politikk Speciale : det og sammenligne rus generellt med makroøkonomi viser bare hvor håpløst dårlig grunnlag slike undersøkelser har. folk ruser seg ikke når de trenger og være edru. Og fj...

det og sammenligne rus generellt med makroøkonomi viser bare hvor håpløst dårlig grunnlag slike undersøkelser har.

Det handler ikke om å sammenligne rus med makroøkonomi(det er faktisk ikke mulig), like lite som det er mulig å sammenligne hoppski med presidenter. Det handler om å bruke makroøkonomi for å synliggjøre hva som skjer ved prisendringer, noe som brukes i ALLE sammenhenger hva angår konsum av ulike produkter. Man finner priselastisitene ved ulike varer, og kan da lett anslå hva endt produkt vil være(selvsagt med feilmargin). At du ikke har noen tro på dette, medfører at du i praksis er en anarkist.

folk ruser seg ikke når de trenger og være edru.

Strengt tatt så er det sjelden man trenger å være edru. Du har tidligere uttalt at ingen du har kjent har drukket alkohol uten at de har planlagt å kose seg.

- Diverse, du har aldri vært med venner på biljard, kafé, bowling, etc., hvor dere spontant har bestemt dere for å ta noen øl?

- Du har heller aldri møtt noen 17:45 på lokalbutikken, hvor man har bestemt seg for å ta en fest?

- Ei heller opplevd drikkepress fra venner og bekjente?

Isåfall er du ganske unik. For ungdom og unge voksne, så er drikkepress ett problem. Ja, det er ett mindre problem enn hva det var før, men det er fortsatt ett problem. I mange av tilfellene hvor vedkommende som blir forsøkt presset med på fest, men ikke blir med, så er årsaken av økonomisk karakter.

Selv kan jeg også skrive under på at det var mange ganger når jeg var yngre, at jeg ikke hadde råd til drikke fredag og lørdag hver helg, slik hverdagen var her på bondelandet, og HB var det (heldigvis) ikke tilgang på her i bygda.

Og fjernes moms og avgift på båter så blir det likevel ikke særlig flere båter enn båtplasser.

Båt og båtsalg er i stor grad basert på sesonger. Blir det dårlig vår/sommer, så påvirkes salget den sommeren, samt påfølgende sommer. Er det flere dårlige somre på rad, så blir også salget veldig dårlig. Så for båtlivet, så er mao. opplevelsen svært viktig.

For segmentet hva angår fritidsbåter og vannscootere, så er ikke de avhengige av båtplasser(kan fraktes på henger). Derfor så vi i 2015 ett kraftig økt salg i dette segmentet grunnet avgiftskuttet på båtmotorer av 1.juli 2014.

Jeg har selv hatt båt(i Oslofjorden), og årsaken til at jeg kvittet meg med den, er at jeg har mer igjen for å bruke de ca. 30.000 kronene jeg brukte på den båten hvert år(bunnstoff, drivstoff, båtplass, service etc.), på 2 fisketurer til hhv. Andørja(kveitefiske) og Lakselv(laks og ørret) hvert år.

selv de minst nyanserte undersøkelser legges frem for og skape inntrykk av økt rusbruk hvis avgifter reduseres eller salgstider forlenges.

De minst nyanserte? Hele verden vet , etter prøving og feiling at lavere pris på alkohol gir økt forbruk, akkurat som man vet at når man øker avgiftene, så går ikke forbruket like mye ned, som forbruket øker når man setter de ned. Du står bortimot alene mot hele verden i dette synet når du hevder at forbruket ikke vil endres i særlig grad ved fjerning av avgifter.

Propaganda er ett gammldags ord for slikt. Irrelevant eller villedende reklame er vel nyere beskrivelse av samme aspekt.

Du vet virkelig ikke hva propaganda er når du hevder at dokumentasjon er propaganda. I beste fall er dette ett forsøk på hersketeknikk.

1

Jeg så nettopp en dokumentar på nrk nett TV under vitenskap om spesielt cannabis. Programmet tok i første hånd for seg 3 spørsmål anngående cannabis og bruken av det basert på verdens forskning og statistikker.

Kan man få schizofreni av hasj-bruk?

Svaret til programlederen basert på de han forhørte seg med = TJA. (Han skrev bokstavelig talt TJA på tavlen, et misstroisk JA. Skal tro om han vet at schizofreni er psykose og uten psykose har man heller ikke schizofreni. Og skal tro om han vet hva en psykose er og hvordan psykiatere avgjør om et menneske har hatt en psykose, hvilke kriterier som skal til og hvor mange punkter man må score på i forhold til antall punkter det finnes å score på etc etc)

Spørsmål 2: Kan man få psykose av det. Svaret hans ble et definitivt JA.

(Jeg regner med at de da mente rusfremkallet psykose, altså at hasj er et hallusigen i følge dem da og at andre faktorer som feks vrangforestilling gjorde at hasj kunne være psykose bringende)

Spørsmål 3: Kan man bli avhengig av det? Svar: JA. (Men det virket som at de trodde dette gjaldt noen ytterst få med lite IQ eller dårlig oppvekst og miljø)

Han tok også for seg flere spørsmål som trafikkfare ved cannabisbruk i forhold til alkohol. Samme med hjerneskader og død. Resultatet var at alkohol var 500 ganger mer trafikkfarlig og betydelig mer skadelig helsemessig.

Alt i alt mente han og fotskninga at alkohol var langt farligere.

Han gikk også inn på spørsmålet vedrørende legalisering av hasj og om det ville ha en positiv eller negativ effekt i samfunnet og for hvert enkelt individ?

Svaret var nogenlunde vagt. Hasj er farlig og det at alkohol er farligere er ingen god grunn til å legalisere et mindre farligere stoff. Man ble jo trossalt 30 % farligere i trafikken i en cannabis rus og man kunne i værste fall bli avhengig, få psykose og muligens schizofreni (som er en psykose, selvmotsigende resultat)

Men jeg kjenner jeg blir provosert...

Hasj er muligens ikke så avhengighetsskapende, man kan vel ikke ta en overdose av det og muligens får man ikke en innskrumpet alzheimers hjerne som ved å være alkoholiker i x antall år.

Men hvor mange bilister blir stoppet i en stein tilstand.

Jeg har kjørt bil i stein tilstand flere ganger og nesten kjørt av veien i 20 km/t.

Hvis alle røkte hasj og var stein ja da ville muligens dette prosent tallet i ulykkes statistikken deres vært litt anderledes?

Hvis Falk og Viking også kjørte i stein tilstand da ville vel trafikken gått som smurt eller?

Neste spørsmål: psykose.. om man spør alle i verden som hadde hatt psykose om de også hadde røkt hasj før da tror jeg svaret ville blitt JA i 98 % av tilfellene og de resterende 2 % var sansynligvis feil diagnotisert (fordi det skjer nemlig, psykiatere kan også ta feil i x antall saker)

Se på breivik, schizofren eller ikke? Psykiaterne var uenige. Personlig tror jeg ikke breivik var psykotisk i gjerningsøyeblikket og en schizofren person. Men det er på siden av saken.

Ville legalisering av hasj vært bra for oss eller dårlig for oss?

Jeg tror personlig legalisering av hasj ikke ville gitt politiet bedre tid og ressurser til viktigere saker.

Jeg tror politiet hadde fått mer tid å klå seg i ræva og ta seg av småsaker.. skrive bøter og sitte lengre på shell.

Og hvis det ER sånn at politiet har for lite tid til å bekjempe de største kriminelle folka så er det ikke pga forbudet av hasj at de har for lite tid. Jeg kan garantere at det handler om dårlig prioritering, lite bevilgning fra regjeringen, ujevn kompetanse og for få antall politi i de forskjellige distriktene.

NEI til hasj. NEI. Forby det til medisinsk bruk med mindre dosen er 0.2 mg i uka på et legekontor hvor legen doserer og medisinerer pasienten.

1
Hook123 Jeg så nettopp en dokumentar på nrk nett TV under vitenskap om spesielt cannabis. Programmet tok i første hånd for seg 3 spørsmål anngående cannabis og bruken av det basert på verd...

Hook123 : hva hvis vi legger til grunn alle de verste påståtte konsekvenser : folk blir avhengige og psykotiske. Blir det da bedre med uregulerte og forbudte varianter ?

svaret er ett klart NEI !

om politiet får bedre tid til større saker utenom de store hasjsakene : tvilsomt da småsaker med cannabis må nedprioriteres likevel så tiden som brukes på større og alvorligere saker vil fremdeles bli brukt på dette. Reduksjonen er i tidsbruk er store hasjsaker.

bedre tid til småsaker : helt klart at ett tyveri da kan prioriteres foran små mengder / bruk / salg av rusmidler.

har du holdt på og kjøre av veien i hasjrus så burde du ha vett til og ikke kjøre ruspåvirket igjen. Dette må folk selv la være uansett forbud eller regulert rusmiddel.

spørsmål : hvor lenge går folk uten tilgang på de rusmiddelmengdene de vil ha enten det er regulerte salgstider som på alkohol eller totalforbudt omsetning som cannabis ?

svaret er helt klart minimale tidsrom over tid. Derfor vil ikke totalforbud som reguleringsmetode bety nevneverdig mindre tilgang men tilgang på uregulert vare og kun svart virksomhet. Spørsmålet om samfunnet ville hatt det samme med alkohol er nok helt klart nei.

Dette med psykose : hvordan kan det bli bedre med uregulert cannabis med mindre innhold av psykosedempende virkestoff ?

ett godt spørsmål : hva tjener samfunnet på og ha lettere rusmidler uregulert ? Og hva kan samfunnet tjene hvis vi totalforbud alkohol ?

hvertfall sikkert : justisen klarer ikke og nevneverdig redusere tilgang på rusmidler uansett politikk og ressursbruk på dette. Ikke i utlandet og ikke i Norge.

gusjebrune tobakks og snuspakker : tulle tiltak...hasj ligner bæsj og folk bruker det. Øl har en fysjebrun farge og folk drikker det.

1
Hook123 Jeg så nettopp en dokumentar på nrk nett TV under vitenskap om spesielt cannabis. Programmet tok i første hånd for seg 3 spørsmål anngående cannabis og bruken av det basert på verd...

Hook123 : jeg tviler på at vi kan trekke schizofrenien inn i bildet mht legalisering foruten en positiv effekt for mindre schizofrenieni tilfeller.

så langt emnet er forstått er dette en psykotisk tilstand og reaksjon på samfunnskonsekvenser det gjelder og beskytte seg mot. Da vil alt som fører til en konsekvens kunne føre til schizofreni og ulovlighet i særdeleshet.

det har uansett ikke hindret schizofrene ( oppmerksomme på konsekvenser ) i og bruke ulovlige rusmidler.

rusfremkallet psykose er nok en helt annen tilstand. Men det blir ikke bedre med uregulerte rusmidler og bare verre.

perspektiv : dette vet du : ! Schizofreni....og forholde seg til det ? Samme gjelder muligens ADHD.

østtyskland burde vil hatt en haug schizofrene slik vi karakteriserer det i Norge ?

1

Det er forskjell på rusmiddel.

Cannabis og amfetamin er jo som å sammenligne Torbjørn Egner med Charles Manson, bare som et eksempel.

1
DavidSkruiz Det er forskjell på rusmiddel. Cannabis og amfetamin er jo som å sammenligne Torbjørn Egner med Charles Manson, bare som et eksempel.

Davidskruiz : kan nok ikke sammenlikne cannabis og amfetamin direkte. Men som for alkohol...noen blir giret og noen avslappet av bruk. Det samme har jeg hørt om cannabis...

regulert eller uregulert ? Både bruksmessig og samfunnsmessig har begge deler de samfunnskonsekvenser og rusmiddel konsekvenser virkestoffet frembringer.

amfetamin blir kansje mer som doping hvis lovlig : du MÅ bruke for og klare og holde følge som i idrett. ( ingen vil ansette ikkebruker )

1
Laster...