Politikk - Norsk

protus

Vi trenger tolkeregister

Offentlige tjenester er avhengige av tolker, hver eneste dag, land og strand rundt.

Dessverre har ikke alle hjelperne rent mel i posen.

Dette går på rettsikerheten løs.

En burde ha tatt taki dette for lengst, fordi løsninger bør være ukontroversiellt.

Et nasjonalt register er det vi trenger. For å stå i dette må vandel og kompetanse legges frem. Registeret kan f.eks. forvaltes av IMDi. Rettsikkerhet er viktig, og man kan sågar ha fysisk intervju av de som vil stå i registeret, for å ha en høy standard.

1
0 svar
Laster...