Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kall norske militære heim frå Jordan!

Når det no ser ut til å gå vegen for regjeringsstyrkane i Syria, undrar det ein at ingen stiller spørsmål om kvifor og kor lenge norske militære er og skal vera i Jordan for etter amerikansk ordre å læra opp "syriske moderate" i krigføring. Kvifor i all verda skal norske skattebetalarar (slik Carl I. plar seia) betala dette meiningslause tiltaket? Kven i all verda skal dei norskdresserte styrkane setjast inn mot? Og gjeld framleis det norske "løyvet" til at norske militære kan opphalda seg på syrisk jord utan godkjenning frå syriske styremakter? Stortingsmenn vil sjølvsagt vera stumme som østers, for her dreier det seg jo om "militære løyndomar" og tystnadsplikt. Norsk forsvars- og utanrikspolitikk vert meir og meir idiotisk. Vi bør nok sjå å koma oss ut av NATO-samarbeidet/dvs lakeirolla andsynes Sambandsstatane så snøgt som råd.

12
43 svar

43 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Langveg

Her er delar av det kommunikeet regjeringa sende ut då vedtaket var fatta:

*En styrke på 60 soldater*Regjeringen har besluttet å stille et nytt militært bidrag til koalisjonens operasjon. Styrken på rundt 60 soldater vil bidra med trening, rådgivning og operativ støtte til lokale syriske grupper som selv kjemper mot ISIL. Det norske bidraget vil inkludere norske spesialstyrker. De norske styrkene vil ha base i Jordan.

– Koalisjonen har etterspurt denne typen kapasitet og et slikt bidrag er høyt verdsatt. Striden skal kjempes av andre, men vi kan bistå ved å sette dem i stand til å kjempe, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Det ligger i denne operasjonen at de norske styrkene har mandat til å kunne trene, rådgi og gi operativ støtte fra syrisk territorium dersom operasjonskonseptet krever det.

Den koalisjonen det er tale om, er den såkalla Internasjonale koalisjonen som Sambandsstatane skipa i august 2014 utan løyve frå Tryggingsrådet og som Syria ser på som ein piratorgansiasjon sidan han driv ulovleg verksemd på og over syrisk territorium. Blant anna har koalisjonen bomba sivile mål. . Fleire hundre sivile syriske liv er gått tapt pga luftpiratanes folkerettsstridige verksemd.

2

fireman56

Vi bør nok sjå å koma oss ut av NATO-samarbeidet/dvs lakeirolla andsynes Sambandsstatane så snøgt som råd.

Og hvem skal hjelpe oss om det skjer noe? NATO har vert vår trygghet siden like etter WW2 og de bør fortsatt være det. Det norske forsvaret alee er svakt og duger ikke alene som forsvar om det skulleforekomme en ekstern trussel. Derfor er NATO så viktig.

1

Langveg

Norsk deltaking i den nye kalde krigen får tydeleg nok konsekvensar. I ein note sendd mut av den russike ambassaden, gjengjeven in extenso i VG, festar ein seg ved dette:

Vi har tatt det til etterretning at den norske regjering har erkjent at det bilaterale forholdet er «trøblete». Forresten har den russiske part i flere år gjort norske kolleger oppmerksomme på den utilfredsstillende tilstanden i det bilaterale forholdet på det politiske området. Vi antar at dette ikke er i samsvar med Norges langsiktige interesser. Heller ikke Russland er tjent med dette. Den selektive tilnærmingen som Norge foreslår – «her samarbeider vi, her samarbeider vi ikke» er ikke holdbar. Usaklig og virkelighetsfjern anti-russisk retorikk som brukes av våre norske partnere, det at man ignorerer våre interesser uunngåelig får konsekvenser for alle samarbeidsområder, står i motstrid til behovene for å skape et klima for forholdet som er nødvendig for å fremme en positiv agenda i bilaterale saker. Vårt samarbeid kan ikke hvile bare på områdene som den norske part stadig nevner, som fiskerispørsmål, miljøvern, kjerne- og strålingssikkerhet, søk og redning. Selvfølgelig fortjener det mer.

Ein kan ikkje tolka det på anna vis enn at dersom Noreg held fram med sin selektive samarbeidspolitikk, vil russarane ikkje lenger samarbeida serleg nært på område som fiskeri, miljøvern, strålingstryggleik, søk og redning.

Det tok årti før tilhøva til Kina vart normaliserte. Skal vi no få same elendige tilhøve til ei anna stormakt i år framover?

1

TheFamous25

NATO og USA skulle aldri gått inn i noen muslimske land så hadde vi heller ikke trengt å ta imot en eneste muslim. Da kunne de levd i fred med sin fredens relegion og sine egne normale ledere

1

Sapient-X

De folkene vi nå trener kommer garantert til å bryte menneskerettighetene.

Vi burde vite bedre enn å gi muslimer trening i vestlig stridsteknikk.

Vi risikerer å møte de folkene vi har trent på slagmarken, eller i en anti-terror aksjon.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...