spørsmål : betyr innvandringen at lønninger presses ned til ulevelig nivå i Norge ? Eller betyr det at norge tjener godt på at innvandrere tar jobber norske ellers kunne utført ?

Lavere lønninger betyr også mindre skatteinntekter. Så norge tjener vel neppe mer dersom lønningene presses ned. Skatten man betalerberegnes seg jo på hva man faktisk tjener.. Tjener man mindre går skatteinntektene til staten ned.. Samtidig som folk får mindre penger å forbruke. Altså mindre inntekter til staten i form av f.eks moms og avgifter.

De som tjener på dette er nå de som betaler ut lønningen; arbeidsgiverne.

1

da kommer de vel fordi stedet de er fra ikke har suppekjøkken Med matutdeling ? den intervjuene hadde ønske om og arbeide som bussjåfør. Men spørsmål : vil lønna da kunne dekke alle kostnader og nok nødvendig bilhold til arbeidsreise ? Antakeligvis ville det være bedre økonomisk og jobbe som kassabetjening og selv kunne ta buss til og fra jobb. spørsmål : betyr innvandringen at lønninger presses ned til ulevelig nivå i Norge ? Eller betyr det at norge tjener godt på at innvandrere tar jobber norske ellers kunne utført ?

Jeg har jo litt vondt av øst-europeere som kommer hit for å jobbe. DVS, mange av dem har jobbet her i mange år, de har pusset opp husene våre, pusset muren, malt garasjen osv. Ofte svart. Uten sikkerhetsnett i form av trygdesystemet, uten at de har rett til pensjon. Barna deres er ofte igjen i hjemlandet. De har sovet i leiligheter 12 mann og livet har ikke vært en dans på roser. Noen har hatt hvit jobb, men ofte oppdrag der de ikke har rett til arbeidsledighetstrygd etterpå.

Tjener vi på det? Vel, vi har vel fått pusset opp husene våre og kommer oss effektivt på jobb (i alle fall her på Vestlandet ligger bussene i 120 km i timen med en morsk øst-europeer bak rattet- innbitt på å holde tiden)....

Nå er vel Ukraina og Georgia også fått visumsfrihet til EU. 50 millioner mennesker som for ett par dager siden inngikk visumfrihet til EU... Land og borgere som er enda fattigere enn de østeuropeiske borgerne som til nå har kommet.

Vil det bli- og er det - konkurranse om jobbene, og lønnsdumper man da "enkle" jobber. Svaret er ja. Det er jo et mindre problem om det er høykonjunktur og man mangler arbeidskraft, men i dårlige tider og med mange mennesker som kommer, så vil det selvsagt bli en kamp om jobbene. Samtidig er det jo uten tvil utenlandske som lider mest når jobbene forsvinner siden de ofte er uten samme rettigheter som nordmenn. ...enn så lenge. Samtidig forsvinner jo flere og flere jobber med automatisering. Jeg leste Dagens Næringsliv i dag om hvordan "James" roboten vil erstatte 40 bankansatte. Jeg tror det blir tøffe tider framover.

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg har jo litt vondt av øst-europeere som kommer hit for å jobbe. DVS, mange av dem har jobbet her i mange år, de har pusset opp husene våre, pusset muren, malt garasjen...

Morradi2 : staten får jo inn moms og skatt fra alle innvandrere som jobber hvitt. Men for kollektivtrafikk og alle andre oppgaver det offentlige betaler i sin helhet eller subsidierer så betaler jo staten hele lønna eller deler av den.

skal staten tjene på arbeidsinnvandring så må de produsere eksportprodukter.

50 millioner flere fattige i fri flyt...enten kan vi bli verdensmester i dumping av lønn og arbeidsvilkår eller ikke. Verdens sosialkontor med eksport av penger ut av landet kan vi hvertfall ikke være.

tøffe tider blir det nok uansett om innvandring stopper. For folk kan ikke bytte yrke og bransje som tidligere. Det er mye mer formelle krav til alt nå og det er billigere og bruke østeuropeer med formelle papirer enn og omskolere norske.

desverre så har Hagen alltid hatt rett i at flere mennesker betyr mindre til alle. Men ett paradoks er at folk i lavlønnsyrkene ikke kan leve av redusert arbeidstid. Så i den grad arbeidsgivere legger opp til det så må denne arbeidskraften komme i form av overtid eller innvandrere med andre stønader i tillegg. Før så var overtid svaret på og dekke økt / ekstra arbeidskraftbehov.

det går nok noen år før transporten styres førerløst. Men hva gjør vi med egne borgere utkonkurrert av maskiner ?

teori / system : hva om den arbeidssøkende innvandrer fikk jobb som bussjåfør og jobbet i 5 år før uførhet eller arbeidsledighet ? Klart at noen må falle utenfor ordninger statsborgere har.

1
kansas00 [sitat…] Lavere lønninger betyr også mindre skatteinntekter. Så norge tjener vel neppe mer dersom lønningene presses ned. Skatten man betalerberegnes seg jo på hva man faktisk tjen...

Kansas00 : staten skulle komme ut på det samme om lønningene er høye eller lave. Dette kommer an på hvor mange arbeidsplasser det offentlige skal finansiere for skattepenger og hvor mange arbeidsledige vi har.

arbeidsgivere : konkurrerer seg selv til fant på sikt. Men de tjener kortsiktig på og presse ned lønn og vilkår. Til slutt må de selv konkurrere på vilkårene de selv har tilbudt og fortjenestemarginer synker.

arbeidende slipper og gå på suppekjøkken men har nok ikke råd til vanlig norsk levevis for nyankomne / førstegenerasjons nye arbeidere.

bussbransjen : intervjuede ønsket jobb her. Sannsynligvis fordi det er hørt om landsmenn med samme jobb. Samfunnet...må kansje belage seg på importert arbeidskraft og arbeidsgivere på brakkearbeidere der deltskift pauser inneholder suppekjøkken eller mat på arbeidsgivers regning. Vil samfunnet prise ut bilbruk må jo noen fortsatt kjøre første og siste buss. Arbeidsgiver kan ikke bare ta en bedre pris for og gi bedre lønn. Ellers er transporten overtatt av billigere utlendinger.

1

spørsmål : betyr innvandringen at lønninger presses ned til ulevelig nivå i Norge ?

det er noens våte drøm

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg har jo litt vondt av øst-europeere som kommer hit for å jobbe. DVS, mange av dem har jobbet her i mange år, de har pusset opp husene våre, pusset muren, malt garasjen...

Morradi2 : at arbeidskraft blir utkonkurrert av maskiner er ikke til og unngå og ett gode sett i forhold til at menneskers tidsbruk er frigjort.

dersom den bankansattes kompetanse og utdanning kan brukes til annet tilsvarende godt betalt arbeide er det bra. Hvis ikke er det bedre at de jobber i butikkassa eller som bussjåfør. Det er her i den store sammenheng at FRP og hagens fokus på ikke humanitær innvandring men arbeidsinnvandring kommer til det økonomiske regnestykket. Og det gjør også energipolitikk og hva vi skal produsere og eksportere. Ikke minst distribuere !

traktoren er ett stykke teknologi mens databaserte styringssystemer uhorvelig mange forskjellige systemer. Så det er ikke sikkert at arbeidsledige kan drive og reparere disse. Montere traktor eller lage deler på samlebånd er ikke det samme som og opprettholde ett datasystem. Det trenges mye mer spesifikk kunnskap som ikke kan erstattes med overgang til nytt system.

spørsmål : hva hvis norske ( uføre ) kunne hatt deltidsjobb med samme kjøpekraft som fulltidsjobb nå og fulltidsjobb bedre kjøpekraft enn dagens ? Eksportinntektene er like bare fordelt på flere. Uansett...det blir ett problem med og avgiftsbelegge transport ( les bil ) hvis folk skal kunne jobbe redusert.

jeg tror ikke vi kan skaffe jobb til alle utenlandske arbeidssøkere og heller ikke til alle statsborgere. Derfor må konklusjonen bli...stopp innvandring eller bli som samfunnet de kommer fra.

før var dyp fattigdom i utlandet og nå er det HER !

1
ulefos [sitat…] det er noens våte drøm

Ulefos : hva med den våte drømmen om at arbeid skal lønne seg ? Det gjør jo ikke det når transportutgifter kommer i tillegg til differansen mellom lønn og trygd.

hvis lønn er slik at du klarer deg akkurat. Hvordan da klare redusert arbeid der biltransport til eller fra arbeid er en nødvendighet ? Bo på billigere sted der jobb / redusert jobb ikke finnes.

økonomi kan ikke overstyres av sosiale fantasier men blir sosiale eksperimenter.

1
politikk Ulefos : hva med den våte drømmen om at arbeid skal lønne seg ? Det gjør jo ikke det når transportutgifter kommer i tillegg til differansen mellom lønn og trygd. hvis lønn er slik...

Ulefos : hva med den våte drømmen om at arbeid skal lønne seg ?

arbeid skal lønne seg, derfor er det viktig at vi har sterke fagforeninger

men vi ser tendenser til fagforeningsknusing her i landet også, da vil det ikke ta lang tid før vanlige norske lønnsmottakere får svi på pungen

1
ulefos [sitat…] det er noens våte drøm

Ulefos : tror ikke det er noens våte drøm. Men at x arbeid ikke vil kunne gi samme levestandard og kjøpekraft som fra 70 tallet og oppover er nok ganske realistisk.

klart vi ville vært sesongarbeidere ( bærplukkere / søppeltømmere) i østen hvis 2 måneder der gav mer enn ett år her.

1
ulefos [sitat…] arbeid skal lønne seg, derfor er det viktig at vi har sterke fagforeninger men vi ser tendenser til fagforeningsknusing her i landet også, da vil det ikke ta lang tid før...

Ulefos : hva skal trygda da være hvis arbeid skal lønne seg ?

vi kan jo ta utgangspunkt i arbeidet intervjuete ønsket..bussjåfør. En arbeidstakergruppe som uansett sentral beboenhet må ha bil til eller fra arbeidsreise.

hva da med nav sine krav om : arbeide mer stabilt i redusert stilling ?

hmm...hvis ikke arbeidstakergrupoen lenger får krav på uføre eller samfunns ytelser kan de bo i brakke på arbeidsplass.

blir netto kjøpekraft det samme med billigere bolig på landet fremfor arbeidstilbud med flytting lønner arbeid seg IKKE. ( les vestlandets oljearbeidere )

fortell nå hvordan du vil få arbeid til og lønne seg uten og fjerne hver minste bit av offentlig støtte og bli som Afrika.

1
ulefos [sitat…] arbeid skal lønne seg, derfor er det viktig at vi har sterke fagforeninger men vi ser tendenser til fagforeningsknusing her i landet også, da vil det ikke ta lang tid før...

Ulefos : tja...bidrar det offentlige og nav til fagforeningsknusing med kravet : arbeide mer stabilt i redusert stilling ? Fagforeninger kjemper jo for en levelig lønn. Og i alle tilfeller vil redusert arbeidstid ikke være levelig så lenge nettopp fagforeningene kjemper for at full arbeidstid skal være det.

1
politikk Ulefos : tja...bidrar det offentlige og nav til fagforeningsknusing med kravet : arbeide mer stabilt i redusert stilling ? Fagforeninger kjemper jo for en levelig lønn. Og i alle t...

Ulefos : tja...bidrar det offentlige og nav til fagforeningsknusing med kravet : arbeide mer stabilt i redusert stilling ?

hvilke offentlige organer tar til orde for at man skal jobbe mindre?

ellers er det mange som øsnker seg mindre sterke fagforeninger, her på VGD ser vi ofte at høyresiden tar til orde for at folk skal melde seg ut av fagforeningene, de er sinte på at man får trukket kontigenten av på skatten, og de er sinte på LOs sommerpatrulje for å nevne noe

så noen eksempler på de som har mer makt enn apekattene på VGD

Expert prøvde seg

Norwegian

erna & siv

1
ulefos [sitat…] hvilke offentlige organer tar til orde for at man skal jobbe mindre? ellers er det mange som øsnker seg mindre sterke fagforeninger, her på VGD ser vi ofte at høyresiden t...

Ulefos : gjør ikke nav det ? Hvertfall inneholder skriv til sykmeldte at det skal forsøkes mer stabilt arbeide i endret stilling. Dvs i praksis stillingsprosent.

det kan vi gjøre som arbeidsgiver :.... Tilby redusert stillingsprosent men ikke opprettholdelse av gammel lønn.

skaffer nav oss to regnskaps eller renholdsmedarbeidere som kan gjøre samme jobben som en så helt OK. Og vi slipper kansje overtid ved sykdom...:) Bra for arbeidsgiver men kansje ikke så bra mht at samfunnet tar hele utgiftene for redusert helse eller gir noen en mulighet til og ikke arbeide uten og sulte.

skal arbeid lønne seg må du rett og slett sulte uten at du gjør det. Selv i Afrika vil du kunne få klær i løpet av ett år med og arbeide eller gå nsken uten arbeid. Men også der finnes mellomsjikt der arbeid ikke lønner seg. ( kostnader arbeidsreise er perspektivet ) i Norge kommer differanseforskjell til uttrykk.

det er noe som heter halv lege eller advokatstilling og gir like mye eller mer inntekt enn arbeiderstilling. Men det finnes ikke noe som heter halv direktør stilling. Enten eller både for høyt eller lavtlønnede i mange tilfeller.

1
ulefos [sitat…] hvilke offentlige organer tar til orde for at man skal jobbe mindre? ellers er det mange som øsnker seg mindre sterke fagforeninger, her på VGD ser vi ofte at høyresiden t...

Ulefos : hva vil du si til at om fagforeninger får innfridd sine krav så får også arbeidsgiver sine krav i forhold til hva offentlig må betale for oppgaven ?

vi skulle gjerne doblet lønna og skrytt på oss det. Eller endret til gunstige skiftordninger og skrytt på oss det.

det er hva arbeidsgivere vil måtte møte kunden med dersom arbeiderenes krav tilfredsstilles. Altså i praksis : høyere pris for oppgaven vi utfører. Og...vi ønsker ikke konkurranse fra andre...

mao : jeg tror offentlig finansierte arbeidsoppgaver er største bidragsyter til og undergrave lønn og rettigheter.

arbeidsgivere som selger rent brukerfinansierte produkter / tjenester trenger ikke forholde seg til samme perspektivet da mindre konkurranse grunnet mindre segment gir lavere konkurranse.

jeg lurer på hva det offentlige vil gjøre når det bare er tre store kolletktivtrafikk selskaper i gjen i konkurransen mens det er like mange individuelle transportører på gods ?

mulig de kan drive lønninger opp til levelig norsk nivå. Men tror de tar eventuell fortjeneste ut i profitt.

det samme kan rene offentlige etater gjøre via budsjett men selv bestemme antallet ansatte. Er det ikke bonus for direktøren så heller ikke incentiv om mer effektiv drift.

1
ulefos [sitat…] hvilke offentlige organer tar til orde for at man skal jobbe mindre? ellers er det mange som øsnker seg mindre sterke fagforeninger, her på VGD ser vi ofte at høyresiden t...

Ulefos : tja...hva ville en lo patrulje sagt til at arbeidsmiljøloven omgås fordi en arbeidstaker frivillig jobber på ordning i full arbeidstid uten spesifisert skiftplan ? Dvs...de vet ikke når de de skal på jobb og hvor langt skift foruten det arbeidsgiver til enhver tid klarer og planlegge på forhånd ? Usikkerheten utlignes via opptil 8 ukers arbeidstidsutlikning...lovlig !

vi har slike ordninger og om det undergraver arbeidsretten med mindre behov for overtid kan diskuteres.

enten må vel lo og fagforeninger spille på lag med de som kan gi full helse ytelse ubegrenset eller spille på lag med de som kan gi full innsats på begrenset grunnlag ?

spørsmål : hva gir arbeidstaker organisasjoner som åpner for redusert stillingsprosent ? Kansje ikke rart at mange lavtlønnede og høyrevelgere oppfatter organisasjonene som arbeidsgivers redskap !

1
ulefos [sitat…] hvilke offentlige organer tar til orde for at man skal jobbe mindre? ellers er det mange som øsnker seg mindre sterke fagforeninger, her på VGD ser vi ofte at høyresiden t...

Ulefos : vi glipper nok litt fra trådet med utdyping av arbeidsrettigheter.

Men : hvordan skaffe nye innvandrere enten jobb eller trygd som er til og leve av ?

arbeiderrettigheter kan vi eventuelt ta på tema aktuelt. Det er her mye politikere ikke kan eller vil bestemme.

hva gjør eller burde Norge gjøre med nyfattigdommen vi ser innenfor landets grenser i form av arbeidssøkende uten opparbeidede rettigheter ?

1

spørsmål : betyr innvandringen at lønninger presses ned til ulevelig nivå i Norge ?

i enkelte bransjer, så er det vel slik. jeg jobber i bygg og anlegg og der finnes det snart ikke nordmenn igjen, ihvertfall ikke rundt på østlandet. tror nok mange av fra andre deler av europa ikke alltid tjener så godt. vanskelig å spørre siden de ikke snakker hverken, norsk, engelsk eller et annet språk jeg kan. det er blitt helt ille de siste årene.

1

er denne innvandringen av fattige en god ting for Norge ?

Mange er i ferd med å utvandre igjen. Før var det 3 store innvandringsland til Norge mht arbeidssøking: Polen, Litauen og Sverige. Det er nå nettoutvandring i forhold til disse landene. I alle fall var det slik i 3.kvartal.

1

spørsmål : betyr innvandringen at lønninger presses ned til ulevelig nivå i Norge ?

Ja, noen lønninger i alle fall. Vi får mer og mer amerikanske tilstander i Europa og Norge, drevet fram av spesielt høyrekreftene. Andelen "working poor", dvs. de som har arbeid men tjener for lite til å kunne klare seg med èn jobb øker i Europa og Norge.

Vi har tillatt utvidet rett for arbeidsgivere å ansette midlertidig. Det leies som regel inn fra et bemanningsselskap som ikke lønner sine ansatte mellom oppdrag, som i praksis betyr det samme som å være midlertidig ansatt også i bemanningsselskapet.

I første omgang rammer dette ufaglærte og også faglærte, spesialt i håndverksfagene.

I liten grad bryr utbyggere seg om de utførende har fagbrev. I dag er det blitt slik at man ansetter heller en eller flere pekere, fortrinnsvis en byggingeniør, som skal forsøker å formidle hvordan ting skal gjøres.

Det popper opp nye bemanningsbyråer hver eneste dag. Bransjen som helhet sliter litt mer nå, men man kan jo alltid knipe litt til på lønna selv om det ofte ikke er lovlig.

Bemanningsbyråer er blitt den nye trenden å forholde seg til...fast ansatt uten garantilønn. Flere og flere norske begynner å arbeide hos disse som stort sett sitter å skummer fløten av andres arbeid.

Og de ansatte? Når de ikke har arbeid må de gå på NAV fordi bemanningsbyråene ansetter dem gjerne fra mandag til fredag, så slipper man å betale sykepenger om noen skulle bli grepet av latskap, også kalt sykdom, i helgene. Slik går skattepengene våre til å betale for folks sykdom, mens det under normale forhold ville være arbeidsgivers plikt de første 16 dagene.

Ja, det går til helvete om disse høyrekreftene får lov å fortsette sin ideologiske marsj. Fagforeninger knuses- det i seg selv reduserer folks lønninger over tid. Jeg tror de fleste av oss har sett de beste tidene. Nu går alt så meget dårligere.

1
politikk Ulefos : tja...hva ville en lo patrulje sagt til at arbeidsmiljøloven omgås fordi en arbeidstaker frivillig jobber på ordning i full arbeidstid uten spesifisert skiftplan ? Dvs...d...

Ulefos : tja...hva ville en lo patrulje sagt til at arbeidsmiljøloven omgås fordi en arbeidstaker frivillig jobber på ordning i full arbeidstid uten spesifisert skiftplan ? Dvs...de vet ikke når de de skal på jobb og hvor langt skift foruten det arbeidsgiver til enhver tid klarer og planlegge på forhånd ? Usikkerheten utlignes via opptil 8 ukers arbeidstidsutlikning...lovlig !

hør nå her, du støtter høyresiden, du har ingen grunntil å sutre over dårligere lønn og dårligere arbeidsforhold

du har selv bedt om det!

1
ulefos [sitat…] hør nå her, du støtter høyresiden, du har ingen grunntil å sutre over dårligere lønn og dårligere arbeidsforhold du har selv bedt om det!

Ulefos : klager ikke på det jeg. Sier bare at arbeidslivsordninger i Norge kansje ikke er så gode som folk tror. Og skal vi klare og få alle våre egne og nyankomne i arbeid så må nok mange av dem ta på seg både reduserte og kortvarige tilfeldige jobber. Da vil de få ett problem med og tjene opp rettigheter i norsk system.

1
EinarSalbu [sitat…] Ja, noen lønninger i alle fall. Vi får mer og mer amerikanske tilstander i Europa og Norge, drevet fram av spesielt høyrekreftene. Andelen "working poor", dvs. de som har...

Einarsalbu : mellom oppdrag tjener jo ingen penger og transporten er godt eksempel på det. Men det er også slik at en lærer og sykepleier kan tjene mindre enn kassabetjening. Det vil de gjøre dersom de jobber i halv stilling.

er det ikke sosialistene som har stått hardt på for og gradere uføretrygd ? Da blir hvertfall de syke fattige og på " slavekontrakter " og working poor som det kalles. Halv uføretrygd og halv lønn er hvertfall ikke særlig inntektsgivende.

og dersom det ikke går kollektivtransport og bil må brukes til arbeidsreise så vil ikke lønn dekke utgiftene uten at folk har full stilling. Det vil gi problemer i praksis med og få folk i jobb her i Norge. Og under AP regjering ble det vel bare flere reduserte stillinger i helsesektoren og offentlig betalte arbeidsplasser ?

det hjelper ikke om Norge var sosialistisk eller kommunistisk hvis ikke jobbene finnes. Og sosialistene vil neppe heller legge ned forbud mot og importere østeuropeisk arbeidskraft med nødvendige papirer fremfor og omskolere norske ledige.

1
politikk Einarsalbu : mellom oppdrag tjener jo ingen penger og transporten er godt eksempel på det. Men det er også slik at en lærer og sykepleier kan tjene mindre enn kassabetjening. Det v...

De aller fleste som jobber halv stilling vil tjene mindre enn de som jobber full stilling. Hva annet forventer du?

Nei, det er ikke sosialistene som har stått hardt på for dette. Sosialistene tror jeg ikke har sagt så mye om dette.

Halv trygd + halv lønn er mer inntektsgivende enn både halv lønn og halv trygd.

Hvor mye tror du transportkostnadene er egentlig? Og hvor lav tror du lønnen er? Påstanden om at lønn ikke dekker transportkostnder er helt absurd.

1
Laster...