AP, Høyre og resten av politikerbermen vi har her i Norge har sølt bort 170 millioner på: ingenting.

Poenget her er at de hadde sølt bort mye mer hvis de hadde gått igang med byggingen siden prosjektet ble mye dyrere enn anntatt. Det var ikke for sent å snu, så de snudde. Ellers synes jeg også det var sinnsykt mye penger bare å bruke på prosjektering. Sikkert masse korrupsjon ute og går.

1

Jeg syns regjeringen skal svelge at det har kommet kostnadsøkninger og gjøre et vedtak om å sette i gang.

Dette er snakk om folkets sikkerhet og folkehelse i nær fremtid.

Vi kommer til å få pest og pandemier, og det er viktig for folk flest at vi ruster oss til å kunne takle det som vi vet kommer.

1
fargerik Jeg syns regjeringen skal svelge at det har kommet kostnadsøkninger og gjøre et vedtak om å sette i gang. Dette er snakk om folkets sikkerhet og folkehelse i nær fremtid. Vi kommer...

Det er vel i utgangspunktet snakk om et kontorbygg. Kontorer som det er mulig å få tak i andre steder i byen.

Poenget med slik planlegging er faktisk at man skal kunne revurdere sin opprinnelige intensjon om bygging dersom premissene blir annerledes enn det man først så for seg.

Så spørsmålet er om man har sløst vekk 170 millioner kroner eller spart oss for over en milliard kroner.

Nå høres 170 millioner kroner svært mye ut for slik prosjektering men problemet er faktisk stort sett at man bruker for lite penger i planleggingsfasen. Det fører til at man starter byggingen med for dårlig grunnlag og man får kostnadsoverskridelsene. Det er nå så. Men verst er det kanskje at dårlig planlegging ofte vil føre til at bygget blir mye dyrere å drifte og vedlikeholde fordi man har brukt for liten tid å se på gode løsninger på dette.

Opp mot 10 % prosjekteringskostnader av totalsummen er ofte trukket fram som der det burde ligge for å få best mulig prosjekt for hele livsløpet til det man skal bygge. Så høyt er det dog sjeldent man kommer og man får da kostnadssprekk i byggefasen og stadige ombygginger, dyr drift, dyrt vedlikehold fordi det ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn til dette i prosjekteringsfasen.

Jeg tror ellers at Folkehelseinstituttets medarbeidere også i framtiden vil ha sin kontorplass, uavhengig av om dette prosjektet blir iverksatt. Og fra denne kontorplassen vil de gjøre de vurderingene og gi de råd som er nødvendig i forhold til smittevern.

1
Laster...