foreslår kutt i sykelønna til 80 %. Må vi da ha unntak fra yrker som betjener kjøretøy ?

Synes det er for drastisk å gå ned til 80%. 90% burde holde.

Men at de faktisk må gjøre noe med sykelønnen er helt klart. Helt galskap at man skal tjene mer på å være syk enn å jobbe.

Ingen andre land i verden som har en slik ordning, og dermed har de heller ikke det enorme sykefraværet som her til lands.

1

foreslår kutt i sykelønna til 80 %. Må vi da ha unntak fra yrker som betjener kjøretøy ?

Dette løses enkelt og greit ved at fagforeningen dekker de resterende 20%.

De kan bare sløyfe alle disse "internasjonale"prosjektene de holder på med i LO som jeg har mistanke om at de fleste medlemmene bare synes er bullshit uansett.

1

Når en arbeidstaker er syk, betaler arbeidsgiver, skattebetalerne og kollegene prisen. Den eneste som ikke betaler er den som er syk. Hvorfor er det rimelig? Det er tross alt han/hun som er best i stand til å gjøre noe med sin egen helse.

80 % lønn er et godt forslag. Med en marginalskatt på 35 %, som er ganske vanlig, blir inntektstapet for den syke 13 %. Det gir et sterkt nok incitament til at man går på jobb hvis man kan, men tapet er ikke så stort at man karer seg på jobb med 39 i feber og influensa. Det siste er en mulig fare hvis man innfører karensdager, så det bør man unngå.

1
Strandereng [sitat…] Vi er mange som aldri er syke. Vi står på. Men vi har jo sett at i dette landet kan mange leve et luksusliv med sin sykdom, uansett hvor mange oppfølgingsmøter med NAV og...

Enn så lenge.

Selv ikke ellers i Europa finnes det maken. Og jeg har sett misbruk av denne sykelønnsordningen så det holder. Misbrukerne ødelegger for dem som virkelig trenger det. Det er nemlig mange som pådrar seg hodeskader som ikke vinner frem og som blir oversett. Og det er en skandale.

Det kalles bærekraft og de fleste er sjeldent langtidssyke. Hadde vel jobbet i 25år, før jeg trengte min første operasjon. Ute å gikk fra dag 3. og bygget opp formen og var jobb i løpet av en måned. (Tungeløft)

Akkurat på samme måte som at noen hus brenner, men de fleste betaler bare for risiko.

Så innbiller du deg, at en reduksjon i sykelønn, vil gå til de som trenger det?

Hode og nakkeskader er vanskelig å diagnostiserer og vi har lite miljø, blant nevrologer. Dessuten er det her private selskaper kommer inn og hindrer at denne type skader, skal bli tatt på alvor og gi erstatninger. I tillegg er det ofte diffuse symptomer og skader som kan endre seg over tid.

Samme med yrkesskader, hvor det offentlige holder igjen for å dekke over sammenhengen mellom yrke og sykdom.

1
Corvus [sitat…] Synes det er for drastisk å gå ned til 80%. 90% burde holde. Men at de faktisk må gjøre noe med sykelønnen er helt klart. Helt galskap at man skal tjene mer på å være syk...

Ingen andre land i verden som har en slik ordning, og dermed har de heller ikke det enorme sykefraværet som her til lands.

Det du ikke tar høyde for her, er inkludering i arbeidslivet. Det vil si at folk med dårlig helse, vil gjør at sykefravær statistikker vi gå opp. '

Dessuten har Frankrike ett bedre tilbud.

Problemet alle helsesystem sliter med, er de store og kostbare tilbud, nye teknologiske og medisinske framskritt har gitt.

1
_roffe_ Karensdager i Norge er tull.. Sverige har som kjent karensdager, og kortidsfraværet der er HØYERE der enn i Norge. Innfører staten karensdager er jeg rimelig sikker på at disse dag...

Sverige har som kjent karensdager, og kortidsfraværet der er HØYERE der enn i Norge.

Dette håper jeg du kan dokumentere, for tall viser at sykefraværet er lavere i Sverige.

Et enkelt regnestykke viser at dersom man lykkes med å redusere sykefraværet til svensk nivå i Norge, vil dette gi en innsparing på ca 18 milliarder kroner årlig.

1
Torotto [sitat…] Det kalles bærekraft og de fleste er sjeldent langtidssyke. Hadde vel jobbet i 25år, før jeg trengte min første operasjon. Ute å gikk fra dag 3. og bygget opp formen og va...

Så innbiller du deg, at en reduksjon i sykelønn, vil gå til de som trenger det?

Reduksjon i sykepenger eller karensdager er fullt mulig å gjennomføre og samtidig ivareta kronisk syke eller ansatte med spesielle behov. I dag har vi en ordning som gir utvidet antall fraværsdager til arbeidstakere som har kronisk syke barn. Dette godkjennes etter innlevert dokumentasjon til NAV. Arbeidstakere som må fritas fra reduksjon/karensdager ved egen sykdom bør da også kunne dokumentere dette gjennom dokumentasjon fra helsevesenet og få fritak for dette gjennom NAV.

1
Videoseven [sitat…] Dette håper jeg du kan dokumentere, for tall viser at sykefraværet er lavere i Sverige. Et enkelt regnestykke viser at dersom man lykkes med å redusere sykefraværet til sv...

Et enkelt regnestykke viser at dersom man lykkes med å redusere sykefraværet til svensk nivå i Norge, vil dette gi en innsparing på ca 18 milliarder kroner årlig.

Men en del av dette sykefraværet kommer på grunn av IA ordninger og at eldre arbeidstakere blir stående i jobb.

Det ligger også en rekke andre faktorer i slik tall, som sosialgruppers arbeidssituasjon, helsetilstand og krav om å stadig løpe fortere.

Hotell næring hvor rompris presses og service personell må yte mer, for mindre betaling. Mange slike element vil gi en stor sosial skjevhet, med hvem som blir rammet økonomisk.

Høyere stilling og god utdannelse gir større frihet til å legge opp dagen og arbeidstiden generelt. Ta med seg oppgaver på hytte og eller hjem.

Lav utdanning og jobber med høyt konkurransepress, gir jobber med høyre slitasje og stress. Stress i forhold til arbeidsoppgaver/tid og jobbsikkerhet/økonomi.

Så dette Civta tar opp her, er egentlig å lette arbeidsgivers utgift, på bekostning av ansatte. Penge kan like gjerne gå til høyere utbytte og det er lite sannsynlig at dette vil sikre bedrifter generelt sett.

Utsatte jobber står og faller ikke normalt, med denne 20%. Og lønnsomme bedrifter, vil her ha ett direkte overskudd.

1
Helloween [sitat…] Dette løses enkelt og greit ved at fagforeningen dekker de resterende 20%. De kan bare sløyfe alle disse "internasjonale"prosjektene de holder på med i LO som jeg har mist...

Helloween : slett ikke...da får vi skyhøy fagforeningskontingent og en slags tvangsforsikring på det og være organisert eller ikke være enig med fagforeninger og stå utenfor.

kunne vi ikke like godt sagt betalt medlemskap i sosialistiske partier mot sykelønnsforsikring ?

uansett står jo folk fritt til og tegne private forsikringer. Bakdelen er at mange ikke kan få det.

mange fagforeninger fremstår allerede i dag som en slags rabattklubb med diverse rabattavtaler mot næringslivet.

1
Videoseven [sitat…] Dette håper jeg du kan dokumentere, for tall viser at sykefraværet er lavere i Sverige. Et enkelt regnestykke viser at dersom man lykkes med å redusere sykefraværet til sv...

Dette håper jeg du kan dokumentere, for tall viser at sykefraværet er lavere i Sverige.

¨Her er dokumentasjonen på at kortidsdfraværet i Norge er LAVERE enn våre naboland.'

http://www.dagbladet.no/kultur/langtidsfravaer-koster-samfunnet-mer-enn-korttidsfravaer/60144706

""Vi har faktisk lavere andel av befolkningen på korttidsfravær enn våre naboland.""

1
Torotto [sitat…] Det du ikke tar høyde for her, er inkludering i arbeidslivet. Det vil si at folk med dårlig helse, vil gjør at sykefravær statistikker vi gå opp. ' Dessuten har Frankrike...

Dessuten har Frankrike ett bedre tilbud. Problemet alle helsesystem sliter med, er de store og kostbare tilbud, nye teknologiske og medisinske framskritt har gitt.

Hva gjør at Frankrike har et bedre tilbud? Det kan ikke bli bedre økonomisk for de syke enn i Norge.

Og Norge ligger ikke langt fremme på mange av områdene du nevner. Mye av utstyret er utrangert. Mye livsforlengende kreftmedisin er for dyr for Norge, selv om flere andre land tar seg råd.

1

Jeg støtter en ordning med 80% sykelønn. Jeg vil også innføre 3 karensdager før du får utbetalt sykelønn.

Dessuten må det gjelde alle yrker.

1

Syntes ikke dette er det værste usosiale forslaget. Og jeg er vanligvis en stor tilhenger av sosiale ytelser.

Man kan jo ta eksemplet når man blir uføretrygdet/sykmeldt lengre enn ett år. Da går man ned fra 100% til 62% over natta.

80% er jo sånn sett ikke så ille. Man har jo også ofte litt mindre utgifter når man er syk!

1
politikk Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ? på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager. dvs : etter 14 dager og det som regnes som la...

Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ?

på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager.

dvs : etter 14 dager og det som regnes som langtidsykemelding vil jo nav da bare betale opptil 6 g og de med høyere lønn gå ned i sykepenger og inntekt. Da ser vi bort fra private forsikringsordninger som eventuellt kan dekke dette.

Det er vanlig at arbeidsgiver betaler ut hele lønnen som normalt, og krever refusjon av beløpet opp til 6G i ettertid. Det vil altså ikke ha noen praktisk betyding for de fleste høytlønnede.

1
politikk Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ? på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager. dvs : etter 14 dager og det som regnes som la...

Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ? på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager. dvs : etter 14 dager og det som regnes som langtidsykemelding vil jo nav da bare betale opptil 6 g og de med høyere lønn gå ned i sykepenger og inntekt.

Det er nok ikke slik det fungerer i de fleste bedrifter i det private næringsliv.

Etter 14 dager vil jeg selvsagt fortsette å få utbetalt full lønn fra min arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren vil få refundert beløpet opp til 6G fra NAV. Og "mellomlegget" mellom 6G og min faktiske lønn blir da en kostnad for arbeidsgiveren.

Hvis ikke ville jo en alvorlig sykdom medført et betydelig inntektstap for meg.

Så dette Civita-forslaget vil nok i praksis kun gjelde de lavtlønnede (muligens med unntak for de med en fagforening som er sterk nok til å forhandle fram full lønn under sykdom).

1
haraldjan Jeg støtter en ordning med 80% sykelønn. Jeg vil også innføre 3 karensdager før du får utbetalt sykelønn. Dessuten må det gjelde alle yrker.

Jeg vil også innføre 3 karensdager før du får utbetalt sykelønn.Dessuten må det gjelde alle yrker.

Det bør vel strengt tatt være opp til arbeidsgiver om han betaler ut lønn under sykdom eller ikke.

Er jeg syk 3 dager så er det fortsatt jeg som til slutt ender opp med å gjøre jobben min - hvorfor skal jeg ikke få betalt for slikt?

3 karensdager vil for øvrig skape enorme problemer for den ikke ubetydelige gruppen lavtlønnede arbeidstakere som ikke har råd til å tape 13% av månedslønna. Så det ville blitt en gavepakke for kredittkort-selskapene...

1

1 karensdag på egenmelding hadde vært en grei ordning, syns jeg.

Ingen blir konkurs av det, og de som er kronisk syk vil fortsatt kunne søke om fritak i arb.giverperioden.

1
franzsigel [sitat…] Det er nok ikke slik det fungerer i de fleste bedrifter i det private næringsliv. Etter 14 dager vil jeg selvsagt fortsette å få utbetalt full lønn fra min arbeidsgiver. A...

Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet.

det spiller ingen rolle om arbeidsgiver får refundert beløpet. Men hvordan tenketanken forestiller seg at dette skal gjøres i praksis og for hvilke perioder.

men lavlønnsgrupper - snittlønn er nok mest utsatt her.

1
politikk Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet. det spiller ingen rolle o...

Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet.

Usikker på hva du egentlig svarer på her, men mitt poeng er at de fleste med over gjennomsnittelig inntekt får utbetalt full lønn det året man har rett på sykepenger, til tross for at NAV kun dekker lønn opp til 6G.

Og det vil de fortsette med selv om NAV skulle redusere sykepengene til kun 80% av lønnen for de med inntekter under 6G også. Det er dermed nesten utelukkende lavinntekts-gruppene som vil tape på dette forslaget.

1
franzsigel [sitat…] Usikker på hva du egentlig svarer på her, men mitt poeng er at de fleste med over gjennomsnittelig inntekt får utbetalt full lønn det året man har rett på sykepenger, til...

Franzsiegel : jeg tror nok du har rett i dette. Det er nok forsikringer som da dekker beløpet nav ikke dekker på sykepenger. Og antakeligvis vil forsikringer da også dekke eventuelle karensdager.

lavlønnsyrker vil hvertfall ikke få slike ordninger og neppe gjennomsnittlige inntekter og yrker heller.

til opplysning : sykepenger er en rett som hele tiden må opparbeides på nytt. Disse varer 12 mnd og etterpå kan det ikke mottaes noe fra nav på 6 mnd før sykepengeretten er tilbake.

etter 12 mnd vil også høytlønnete miste sine sykepenger og da stå igen med det nav yter. Unntakene må være eventuelle private forsikringer på fra person eller bedrift.

alle bedrifter har yrkeskadeforsikring for ansatte. Men ikke alle alvorlige og langvarige sykdommer og skader skyldes yrkesskade. Da ligger folk dårlig an økonomisk.

1
_roffe_ [sitat…] ¨Her er dokumentasjonen på at kortidsdfraværet i Norge er LAVERE enn våre naboland.' http://www.dagbladet.no/kultur/langtidsfravaer-koster-samfunnet-mer-enn-korttidsfravae...

¨Her er dokumentasjonen på at kortidsdfraværet i Norge er LAVERE enn våre naboland.'

Det er en påstand fra en lege, men av en eller annen grunn linker han ikke til noe statistikk på dette, ei heller til noen form for dokumentasjon, så jeg vet ikke helt hvordan du kan påstå at denne ytringen dokumenterer noe som helst.

1
Laster...