DenSisteBohem [sitat…] Det er en påstand fra en lege, men av en eller annen grunn linker han ikke til noe statistikk på dette, ei heller til noen form for dokumentasjon, så jeg vet ikke helt hvo...

Kanskje denne dokumentasjonen kan gi deg svar..

Etter at Sverige innførte karensdager, så har korttidsfraværet ØKT..

SIDE 15 står det følgende:

In this paper, we provide credible evidence on the behavioral response from a policy change in Sweden which consisted of the abolishment of waiting period of one day and an increase in benefit levels for sick leaves shorter than 14 days

1
franzsigel [sitat…] Det bør vel strengt tatt være opp til arbeidsgiver om han betaler ut lønn under sykdom eller ikke. Er jeg syk 3 dager så er det fortsatt jeg som til slutt ender opp med å...

3 karensdager vil for øvrig skape enorme problemer for den ikke ubetydelige gruppen lavtlønnede arbeidstakere som ikke har råd til å tape 13% av månedslønna.

Da jeg begynte å jobbe på slutten av 60-tallet, hadde vi 3 ukers ferie, 3 karensdager ved sykdom og 80% lønn betalt av staten, ikke av arbeidsgiver.

1
franzsigel Men ønsker vi oss virkelig tilbake dit?

Hvis vi ikke gjør noe drastisk med de godene vi har i arbeidslivet, vil vi miste arbeidsplasser fordi vi ikke vil kunne konkurrere med de som arbeider mere.

Det er bedre å ha en jobb enn å være arbeidsledig. Sykepleiere i stat og kommune har et sykefravær skyhøyt over sykefraværet til private bedrifter. Jeg var borte fra jobben i en periode da jeg var i en ulykke og brakk et ben, men jeg ble etterhvert hentet av arbeidsgiver da jeg selvfølgelig kunne jobb på et kontor, selv om jeg hadde gips på benet.

Jeg tror at dagens ansatte i bedrifter, samt i stat og kommune, har en litt for liten terskel før de sykemelder seg og kanskje blir borte i 3 uker, når de kanskje kunne være tilbake i arbeid etter 14 dager.

1
haraldjan Hvis vi ikke gjør noe drastisk med de godene vi har i arbeidslivet, vil vi miste arbeidsplasser fordi vi ikke vil kunne konkurrere med de som arbeider mere. Det er bedre å ha en jo...

Sykepleiere i stat og kommune har et sykefravær skyhøyt over sykefraværet til private bedrifter. Jeg var borte fra jobben i en periode da jeg var i en ulykke og brakk et ben, men jeg ble etterhvert hentet av arbeidsgiver da jeg selvfølgelig kunne jobb på et kontor

Men kan man egentlig sammenligne sykepleiere med kontorister?

Er ikke så sikker på at sykepleierne har et så veldig mye større fravær enn ansatte i privat sektor med tilsvarende kjønnssammensetning, alder, lønn og arbeidsoppgaver.

Og for øvrig tror jeg vi skal være glade det ikke vrimler av halvsyke sykepleiere på våre sykehus.

1
Laster...