Rainmaker De aller fleste som jobber halv stilling vil tjene mindre enn de som jobber full stilling. Hva annet forventer du? Nei, det er ikke sosialistene som har stått hardt på for dette. S...

Rainmaker : vi snakker om differanseforskjeller for de med opparbeidede rettigheter. Full ledighetstrygd er 66 % og halv trygd pluss halv lønn er da lik 83 %.

en differanse på 17 % brutto og ca 12 % netto etter skatt. Hva må da lønna være for at 12 % skal dekke bilholdskostnader til arbeidsreise ?

regnestykket er ikke så absurd som du får det til og høres ut som. Bare sett deg ned med kalkulator og regn ut fra forskjellig lønn i forskjellige yrker du.

1
politikk Rainmaker : vi snakker om differanseforskjeller for de med opparbeidede rettigheter. Full ledighetstrygd er 66 % og halv trygd pluss halv lønn er da lik 83 %. en differanse på 17 %...

Om du er 50% ufør, så er ikke alternativet 100% trygd. Det er det første du bør innse.

Om vi regner på en jobb med 300k i brutto, så utgjør 17% ca 51k.

Skatten på 300k er ca 21% Netto sitter man da igjen med ca 40k som skal dekke jobbreiser.

Det er 235 arbeidsdager i året. Om man da jobber alle dagene (noe som er lite trolig med 50% ufør) har man 170 kr til jobbreise. Det mer troverdige eksempelet hvor man jobber halvparten av dagene ender man med 340 kr. Du skal ha bra dyrt bilhold dersom arbeidsreisen koster deg 340 kr, det samme gjelder 170 kr.

1
EinarSalbu [sitat…] Ja, noen lønninger i alle fall. Vi får mer og mer amerikanske tilstander i Europa og Norge, drevet fram av spesielt høyrekreftene. Andelen "working poor", dvs. de som har...

Nu går alt så meget dårligere.

Et enkelt spørsmål, er du villig til å gi avkall på EØS-avtalen for å få kontroll med egne grenser igjen?

Uansett hvordan en snur og vender på det, så er det der hunden ligger begravet.

Med høyrekreftene som du er så misfornøyd med, regner du AP med i blant de som er ansvarlig for denne utviklingen? Eller finner du de blant dem, som ikke har ansvar for den utviklingen som finner sted?

1
puma1 [sitat…] Nei. 62,4 %

Puma1 : OK hvis du kan det helt korrekte tallet her.

men vi har da ett norsk paradoks : folk må da ha en årslønn på 378000 kr for og få en ledighetstrygd som ligger like over kravet for og være regnet som selvforsørget. SVs 235000 brutto.

hmm...en del har ikke så god tarifflønn og vil som arbeidsledige blir regnet som ikke i stand til selvforsørging. Og det i tidsrommet de har krav på FULL arbeidsledighetstrygd.

eh...er det noen som sier at norsk levestandard og ordninger er så gode ?

1
Rainmaker Om du er 50% ufør, så er ikke alternativet 100% trygd. Det er det første du bør innse. Om vi regner på en jobb med 300k i brutto, så utgjør 17% ca 51k. Skatten på 300k er ca 21% Ne...

Rainmaker : bare ta de totale kostnader på bilkjøp pluss drift fra bilen kjøpes til den skrotet og se om du kommer under ca 3500 PR måned...det gjør du ikke !

50 % ufør vil fort ende med 100 % arbeidsledig fordi samlete inntekter ikke kan dekke nødvendig bilhold til arbeidsreise. I praksis vil de da heve full trygd...50 % uføretrygd og 50 % arbeidsledighetstrygd.

om nav kan kreve at folk tar en jobb som ikke dekker utgifter og dermed trekke ledighetstrygden hvis ikke vet jeg ikke. Men har ikke hørt at det er praktisert hvertfall. Hvis folk gjør det så ender de på ett eller annet tidspunkt med at de ikke lenger kan betjene utgiftene og ikke klarer og komme seg på jobb.

er det ikke ett lite paradoks at folk må tjene 378000 brutto for og få en ledighetstrygd like over kravet / definisjonen på selvforsørgelse ? Mange tjener ikke det i følge lønnstabeller hvertfall.

og så forventer folk at arbeidsinnvandrere ikke skal være fattige ??

1
politikk Rainmaker : bare ta de totale kostnader på bilkjøp pluss drift fra bilen kjøpes til den skrotet og se om du kommer under ca 3500 PR måned...det gjør du ikke ! 50 % ufør vil fort en...

Jeg har pr. i dag mindre enn 3500 kr/pr mnd i bilhold. Hvilken person som blir ufør er det forøvrig som kjøper en dyr bil for å kjøre til jobben først når de blir 50% ufør?

Selvfølgelig kan du miste dagpengene dersom du ikke tar tilgjengelig arbeid. Slik må det være.

Hvor har du det fra at 235k skal være en slags grense? Netto utbetalt med den inntekten er ca 16k i mnd. De aller fleste klarer seg godt på en slik inntekt.

1
Rainmaker Jeg har pr. i dag mindre enn 3500 kr/pr mnd i bilhold. Hvilken person som blir ufør er det forøvrig som kjøper en dyr bil for å kjøre til jobben først når de blir 50% ufør? Selvføl...

Rainmaker : beløpet stod nevnt som det beløpet som er gjeldende for og være selvforsørget. Og i forbindelse med at mange innvandrere ikke ikke kommer i arbeid og blir " selvforsørgende "

mange som blir 50 % uføre blir det vel gjerne i eldre alder der de kansje også har en eldre bil fra før. Vi har vært ute for at folk nekter og følge legers råd og om trappe ned når helsa butter i mot.

paradoks : dersom reise til og fra arbeid ikke er mulig er arbeidet ikke tilgjengelig. Hvordan få folk uten førerkort og uten kollektivtransport i jobb med reiseavstander ?

vi kan vel ikke ha det slik at noen finner ut at de ikke må ha førerkort for og unngå at nav kan trekke ledighetstrygden ?

1
puma1 [sitat…] Hadde vært interessant å høre om hvordan dette beløpet har "oppstått"?

Puma1 : vet ikke hvor de har tallet fra. Du må nesten spør de som skriver nyheter på NRK tekst-TV og det står at dette var grensen i 2014...altså hele to år tilbake.

nå i 2016 er det jo mange i full jobb som ikke vil være " selvforsørgende " dersom de blir arbeidsledige og vi må vel tolke dette som at de burde ha krav på mer hvis ikke arbeidende innvandrere må ha denne støtten ?

1
politikk Puma1 : vet ikke hvor de har tallet fra. Du må nesten spør de som skriver nyheter på NRK tekst-TV og det står at dette var grensen i 2014...altså hele to år tilbake. nå i 2016 er d...

vet ikke hvor de har tallet fra. Du må nesten spør de som skriver nyheter på NRK tekst-TV og det står at dette var grensen i 2014...altså hele to år tilbake.

Det kan være snakk UDI`s inntektskrav ved søknader om familieinnvandring. Som er kr 253 704 nå, men vil bli økt til kr 306 700 i løpet av neste år. En skjerping av reglene altså.

1
puma1 [sitat…] Det kan være snakk UDI`s inntektskrav ved søknader om familieinnvandring. Som er kr 253 704 nå, men vil bli økt til kr 306 700 i løpet av neste år. En skjerping av reglene...

Puma1 : det vil være på grensen til at de lavest lønnetre med full jobb kan hente ektefelle. Men det hjelper jo lite med skjerpete regler når folk blir arbeidsledige og kansje langtidsledige eller delvis uføre.

med politikken vi fører så må vi undergrave velferden for egne borgere og kansje med 2-3 tiår pluss i yrkesliv. Dvs...opparbeidede rettigheter og velstand smuldrer bort.

hvis ikke " vårt arbeidstakereksempel " med 35 år i yrkesliv og sviktende helse gir rett til full uføretrygd med gradert så er prinsippet det samme som utnyttelse til " slavevilkår " de siste 17 år før pensjonsalder. Klart at ungdom som er studenter eller bor hjemme hos foreldre nok kan leve av reduserte jobber. Også de som har ektefelle / samboer og to inntekter. Men neppe enslig med bilbruksbetingelse for arbeidsreise.

og hvis lengearbeidende statsborgere med redusert helse får dårlig økonomi så hva forventer da folket angående tilreisende arbeidssøkende europeere uten opparbeidede rettigheter ?

kan vi klage på at vi ser økende fattigdom i Norge ?

da jeg vokste opp i familie med liten inntekt var noe av maten knust flatbrød i melk og med sukker. Ikke sikkert så mye verre enn dagens svindyrte forkostblandinger. Men vi kunne leie hageparsell og dyrke grønnsaker selv. Hvem kan det i dagens samfunn i byene ?

1
Rainmaker [sitat…] Ja det er de.

Rainmaker : kansje VAR de ? Så vidt jeg har forstått av den nye uførereformen vil alle som blir uføre få 65 % av snittlønna de siste tre årene før uføreinnvilgelse og sykepenger regnes visst ikke med. Mulig at jeg har misforstått noe. Men da vil vel i praksis arbeidsinntekt minus sykepenger bli uføregrunnlaget selv om de har jobbet fullt i tre tiår eller mer ? Gjelder vel da de som blir uføre etter 2015 med nye bestemmelser.

også de som har flere tiår på baken i yrkeslivet fra før.

noe sier meg at jeg må ha misforstått ett eller annet for matematikken vil da bli 66 % av halv lønn dersom de akkurat har klart og opparbeide nytt sykepengegrunnlaget.

rent matematisk skulle dette da gi 65 % av 175000 som er halvparten av en " lavlønn " på 350000.

men helt klart at Norge er bedre enn Afrika og tredje verden uten noen stønader men tigg og sult når du ikke kan eller får jobb. Dog ikke sikkert at det er så mye bedre enn USA eller Russland.

1
Rainmaker [sitat…] Hvor har du dette fra?

Rainmaker : dersom opplysninger skulle stemme så blir den rene matematikken slik : 65 % uføretrygd av halv lønnsinntekt = 113750 kr og delt på to altså 56875 kr dersom det er snakk om gradert uføretrygd på 50 %. Dette vil altså da være gjeldende for lenge arbeidende arbeidstakere i full stilling.

politikere bevilget 800 millioner til utjevning for de som etter nytt regelverk kom dårligere ut enn før opplyste nyhetene tidligere. Men altså nøyaktig hva og hvem det gjelder og i hvilke situasjoner endringer etter 2015 kommer til uttrykk vet jeg ikke.

vi må bare legge tallmaterialet og regelverk til grunn for og bruke kalkulatoren her. Men det er mulig at folk flest har mistet sine rettigheter på uføretrygd etter den nye reformen.

blir statsborgere lutfattige så er det selvsagt at arbeidsinnvandrere / arbeidssøkere også kommer enda dårligere ut.

1
politikk Rainmaker : dersom opplysninger skulle stemme så blir den rene matematikken slik : 65 % uføretrygd av halv lønnsinntekt = 113750 kr og delt på to altså 56875 kr dersom det er snakk...

dersom opplysninger skulle stemme så blir den rene matematikken slik : 65 % uføretrygd av halv lønnsinntekt = 113750 kr og delt på to altså 56875 kr dersom det er snakk om gradert uføretrygd på 50 %. Dette vil altså da være gjeldende for lenge arbeidende arbeidstakere i full stilling.

Hvorfor bruker du halv lønn som beregningsgrunnlag?

Hvorfor halverer du det så enda engang?

1
Morra-DI-2 [sitat…] Jeg har jo litt vondt av øst-europeere som kommer hit for å jobbe. DVS, mange av dem har jobbet her i mange år, de har pusset opp husene våre, pusset muren, malt garasjen...

kommer oss effektivt på jobb (i alle fall her på Vestlandet ligger bussene i 120 km i timen med en morsk øst-europeer bak rattet- innbitt på å holde tiden)....

Veit ikkje kvar på Vestlandet du bur, men det er ingen busser som kjører i 120 km/t.

Det er rett og slett umulig.

Ikkje er det så mange utenlandske sjåfører heller.

Først og fremst fordi de ikkje vil bu så grisgrendt. Men og fordi dei som faktisk bur her foretrekker å gå på NAV.

1
deleted3041664 [sitat…] Veit ikkje kvar på Vestlandet du bur, men det er ingen busser som kjører i 120 km/t. Det er rett og slett umulig. Ikkje er det så mange utenlandske sjåfører heller. Først...

Stavanger. DVS, jeg jobber i Stavanger.

Ingen østeuropeere har rett til NAV-penger hvis de ikke har tjent opp rettigheter først. Øst-europeere mottar i mye mindre grad NAV-penger enn nordmenn i forhold til antallet som er her. De er her for å jobbe, og det viser seg vel at mange kjenner svært dårlig til våre NAV-ordninger. Så akkurat det stemmer ikke.

http://www.aftenposten.no/norge/Stotte-og-trygd-til-flere-osteuropeere-387915b.html

"Men utbetalingene er fortsatt lave i forhold til de mange som faktisk har kommet til Norge. Ingen vet akkurat hvor mange arbeidere fra de tidligere østblokklandene som er i Norge nå.

Som Aftenposten har skrevet tidligere, blir det spekulert i at så mange som 130.000 polakker kan være i Norge i dag.

— Med såpass stor andel av de nykomne fra nye EU-land i reproduktiv alder, men med såpass få barn som flytter med til Norge, kan det fortsatt være mulig at det er færre som bruker disse ordningene enn antallet som har rett til dem, heter det i rapporten."

At bussjåfører kjører i 120 var en overdrivelse, men de ikke akkurat er kjent for å kjøre sakte.( Noe jeg setter stor pris på, siden jeg noen ganger må benytte meg av buss - og må rekke en båt)

1
politikk Morradi2 : at arbeidskraft blir utkonkurrert av maskiner er ikke til og unngå og ett gode sett i forhold til at menneskers tidsbruk er frigjort. dersom den bankansattes kompetanse...

spørsmål : hva hvis norske ( uføre ) kunne hatt deltidsjobb med samme kjøpekraft som fulltidsjobb nå og fulltidsjobb bedre kjøpekraft enn dagens ? Eksportinntektene er like bare fordelt på flere. Uansett...det blir ett problem med og avgiftsbelegge transport ( les bil ) hvis folk skal kunne jobbe redusert. jeg tror ikke vi kan skaffe jobb til alle utenlandske arbeidssøkere og heller ikke til alle statsborgere. Derfor må konklusjonen bli...stopp innvandring eller bli som samfunnet de kommer fra. før var dyp fattigdom i utlandet og nå er det HER !

Jo, jeg er enig i at innvandring fra øst skaper verre forhold og lønnsvilkår for nordmenn.

Ja, vi blir fattigere. Uansett om vi velger arbeidsinnvandrere eller bare trygdeasylsøkere. Det er ikke noe vinnerprosjekt. DVS, for noen er det jo det. De rike blir enda rikere med billig arbeidskraft. Det har gått greit fordi de fleste i Norge har følt seg som en del av middelklassen. Når disse får reduserte lønninger, ikke råd å pusse opp huset svart, øst-europeere i større grad har etablert. seg i det hvite arbeidsmarkedet, så vil jo folk kjenne at her blir det problemer.

2
Morra-DI-2 [sitat…] Jo, jeg er enig i at innvandring fra øst skaper verre forhold og lønnsvilkår for nordmenn. Ja, vi blir fattigere. Uansett om vi velger arbeidsinnvandrere eller bare trygde...

Morradi2 : korrekt det. Men ikke svaret på hvorfor noen blir fattigere som statsborgere. Dette kommer av en viss sum som skal fordeles på flere og en god del som blir mottakere i større grad enn de bidrar til påfyll.

de som kommer som rene arbeidssøkere uten og være del av opparbeidet velferdssystem vil rett og slett ikke ha noe og heller ikke ha krav på noe fra systemet.

samfunnsystemet får ett problem med eldre og utslitte arbeidstakere fordi arbeidsgivere ikke har lov til og sparke dem som blir sykmeldte og nav ett problem fordi de ikke lenger kan fulltrygde. Da vil folk stå på til siste slutt og presse sikkerhetsaspekter.

men så lenge samfunnet tillater folk og komme uten arbeidstilbud kan vi ikke klage på at vi ser fattigdom. Og jeg tror det blir ustoppelig fordi samfunnet må nekte turisme hvis ingen skal kunne komme og la være og reise tilbake.

1
Laster...