Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Norsk venstreside knebler sine egne

Det er tydelig at det innenfor norsk venstreside ikke er lov å gjøre seg egne refleksjoner om europeisk politikk. Da blir man utestengt.

Jeg mener dette er symptomatisk på det kvelende politisk korrekte meningsrommet som herjer i Norge. Venstresiden er totalt uten bakkekontakt. Ganske ironisk i og med at det er nettopp dette fenomenet som har gitt oss Brexit, Trump og i neste omgang kanskje Le Pen.

3
110 svar

110 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Human

Det er tydelig at det innenfor norsk venstreside ikke er lov å gjøre seg egne refleksjoner om europeisk politikk. Da blir man utestengt. Jeg mener dette er symptomatisk på det kvelende politisk korrekte meningsrommet som herjer i Norge

Hvis grasrota ikke er enig med den politiske eliten, så er det et problem for alle partier i Norge og world wide. Utestengt av partiet blir man vel ikke.

1

Niffen

I fredagens Klassekamp gir redaktør Braanen et tilsvar til artikkelen i Aftenposten om Trond Andresen. Om Andresen sier Braanen at han er kjent som en hard og iherdig kritiker av Klassekampen gjennom en årrekke.

Om selve saken sier Braanen at grunnen til at Andresen ikke lenger skal inngå i en turnus av skribenter på avisas lederside, er at han har gitt uttrykk for at hvis han hadde vært fransk, så ville han ha stemt på høyreradikale Nasjonal fronts Mariene Le Pen i den avsluttende runden av det kommende presidentvalget. Videre hevder Braanen at dette standpunktet ikke kommer ut av det blå fordi Andresen tilhører et miljø som lenge har angrepet antirasismen der flere har nærmet seg høyrepopulistiske posisjoner. Han påpeker videre at det å støtte Le Pen på ingen måte gjenspeiler Klassekampens holdninger "selv i sin aller breieste forstand" som han uttrykker det.

Braanen sier videre at avisa i mange år har vært svært romslig med å slippe til folk med ulike syn i spaltene, både i intervjuer, innlegg og kommentarer. Det er nok av eksempler på ensrettede miljøer som i liten grad lar folk med andre meninger komme til orde. Skal en demokratisk offentlighet fungere må alle kunne snakke fritt. Standpunkter skal brynes gjennom saklig diskusjon. Det er bare de som ikke har tro på egne argumenter som velger utfrysing i stedet for debatt. Derfor vil vi fortsatt ha en åpen dør for alle typer synspunkter i våre spalter, også når de står langt fra våre egne.

Samtidig er det viktig at aviser representerer noe, at de har standpunkter, holdninger og verdier. Ikke fordi alle liker dem, men fordi et demokrati er avhengig av at mediene har ulike ståsteder. Hvis ikke avisene står opp for det de tror på, vil de ikke lenger oppfylle sin amfunnsmessige rolle. Det skal bety noe hva som skrives på lederplass og i redaksjonelle kommentarer, hvis ikke vil avisene forfalle til betydningsløshet, der ingenting er viktig og ingenting står på spill. Derfor kan de heller ikke romme alle meninger nettopp her. Klassekampen har noen klare standpunkter og verdier. Solidaritet og antirasisme er blant dem, og vi insisterer på at det er mulig å kombinere et tydelig standpunkt på lederplass og i redaksjonelle kommentarer med et mangfold av meninger og åpen fri debatt i avisa som helhet.

1

grds

Det at man deler forskjellige partier inn i en gruppe betyr ikke at man ilegger de samme identiske meninger og politiske ståsteder, men at de stort sett er enige i mange grunnverdier. Noe som også er mitt poeng mht. KK..

1

milfern

Har dei siste åra våre godt planta ute på høgresida, men har meir sans for Klassekampen enn fks Dagbladet. Er skuffa over avisa i denne saka her. Å slå ned på alternative tankar fordi dei ikkje samsvare med resten av tankegodset forbinder vi med heilt andre ting.

1

deleted287273

Men at noen valgte Le Pen som sin kandidat i Frankrike framfor en økonomisk liberalist ble for drøyt. Et sted går grensa fortsatt for Klassekampen

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...