Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Drevlandsaken;Henlagt grunnet bevisstillingen

- hvilket får advokat John Christian Elden til å si, ifølge VG;

"Det var en ventet henleggelse, da det knapt finnes noe menneske som kan tro at Trude Drevland har handlet i annet enn Bergens interesse her".

Og hvorfor saken er henlagt, forklarer aktor Ellen Cathrine Greve slik;

"– For å ta ut tiltale i straffesaker skal påtalemyndigheten være overbevist om at mistenkte har gjort det han er anklaget for. Dette innebærer at vedkommende rent objektivt har overtrådt det aktuelle straffebudet og at kravet til subjektiv skyld er oppfylt. For korrupsjon kreves forsett."

Ifølge den samme vg-artikkelen om saken så var tidligere ordfører i Bergen, trude Drevland tiltalt fordi hun/Drevland, kopi:

".... ble påspandert privatjet-tur og luksushotell i Venezia av reder Torstein Hagen for sjøsettingen av skipet «Viking Star». Politiet har også sett på dåpen av skipet i Bergen i 2015 og at Drevland forsøkte å overtale venninnen, næringsminister Monica Mæland til å endre regelverket for rederens skip".

For det første, virker det mer enn merkelig at aktor mener Trude Drevland ikke har handlet med viten&vilje, når hun tok med seg sin familie for å reise på luxuscruise og også da hun ble hentet med privat jetfly for å dra til cruiseskipet. Mener aktor at Trude Drevland er mindre begavet siden aktor mener hun ikke handlet med forsett og altså med viten&vilje? Noe kan tyde på at aktor har rett, for da Trude Drevland ble spurt om dette, så forsøkte hun å late som om hun reiste med ruefly. Mens hun reiste med privat jetfly og på luxuscruise og sågar også har forsøkt å få forandret regelverket til fordel for den som spanderte ette på henne.

At hennes advokat og partifelle, John Christian Elden, som forsvarsadvokater flest altså er kjøpt&beltat for nettopp å forsvare sin klient best mulig, er som seg hør&bør. Men at aktor får seg til å lire av seg slikt møl, det burde forbause.

Men på den andre siden er dette det samme aktoratet som henla drapet på 8 år gamle Monika som selvmord og det samme politietkammeret som ikke bare unnlot å etterforske alvorlige narkotiaforbrytelser, men som sågar lot de som forfulgte slike forbrytelser, få reprimande.

Jeg klarer ikke å forstå hvorledes vi kan kalle oss for en rettsstat når helt klart og åpenbare forbrytelser blir henlagte. Ja det er så gale at de tiltalte, som alle vet har opptrådt i strid med habilitetsreglene og altså mottatt gaver som folkevalgt - og sågar forsøkt å ENDRE regelverket til fordel for han med spanderbuksene på! - står offentlig frem og føler seg FRIFUNNET!!!

1
173 svar

173 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

StevenPatrick

Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hengt ut for hele landet som korrupt og kriminell, og en henleggelse er en litt for enkel måte for påtalemyndighetene å slippe unna på. Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Jeg er, men jeg føler Trude Drevland hadde fortjent å bli frikjent etter en rettsavgjørelse. For å fjerne all tvil og grums som vil komme opp. Uansett; gratulerer med dagen til Drevland og familie, og de mest oppriktige ønsker om en god jul.

4

Sponvika

Kan være enig med deg, men unner også Drevland å slippe belastningen med en rettssak. Men tror også at de samme som nå hyler om alt mulig ville gjort det samme etter en rettssak med frifinnelse.

1

DenSisteBohem

Selvfølgelig ville de det, med minusen og TS'en i spissen. For av disse sammen med SV's førstekjemper her inne så er hun dømt skyldig på alle punkter og intet - absolutt intet - kan forandre på det. Sånn er det bare.

1

hrrreminius

Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Jeg er, men jeg føler Trude Drevland hadde fortjent å bli frikjent etter en rettsavgjørelse.

For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten...

Men dette er nok bare foreløpig. Siste ord er neppe sagt i denne saken. Grumset kommer nok for en dag.

1

Sponvika

For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten...

Det er så lett å være dommer, særlig når man er tydelig farget i utgangspunktet.

1

DenSisteBohem

Men dette er nok bare foreløpig. Siste ord er neppe sagt i denne saken. Grumset kommer nok for en dag.

Se her ja, enda en av fanatikerene der ute på ytteste venstre grøftekant som ikke klarer å akseptere normale rettsprinsipper.

Jeg er ikke overrasket over at du er blandt disse. Ikke i det hele tatt. Du, TS og ulefos, 3 stykker av samme alen...

1

tinnyme

Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hengt ut for hele landet som korrupt og kriminell, og en henleggelse er en litt for enkel måte for påtalemyndighetene å slippe unna på. Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Helt enig med deg!

At saken henlegges kommer vel av at de som satte igang det hele nå er mest interessert i å verne seg selv mot omtale.

Fedda og Co på VGD, er jo allerede ute med ufinhetene sine, så ja, saken burde gått sin gang.

1

hrrreminius

At saken henlegges kommer vel av at de som satte igang det hele nå er mest interessert i å verne seg selv mot omtale.

Merkelig utsagn. Hvem er du mener "satte det i gang", og hvem ønsker "å verne seg mot omtale"?

For det var på ingen måte statsadvokatembetet som "satte det i gang". De jobbet heller mot å "sette det i gang". Det kan være at de ønsket å verne seg mot omtale, men det var i så fall ikke på det grunnlaget du hevder.

2

EL-FERNANDO

Meget bra at Trude nå er renvasket fra anklagene.

Dette har vert suppekoking på brakkvann fra dag en.

3

HYYYL

Enig.

Trude Drevland har vært utsatt for et umenneskelig mediakjør.

Håper hun får litt fred no.

2

hrrreminius

Trude Drevland har vært utsatt for et umenneskelig mediakjør.

Så umenneskelig at hun har vært helt borte fra mediebildet i over et år.

Jeg har forståelse for at dette har vært en belastning for Drevland, og at media til tider kan være ubarmhjertige, men Drevland har tross alt sluppet billig unna mediemessig i forhold til mange andre i lignende saker. Det er medias oppgave å belyse kritikkverdige saker som gjelder våre folkevalgte, og jeg føler ikke de har gått over streken sett i lys av siktelsens alvorlighetsgrad.

Hun har også selv utnyttet media til å tale sin sak. Senest da hun utga sin bok tidligere i høst.

1

fedda1

Dette har vert suppekoking på brakkvann fra dag en.

Noen liker sikkert korrupsjon og herunder, kriminelle. Nå skal man selvsagt ikke dømme en person på handlinger som ikke ble begått, men det er kjent at ordfører Trude Drevland innviterte med seg sin venninne Marit Warncke, på et annet luxuscruise - der prislappen var på 100 000 kroner og Torstein Hagen, var igjen mannen med spanderbuksene på og selvsamme person som Trude Drevland gikk til sin venninne for å få til å endre på regleverket, se link i toppinnlegget. Men at hun trakkk seg, da hun forstod at det å reise på det cruiset var uforenelig med at hun var folkevalgt!

Les og sammenlign reglene om habilitet og sammenlign med hva Turde Drevland er påspandert - og hva hun har gjort for sin rike venn, skipsreder Torstein Hagen.

Selvsagt skal man ikke dømme en person for forbrytelser vedkommendes ektemake har gjort, men det Trude Drevlands ektemake Odd Drevland var siktet for og som førte til at han leverte inn sin advokatbevilling, var så pass alvorlige forbrytelser at det iallefall burde ha vært en klinkende klar advarsel til Trude Drevland. En advarsel om at iallefall hun selv, holdt sin sti ren.

I saken mot hennes ektemake, Odd Drevland - kom det også frem at Trude Drevland handlet kjoler&drakter i en eksklusiv butikk og at Trude Drevland sa at Odd skulle betale. men det gjorde han aldri og butikkinnehvaneren sa i retten at hun hadde flere hundretusen kroner utestående hos familien Drevland.

Her er de punktene som i følge Bergens Tidende, ble holdt frem som straffeskjerpende i svindelsaken mot Odd Drevland, Trude Drevlands ektemake,

"Av lagmannsrettens dom trekkes det frem flere, skjerpende forhold:

Underslaget har vært løpende. Totalt foretok Drevland 59 ulovlige uttak fra klientkontiene. Underslaget har pågått over flere år og mot flere klienter. Drevland forsøkte å skjule underslag ved å forfalske en erklæring. Han gav uriktig informasjon til revisor. Et av underslagene rammet arvinger hvor faren var skutt og drept."

Dette visste Trude Drevland da hun knegikk sin venninne Monica Mæland, også folkevalgt og altså en minister i regjeringen - da hun prøvde å få henne til å endre regelverket til fordel for mannen som spanderte privatfly på Drevland med famile og luxuscruise og sågar - stilte halve Bryggen i bergen til disposisjon for sin redervenn, på selveste 17.mai! En dag da småbåtfolket pleier å bruke kaiplassen for å delta i feiringen av grunnlovsdagen og - småbåtfolket ble jaget bort.

Nei, jeg gir ikke fem flate øre for Trude Drevland, når hun betrakter seg som frikjent fra ovennevnte, når saken henlegges grunnet bevisets stilling. Jeg ble angrepet inne i min egen leilighet av ulovlige inntrengere, jeg kjente navnene til de som angrep meg og anmeldte dette og disse to personene ble også 'frikjente etter bevisets stilling'. Men de var selvsagt like skyldige i overgrepet selv om de ikke ble dømte for det. Å bli 'frikjent etter bevisets stilling' er ikke en frikjennelse for skyld, men av andre grunner.

2

gjespe

Enig - en må bo i Norge for å se noen klarer å koke suppe som dette har vært.

1

Mr.Daddycool

At hennes advokat og partifelle, John Christian Elden, som forsvarsadvokater flest altså er kjøpt&beltat for nettopp å forsvare sin klient best mulig, er som seg hør&bør. Men at aktor får seg til å lire av seg slikt møl, det burde forbause.

Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere. Det finnes ikke beviser for at hun er skyldig i det hun er tiltatt for. Så kan du fortsette "mistenkeliggjøringen" og nedverdige deg selv enda mer. Hun er nå frikjent, og det finnes ikke beviser. Dette er dommens om er gjeldende, og ikke noe tyder på at noen anker dette.

Det bør vi legge oss på minnet, slik at man ikke gjentar tabbene som BT i Bergen har begått.

2

Rainmaker

Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent,

Hun er ingen av delene.

1

Knallpeil

Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent

Hvordan kan man bli FRIKJENT uten rettsak? Det som er riktig er at det ikke er reist tiltale. Man bør stokke tunga før man skvaldrer.

Hva hadde Friele vært uten 'kaffe' i Bergen? Hva hadde Stang vært i Oslo uten 'Wenche Foss som mor'. Hva hadde Drevland vært uten et 'lass med sminke og total mangel på dømmekraft'? Prøvde til og med å overtale venninnen MM, slik at det gavnet "gjengen". Dere Drevland forsvarere, tenn et lys.....det er snart jul.

1

fedda1

men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere.

1.Saken ble først henlagt av politiet og så ble den gjenopptatt igjen - fordi endel begynte å stille kritiske spørsmål og Trude drevland endret på sine forklaringer til pressen.

2.Jeg nevnte flere saker som Bergenspolitiet og statsadvokaten har måttet ta opp igjen, saker som først ble henlagtog som altså ble tatt opp igjen.

1

Knallpeil

Drevland er en slyngel som ikke kommer til å bli forfulgt rettsmessig. Slike er det mange av i samfunnet. Coolt for henne, selv om hun nå har et rykte som brunsvidd flesk. Jeg for min del gir blanke blaffen i Drevland, selv om jeg vet at hun er en kjeltring som har balansert hårfint.

2

Columbus_3

Jeg for min del gir blanke blaffen i Drevland, selv om jeg vet at hun er en kjeltring som har balansert hårfint.

Baserer du dette på jus, tro eller politisk antipati?

1

Knallpeil

Jeg baserer det på hennes væremåte og lemfeldige opptreden i en betrodd rolle. Jeg har sett programmer hvor hun har deltatt, og man trenger ikke å være professor i psykiatri for å skjønne at hun er en evig sjarlatan med et enormt selvbilde. At hun har latt seg lett 'bribe' vil jeg tro faller naturlig for henne. Ingen andre enn bergensere ville latt henne være ordfører.

1

ehall

Nå bare føler jeg bare litt med i tragedien som foregår i dette utenforlandet, men har fortsatt ikke lest hva galt Drevland har gjort. Hun har tatt i mot gaver, og så? Er problemet at hun får mer enn andre bergensere?

Det viser vel bare at sosialistpressen ikke har lært av Tønne saken og prøver på nytt å knuse en menneske som har en annen mening. De klarte å få rød seier i kommunevalget og det var kanskje motivet, eller var det typisk ren sosialistisk misunnelse?

1

hrrreminius

Nå bare føler jeg bare litt med

Åpenbart!

1

Mr.Daddycool

Det viser vel bare at sosialistpressen ikke har lært av Tønne saken og prøver på nytt å knuse en menneske som har en annen mening.

En vanvittig trist sak, og Drevland var ikke langt unna det senarioet i følge henne selv. Men hun holdt ut.

1

Folkflesk

Nå bare føler jeg bare litt med i tragedien som foregår i dette utenforlandet, men har fortsatt ikke lest hva galt Drevland har gjort. Hun har tatt i mot gaver, og så? Er problemet at hun får mer enn andre bergensere?

Tatt imot gaver fra en person og så deretter bedt sin gamle Bergens-venninne i departementet gjøre et grep som direkte tjente næringsinteressene til den samme fyren.

Hvis du ikke engang har fått med deg de mest grunnleggende fakta i saken så skjønner jeg ikke hvorfor du er så ivrig etter å kommentere den.

1

ehall

Folkflesk: Hvis du ikke engang har fått med deg de mest grunnleggende fakta i saken så skjønner jeg ikke hvorfor du er så ivrig etter å kommentere den.

Da kan du vel opplyse meg? Og med nøytrale kilder, ikke sosialistpressen. Er faktisk det jeg ber om i mitt innlegg, fakta, hva er problemet?

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...