Politikk - Norsk

Human

600 millioner mindre til sykehus

Jeg og mange med meg reagerer på statsbudsjettet for 2017. Det gjør blant annet Legeforeningen og Sykepleierforbundet, som reagerer meget sterkt. Det er kynisk å kutte 600 millioner til sykehus, og det rammer pasientene hardt, som allerede er underfinansiert. mener jeg.

Er du enig med meg, eller har Du en annen mening?

Fakta: Sykehusene mister over 600 millioner kroner som følge av den borgerlige budsjettavtalen. Kuttet utgjør en fare for pasientsikkerheten og regningen går til pasientene, advarer Legeforeningen og Sykepleierforbundet, ifølge VG på nett.

2
117 svar

Er du enig med meg, eller har Du en annen mening?

Da kan man begynne å lure hvordan i all verden politikerene har råd til å sende 33.900 millioner kroner ut av landet. Husk at penger som sendes over riksgrensen ikke har de samme dynamiske effektene som annet pengebruk, det betyr at det reelt sett er en enda større belastning for AS Norge enn det ser ut som ved første øyekast.

1

Ja, dette er dårlig politikk, men husk at champagne-festen til de aller rikeste koster penger. Den går utover vanlige folk. Dårligere tilbud for pasientene og økte utgifter og dårligere kår for folk flest. Det må folk flest ofre for at de alle rikeste skal velte seg i mer luksus og få drikke enda mer champagne.

2

Det er kynisk å kutte 600 millioner til sykehus, og det rammer pasientene hardt, som allerede er underfinansiert. mener jeg.

Siden sykehusene drives av staten, ar det vel typisk blå-blå politikk å kutte i finansieringen her, for å stimulere til mer privat virksomhet på dette feltet. Det er kanskje også et skjult tiltak mot eldrebølgen, i et forsøk på å få bukt med den stadig økende gjennomsnittlige levealder.

2

Det er kynisk å kutte 600 millioner til sykehus,

Regjeringens eget tall er 712 millioner, mens noen beregner det til 1,2 miiiiarder. Samtidig fratar man barnetillegget for uføre med 37 millioner for å stimulere uføre foreldrene til å jobbe, samtidig som de gir 297 millioner i økt kontantstøtte for å få friske foreldre til å la være å jobbe.

Og så fjerner man fritak for egenandel ved fysioterapi for dem som står på diagnoselisten, til sammen 355 millioner. De rikeste får helt sikkert detde er blitt lovet so igjen går utover de svakeste.

4
Human Det ser ut til at vi trenger det nye helsepartiet.no. Underfinansieringen av sykehus må nå stoppes, for pasientenes skyld. Sykehuskutt på 600 millioner er en ny spiker i kista.

helsepartiet

Vi trenger absolutt ikke flere tullepartier som tror vi har ubegrenset med penger å bruke på alle gode formål. "Dette har vi råd til"-logikken er det som kommer til å sende oss over det økonomiske stupet.

Vi trenger ikke flere politikere som vil bruke opp mest mulig penger på kortest mulig tid, vi trenger politikere som tar de kjipe kuttene til tross for at man blir upopulær av det. Nå sender vi bare regningen videre til kommende generasjoner.

3
dyratorium [sitat…] Siden sykehusene drives av staten, ar det vel typisk blå-blå politikk å kutte i finansieringen her, for å stimulere til mer privat virksomhet på dette feltet. Det er kansk...

Siden sykehusene drives av staten, ar det vel typisk blå-blå politikk å kutte i finansieringen her, for å stimulere til mer privat virksomhet på dette feltet

Det er dessverre rødgrønn politikk også. Mest mulig ut på anbud - slik at vi fortsatt kan få være B-medlemmer i EU.

1

Er du enig med meg, eller har Du en annen mening?

Nei, er enig med deg. Innsparingen skal skje ved at de ansatte skal jobbe mer effektivt, det er ivhertfall hva regjeringen håper at de skal gjøre, men de er ikke sikre på at det kommer til å skje. Man tar altså sjansen.

Kan kanskje føre til mer feilbehandlinger?

1

Er du enig med meg, eller har Du en annen mening?

For det første får sykehusene 1.5 milliarder mer med dette budsjettet, så å kalle dette et kutt er feil. Ellers er det helt greit at også sykehusene får krav om effektivisering, man kan ikke fortsette å sluse endelse summer inn i helsevesenet uten å få noe tilbake slik det har vært til nå.

2
engafever [sitat…] Nei, er enig med deg. Innsparingen skal skje ved at de ansatte skal jobbe mer effektivt, det er ivhertfall hva regjeringen håper at de skal gjøre, men de er ikke sikre på...

Sykehus må kutte mer, til sammen 600 millioner.

http://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/12/05/-sykehusene-far-lide/

Kuttet fra H og FrP i budsjettproposisjonen var reelt på 177 millioner kroner. Etter min hoderegning vil budsjettavtalen innebære om lag 420 millioner kroner i nye kutt til de regionale helseforetakene, sier stortingspolitiker og medlem i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp).

Toppe viser til at effektiviseringsreformen øker med 0,3 prosent, noe som utgjør et stort kutt til sykehusene.

1
Chubby [sitat…] For det første får sykehusene 1.5 milliarder mer med dette budsjettet, så å kalle dette et kutt er feil. Ellers er det helt greit at også sykehusene får krav om effektivis...

man kan ikke fortsette å sluse endelse summer inn i helsevesenet uten å få noe tilbake slik det har vært til nå

de av oss som har hatt bruk for sykehustjenester selv, eller i familie/omgangskrets vet at sykehusene leverer

uten å få noe tilbake....

makan til tosk

1

Typisk høyrepolitikk, ta fra de syke og trengende og gi skatteletter til de søkkrike.

1
ulefos [sitat…] de av oss som har hatt bruk for sykehustjenester selv, eller i familie/omgangskrets vet at sykehusene leverer uten å få noe tilbake.... makan til tosk

de av oss som har hatt bruk for sykehustjenester selv, eller i familie/omgangskrets vet at sykehusene leverer

Det offentlige helsevesenet er svært dyrt og sliter med lav kvalitet og køer på tross av de enorme summene vi sluser inn i det hvert år. De leverer ikke ut ifra hva man kunne forvente.

1
Andajs Typisk høyrepolitikk, ta fra de syke og trengende og gi skatteletter til de søkkrike.

Typisk høyrepolitikk, ta fra de syke og trengende

Akkurat de burde vite bedre.

De største verdiene i fabrikken Norge, er den menneskelige arbeidskraft, evner og livserfaring.

Ikke for å bagatellisere menneskelig lidelse og retten til liv, men sykehus og helsetjenester er faktisk meget viktig i samfunnets interesse. Det glemmes fort i debatten.

Hvilken bedriftseier lar være å vedlikeholde maskinparken?

1

Fakta: Sykehusene mister over 600 millioner kroner som følge av den borgerlige budsjettavtalen. Kuttet utgjør en fare for pasientsikkerheten og regningen går til pasientene, advarer Legeforeningen og Sykepleierforbundet, ifølge VG på nett.

Sykehusene får en økning på 1.3 Milliarder neste år.

Dette er mindre enn H/FrP sitt opprinnelige budsjett på 1.9 Milliarder.

Men du har altså kjøpt støres argument at 1.3 milliarder i økning er en nedgang ......?

2
Laster...