Bilavgifter:

Volvo tok 60.000 av 100.000 avgiftslettelse ifjor, grunnet "valutasvinginger" valutaen har svingt tilbake og vel så det. Iår ligger de an til ytterligere 100.000 i avgiftslette. Om de skal ta valuta på alvor så vil prisen da settes ned med 160.000..Det kommer ikke til å skje. Avgiftsreduksjonene har i sin helhet gått i lommene på importørene og produsentene. Både Møller og Bertel og Steen har blitt søkkrike det siste året, mens bilkjøperne ikke har fått 5 flate øre i billigere bil. Mercedes klarte kunststykket å øke grunnprisen på sin nye E med 41000, korrigert for avgifter. samtidig gjorde "tilleggsutstyr ett vannvittig hopp, slik at prisøkningen blir på vanvittige 10%. Hverken politikerne, NAF, folk flest, media eller forbrukermyndigheter vil ta fatt i det..Er alle sammen kjøpt og betalt? tror de virkelig at bilkjøpere er idioter på linje med sosiopaten Trump?

1

En ordning som uansett kun vil gjelde de lavtlønnede. For i dag har jo de fleste som tjener over 6G full lønn under sykdom selv om NAV kun betaler ut sykepenger opp til 6G.

1

Et alternativ kunne vært nedgang til 80% etter 26 uker.

I tillegg må kontantstøtten vekk.

1
KommersK En karensdag hadde vært på sin plass. Alle tåler å miste en dags lønn. Men skulkingen gjennom egenmeldingsordningen hadde blitt redusert. Vi har vel verdens beste sykelønnsordning,...

En karensdag hadde vært på sin plass. Alle tåler å miste en dags lønn. Men skulkingen gjennom egenmeldingsordningen hadde blitt redusert.

Men korttidsfravær er strengt tatt ikke noe stort problem for Norge.

Det er langtidsfraværet som koster penger. Og det lar seg ikke løse av den karensdag.

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Dette er retorikk rett ut fra de harde tretti-åra. Du kan med fordel nyansere din oppfatning en smule. Jeg hørte selv Civitas uttalelse på NRK idag, og vil ikke si at jeg...

Dette er retorikk rett ut fra de harde tretti-åra.

Er det ikke strengt tatt dit Civita sakte men sikkert ønsker seg tilbake til?

Ser i alle fall ut som de gjør sitt beste for å redusere enhver rettighet arbeidstakerne har brukt 100 år på å kjempe fram. Og som vanlig er det de som tjener under en halv million det skal gå ut over.

For du tror vel ikke en godt betalt kommunikasjonsrådgiver i Civita ville godtatt redusert lønn under sykdom for seg selv?

3

Gå etter pengene når dere ser på Civita .Det er betalt av de rikeste her til lands. Kun for å mele de rikeste sin sak.

1
mf_6 [sitat…] Hvorfor skal arbeidsgiver være den som straffes 100% når en arbeidstaker blir syk? Kanskje arbeidstaker har en selvpåført sykdom, eller bare rett og slett vondt i arbeidsl...

Hvorfor skal arbeidsgiver være den som straffes 100% når en arbeidstaker blir syk? Kanskje arbeidstaker har en selvpåført sykdom, eller bare rett og slett vondt i arbeidslysten en morgen.

Hørt om 3 dagers reglen?

Eller er du ikke i jobb?

Antall egenmeldingsdager

Egenmelding kan benyttes ved fire fraværstilfeller i løpet av en 12-måneders periode. Hvert fraværstilfelle kan bestå av inntil tre kalenderdager. Er arbeidstaker syk tre enkeltdager, regnes dette som tre fraværstilfeller. Er arbeidstaker derimot syk tre sammenhengende dager, regnes dette som ett fraværstilfelle.

Arbeidstakers rett til å benytte egenmelding kan begrenses til tre kalenderdager i løpet av arbeidsgiverperioden på 16 dager og dagene kan være sammenhengende eller adskilte. Har arbeidstaker benyttet egenmelding for tre sammenhengende kalenderdager eller 3 enkeltdager innenfor samme arbeidsgiverperiode, kan vedkommende ikke benytte ny egenmelding før han/hun igjen har vært helt arbeidsfør i 16 dager.

I virksomheter som har inngått avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan arbeidstakerne benytte egenmelding i inntil 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Egenmeldingsretten er begrenset til 8 kalenderdager per fraværstilfelle.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidsgiver har anledning til å la de ansatte benytte egenmelding ved fravær utover hhv. 3 og 8 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

Arbeidsfrie perioder

Dersom sykefraværet strekker seg over en arbeidsfri periode, f.eks. en helg, skal den arbeidsfrie perioden telle med hvis arbeidstaker er syk både før og etter arbeidsfri periode. En ansatt som jobber i en virksomhet uten IA-avtale, blir f.eks. syk på en fredag. Dersom vedkommende fortsatt er syk påfølgende mandag, må han/hun levere sykemelding på mandag. Vedkommende har i et slikt tilfelle forbrukt egenmelding for de 3 første dagene og sykemeldingen dokumenterer fraværet fra mandag.

Tap av retten til å benytte egenmelding

Arbeidsgiver har anledning til å bestemme at en arbeidstaker skal miste retten til å nytte egenmelding i følgende tre tilfeller:

Når arbeidstaker har hatt minst fire fraværstilfeller innenfor en periode på 12 måneder, for IA-virksomheter når arbeidstaker har hatt 24 fraværsdager innenfor en periode på 12 måneder.

Når arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom.

Når det foreligger begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

Retten til å nytte egenmelding går ikke automatisk tapt. Arbeidstaker skal først få anledning til å uttale seg. Når arbeidsgiver har tatt en avgjørelse, må denne også meddeles arbeidstaker før retten til benytte egenmelding eventuelt faller bort. Avgjørelsen bør være skriftlig. Retten til å benytte egenmelding kan fratas for inntil seks måneder. Etter seks måneder er arbeidsgiver forpliktet til å foreta en ny vurdering. Arbeidstaker kan da få tilbake retten til å benytte egenmelding, men arbeidsgiver har også anledning til å frata egenmeldingsretten for ytterligere seks måneder. Loven setter ikke noen grense for hvor mange seksmåneders perioder retten kan fratas, men meningen med bestemmelsen er neppe at arbeidstaker skal miste retten for godt.

I de tilfeller hvor arbeidsgiver har rimelig grunn til å tro at fraværet ikke skyldes sykdom, stilles det ikke krav til at arbeidsgiver fører bevis for dette. Arbeidstaker bør imidlertid få vite hva mistanken bygger på.

1
mf_6 [sitat…] Hvorfor skal arbeidsgiver være den som straffes 100% når en arbeidstaker blir syk? Kanskje arbeidstaker har en selvpåført sykdom, eller bare rett og slett vondt i arbeidsl...

Jeg mener 80% sykelønn i arbeidsgiverperioden og 90% resten av det første året. Selvsagt er det synd på de som virkelig er syke, og man bør vise solidaritet med de som er svakere. Men er det ikke snart på tide at skulkerne viser litt solidaritet med resten av folket.

Så ved å øke solide bedrifters overskudd, så hjelper vi de svakere?

Ett ordtak sier: På seg selv - kjenner man andre.

Hvor stort tror du dette problemet med skulkere er?

Eller er det bare brukt for å sværte og er egentlig uten substans?

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg vet ikke hvilken verden du lever i, men jeg bor på Vestlandet, og her er det krise. Jeg er konsulent, og jeg får ikke 100 % betalt om jeg er syk. Jeg jobber i oljebran...

Det er mitt utgangspunkt. Jeg er veldig bekymret. Jeg har tidligere kollegaer som sitter uten jobb og ikke greier å betale huslånet sitt. Tusenvis av flinke folk- som sjelden og aldri var syk.

Så da mener du at de av dine kollegaer, som er i jobb og blir syke da bør fratas full lønn under sykdom.

Hvis de ikke har det, så er det jo ingenting å miste.

Jeg kjenner også mange flinke folk som sjeldent er syke, så hva er da problemet?

Cevita agenda kjenner vi, det er å demontere velferdsstaten, for folk flest og privatisere ansvaret.

1
DrSchwei [sitat…] Du svarte ikke på spørsmålet - hvorfor skal en arbeidsledig bare få 60 prosent, mens en som blir syk i ett år skal ha 100 prosent? Og en som blir uføretrygda for resten av...

Du svarte ikke på spørsmålet - hvorfor skal en arbeidsledig bare få 60 prosent, mens en som blir syk i ett år skal ha 100 prosent?

Ja vel så får jeg prøve på nytt!

Det er stor felles aksept for sykelønnsordningen som gjelder i 50 uker, ved sykdom.

Arbeidsløshetstrygdens størrelse henger sammen med samfunnets oppfatning av årsak til arbeidsløshet. Høyrekreftene vil ikke at arbeidsgiver skal ha ett utvidet ansvar for arbeidsløse og de blir derfor samfunnets oppgave. I og med dette blir de som blir arbeidsløse, mistenkeliggjort og hovedfokus blir at arbeidsløse egentlig er late og ikke vil arbeide.

Derfor må trygd i tillegg til å ligge under laveste lønn, virke slik at man på grunn av dårlig økonomi, skal ta jobber.

Selv om massearbeidsløshet har sin årsak i økonomien, så øker presset på de arbeidsløse og retorikken, for å redusere trygden ytterligere. Slik uttalelser som - Gjelder å komme seg opp om morran. - underforstått arbeidsløse er late og gidder ikke stå opp.

Så dert er vel kanskje synet på arbeidsløses situasjon som bør komme i fokus og ikke sykelønn.

1

Veldig bra forslag fra Civita dette her. Man burde i tillegg innføre 3 karensdager igjen, slik at de som kjenner veldig godt etter på morgenen, om de orker gå på jobb, kanskje velger å ta en tur på jobben allikevel, selv om man hoster litt. Slik utviklingen har blitt de siste 30-40 årene er det alt for enkelt å bare ta en telefon for å fortelle at man tar en tre-dagers om man føler seg litt uggen.

1

Karensdager i Norge er tull..

Sverige har som kjent karensdager, og kortidsfraværet der er HØYERE der enn i Norge.

Innfører staten karensdager er jeg rimelig sikker på at disse dagene likevel vil bli 100% dekket av arbeidsgiver gjennom tariff..

1
franzsigel [sitat…] Er det ikke strengt tatt dit Civita sakte men sikkert ønsker seg tilbake til? Ser i alle fall ut som de gjør sitt beste for å redusere enhver rettighet arbeidstakerne har...

For du tror vel ikke en godt betalt kommunikasjonsrådgiver i Civita ville godtatt redusert lønn under sykdom for seg selv?

Nei, det kan jeg neppe se for meg ville skje. Forøvrig enig i at Civita gir inntrykk av at de vil tilbake til et mer brutalt arbeidsliv.

1
Torotto [sitat…] Ja vel så får jeg prøve på nytt! Det er stor felles aksept for sykelønnsordningen som gjelder i 50 uker, ved sykdom. Arbeidsløshetstrygdens størrelse henger sammen med sam...

Så dert er vel kanskje synet på arbeidsløses situasjon som bør komme i fokus og ikke sykelønn.

Det er da mulig å se slike ting i sammenheng. Ser ikke helt at det skal være så store forskjeller. Man ser jo ved nedbemanning at en del "sykmelder seg", noe av dette er helt sikkert motivert over at man dermed er sikret ett år med full lønn.

1
Hansaguden Veldig bra forslag fra Civita dette her. Man burde i tillegg innføre 3 karensdager igjen, slik at de som kjenner veldig godt etter på morgenen, om de orker gå på jobb, kanskje velg...

Man burde i tillegg innføre 3 karensdager igjen, slik at de som kjenner veldig godt etter på morgenen, om de orker gå på jobb, kanskje velger å ta en tur på jobben allikevel, selv om man hoster litt. Slik utviklingen har blitt de siste 30-40 årene er det alt for enkelt å bare ta en telefon for å fortelle at man tar en tre-dagers om man føler seg litt uggen.

Korttidsfraværet er såvidt jeg vet ikke noe problem i Norge. At noen få utnytter det er så, men tror det er ytterst få. Faktisk tror jeg det var mer utbredt før, da arbeidsplassene var en del tryggere enn de er i dag.

Tror faktisk det kan være greit at en veldig sliten og trøtt arbeidstaker holder seg hjemme når han er småsyk, dels for å ikke bli sykere, dels for ikke å smitte andre. Dessuten tror jeg at en ekstremt sliten ansatt jobber så dårlig at vedkommende like godt kunne vært hjemme.

I tillegg så vil det bli slik at småsyke ansatte som har mulighet for hjemmekontor kan komme seg unna med dette, uten å gjøre stort og slippe å tape penger på det. Mens småsyke som krever at man møter på jobben, ofte i manuelle yrker, da vil tape penger og kanskje tving seg på jobben i dårlig form.

Man skal heller ikke se bort fra at enkelte vil bytte ut en "tredagers" med en sykemelding på 1-2 uker i stedet..

3
franzsigel En ordning som uansett kun vil gjelde de lavtlønnede. For i dag har jo de fleste som tjener over 6G full lønn under sykdom selv om NAV kun betaler ut sykepenger opp til 6G.

Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ?

på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager.

dvs : etter 14 dager og det som regnes som langtidsykemelding vil jo nav da bare betale opptil 6 g og de med høyere lønn gå ned i sykepenger og inntekt. Da ser vi bort fra private forsikringsordninger som eventuellt kan dekke dette.

selvsagt kan problemstillingen med folk som presser seg uforsvarlig til og jobbe også gjelde høytlønnete som kirurger og flygere. Men denne gruppen er det få av. Og vi må regne med at disse vil få spesialtilbud om forsikringsordning lavtlønnete ikke får. Ingen tar sjansen på en syk kirurg på jobb.

det som ikke går klart frem av civita sitt forslag er om reduksjonen til 80 % bare skal gjelde 14 dagers arbeidsgiver periode. Eller om denne skal være unntatt og gi full lønn. Og 80 % regelen da skal inntre på langtidsfravær som nav / samfunn / sykelønnsordning da dekker.

jeg stillte spørsmålet i trådet på generell og diskusjonsbasis uten og kjenne til alle detaljer i og rundt forslaget.

1
DrSchwei [sitat…] Det er da mulig å se slike ting i sammenheng. Ser ikke helt at det skal være så store forskjeller. Man ser jo ved nedbemanning at en del "sykmelder seg", noe av dette er h...

noe av dette er helt sikkert motivert over at man dermed er sikret ett år med full lønn.

Det må være i ditt hode!

Sykemelding kan kun gies av lege og det skal være oppfølging og møter mellom arbeidsgiver - NAV og den sykemeldte regelmessig.

Det forekommer sikkert forsøk! Hvis dette lykkes over lang tid, er både lege langt utenfor sitt ansvar og kontrollapparat, må være fullstendig ute av funksjon.

1
mf_6 [sitat…] Hvorfor skal arbeidsgiver være den som straffes 100% når en arbeidstaker blir syk? Kanskje arbeidstaker har en selvpåført sykdom, eller bare rett og slett vondt i arbeidsl...

At skulkere bør straffes. Ja, men det bør ikke gå på bekostning av de som faktisk blir syke. Hvorfor skal en arbeidstaker som etter flere år i ett hardt yrke får belastningslidelser straffes?

"Takk for at du har slitt for oss i alle år, men vi har dessverre ikke råd til å betale deg når du blir syk"

1
FrannyLee Og gjør for lite arbeid ja . Som det ellers er en tendens til i kontorlandskapene i de forskjellige bedriftene. Mye det samme som slarvinga i pensjonistforeninga på den lokale kafe...

Frannylee : gjøre for lite arbeid er vel akkurat problemstillingen. Og i tillegg : ikke ha lov til og gjøre ledig jobb.

1. Alle kan gjøre litt og det meste. Helseproblematikk...2 t fysisk eller 2 t konsentrasjon kan utføres på 8 timer. Der frisk gjør samme arbeidsmengde på 2 timer.

så gjelder det bare og finne noen som er villig til og betale for dette.

2. Det kreves formelle papirer på lov og rett til og utføre oppgaver i dagens samfunn.

Før fikk alle arbeidsredskaper i hånda og var ansatt arbeide. Slik forbyr regelverk i dag. Regelverk og formelle krav må mykes opp hvis vi skal få folk i jobb.

den nye kontormaskinen og dataprogrammet må læres internt. Det samme er mange gamger tilfellet for bransjetilknytning. Men for noen jobber gjelder : formell kompetansbevis som førerkort, maskin og kramfører, elektriker, rørlegger etc...må være på plass før ansettelse kan bli altuellt. Kansje ingen arbeidsformann med formell kompetanse til og lede / godkjenne arbeidsoppdraget.

her må samfunnet tenke over hvor mye formelle regler og krav vi skal omgi oss med.

1
FrannyLee Og gjør for lite arbeid ja . Som det ellers er en tendens til i kontorlandskapene i de forskjellige bedriftene. Mye det samme som slarvinga i pensjonistforeninga på den lokale kafe...

Frannylee : gjøre for lite arbeid som tenketanken : gjelder vel alle oss som bruker tid på og diskutere fremfor hammer og malerkost.

forslag : kansje ingen forandring på arbeidsgiverperioden med full sykelønn og overgang til 80 % på langtidsykemelding ?

da skulle vi kunne unngå at noen stiller på jobb med 40 i feber og samtidig setter press på det medisinske / nav systemet med raskere tilbake.

uansett vil det medisinske og nav systemet møte motbør når noen kjemper for og beholde både jobb og inntekt lenger enn helsetilstand skulle tilsi var forsvarlig.

1
Torotto Ja dette er jo Høyer's mantra. Sykdom skal straffes. Vi har i flere år snakket om ett inkluderende arbeidsliv, de skal tydeligvis reverseres. Helt siden slutten av 1970 tallet har...

Ja dette er jo Høyer's mantra.

Sykdom skal straffes.

Vi kan ikke flyte på oljen for alltid. For å beholde velferdsstaten blir det nok før eller senere veldig aktuelt å ende sykelønnsordningen, og den greieste måten å gjøre denne ordningen mer økonomisk forsvarlig på er å redusere litt på prosenten (la oss si reduksjon til 90 %, bare for å ta et tall), i hvert fall de første ukene man går sykemeldt, og/eller innføre karensdager.

1
Torotto [sitat…] Så da mener du at de av dine kollegaer, som er i jobb og blir syke da bør fratas full lønn under sykdom. Hvis de ikke har det, så er det jo ingenting å miste. Jeg kjenner...

Jeg kjenner også mange flinke folk som sjeldent er syke, så hva er da problemet?

Vi er mange som aldri er syke. Vi står på.

Men vi har jo sett at i dette landet kan mange leve et luksusliv med sin sykdom, uansett hvor mange oppfølgingsmøter med NAV og arbeidsgiver og regelendringer gjennom tiår det er snakk om. Derfor er Norge et av verdens beste land å bo i. "Det hjelper å hyle og gråte på møter, og å slenge lover og regler på bordet i samma slengen".(direkte sitat fra en misbruker jeg dessverre kjenner).

Enn så lenge.

Selv ikke ellers i Europa finnes det maken. Og jeg har sett misbruk av denne sykelønnsordningen så det holder. Misbrukerne ødelegger for dem som virkelig trenger det. Det er nemlig mange som pådrar seg hodeskader som ikke vinner frem og som blir oversett. Og det er en skandale.

1
Laster...