Rhabagatz Jeg trodde at FrP og H også vilel ha en reduksjon i sykelønnsordningen. Betyr det at de også vil ha en ny regjering?

Det finst drøssevis av uføretrygda og meir eller mindre konstant sjuke, mne det finst mange som jamt går på jobb og ikkje skjønar kvifor ein skal ha full løn for å liggja heime i senga.Ein brukar truleg mindre pengar når ein ligg der og treng ikkje 100% løn. 80% måtte greia seg langt. Karensdagar er også nokre av dei som møter på jobb jamvel om dei ikkje kjenner seg heilt i form. sterkt for - skulle ein tru. Her vert det friske, arbeidsglade menneske mot sjukelege latsabbar. Truleg er et flest latsabbar i dette landet.

2
Langveg Det finst drøssevis av uføretrygda og meir eller mindre konstant sjuke, mne det finst mange som jamt går på jobb og ikkje skjønar kvifor ein skal ha full løn for å liggja heime i s...

Det finst drøssevis av uføretrygda og meir eller mindre konstant sjuke, mne det finst mange som jamt går på jobb og ikkje skjønar kvifor ein skal ha full løn for å liggja heime i senga.Ein brukar truleg mindre pengar når ein ligg der og treng ikkje 100% løn. 80% måtte greia seg langt.

Sykelønnsdebatten i Norge er ganske tullete og fruktesløs fordi den tar utgangspunkt i korttidsfraværet. Det er ikke korttidsfraværet som er problemet. Det er langtidsfraværet/antall uføre som er problemet. Det er her det norske arbeidslivet skiller seg negativt ut fra våre naboland. Faktisk er korttidsfraværet mindre i Norge enn i våre naboland.

Det kan godt tenkes at å innføre karensdager vil gjøre at flere vil karre seg på jobb når de er tufse og at færre vil skulke. Men det vil ikke gi stor effekt på samfunnets verditap fordi folk flest har god arbeidsmoral og misbruker ikke denne ordningen.

Det store problemet i norsk arbeidsliv er hvorfor så mange blir kronisk syke og arbeidsudyktige. Det problemet løses på ingen måte med å innføre karensdager og redusert sykelønn. Tvert om kan det forsterke langtidsfraværet ved at flere "tipper over grensen" når de i stedet for å hvile ut ved småsykdom tvinger seg på jobb.

I stedet for å ta fra folk inntekt når de blir syke burde vi fokusere på hva arbeidsgiver og myndigheter kan gjøre for at folk med nedsatt funksjonsevne grunnet sykdom kan stå i jobben og slippe å ende opp som uføretrygdet. Det kan ha effekt på vårt sykefraværsproblem. Dessuten burde man sette inn klutene på å finne ut hvorfor disse sykdommene oppstår hyppigere her enn i våre naboland.

2

For reduseres sykelønnen så vil de rød grønne garantert vinne neste valg og reversere tiltaket.

De rødgrønne vil nok ha gode kort på hånden om sykelønnen blir redusert av denne regjeringen, ja.

At de vil reversere dette 100 % i regjeringsposisjon er jeg noe mer tvilende til. Det er jo ikke så lenge siden AP foreslo dette selv.

1

Jeg trodde at FrP og H også vilel ha en reduksjon i sykelønnsordningen.

Betyr det at de også vil ha en ny regjering?

1
Langveg Det finst drøssevis av uføretrygda og meir eller mindre konstant sjuke, mne det finst mange som jamt går på jobb og ikkje skjønar kvifor ein skal ha full løn for å liggja heime i s...

Karensdagar er også nokre av dei som møter på jobb jamvel om dei ikkje kjenner seg heilt i form. sterkt for - skulle ein tru. Her vert det friske, arbeidsglade menneske mot sjukelege latsabbar. Truleg er et flest latsabbar i dette landet.

Er man plutselig lat fordi man er syk?

Det er også merkelig hvor interessert enkelte er i karensdager, når all forskning viser at det er langtidsfraværet som er problemet, ikke korttidsfraværet.

1
Rainmaker Jeg skal være så ærlig i si at ved redusert sykelønn hadde jeg gått på jobb selv småsyk. Jeg er så kynisk at jeg heller har fullt betalt selv og jobber delvis i noen dager og kansk...

>>> Nå er det viktig å huske på at for noen så er det viktigere å "ta" eller "få has" på det lille fåtallet som faktisk missbruker egenmeldinger, enn alle de positive virkningene egenmeldinger faktisk har. Noen personer går hele livet for å finne ting de kan irritere seg over.

1

Det er langtidssykemeldte som er problemet ikke de som er kortvarig syk. Og de mister sykmelding pengene etter 2 år. Da er det over på trygd eller sosialstønad. Etter ett år så er det reduserte penger til ca 60% av lønnen en hadde.

Så kan en undres på hva som ligger bak en slik iver fra VG sin side ? Det er da andre ting i samfunnet som en heller bør ta tak i enn sykepengene til folk.

Det er litt underlig å se at de gir skattelettelser til de rikeste for så å gå etter de svake som blir sykmeldte.

Det er bare sykt. !! lol.

1
Langveg Det finst drøssevis av uføretrygda og meir eller mindre konstant sjuke, mne det finst mange som jamt går på jobb og ikkje skjønar kvifor ein skal ha full løn for å liggja heime i s...

Jo, man kan mene at kutt i sykelønnsordningen er på sin plass. Det var heller ikke det jeg reagerte på.

Det jeg reagerte på var påstanden om at VG vil ha regjeringsskifte og at dette begreunnes med at de går inn for sykelønnskutt. Med slik logikk kan man ikke mene noe som helst, alt blitt tatt som bevis for skumle hensikter....

1

Hvis det er slik at det er langtidssykemelding vi skiller oss ut negativt på, lurer jeg på hva forskningen sier om årsakene.

Er det noen her som vet noe om det?

1
Eldon Hvis det er slik at det er langtidssykemelding vi skiller oss ut negativt på, lurer jeg på hva forskningen sier om årsakene. Er det noen her som vet noe om det?

Det er jo ikke så veldig mange alternative forklaringer:

A. Nordmenn har dårligere helse enn svensker. B. Det er lettere å få sykemelding i Norgeog/eller den varer lenger C. Flere kronisk syke jobber i Norge enn i Sverige. D. Syke blir overført til andre ytelser tidligere i Sverige enn i Norge E. Syke har større oppsigelsesvern i Norge enn i Sverige eller midlertidige kontrakter som ikke fornyes ved sykdom er vanligere i Sverige.

Det er ingen tegn til at punktene D og E påvirker sykefraværet på en slik måte at forskjellene blir mindre mellom Norge og Sverige, snarere tvert om.

C. Taler heller ikke til Norges fordel, i følge OECD-data har Sverige høyere yrkesdeltakelse.

B. Man får lenger sykemelding i Sverige (458 dager) enn i Norge (52 uker). Men kanskje sykemeldinger skrives ut på svakere medisinsk grunnlag i Norge?

A. Har man lite grunn til å tro - men om det ikke er noen av de andre, så må det være denne.

Konklusjon - høyst sannsynlig er det lettere å få sykemelding i Norge (alt. flere ber om det).

1
Rainmaker [sitat…] Er man plutselig lat fordi man er syk? Det er også merkelig hvor interessert enkelte er i karensdager, når all forskning viser at det er langtidsfraværet som er problemet,...

Det er også merkelig hvor interessert enkelte er i karensdager, når all forskning viser at det er langtidsfraværet som er problemet, ikke korttidsfraværet.

Då karensddagar vart innførde i Sverige, gjekk sjukefråveret markert ned - kva no det kunne koma av. Sjølvsagt er kortitdsfråver også eit problem - serskilt gjeld det måndagane.

1
Laster...