsatt...

Det samme gjelder vel sånn sett sykdom.

Er det meningen at vi skal fore Civita med gode ideer her? :)

Ja, OK da : sykdommen er selvforskyldt etter legens vurdering, derfor enten 60% sykelønn, eller hvor tilfellet er håpløst, får arbeidsgiver rett til å si opp vedkommende, og taperen får utlevert søknad om uføretrygd. Closed case.

1

En karensdag hadde vært på sin plass. Alle tåler å miste en dags lønn. Men skulkingen gjennom egenmeldingsordningen hadde blitt redusert.

Vi har vel verdens beste sykelønnsordning, og den er utrolig dyr for AS Norge. Et kutt vil tvinge seg frem, med dagens økonomiske utvikling. Oljepris, ledighet osv.

1

foreslår kutt i sykelønna til 80 %.

Vi får starte med politikere.

Ellers må jeg si at syke folk på jobb i enkelte yrker er galskap.

1
Laster...