Alle medlemmer i tenketanker burde vært tvangsproletariserte. Noe mer selvhøytidelig, ubrukelig og mindre matnyttig enn tenketanker kan jeg knapt tenke meg.

5

Civita er en syk, syk organisasjon. Spyr ut arbeider-fiendtlig vissvass bare for å mele sin egen kake, nemlig øke de kapitalistiske blodsugernes illegitime formue på den lille mannens brukne rygg.

4
Hansaguden Veldig bra forslag fra Civita dette her. Man burde i tillegg innføre 3 karensdager igjen, slik at de som kjenner veldig godt etter på morgenen, om de orker gå på jobb, kanskje velg...

Man burde i tillegg innføre 3 karensdager igjen, slik at de som kjenner veldig godt etter på morgenen, om de orker gå på jobb, kanskje velger å ta en tur på jobben allikevel, selv om man hoster litt. Slik utviklingen har blitt de siste 30-40 årene er det alt for enkelt å bare ta en telefon for å fortelle at man tar en tre-dagers om man føler seg litt uggen.

Korttidsfraværet er såvidt jeg vet ikke noe problem i Norge. At noen få utnytter det er så, men tror det er ytterst få. Faktisk tror jeg det var mer utbredt før, da arbeidsplassene var en del tryggere enn de er i dag.

Tror faktisk det kan være greit at en veldig sliten og trøtt arbeidstaker holder seg hjemme når han er småsyk, dels for å ikke bli sykere, dels for ikke å smitte andre. Dessuten tror jeg at en ekstremt sliten ansatt jobber så dårlig at vedkommende like godt kunne vært hjemme.

I tillegg så vil det bli slik at småsyke ansatte som har mulighet for hjemmekontor kan komme seg unna med dette, uten å gjøre stort og slippe å tape penger på det. Mens småsyke som krever at man møter på jobben, ofte i manuelle yrker, da vil tape penger og kanskje tving seg på jobben i dårlig form.

Man skal heller ikke se bort fra at enkelte vil bytte ut en "tredagers" med en sykemelding på 1-2 uker i stedet..

3
En_ganske_snill_mann [sitat…] Dette er retorikk rett ut fra de harde tretti-åra. Du kan med fordel nyansere din oppfatning en smule. Jeg hørte selv Civitas uttalelse på NRK idag, og vil ikke si at jeg...

Dette er retorikk rett ut fra de harde tretti-åra.

Er det ikke strengt tatt dit Civita sakte men sikkert ønsker seg tilbake til?

Ser i alle fall ut som de gjør sitt beste for å redusere enhver rettighet arbeidstakerne har brukt 100 år på å kjempe fram. Og som vanlig er det de som tjener under en halv million det skal gå ut over.

For du tror vel ikke en godt betalt kommunikasjonsrådgiver i Civita ville godtatt redusert lønn under sykdom for seg selv?

3
riksen77 Syntes det er helt greit med reduksjon av sykelønnsordningen, men kanskje 80%første mnd og så 100 etter det, slik at langtidssykemeldte ikke blir rammet. De gjorde noe slikt i Sver...

Ja dette er jo Høyer's mantra.

Sykdom skal straffes.

Vi har i flere år snakket om ett inkluderende arbeidsliv, de skal tydeligvis reverseres.

Helt siden slutten av 1970 tallet har høyrekreftene inkludert AP, drevet ett utrettelig arbeid med å demontere velferdstaten.

Full lønn under sykdom er en ordning som dekkes av bedrift, som en del av den sosiale biten av arbeidsforholdet og hvor dårlige arbeidsforhold vil slå ut økonomisk og derved skulle arbeidsgiver være interessert i å bedre arbeidsmiljø. Noe som det også ble etterhvert. PÅ 1960 tallet var det ikke uvanlig at folk som jobber med maling, gjorde dette uten tilstrekkelig avlufting. Bedrifter med støv, sendte folk inn uten ordentlig former for beskyttelse.

Men uansett hvor mye man setter inn av tiltak, så er det jobber, som gir mer sykdom og fravær. Folk som i utgangspunktet har dårlig helse, skulle inkluderes, men på denne måten stemples de som lite produktive og bør dekke en del av lønna selv.

Dette er jo helt utrolig i 2016? Selvfølgelig skal arbeidsgiver være aktiv i forhold til sykefravær, men det bør ikke bli sett på som ett problem, som løses ved reduksjon i lønn.

Her er forøvrig en meget god artikkel om problemet. En artikkel som avslører at modernistene og fremskrittsfolkene, egentlig vil fører oss tilbake til 1890 årene .

3
Zweifelhaft Jeg mener såvisst ikke at tingenes tilstand er perfekt, det har de aldri vært, og kommer heller aldri til å bli det. Tanken bak er vel at sykdom regnes for 'uforskyldt' (den må i a...

Oppsigelsen var ikke selvforskyldt. Da skal det være et incentiv til å komme seg i ny jobb fort som faen.

Det samme gjelder vel sånn sett sykdom.

Den kan også være selvforskyldt- at man ikke tar vitaminer, at man ikke tilpasser sitt sosiale liv etter jobben, men heller motsatt. Det er betenkelig mange som er svært sosiale i helga, men som er syk i ukedagene. Man kanskje ikke trener nok, slik at man får plager. Ikke varierer stillinger på jobb..

Eller det kan være uforskyldt- og da vil jo 80 % lønn være et incentiv til å komme seg på jobb- fort som faan..

2

Kan de som mener at tingenes tilstand i dag er så perfekt, forklare meg hvor logikken er at en som er syk i ett år skal ha 100 prosent utbetalt fra staten, mens kollegaen som er sagt opp bare skal ha 60 prosent?

2

Det er jo på det rene at det er en del utnytting av dette systemet. Det tror jeg de fleste som har vært i arbeidslivet har opplevd. I tillegg er det slik at reelle utgifter for personer som er syke vil gå noe ned. Er man syk trenger man ikke transport til og fra jobb, man deltar mindre sosialt etc.

Å sette ned lønna til 80 prosent vil være granske rimelig - for man kan jo snu på flisa og spørre hvorfor en person som er syk skal få 100 prosent, en som blir arbeidsledig under 70 prosent. Lite logikk i dette.

Heller dette enn karensdager for egenmeldinger, som i større grad vil gi skille mellom folk som har tunge fysiske jobber som krever oppmøte og de mange som kan ta hjemmekontor/gjemmekontor på en dårlig dag.

2

Syntes det er helt greit med reduksjon av sykelønnsordningen, men kanskje 80%første mnd og så 100 etter det, slik at langtidssykemeldte ikke blir rammet. De gjorde noe slikt i Sverige og der sank fraværet. Det er mye sykefravær som ikke er sykdom, og det koster en formue.

2

Dette er reinspikka høyrepolitikk. De kan ikke gå på sykelønna. Det er for drastisk. Du vil få de utslag som du nevner. Vi kan heve skatten. Vi kan skattelegge boliger og eiendommer hardere. Vi kan redusere rentefradraget . Vi kan øke egenbetalingen til barnehager. Vi kan redusere skolegangen. Ikke gi ungdom rett til videregående skole men samtidig gi de rett til lærlingeplass om de går yrkesrettede fag.

Vi kan redusere innkjøpet av militærmateriell. Vi må øke skatten til de rikeste . Det betyr at fradragreglene i fremskriving av gjeld skal opphøre eller reduseres. Slik som Spedalen har spekulert i.

Kommandittaksjeselskaper bør forbys. Banknæringen bør skattelegges hardere.

Staten skal ikke bære så stor del av leteutgiftene i olje og gass sektoren. E 39 må reduseres betydelig i utbygging. Et vanvittig prosjekt som bør sende Erna hodestups ut av regjering. Skulle ikke vært mulig å komme opp med et slikt enormt prosjekt.

Men angrep på sykelønnen skaper bare sosialklienter og tragedier. Det er så vanskelig å gå ledig og det trakkaseres så intens fra NAV at en må spørre seg om de har peiling på arbeidslivet .

2
haraldjan Hvis vi ikke gjør noe drastisk med de godene vi har i arbeidslivet, vil vi miste arbeidsplasser fordi vi ikke vil kunne konkurrere med de som arbeider mere. Det er bedre å ha en jo...

Sykepleiere i stat og kommune har et sykefravær skyhøyt over sykefraværet til private bedrifter. Jeg var borte fra jobben i en periode da jeg var i en ulykke og brakk et ben, men jeg ble etterhvert hentet av arbeidsgiver da jeg selvfølgelig kunne jobb på et kontor

Men kan man egentlig sammenligne sykepleiere med kontorister?

Er ikke så sikker på at sykepleierne har et så veldig mye større fravær enn ansatte i privat sektor med tilsvarende kjønnssammensetning, alder, lønn og arbeidsoppgaver.

Og for øvrig tror jeg vi skal være glade det ikke vrimler av halvsyke sykepleiere på våre sykehus.

1
franzsigel Men ønsker vi oss virkelig tilbake dit?

Hvis vi ikke gjør noe drastisk med de godene vi har i arbeidslivet, vil vi miste arbeidsplasser fordi vi ikke vil kunne konkurrere med de som arbeider mere.

Det er bedre å ha en jobb enn å være arbeidsledig. Sykepleiere i stat og kommune har et sykefravær skyhøyt over sykefraværet til private bedrifter. Jeg var borte fra jobben i en periode da jeg var i en ulykke og brakk et ben, men jeg ble etterhvert hentet av arbeidsgiver da jeg selvfølgelig kunne jobb på et kontor, selv om jeg hadde gips på benet.

Jeg tror at dagens ansatte i bedrifter, samt i stat og kommune, har en litt for liten terskel før de sykemelder seg og kanskje blir borte i 3 uker, når de kanskje kunne være tilbake i arbeid etter 14 dager.

1
franzsigel [sitat…] Det bør vel strengt tatt være opp til arbeidsgiver om han betaler ut lønn under sykdom eller ikke. Er jeg syk 3 dager så er det fortsatt jeg som til slutt ender opp med å...

3 karensdager vil for øvrig skape enorme problemer for den ikke ubetydelige gruppen lavtlønnede arbeidstakere som ikke har råd til å tape 13% av månedslønna.

Da jeg begynte å jobbe på slutten av 60-tallet, hadde vi 3 ukers ferie, 3 karensdager ved sykdom og 80% lønn betalt av staten, ikke av arbeidsgiver.

1
DenSisteBohem [sitat…] Det er en påstand fra en lege, men av en eller annen grunn linker han ikke til noe statistikk på dette, ei heller til noen form for dokumentasjon, så jeg vet ikke helt hvo...

Kanskje denne dokumentasjonen kan gi deg svar..

Etter at Sverige innførte karensdager, så har korttidsfraværet ØKT..

SIDE 15 står det følgende:

In this paper, we provide credible evidence on the behavioral response from a policy change in Sweden which consisted of the abolishment of waiting period of one day and an increase in benefit levels for sick leaves shorter than 14 days

1
_roffe_ [sitat…] ¨Her er dokumentasjonen på at kortidsdfraværet i Norge er LAVERE enn våre naboland.' http://www.dagbladet.no/kultur/langtidsfravaer-koster-samfunnet-mer-enn-korttidsfravae...

¨Her er dokumentasjonen på at kortidsdfraværet i Norge er LAVERE enn våre naboland.'

Det er en påstand fra en lege, men av en eller annen grunn linker han ikke til noe statistikk på dette, ei heller til noen form for dokumentasjon, så jeg vet ikke helt hvordan du kan påstå at denne ytringen dokumenterer noe som helst.

1
franzsigel [sitat…] Usikker på hva du egentlig svarer på her, men mitt poeng er at de fleste med over gjennomsnittelig inntekt får utbetalt full lønn det året man har rett på sykepenger, til...

Franzsiegel : jeg tror nok du har rett i dette. Det er nok forsikringer som da dekker beløpet nav ikke dekker på sykepenger. Og antakeligvis vil forsikringer da også dekke eventuelle karensdager.

lavlønnsyrker vil hvertfall ikke få slike ordninger og neppe gjennomsnittlige inntekter og yrker heller.

til opplysning : sykepenger er en rett som hele tiden må opparbeides på nytt. Disse varer 12 mnd og etterpå kan det ikke mottaes noe fra nav på 6 mnd før sykepengeretten er tilbake.

etter 12 mnd vil også høytlønnete miste sine sykepenger og da stå igen med det nav yter. Unntakene må være eventuelle private forsikringer på fra person eller bedrift.

alle bedrifter har yrkeskadeforsikring for ansatte. Men ikke alle alvorlige og langvarige sykdommer og skader skyldes yrkesskade. Da ligger folk dårlig an økonomisk.

1
politikk Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet. det spiller ingen rolle o...

Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet.

Usikker på hva du egentlig svarer på her, men mitt poeng er at de fleste med over gjennomsnittelig inntekt får utbetalt full lønn det året man har rett på sykepenger, til tross for at NAV kun dekker lønn opp til 6G.

Og det vil de fortsette med selv om NAV skulle redusere sykepengene til kun 80% av lønnen for de med inntekter under 6G også. Det er dermed nesten utelukkende lavinntekts-gruppene som vil tape på dette forslaget.

1
franzsigel [sitat…] Det er nok ikke slik det fungerer i de fleste bedrifter i det private næringsliv. Etter 14 dager vil jeg selvsagt fortsette å få utbetalt full lønn fra min arbeidsgiver. A...

Franzsiegel : alvorlig sykdom vil etter ett år medføre tap av sykepengerett og kraftig inntektsnedgang til det som kalles avklaringspenger i nav systemet.

det spiller ingen rolle om arbeidsgiver får refundert beløpet. Men hvordan tenketanken forestiller seg at dette skal gjøres i praksis og for hvilke perioder.

men lavlønnsgrupper - snittlønn er nok mest utsatt her.

1

1 karensdag på egenmelding hadde vært en grei ordning, syns jeg.

Ingen blir konkurs av det, og de som er kronisk syk vil fortsatt kunne søke om fritak i arb.giverperioden.

1
haraldjan Jeg støtter en ordning med 80% sykelønn. Jeg vil også innføre 3 karensdager før du får utbetalt sykelønn. Dessuten må det gjelde alle yrker.

Jeg vil også innføre 3 karensdager før du får utbetalt sykelønn.Dessuten må det gjelde alle yrker.

Det bør vel strengt tatt være opp til arbeidsgiver om han betaler ut lønn under sykdom eller ikke.

Er jeg syk 3 dager så er det fortsatt jeg som til slutt ender opp med å gjøre jobben min - hvorfor skal jeg ikke få betalt for slikt?

3 karensdager vil for øvrig skape enorme problemer for den ikke ubetydelige gruppen lavtlønnede arbeidstakere som ikke har råd til å tape 13% av månedslønna. Så det ville blitt en gavepakke for kredittkort-selskapene...

1
politikk Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ? på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager. dvs : etter 14 dager og det som regnes som la...

Franzsiegel : hva mente du egentlig med det ? på kortidssykefravær betaler arbeidsgiver full lønn og nav ingenting de første 14 dager. dvs : etter 14 dager og det som regnes som langtidsykemelding vil jo nav da bare betale opptil 6 g og de med høyere lønn gå ned i sykepenger og inntekt.

Det er nok ikke slik det fungerer i de fleste bedrifter i det private næringsliv.

Etter 14 dager vil jeg selvsagt fortsette å få utbetalt full lønn fra min arbeidsgiver.

Arbeidsgiveren vil få refundert beløpet opp til 6G fra NAV. Og "mellomlegget" mellom 6G og min faktiske lønn blir da en kostnad for arbeidsgiveren.

Hvis ikke ville jo en alvorlig sykdom medført et betydelig inntektstap for meg.

Så dette Civita-forslaget vil nok i praksis kun gjelde de lavtlønnede (muligens med unntak for de med en fagforening som er sterk nok til å forhandle fram full lønn under sykdom).

1
Laster...