Solaisen Tenker noen å enhver kunne tenkt seg noen dager fri når jobben er besluttet flyttet og huset du har bygd plutselig er 0 verdt... Det er forskjell på å utkjempe en krig og miste job...

Sikkert mange som kan tenke seg noen dager fri av alle mulige grunner. Selv har jeg mistet jobben en gang, uten at jeg hadde i mine tanker at jeg hadde behov for ekstra fri eller ikke skulle jobbe ut den tiden som var avtalt.

Nå har jeg ikke en jobb som kan gå ut over liv, helse og verdier om det går galt, men jeg vet heller ikke om at sykepleiere får fri når sykehuset skal nedlegges, at bussjåfører får fri når ruten deres skal ut på nytt anbud eller om operatører på oljeplattformer får fri når kontrakten er deres er i ferd med å gå ut.

I individuelle tilfeller skjer det selvsagt, hvis noen får psykiske problemer av det -- da får man selvsagt en sykemelding, som det ikke er noen grunn til å stille spørsmål ved, men ikke at hele avdelinger blir satt uoperative i flere dager.

Nå ser det ut til at alle er i lufta igjen, og bra er jo det.

1

Men at det stod så dårlig til med mannskaper om bord i flyene at en mulig flytting av aktiviteten på Andøya til Evenes om mange år, setter dagens Orion-fly på bakken fordi det er "belastende" for personellet, hvem skal da bemanne flyene ved i en krisesituasjon?

Det er ikke sikkert at vikingene skipene på Bygdøy tåler å flyttes på heller og da så :-)

1

Men at det stod så dårlig til med mannskaper om bord i flyene at en mulig flytting av aktiviteten på Andøya til Evenes om mange år, setter dagens Orion-fly på bakken fordi det er "belastende" for personellet, hvem skal da bemanne flyene ved i en krisesituasjon?

Leser du artikkelen, så står det at de har hatt mange oppdrag den siste tiden også, så det er ikke bare usikkerheten som er grunnen til slitasjen. Når Orion er på oppdrag så er det som regel ikke en times rundtur, men ganske mange timer i lufta over havområdene- da er det snakk om mange timer. Om det er nok mannskaper er også et spørsmål.

Uansett hvilken del av Forsvaret man snakker om er det noe som heter utholdenhet i operasjoner og dette løses f.eks. ved antall mannskaper/enheter man har til disposisjon til å løse oppdrag. Blir det for mange oppdrag/langvarige oppdrag, så må man få hvile. Da settes andre enheter inn slik at de det er snakk om får "R&R" (rest and recreation) - som det het blant annet under Vietnamkrigen. Ingen kan være kontinuerlig i tjeneste - selv ikke yrkesmilitære.

At usikkerheten også sliter på folk er lite å hovere over - disse folkene er vanlige mennesker med familie og et liv ved siden av jobben sin, hvis det er tvil om familiens videre liv der de bor (ektefeller med jobb, unger på skole og med venner), så preger dette selvsagt. Avslutningsvis så er militært personell underlagt normale arbeidstidsbestemmelser og lover i fredstid - på lik linje med deg og meg.

1
hjbjerke [sitat…] Leser du artikkelen, så står det at de har hatt mange oppdrag den siste tiden også, så det er ikke bare usikkerheten som er grunnen til slitasjen. Når Orion er på oppdrag...

Leser du artikkelen, så står det at de har hatt mange oppdrag den siste tiden også, så det er ikke bare usikkerheten som er grunnen til slitasjen.

Uansett hvilken del av Forsvaret man snakker om er det noe som heter utholdenhet i operasjoner og dette løses f.eks. ved antall mannskaper/enheter man har til disposisjon til å løse oppdrag. Blir det for mange oppdrag/langvarige oppdrag, så må man få hvile. Da settes andre enheter inn slik at de det er snakk om får "R&R" (rest and recreation) - som det het blant annet under Vietnamkrigen. Ingen kan være kontinuerlig i tjeneste - selv ikke yrkesmilitære.

At usikkerheten også sliter på folk er lite å hovere over - disse folkene er vanlige mennesker med familie og et liv ved siden av jobben sin, hvis det er tvil om familiens videre liv der de bor (ektefeller med jobb, unger på skole og med venner), så preger dette selvsagt. Avslutningsvis så er militært personell underlagt normale arbeidstidsbestemmelser og lover i fredstid - på lik linje med deg og meg.

Ja, det står også at de har hatt hatt mange oppdrag, og gjør det at man kommer opp mot hviletidsbestemmelser så er det selvsagt en helt annen sak. Men i artikkelen blandes dette, og det er umulig å vite hva som mest virker inn og hva som er den egentlige årsaken.

Selvsagt på virker usikkerhet, men slik det framgår av artikkelen kan det se ut til at en hel avdeling settes på bakken fordi personellet er for preget av at barna kanskje må bytte skole - for å sette det på spissen.

Da mener det jeg er grunn til å stille et mer eller mindre retorisk spørsmål hvordan disse vil være å stole på mht psykisk helse hvis det virkelig står om. Militært personell på dette nivå vil jeg tro bør ha spesielt gode forutsetninger for å takle dette. Jeg ville tro de burde kunne takle det bedre enn en sykepleier hvis sykehus blir vurdert nedlagt.

Ellers står man igjen med mistanken om at det kan være en politisk markering av noe slag.

1
DrSchwei [sitat…] Ja, det står også at de har hatt hatt mange oppdrag, og gjør det at man kommer opp mot hviletidsbestemmelser så er det selvsagt en helt annen sak. Men i artikkelen blandes...

Men i artikkelen blandes dette, og det er umulig å vite hva som mest virker inn og hva som er den egentlige årsaken.

Det er kanskje journalisten som ønsker en litt mer sexy vinkling enn at det kan være slitsomt å være i lufta i 6 -8 timer på oppdrag også.....Journalister er jo flinke til å vinkle ting i en av dem ønsket retning.

Det har en god stund vært opplyst om at man mener at man har for få mannskaper til å holde oppdragsmengden.

1
Laster...