Dette er bare en del av utviklingen som tilsier at alle forandringer vi ikke liker, litt motbør i hverdagen, osv utløser sykdom med tilhørende sykemelding og kostnader for samfunnet.

2
Columbus_3 Dette er bare en del av utviklingen som tilsier at alle forandringer vi ikke liker, litt motbør i hverdagen, osv utløser sykdom med tilhørende sykemelding og kostnader for samfunne...

Men man skulle militært personell var litt bedre rustet (sic)!

Dette er jo også ikke snakk om nedbemanning, men at man kanskje må flytte fra Andøya til Evenes. Det sikkert fint på Andøya, men jeg tror ikke man blir syk av at man kanskje må flytte fra øya om noen år hvis man skal ha samme jobben.

Ellers er jeg enig - og folk flest takler jo dette bedre enn disse stakkars militære.

Det som gjør meg mest provosert er at man NOK EN GANG ser offentlige ansatte med til dels betydelige privilegier (disse folkene har sikkert særs gode lønninger, gode arbeidstidsordninger og en særs lav pensjonsalder) bruker makt til å hindre nødvendig omstilling og effektivisering.

1

Har til nå hatt en viss sympati for Andøya-samfunnet som mister så mange arbeidsplasser. Men noe særlig respekt for personellet her - som enten ikke er kapable til å fly under litt stress, eller som bruker dette som en mer eller mindre ulovlig markering, har jeg ikke lenger.

Dette er toppen av ansvarsløshet, og nå er det for alvor grunn til å lure, er vi befolket av en flokk overmedisinerte, fete tusseladder, som legger seg ned å griner hver gang verden går imot. Det er mulig presset fra kona, som antakelig jobber i kommunen på Andøya er så ubehagelig, at det går på nervene løs, men å sykeliggjøre en hel skvadron, "gud bedre"!

1

En ting jeg vil stille et stort spørsmål med er hvorfor legge ned baser for så å bygge opp ny base. Man skal altså legge ned basen i Bodø og Andenes og bygge en helt ny base på Evenes. Skal jeg love dere en ting så er det at dette vil koste masse penger, penger man faktisk kunne brukt på andre ting i forsvaret ved istedet å beholde nåværende baser. Fremfor å legge dem ned og bygge helt nye.

1
Kjetil_e En ting jeg vil stille et stort spørsmål med er hvorfor legge ned baser for så å bygge opp ny base. Man skal altså legge ned basen i Bodø og Andenes og bygge en helt ny base på Eve...

Uansett blir dette ukvalifisert synsing, og jeg tar det som en selvfølge, at politiske, økonomiske og forsvarsfaglige hensyn er vurdert grundig, før dette blir bestemt. Altfor lenge har lokalpolitiske hensyn vært til hinder, for at forsvaret kan bruke sine ressurser best til det det skal, beskytte landet. Når det gjelder Bodø, er det snakk om helt ny infrastruktur uansett på grunn av flytting av rullebanen. Evenes vil også bli forsterket og utvidet uansett, på grunn av det nye kampfly, og deployering av F35.

1

Men noe særlig respekt for personellet her - som enten ikke er kapable til å fly under litt stress, eller som bruker dette som en mer eller mindre ulovlig markering, har jeg ikke lenger.

Det er jo spesielt når det er Forsvarets eget personell - de skal jo være mobile.....

Spørsmålet er vel om de er kvalifisert for jobbern, når det viser seg at de skjelver som et aspeløv ved minste belastning....

1
Arrcab Uansett blir dette ukvalifisert synsing, og jeg tar det som en selvfølge, at politiske, økonomiske og forsvarsfaglige hensyn er vurdert grundig, før dette blir bestemt. Altfor leng...

Er bare synsing ja, nå er vel eventuel flytting av rullebanen i Bodø et resultat av at basen skal legges ned, da den nye banen (hvis jeg har skjønt rett) skal legges der basen er idag. Så vil jeg ihvertfall stille spørsmål om det er rett å legge Bodø ned og heller bygge ny på Evenes? Men som sagt jeg har ingen bakgrunn for å uttale meg på militært grunnlag. Kun det økonomiske med å skulle bygge en helt ny base.

1
Kjetil_e Er bare synsing ja, nå er vel eventuel flytting av rullebanen i Bodø et resultat av at basen skal legges ned, da den nye banen (hvis jeg har skjønt rett) skal legges der basen er i...

Er bare synsing ja, nå er vel eventuel flytting av rullebanen i Bodø et resultat av at basen skal legges ned, da den nye banen (hvis jeg har skjønt rett) skal legges der basen er idag. Så vil jeg ihvertfall stille spørsmål om det er rett å legge Bodø ned og heller bygge ny på Evenes?

Det er nok mer korrekt å si, at flytting av 331 og 332 skvadronen i Bodø til Ørlandet, åpnet for flytting av rullebanen, noe som har vært et ønske fra kommunen i mange år. Evenes er fra før en NATO-finansiert flyplass med betydelige ressurser. En samordning med kommende deployering av F35 og nye overvåkingsfly P8 Poseidon på Evenes, er også parametere i denne kabalen. Nye overvåkingsfly vil uansett kreve store investeringer på Andøya.

1
Kjetil_e En ting jeg vil stille et stort spørsmål med er hvorfor legge ned baser for så å bygge opp ny base. Man skal altså legge ned basen i Bodø og Andenes og bygge en helt ny base på Eve...

Evenes skal vel uansett være framskutt jagerflybase, så da virker jo det logisk å flytte alt dit, når det først skjer. Vil vel tro at årsaken til at man velger en slik løsning er kombinasjonen av mest mulig forsvar for pengene. Jacobsen beskriver hvor komplisert det hele er og hvor merkelig utslagene blir når det er NATO-motstanderne på venstresiden som forsvarer hærsjefene:

http://www.vg.no/nyheter/meninger/forsvaret/naersynt-om-forsvarets-langtidsplan/a/23841430/

Ellers er jo det slik at distriktspolitiske hensyn har fått veie vel tungt i Norge - men på den annen side - når det først investeres så mye, er det også en viss fornuft at man tar andre hensyn enn bare 100 prosent Forsvarets ønsker/behov.

1
DrSchwei Evenes skal vel uansett være framskutt jagerflybase, så da virker jo det logisk å flytte alt dit, når det først skjer. Vil vel tro at årsaken til at man velger en slik løsning er k...

Er klar over det, men spørsmålet er om det er rett å legge ned Bodø helt og bygge opp base fra scratch på Evenes. Fremfor å beholdt Bodø som fremskutt base og Andøya for overvåkning. Men som sagt ser det kun fra et økonomisk perspektiv, har ingen formening til å uttale meg fra militært perspektiv.

1

Man kan vel stille spørsmål ved om Forsvaret i Norge er bra nok. Men at det stod så dårlig til med mannskaper om bord i flyene at en mulig flytting av aktiviteten på Andøya til Evenes om mange år, setter dagens Orion-fly på bakken fordi det er "belastende" for personellet, hvem skal da bemanne flyene ved i en krisesituasjon?

Å sammenligne dette med en krigssituasjon blir bare tøvete. En bedre analogi er å betrakte flystasjonen på Andøya som en hjørnesteins-arbeidsplassen i et lite lokalsamfunn. Det er ikke bare operativt personell som blir berørt. Det er hele lokalsamfunnet.

1
Columbus_3 Skal man drive lokalpolitikk og ta hensyn til lokalsamfunn og bosetting må det gjøres på andre måter enn via forsvarsbudsjettet.

Uansett vil forsvarets anlegg og mer permanente stasjoner, påvirke en kommune, som må rigge seg med skoler, barnehager nye boligfelt, butikker, osv, osv. Jeg forutsetter at staten på en eller annen måte søker å kompensere, når utslagene i små og ressursfattige kommuner blir uforholdsmessig store.

1

Etter fem dagers hvile på grunn av "politisk traumatisk stress", har mannskapene igjen bestemt seg for å møte på jobb. Antakelig har opposisjonspartiene greid å trenere avgjørelsen så mye, at mulighetene for de tradisjonelle omkampene kan fortsette.

1
Columbus_3 Skal man drive lokalpolitikk og ta hensyn til lokalsamfunn og bosetting må det gjøres på andre måter enn via forsvarsbudsjettet.

Nå har beslutninger om forsvarsanlegg har i alle år vært tilpasset lokale behov. Og det har vi til nå levd godt med. Man har muligens opp gjennom historien hatt en tendens til å la distriktspolitiske hensyn komme først. Men det var i så fall feil man gjorde da. Man retter ikke opp det ved nå å ikke ta hensyn til befolkningen på Andøya! Jeg mener, dersom det ikke i betydelig grad går på tvers hensynet til hva som er best ut fra et rent forsvars-synspunkt, så bør det tas hensyn til lokalsamfunn og bosetting. Og når det gjelder å rive opp hele lokalsamfunn, vil det bare være dumt å gjøre det, dersom det ikke er tungtveiende hensyn som taler for det.

1

Har til nå hatt en viss sympati for Andøya-samfunnet som mister så mange arbeidsplasser. Men noe særlig respekt for personellet her - som enten ikke er kapable til å fly under litt stress, eller som bruker dette som en mer eller mindre ulovlig markering, har jeg ikke lenger.

trodde at forsvars personell ble flyttet på fra tid til annen, men det er vel kanskje litt vanskelig med bare en base. skjønner at det kan være noe dritt å måtte flytte pga jobb, men at de ikke skal være i stand til å fly overvåkningsfly i fredstid er jeg meget forundret over. hvordan står det egentlig til med våres forsvarsevne??? hva skjer med pilotene på overvåkningsflyene hvis det skulle dukke opp en konflikt hvor de trengs??? ikke mye å satse på akkurat.....

1

Andøya er en liten plass. 300 mister jobben, 1000 mennesker må forlate øya- av de 5000 som bor der. Antageligvis flere...siden dette er hjørnesteinsbedriften. Regner ikke med at de i en slik situasjon får solgt husene sine, og ender gjerne opp med mer gjeld enn hus...

Det er jo ikke akkurat slik at de bor i Oslo, og kjapt kan selge huset sitt med gevinst i løpet av en uke.

2

særlig respekt for

Nei, du pleier ikke å ha noe særlig sympati med noen som gjør ærlig arbeidet og har prøvd sitt beste å gjøre sitt for landet. De har jeg sjelden sett at du har gitt noe sympati.

1
riksen77 [sitat…] trodde at forsvars personell ble flyttet på fra tid til annen, men det er vel kanskje litt vanskelig med bare en base. skjønner at det kan være noe dritt å måtte flytte pg...

men at de ikke skal være i stand til å fly overvåkningsfly i fredstid er jeg meget forundret over. hvordan står det egentlig til med våres forsvarsevne??? hva skjer med pilotene på overvåkningsflyene hvis det skulle dukke opp en konflikt hvor de trengs???

Det er godt mulig at artikkelen er noe skjevt vinklet, men man skulle jo tro at militært personell kunne klare å gjøre jobben selv om fremtiden for hus, hjem og jobb kan være dyster. Alternativt handler det om en politisk markering av en art, noe som er like ille.

Som en skriver på et annet forum - man får nesten håpe at denne nyheten ikke kommer ut av landet. Da ville nok noen og enhver stille spørsmål ved vår evne til å forsvare landet.

Som jeg nevner i posten over - med min kjennskap til militært personell så har de en ganske sterk ærefølelse i å utføre jobben sin, men mulig dette er annerledes nå.

1

Blir så oppgitt. Dere lager her en diskusjon uten å vite noe som helst. Sett dere inn i saken før dere sitter her og diskuterer.

1

Tenker noen å enhver kunne tenkt seg noen dager fri når jobben er besluttet flyttet og huset du har bygd plutselig er 0 verdt...

Det er forskjell på å utkjempe en krig og miste jobb og hjem.

Se på de personlige tragediene som kom i kjølevannet av alle oppsigelsene i oljebransjen i Stavanger. Klart det går utover syken til personellet på Orion.

Å si noe så dumt som trådstarter vitner om mangel på empati og personlig innsikt.

1
Laster...