Politikk - Norsk

TomPadang

Endelig - statistikk over kriminelle

http://www.nettavisen.no/na24/frp-far-det-som-de-vil---ssb-lager-innvandrerstatistikk/3423291444.html Dette har vi ventet på lenge! SSB har satt seg på bakbeina lenge, men måtte til slutt gi etter for presset. Det viser seg dessverre at SSB mener de skal være et politisk instrument, og at sannheten ikke skal vises i svært viktig statistikk. Dette er egentlig horribelt! Et slikt byrå skulle jo være upolitisk og nøytralt?

Nå har vi endelig sjansen til å få fakta på om utlendinger/innvandrere er overrepresentert i krim-statistikken. Det vil nok ikke forbause så mange om det viser seg at de er det....

Så gjelder det bare å få SSB til å fremstille sannheten, uten å pynte på den.

1
145 svar
Folkflesk Nei, de lager sikkert svært nyttig og mindre nyttig statistikk. Men jeg bare lurer på hvilke politiske komplikasjoner hr. Padang og hans kumpaner her på nettforumet ser for seg at...

jeg bare lurer på hvilke politiske komplikasjoner hr. Padang og hans kumpaner her på nettforumet ser for seg at akkurat denne statistikken kan avføde. Det lukter en innvandringspolitisk agenda bak dette engasjementet.

Kan det skade at vi har statistikken? Den kan selvsagt brukes av innvandringskritikere- hvis den slår ut "feil vei", men kanskje kan den brukes til noe nyttig også hvis den er grundig nok? Kanskje ser man sammenhenger og kan forebygge?

Jeg mener vel at så lenge samfunnsdebatten og oppfatningen går rundt dette tema, så er det greit å få fakta på bordet. Hva skjer- og dermed kan man trekke konklusjoner om hvorfor det skjer, og hva man kan gjøre for å hindre en uønsket utvikling. Er det bedre at vi sitter og synser her? Jeg tror det er en utbredt oppfatning den ene eller andre veien hos mange, og da kan det vel gjerne være greit at vi VET noe, ikke at vi tror noe.

Det skulle bare mangle at folk som kommer fra et fallert samfunn bærer spor av det...at man har psykiske problem, at man har ulik holdning til hva som kreves for å overleve, enn nordmenn som har vokst opp i et samfunn der vi blir passet på fra vi blir født til vi er gravlagt. For all del, mange har det tøft her, men det er liksom ikke på samme nivå...

Har jeg en innvandringspolitisk agenda- Egentlig ikke. Ikke nå lenger. Det er vel egentlig en ganske bred enighet om hvordan asylinnvandringen skal være de neste årene framover. Nå handler det om integrering, om hvordan man skal sørge for at vi fortsetter å bli det beste samfunn vi kan være, og da må vi vite. Ubehagelig eller ei.

4
Morra-DI-2 Nå var ikke spørsmålet rettet til meg, men; For meg har den lite å si. Men jeg vil gjerne at de som sitter i styre og stell skal ha noe handfast å forholde seg til. Med fakta og st...

Det er fint å få kunnskap, men vi vet mye om overrepresentasjon i befolkningsgrupper idag uten at det fører til noe særlig i det hele tatt. Unge menn er overrepresentert på de fleste kriminalitetsområder, hvilke tiltak har det ført til spesielt overfor unge menn? Vi vet også at kriminaliteten går ned i eldre aldersgrupper, så en del kriminalitet "går over av seg selv".

Innvandring og kriminalitet er det for øvrig forsket på før, selv om det er lenge siden. Men det er ikke sikkert at bildet er så mye anderledes. Innvandrere fra Vest-Europa var underrepresenterte i forhold til Norden, mens innvandrere fra Øst-Europa og 3. verden var overrepresenterte. Konklusjonene den gang var at det store flertallet ikke var kriminelle og at overrepresentasjonen til dels kan forklares ved at det er mange unge menn blant innvandrerne. Sett bort fra lite kriminalitet hos innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania er over-og underrepresentasjonen når man ser på aldersfordelingen ikke stor.

3

Så gjelder det bare å få SSB til å fremstille sannheten, uten å pynte på den.

>>> Der har i alle fall du fått helgardert deg i tilfelle rapporten ikke gir deg det resultatet du ønsker.

2
TomPadang Givet SSBs tidligere unnvikelser for å legge frem opplysningene - så er jeg skeptisk - ja.

Givet SSBs tidligere unnvikelser for å legge frem opplysningene

Det finnes da allerede slik statistikk brutt ned på verdensdel. Den ser slik ut i følge Niri Baklid:

Vi har jo også tidligere hatt tall over nasjonaliteten til kriminelle utlendinger som blir utviste fra Norge. Det er først og fremst personer som er kommet til Norge via Schengen-avtalen i EØS-området, først og fremst øst-europeere. SSB's statistikk over straffereaksjoner i 2014 viser at av de totalt 6.580 utenlandske statsborgerne som ble straffet for forbrytelser, kom 4300 fra Europa, 1200 fra Afrika og 860 fra Asia. http://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-tallene-pa-utlendinger-og-kriminalitet/3423252224.html Jeg siterer også litt fra Frode Forfangs blogg: "viktig å huske på at asylsøkere ikke er en dominerende gruppe blant utlendinger som begår kriminalitet i Norge. Tre nasjonaliteter skiller seg ut i statistikkene, nemlig polakker, litauere og rumenere. Knapt noen av disse søker asyl." https://blogg.udi.no/2013/10/01/hvordan-handtere-kriminelle-asylsokere/

2
Columbus_3 [sitat…] Skal de ikke i fengsel som andre kriminelle? Eller har du andre reaksjoner? Disse personene blir neppe mindre kriminelle selv om du forbyr FRP? Mener du at kriminelle tilt...

Mener du at kriminelle tiltrekkes av FRP eller blir de kriminelle når de stemmer FRP?

Det kan vel være som høna og egget, tenker jeg. Her må det i alle fall forebyggende tiltak til. Får man tankene deres vekk fra FrPs ideologi tror jeg mye er gjort

2
fargerik HAHAHAHA!!!! Jeg får ikke sitert her nå...men denne tråden fortjener å bli bumpet daglig eller ukentlig helt frem til Dagen da FrP har klart å lage en angrepsstrategi mot AP på bak...

SSB har allerede helgardert seg på det området, for rapporten med alle tallene og statistikkene skal ikke være ferdig før etter valget i 2017.

Minner litt om riksrevisjonens rapport som kom etter valget i 2013.

Utenom det, så kan det være greit å oppdatere tallene om hvem som er mest og minst kriminelle, for tallene som en har i dag er foreldete, med god margin.

2

Mafiaen som er overrepresentert i krimstatitikken er fra Baltikum med samarbeid med bosser i Belgia og Nederland.

Disse har alle den samme gudegitte gaven, nemlig at grensa er pip åpen for dem.

Det er bestemt at det skal være slik. Stortinget har bestemt dette, og FrP er for dette og har stemt for dette.

Høyresiden og sentrum inkludert AP har invitert hele Europa til Norge på grunn av at det er så kjekt å importere billige og uorganiserte arbeidere.

2

Å ikke ha denne rapporten fører til spekulasjoner. Det er uheldig. Derfor bør denne rapporten lages.

2

Tompadang : tja...jeg har fått en fartsbot en gang og til og med drukket hb og prøvd hasj. Jeg er definitivt lovbryter uten og være en del av statistikken.

men selvsagt importerer vi lovbrytere av økonomisk art så lenge vi ikke får dem i arbeid eller så godt betalt arbeid at de kan følge med på avgifts racet i norge på forgjengelig vare som alkohol og tobakk. I tillegg til den eventuelle kulturen de medbringer i form av ulovlige rusmidler.

menneskeimport = mulighet til og tjene eller spare penger og fortsette med egen kultur / bakgrunn. Klart de havner på kriminalitets statistikkene. Men i tillegg har vi utenlandske utlendinger tatt for økonomisk ( smugling ) / svart arbeid i Norge.

klart at politikken vi fører både på menneskeimport og i samsvar med avgifter og totalforbud i kombinasjon med større norsk kjøpekraft skaper en økonomisk virkelighet som løfter utlendinger oppover i kriminalitets statistikken. Og en bidragsyter utenom økonomiske aspekter er kultur / religion !

på tide at HELE sannheten kommer frem !

2

http://www.nettavisen.no/na24/frp-far-det-som-de-vil---ssb-lager-innvandrerstatistikk/3423291444.html Dette har vi ventet på lenge! SSB har satt seg på bakbeina lenge, men måtte til slutt gi etter for presset. Det viser seg dessverre at SSB mener de skal være et politisk instrument, og at sannheten ikke skal vises i svært viktig statistikk. Dette er egentlig horribelt! Et slikt byrå skulle jo være upolitisk og nøytralt?

Så hva skal du og resten av reia gjøre med denne statistikken? Feire den på bunga-bunga-party hos Sylvi?

Skjønt, hvis den ikke "stemmer" må den vel forklares med at SBB er - som geniene tenkte - et politisk instrument for Støre.

1
Columbus_3 [sitat…] Mener du at arbeidet til SSB er bortkastet? Eller er det bare denne?

Nei, de lager sikkert svært nyttig og mindre nyttig statistikk.

Men jeg bare lurer på hvilke politiske komplikasjoner hr. Padang og hans kumpaner her på nettforumet ser for seg at akkurat denne statistikken kan avføde.

Det lukter en innvandringspolitisk agenda bak dette engasjementet. Om det kun skyldes nysgjerrighet/informasjonsbehov så får nesten den samme Padang bekrefte at dette er hans eneste motiv.

1

svært viktig statistikk.

Hvilken nytte har slik statistikk for deg? Hvordan vil du bryte ned en slik statistikk på demografiske forhold, kjønn og landbakgrunner som kan si noe om faktisk over- eller underrepresentativtet? Jeg ser også at du slår sammen utlendinger og innvandrere. Synes du ikke at det forskjell på en som ikke bor i landet i forhold til en som bor i landet? Hvis det viser seg at utlendinger som ikke bor i landet er overrepresenterte og innvandrere som bor i landet er underrepresenterte, vil du håndtere disse gruppene likt?

1
Nymme [sitat…] Hvilken nytte har slik statistikk for deg? Hvordan vil du bryte ned en slik statistikk på demografiske forhold, kjønn og landbakgrunner som kan si noe om faktisk over- ell...

Ikke forsøk deg med komplikasjonsinnvendinger. De fører ikke frem.

Utlendiger med langtidsopphold er også en del av bildet.

Jeg skal ikke bryte ned noe som helst. Det gjør andre som driver med slikt. Jeg skal heller ikke håndtere resultatet. Det er det vi har politikere til.

Det er konklusjonen vi er interesserte i, mange av oss.

1

Vi vet allerede at fakta er i disfavør de som beriker vårt land med sin tilkomst. Spørsmålet er bare - hvor ille det er.

hvis nå personer fra Schengenlandene er overrepresentert i denne statistikken, hvem vil du da kritisere?

1
Nymme [sitat…] Hvilken nytte har slik statistikk for deg? Hvordan vil du bryte ned en slik statistikk på demografiske forhold, kjønn og landbakgrunner som kan si noe om faktisk over- ell...

Hvordan vil du bryte ned en slik statistikk på demografiske forhold, kjønn og landbakgrunner som kan si noe om faktisk over- eller underrepresentativtet?

Akkurat denne jobben må man vel forvente at SSB tar seg av. På samme vis som når det lages statistikker over deltagelse i arbeidslivet og lignende.

1
Nymme [sitat…] Hvilken nytte har slik statistikk for deg? Hvordan vil du bryte ned en slik statistikk på demografiske forhold, kjønn og landbakgrunner som kan si noe om faktisk over- ell...

Nå var ikke spørsmålet rettet til meg, men;

For meg har den lite å si. Men jeg vil gjerne at de som sitter i styre og stell skal ha noe handfast å forholde seg til. Med fakta og statistikk kommer også tiltak.

Hvis det viser seg at enkelte grupper har store problemer, så skal man selvsagt sette inn tiltak. Så er det et politisk spørsmål hvordan disse tiltak blir. Kommer de til å koste penger- ja. Vil det være problemer som går "over av seg selv" etter en overgangsperiode..eller vil problemene forsterke seg? Alt dette kan vi faktisk få vite, og vi har muligheten å gjøre noe med det hvis vi vet.

Skal vi gå i blinde og lukke øyne, eller skal vi ta fatt i problemer- i den grad det er noen- her i landet?

1
Morra-DI-2 Nå var ikke spørsmålet rettet til meg, men; For meg har den lite å si. Men jeg vil gjerne at de som sitter i styre og stell skal ha noe handfast å forholde seg til. Med fakta og st...

Hvis det viser seg at enkelte grupper har store problemer, så skal man selvsagt sette inn tiltak. Så er det et politisk spørsmål hvordan disse tiltak blir. Kommer de til å koste penger- ja. Vil det være problemer som går "over av seg selv" etter en overgangsperiode..eller vil problemene forsterke seg? Alt dette kan vi faktisk få vite, og vi har muligheten å gjøre noe med det hvis vi vet.

Det er helt klart at det må tiltak til, på mange felt. Som du sier - vi må ha viten nok til å sette inn tiltak der de trenges.

Så får vi bare håpe at tiltakene er tøffe nok, slik at de har umiddelbar effekt.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
12 svar
Aktuelt vif_support Siste svar

Equinor

Igjen er det kommet forslag om å selge melkekua for kjøttvekta. Denne gang fra en fyr fra handelshøyskolen. Selvfølgelig under 'dekke' av det grønne skifte... https://www.aftenposten.no/meninger/kroni...
1
18 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Arfan Bhatti igjen

Komiske norske politi kommer trekkende med Arfan Bhatti som medhjelper til drapene foran London Pub. Gratulerer! Kan politimesteren finne seg noe annet å gjøre. Det høres ut som en vits. Siste mennesk...
2
21 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
3 svar
Laster...