Politikk - Norsk

Blueline2795

Norge et muslimsk styrt land

Norge er på vei til å bli et muslimsk styrt land. Med den utviklingen som kontinuerlig pågår så burde de fleste forstå det. Vi har fått vite fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at muslimen Hadia Tajik er AP sin fremtidige statsministerkandidat.

Ved kommunevalget i 2015 så var det på nippet til at Oslo skulle få en muslimsk ordfører. Varaordføreren i Drammen er muslim. I disse store byene er det i dag flerkulturelt bystyre. Det vil nok være muslimske ordførere i Oslo og Drammen om noen få år.

Så ut i fra ovenstående så ser jeg for meg en fremtid hvor Hadia Tajik er statsminister med en regjering som består av både muslimer og etniske nordmenn. Ettersom det er statsministeren som velger sine regjeringsmedlemmer så tror jeg ikke at Hadia Tajik ønsker å være den eneste muslim i sin regjering når hun kan velge trosfeller fra AP.

Så vil antallet muslimske stortingsrepresentanter etter hvert bli forøkende. Resultatet av en slik situasjon vil dermed kunne føre til krav om muslimsk bønnerom på Stortinget.

Når dette har blitt situasjonen i vårt land, ja da har Norge fått muslimsk styre av landet. Men det som undrer meg er dersom flertallet av den norske befolkning bare lar dette skje. Dette her gjelder hva slags Norge vi skal levere fra oss til våre etterkommere.

3
135 svar

Norge er på vei til å bli et muslimsk styrt land.

Bullshit.

Norge er ikke, og kommer aldri til å bli et muslimsk styrt land.

I Norge er det Norges Lover som gjelder, og slik skal det fortsette å være til Dovre faller.

2
fargerik [sitat…] Bullshit. Norge er ikke, og kommer aldri til å bli et muslimsk styrt land. I Norge er det Norges Lover som gjelder, og slik skal det fortsette å være til Dovre faller.

Norge er ikke, og kommer aldri til å bli et muslimsk styrt land. I Norge er det Norges Lover som gjelder, og slik skal det fortsette å være til Dovre faller.

Er egentlig TS helt på jordet i sine betraktninger? Egentlig ikke dersom man ser objektivt på det.

2

Når dette har blitt situasjonen i vårt land, ja da har Norge fått muslimsk styre av landet. Men det som undrer meg er dersom flertallet av den norske befolkning bare lar dette skje. Dette her gjelder hva slags Norge vi skal levere fra oss til våre etterkommere.

...man ser vel "tegninga" og det vel lenge. Å la landet styres med mennesker som leser eventyrbøker,og tror iherdig på eventyret, til de grader, er i seg selv betenkelig. Når man ikke intelektuelt har kommet lenger med forståelsen av universet.....ja hva skal en si?

3

Norge er på vei til å bli et muslimsk styrt land. Med den utviklingen som kontinuerlig pågår så burde de fleste forstå det. Vi har fått vite fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre at muslimen Hadia Tajik er AP sin fremtidige statsministerkandidat.

Du er helt på jordet , og med mener jeg 100 % på jordet.

Norge er søker sin nasjonale ufrihet akkurat nå og her er det ikke problesmtillinger rundt muslimer som spiller inn.

I det EU og Norge med EØS skriver under TTip avtalen er vår konstisjonelle firhet lagt på hylla for å gi utenlandske selskaper rett til å overprøve vårt parlamentariske storting når de ønsker det.

Pariter som støtter at denne avtalen og skriver under den er med på å ødelegge enhver nasjonal frihet som finnes igjen.

Her har vi partier som ;

AP , H , Frp ; Krf ; V , Sp

Vi er allerede styrt utenifra av SA , det mest ekstreme muslimske landet faktisk , som sammen med USA og Israel fullstendig doktrinerer vår utenrikspolitikk. Skriver vi under TTiP mister vi det lille grepet som er igjen av innenriks frihet også.

1

Realiteten er vel at historien foran seg veit man ingenting om... Derfor jeg undres og hvor folk som bruker betegnelser som "kommer aldri til å skje", "til dovre faller" etc. Historien formes av mange faktorer man ikke har kontroll på , og noen man har kontroll på.

De som kan se inn i historien burde velbrukt tiden sin på andre ting enn å skrive innlegg på vgd.

1
fazz >>> En kan selvsagt aldri si aldri, men i overskuelig fremtid, 100år frem i tid så er han nok helt på jordet, faktisk feil jorde vil jeg si.

100år

Om man ser an utviklingen i europa, tilstrømningen av asylsøkere fra muslimske land, og følgene av den, spesielt med tanke på kriminaliteten av alle slag disse fremmedkulturelle fører med seg, ser vi klare tendenser på at de europeiske samfunnene ikke har noe reelle midler til å bekjempe dette.

Område for område blir sakte overtatt og den etniske befolkningen skøvet ut, trakassert og ledelsen i landet foretar seg stort sett ingenting.

Dette kommer til norge også, og tror det skjer meget raskere enn hundre år.

Regner med att om 30 år har vi muslimske områder, politisk styrte, med sharia i tillegg og da er det bare spørsmål om tid før de har samlet seg til et parti som sitter med regjeringsmakt.

Bare å se på oslo østkant, på AUF sin valgkampsvake sist valg, var hvite etniske norske der.

Og Ap sitt kommunesture forrige periode var småkuppet og nesten halvparten var troende muslimer.

Så man ser vilket parti muslimer trekkes til og agerer politisk i.

Det er jo en altomfattende religion ISLAM, og politisk sådann, om noen ikke har oppfattet det.

Og sånn går det seg til,sakte men sikkert, godt støttet av sosialistklovner i media, feige politikere uten ryggrad som ikke evner sette grenser, og folk som gaper om rasisme, fremmedfrykt og skriker hatpropaganda, der denne politisk/religiøse Islam og deres troende, og kulturbaserte handlinger blir kritisert.

Gud forby att man faktisk ønsker å beholde fred og ro i dette landet, likestilling og demokratiet.

Alt dette kjedelige som skaper trygghet.

5
Bevegelse [sitat…] Om man ser an utviklingen i europa, tilstrømningen av asylsøkere fra muslimske land, og følgene av den, spesielt med tanke på kriminaliteten av alle slag disse fremmedkult...

Regner med att om 30 år har vi muslimske områder, politisk styrte, med sharia i tillegg og da er det bare spørsmål om tid før de har samlet seg til et parti som sitter med regjeringsmakt.

>>> Selvsagt, for er det en ting historien viser oss så er det at muslimer er en felles homogen gruppe som jobber helt bra sammen. Men nå er det en laaaang vei å gå fra noen bystyremedlemmer i Oslo til at Norge er ett muslimsk styrt land som TS påstår.

1
fazz >>> En kan selvsagt aldri si aldri, men i overskuelig fremtid, 100år frem i tid så er han nok helt på jordet, faktisk feil jorde vil jeg si.

"Oct 17, 2006 - Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. ... Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner"

Under perioden med Barak Obama har andelen hvite innbyggere i USA sunket til under femti prosent.

Demografiske endringer skjer mye fortere enn vi tror. Det er ikke mange generasjoner siden f. eks. Egypt hadde et kristent flertall. Nå er de kristne snart borte, og muslimene dominerer totalt.

2
jeolno "Oct 17, 2006 - Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. ... Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner" Under p...

>>> Det er i dag 440 millioner mennesker i "Vest Europa" (eksklusiv gamle sovjet republikker), hvorav mindre enn 40 millioner muslimer. Det betyr at det må komme 400 millioner muslimer i løpet av kort tid for at det skal være flertall av muslimer. Er det spesielt sannsynlig? Tror du ikke at det kan ha skjedd andre sosiale endringer som har hatt påvirkninger på dette først? La oss si at dette skal skje før 2050 da. Da må det komme minst 10 millioner i året i innvandring, samtidig som at de som allerede er her må ha en voldsom fødselsoverskudd (noe de ikke har siden muslimske innvandrere allerede som andre generasjon innvandrere har ett "normalt" fødselsoverskudd).

Så nei. Sannsynligheten for at det skal være 8-900 millioner mennesker i Vest Europa ( Vi snakker om landområde på samme størrelse som halve Australia her) innen 2050 eller 2100 er tilnærmet lik 0.

2
jeolno "Oct 17, 2006 - Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. ... Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner" Under p...

"Det er ikke mange generasjoner siden f. eks. Egypt hadde et kristent flertall. Nå er de kristne snart borte, og muslimene dominerer totalt."

Jeg har ikke peiling på dette så spør da;

1. Det er fakta at Egypt har gått fra kristent flertall til muslimsk dominans?

2. Eksakt tidsrom for denne endringen blir da?

1

Norge er på vei til å bli et muslimsk styrt land. Med den utviklingen som kontinuerlig pågår så burde de fleste forstå det.

En potensiell fremtidig statsministerkandidat, en ordførerkandidat som ikke ble ordfører og en varaordfører. Det er sannelig harde fakta du legger frem.

1
iustitia_pro_XCVI "Det er ikke mange generasjoner siden f. eks. Egypt hadde et kristent flertall. Nå er de kristne snart borte, og muslimene dominerer totalt." Jeg har ikke peiling på dett...

Jeg har ikke peiling på dette så spør da;

1. Det er fakta at Egypt har gått fra kristent flertall til muslimsk dominans?

2. Eksakt tidsrom for denne endringen blir da?

Ja. Fra 639 til rundt 1200 så gikk Egypt fra å være et kristent land til å i hovedsak være et muslimsk land. Dette er ikke mange generasjoner siden. Regner man en generasjon til 25 år (antageligvis er det kortere mellom generasjonene tidligere) så blir det "kun" 32 generasjoner siden dette skjedde.

Er 32 generasjoner så mange da? Jeg kan telle til mye høyere tall jeg i så fall.

2
jeolno "Oct 17, 2006 - Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. ... Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner" Under p...

"Oct 17, 2006 - Mens det i 1967 var 84 prosent hvite, har andelen i dag sunket til 67 prosent. ... Ifølge demografer kan antall innbyggere i USA nå 400 millioner" Under perioden med Barak Obama har andelen hvite innbyggere i USA sunket til under femti prosent.

Frå offisielle amerikanske kjelder (US census Bureau):

I 2010 var det 74,2 % kvite i USA. (White Non Hispanic): 63,7 %.

I 2015 var det 73,09 % kvite i USA. (White Non Hispanic): 61,46 %.

Det har tydelegvis vore ei omfattande katastrofe I 2016 som særskild har ramma kvite siden dei I løpet av dette året har minka med over 20 prosentpoeng.

1
neondian [sitat…] Frå offisielle amerikanske kjelder (US census Bureau): I 2010 var det 74,2 % kvite i USA. (White Non Hispanic): 63,7 %. I 2015 var det 73,09 % kvite i USA. (White Non Hisp...

Det har tydelegvis vore ei omfattande katastrofe I 2016 som særskild har ramma kvite siden dei I løpet av dette året har minka med over 20 prosentpoeng.

Indianerne og eskimoene levde i Amerika i 20 000 år, men plutselig strømmet Den Hvite Mann inn og overtok landet fra 1500- tallet cirka. Og Den Hvite Mann la under seg landet, og drepte og jaget vekk innbyggerne som eide landet og startet import av arbeidere, negre, fra Afrika.

Hvor mange er det igjen, og hvilke rettigheter har det opprinnelige folket på det amerikanske kontinentet?

Og hvorfor syter Hvite Mann? Det er for pokker Hvite Mann som selv har hentet negrene.

2

Så ut i fra ovenstående så ser jeg for meg en fremtid hvor Hadia Tajik er statsminister med en regjering som består av både muslimer og etniske nordmenn. Ettersom det er statsministeren som velger sine regjeringsmedlemmer så tror jeg ikke at Hadia Tajik ønsker å være den eneste muslim i sin regjering når hun kan velge trosfeller fra AP.

Om Tajik blir statsminister og skal velge statsråder, så vil hun, for det første, gjøre det i samråd med andre, og så vil hun velge den som er best skikka til de ulike statsrådpostene, uavhengig av religiøs tilknytning og med rot i sosialedemokratisk politikk!

Du ser spøkelser på høylys dag..

2

Så vil antallet muslimske stortingsrepresentanter etter hvert bli forøkende. Resultatet av en slik situasjon vil dermed kunne føre til krav om muslimsk bønnerom på Stortinget.

Dette er en skremmende utvikling. Ingen av dagens politikere skjønner hvorhen det bærer.

FrP prøver å gjøre noe, men blir stoppet av politikere som skal være politisk korrekt.

1

Jeg er mer redd for at Norge kommer til å bli styrt folk med tilbakestående meninger og redsler som i ts.

2
Laster...