et er nesten fristende å kalle mannen en tulling når han fremdeles påstår at forurensing fra f.eks. biler ikke har noe med klimaendringer å gjør. Det har med "solens styrke" å gjøre, sier Hagen, fremdeles inspirert av en svensk sveiser. Det skulle ikke forundre meg så mye om mange i FrP fremdeles deler hans syn her, men bare later som om de enig med for å få kjøre svarte limousiner.

Du kjører som vanlig på med nedlatende tone til alle som er uenige med deg, ser jeg.

Det er ikke bare denne svenske sveiseren som mener at solen har innvirkning på klimaet.

Pål Brekke mener det er en sammenheng.

Det gjør også International Astronomical Union

Og danske Henrik Svensmark

Det er forresten ikke noen nyhet at det er en sammenheng mellom klima og solaktiviteten:

"Allerede for 200 år siden observerte den britiske astronomen William Herschel at det var en samvariasjon mellom solflekkene og prisen på hvete i England. Dette var den første observasjonen som viste at jordas klima kan bli påvirket av variasjoner på sola."

1

Finnes det fremdeles noen som gidder å lytte til Hagen angående klima? Finnes det noen som ønsker ham tilbake i rikspolitikken eller er det bare de siste politiske krampetrekningene vi ser?

Hagen gikk ut på dato for mange år siden og burde ha trukket seg helt tilbake for lengst.

Men ja, det finnes helt sikkert noen som ønsker ham tilbake, og det er helt sikkert noen som lytter til Hagen angående klima, på samme måte som det er noen der ute som tror på eventyr også.

2
Gunstein12 [sitat…] Ja. Hvilket klima hadde vi hatt uten solen, som for øvrig ikke er en evig energikilde.

Det er ikke mye imponerende argumentasjon du bringer her.

For det første er det ingen vettuge mennesker som nekter for eller som ikke forstår at sola har innvirkning på jordklodens klima. Sola er vår energikilde. Uten sola ville jordklodens overflate hatt en temperatur på - 270 °C, dvs. samme temperatur som verdensrommet rundt oss.

For det andre er fins det tonnevis med klimaforskning som forteller at endringer i solas aktivitet og endringer i jordklodens bane rundt sola har medført merkbare svingninger i mengde solenergi som kommer ned på jordkloden. Dette har skapt kraftige naturlige klimaendringer på jordkloden med vandringer ut og inn av istider de siste 5 millioner år. Det er INGEN som nekter for at sola er en viktig klimadriver på jordkloden.

Men sola er ikke ALENE om å påvirke jordas klima. Den alene forsyner oss ikke med mer energi enn at jordkloden skulle holdt en snittemperatur på - 18 °C, dvs. havet og alt annet vann på jorda skulle vært fryst til is.

Heldigvis inneholder jordas atmosfære spormengder av gasser som har den fordelaktige egenskapen at de er gjennomsiktige for sollyset (slik at det slipper ned til oss og kan varme oss opp) og samtidig ikke-gjennomsiktig for lyset (varmestrålingen) som jordkloden sender ut. Det gjør at en andel av varmetapet fra jordkloden holdes igjen og varmer opp nedre del av atmosfæren/jordoverflaten. Denne drivhuseffekten til disse spormengdene klimagasser er kjempesterk. De løfter jordas middeltemperatur med ca. 32 °C (over det sola alene kan gi) og gir oss et levelig klima. Uten drivhuseffekt ville det ikke vært annet liv på jorda enn mikrober.

Derfor sliter jeg med å forstå "klimaskeptikere" som blånekter å godta at menneskets økning av klimagasser i atmosfæren (CO2 opp 40 %, metan opp 100%) skal ha noe som helst å gjøre med den samtidige globale oppvarmingen.

For å sette dette i perspektiv. Den solsyklusen vi er inne i nå er den svakeste på mer enn hundre år. Enkelte solforskere snakker om at sola kanskje går inn i en ny dvale ala Maunder Minimum. Men 2016 ser ut til å bli det tredje året på rad med ny global temperaturrekord. Hadde sola styrt klima skulle det blitt kaldere. Utviklingen går motsatt vei med stor hastighet. Allikevel nekter mange "klimaskeptikere" å gi slipp på ønskedrømmen om at min og din eksos er uten skyld i den pågående oppvarmingen.

3
trondhjem Det er ikke mye imponerende argumentasjon du bringer her. For det første er det ingen vettuge mennesker som nekter for eller som ikke forstår at sola har innvirkning på jordklodens...

Allikevel nekter mange "klimaskeptikere" å gi slipp på ønskedrømmen om at min og din eksos er uten skyld i den pågående oppvarmingen.

Kan vi utsette den neste istiden, (som helt sikkert vil komme), så vil vel dette kunne sees på som positivt... eller?

"I disse tider bekymrer de fleste seg for at en rask global oppvarming skal forstyrre hele kloden, og alt som lever på den. Men i det lange perspektivet har menneskeheten også et annet og minst like formidabelt problem: Istid."

Her er en dårlig nyhet for enkelte:

Den neste istiden var forventet å komme om 50.000 år. På grunn av våre klimagassutslipp må vi vente i 100.000 år i stedet, ifølge en ny studie. nrk

1
trondhjem Det er ikke mye imponerende argumentasjon du bringer her. For det første er det ingen vettuge mennesker som nekter for eller som ikke forstår at sola har innvirkning på jordklodens...

Allikevel nekter mange "klimaskeptikere" å gi slipp på ønskedrømmen om at min og din eksos er uten skyld i den pågående oppvarmingen.

Når det kommer til dette, er det vel lite "lille Norge" kan bidra med, sett i forhold til verden forøvrig. Vi skal ikke lengre skrive eller regne på papir. Selv foto og film, er blitt avhengig av elektrisitet. Så kommer spørsmålet, om hvor farlige solstormer kan bli, for vår nyskapte teknologi? Kan vi stole fullt og helt, på hva noen mennesker mener å vite om dette siste?

1

Den gamle FrP-politikeren har lenge vært på sidelinjen i rikspolitikken, men han dukker fra tid til annen opp med sine oppgulp. Nå tror jeg Hagen har mistet omtrent alt som heter støtte i befolkingen...an hende er det fremdeles noen gamle sære travere som heier på ham. Det er nesten fristende å kalle mannen en tulling når han fremdeles påstår at forurensing fra f.eks. biler ikke har noe med klimaendringer å gjør. Det har med "solens styrke" å gjøre, sier Hagen, fremdeles inspirert av en svensk sveiser. Det skulle ikke forundre meg så mye om mange i FrP fremdeles deler hans syn her, men bare later som om de enig med for å få kjøre svarte limousiner. Linken i VG kan tyde på at Hagen vet mer enn han gir uttrykk for når det gjelder etableringen av et nytt protestparti i Norge. Det har jo vært tema her på VGD om ikke Tybring Gjedde og Hege Storhaug har vært invitert til samtaler rundt dette. Finnes det fremdeles noen som gidder å lytte til Hagen angående klima? Finnes det noen som ønsker ham tilbake i rikspolitikken eller er det bare de siste politiske krampetrekningene vi ser?

Carl I Hagen er i hvert fall ikke "et politisk ludder". Uten at jeg skal navngi noen i FRP - for nettopp å være det.

1

Det er nesten fristende å kalle mannen en tulling når han fremdeles påstår at forurensing fra f.eks. biler ikke har noe med klimaendringer å gjør.

Kan du fremlegge bevis.

1

Finnes det fremdeles noen som gidder å lytte til Hagen angående klima?

Når ytre høyre har kontroll på det meste, vil klima bløffmakerne bli satt på vann og brød.

Venstresiden kan begynne å skjelve i buksene.

1

Den gamle FrP-politikeren har lenge vært på sidelinjen i rikspolitikken, men han dukker fra tid til annen opp med sine oppgulp. Nå tror jeg Hagen har mistet omtrent alt som heter støtte i befolkingen...an hende er det fremdeles noen gamle sære travere som heier på ham.

du trodde nokheller ikke på brexit og trump. takk til deg.

1

Linken i VG kan tyde på at Hagen vet mer enn han gir uttrykk for når det gjelder etableringen av et nytt protestparti i Norge. Det har jo vært tema her på VGD om ikke Tybring Gjedde og Hege Storhaug har vært invitert til samtaler rundt dette.

med gjedda, carl og hege i ledelsen i nytt parti hadde de fått en pangstart.

når det gjelder norges klimapolitikk og el biler så sponser altså staten en bil som har kanskje 10 års levetid før den destrueres, en bil som er tyngre enn andre biler, som da sliter mer på veiene, noe de betaler 400? for i året.

Alle som har elbil har det fordi de kan parkere gratis, kjøre gratis gjennom bomringen, ikke fordi de tenker miljø. Mange av dem som nå har el bil har den som nr 2 bil, mot før kun en bil og buss.

en latterlig politikk de fører. akkurat som vi vil kjøre mest mulig bil?? hvem er det som frivillig i dag kjører inn til en by i norge? ingen! men bompenger skal de ha når man har en time på sykehus eller annet, eller er så syndig å bo utenfor.

1

Den gamle FrP-politikeren har lenge vært på sidelinjen i rikspolitikken, men han dukker fra tid til annen opp med sine oppgulp.

Han klinket til i etterkant av noen pjoltere i går også.

"I tillegg kommer at det er tusenvis av vitenskapsfolk som meget sterkt hevder at utslipp av CO2 ikke har noen merkbar innvirkning på klimaet. "

1
trondhjem Det er ikke mye imponerende argumentasjon du bringer her. For det første er det ingen vettuge mennesker som nekter for eller som ikke forstår at sola har innvirkning på jordklodens...

Derfor sliter jeg med å forstå "klimaskeptikere" som blånekter å godta at menneskets økning av klimagasser i atmosfæren (CO2 opp 40 %, metan opp 100%) skal ha noe som helst å gjøre med den samtidige globale oppvarmingen.

Hvis det er så at CO2 er det store spøkelset, hvorfor dekonstruerer man da den største eksisterende kilde til store mengder CO2 fri energi, nemlig kjernekraft i alle dens former?

1

Det er nesten fristende å kalle mannen en tulling når han fremdeles påstår at forurensing fra f.eks. biler ikke har noe med klimaendringer å gjør. Det har med "solens styrke" å gjøre, sier Hagen, fremdeles inspirert av en svensk sveiser

Hagen er utdatert politisk og vitenskapelig. Han burde kanskje satt seg litt inn i sakene, før han påstår. Siden tidlig 2000-tall har solen blitt gradvis svakere. http://www.tv2.no/a/3917599 Hvorfor er det ikke blitt kaldere siden da, men heller varmere?

Så kan man diskutere om menneskelig aktivitet påvirker klimaet eller ikke. Men det er en annen sak.

1
Kropotknik Så dette innebærer at CO2 er mindre alvorlig for vår klodes klima enn en mulig radioaktivitet som med svært, svært få unntak lar seg kontrollere?

Jeg skjønner ikke din innvending.

Det som er mitt poeng er at å basere menneskets energibehov på fossile brensler er en dårlig og farlig løsning fordi det medfører så store CO2-utslipp av vi vil få en farlig sterk global oppvarming som vil true samfunnsstabiliteten og matforsyningen. Dette valget er som pesten, det vil ta livet av mange mennesker.

Atomkraft gir ikke CO2-utslipp men er allikevel et dårlig alternativ fordi denne energiformen produserer store mengder med svært giftig og radioaktivt avfall som må spesialbehandles og isoleres fra naturen i geologisk tidsskala, ca. 100 000 år. Det er rundt ti ganger lengre enn menneskehetens sivilisasjon har eksistert.

I dag står kjernekraft for ca. 11 % av verdens elkraftforsyning. Denne kraftproduksjonen gir 12 000 tonn/år med høyradioaktivt avfall og mye mer mellom- og lavradioaktivt avfall (kilden sier ikke hvor mye av de 200 000 tonnene/år som kommer fra kjernekraft og hva som kommer fra andre kilder). Siden kjernekraften har vært brukt i ca. 50 år har det blitt flere hundre tusen tonn med høyradioaktivt avfall. Dette avfallet er svært farlig, både fordi det inneholder svært giftige metaller og fordi det høyradioaktivt (det er bokstavelig talt livsfarlig bare å gå bort til det). Det er derfor helt nødvendig å isolere dette avfallet og hindre at det slipper ut i naturens kretsløp og spres seg der (noe som potensielt vil være en katastrofe for livet på jorda) i mange, mange tusen år fremover. Det har imidlertid vist seg mye lettere sagt enn gjort. Den sterke radioaktiviteten skaper en rekke problemer med lagringen.

Et problem er at avfallet produserer så mye varme (fra radioaktiviteten) at avfallet må aktivt avkjøles i flere tiår etter at det kommer ut av reaktoren. Det gjøres i dag i åpne vannbassenger, ofte oppe i friluft. Avfallet ligger på bunnen av typisk 5 meter dype vannbassenger som har lukkede kjølesløyfer hvor vannet sirkuleres mellom bassenget og en kjøler for uttak av varmen. Hvis pumpen som sirkulerer vannet skulle svikte vil varmeutviklingen i bassenget koke av vannet og deretter vil det brukte brenslet fordampe. Dette vil spre høyradioaktiv damp og metallstøv i stor omkrets, men er nok ikke et stort problem fordi å sørge for at vannbassengenes vannsirkulasjon går kontinuerlig i noen tiår er en overkommelig oppgave. Det får man til i praksis om man er påpasselig nok.

Det er verre med det andre store problemet etter at avfallet har strålt fra seg det aller verste og ikke lengre trenger aktiv kjøling. Da skal det innkapsles beholdere som skal lagres sikkert uten mulighet for tyveri (dette er en terrorists drømmemateriale, å sprenge en slik tønne i en storby vil effektivt gjøre den ubeboelig i mange tusen år) og uten at avfallet kan klare å lekke eller på annet vis slippe ut i naturens kretsløp i 100 000 år eller mer.

Frem til i dag har ingen funnet en slik løsning. Det er mye snakk om å bruke såkalte sikre fjelldeponier og sperre avfallet inne permanent. Problemet her er at ingen kan garantere at det ikke oppstår jordskjelv (som er at grunnberget sprekker opp og forskyves) eller annen seismisk aktivitet som medføres grunnvanninntrenging i lageret de kommende 100 000 år. Grunnvannsinntrenging vil være problematisk fordi den sterke radioaktive strålingen fra avfallet vil med tiden forvitre og ødelegge materialet i beholderne det er innkapslet i.

Det er derfor mye tvil rundt onkting i verden om dette er en gangbar løsning. I USA har myndighetene etter 50 års drift av kjernekraftverk enda ikke gitt tillatelsen til å ta i bruk det planlagte (og bygde) deponiet i Yucca Mountain.

Derfor er jeg av den oppfatning å erstatte pesten (fossile brensler og medfølgende globale oppvarming) med kjernekraft som vil måtte produsere rundt 100 000 tonn per år av dette livsfarlige avfallet ingen per i dag vet hvordan kan lagres sikkert lenge nok til at det ikke lengre utgjør en eksistensiell trussel for mennesker og dyr er som å erstatte pest med kolera. Ikke mist av syne at det lages så mye av dette avfallet at det i løpet av ikke alt for mange år vil bokstavelig talt være fjell av avfall som må håndteres og lagres sikkert.

Heldigvis slipper vi å velge mellom pest og kolera. Vi kan basere vår energiforsyning på langt mindre skadelig fornybar energi, sol-, vind, geovarme, vannkraft, og bioenergi. Også disse energiformene har miljøkonsekvenser og må bygges ut med fornuft, men her snakker vi ikke om pest eller kolera, men en ufarlig forkjølelse i forhold.

2
Laster...