Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hengt ut for hele landet som korrupt og kriminell, og en henleggelse er en litt for enkel måte for påtalemyndighetene å slippe unna på. Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Jeg er, men jeg føler Trude Drevland hadde fortjent å bli frikjent etter en rettsavgjørelse. For å fjerne all tvil og grums som vil komme opp. Uansett; gratulerer med dagen til Drevland og familie, og de mest oppriktige ønsker om en god jul.

4
StevenPatrick Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hen...

Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Jeg er, men jeg føler Trude Drevland hadde fortjent å bli frikjent etter en rettsavgjørelse.

For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten...

Men dette er nok bare foreløpig. Siste ord er neppe sagt i denne saken. Grumset kommer nok for en dag.

1
hrrreminius [sitat…] For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten... Men dette er nok bare fore...

For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten...

Det er så lett å være dommer, særlig når man er tydelig farget i utgangspunktet.

1

At hennes advokat og partifelle, John Christian Elden, som forsvarsadvokater flest altså er kjøpt&beltat for nettopp å forsvare sin klient best mulig, er som seg hør&bør. Men at aktor får seg til å lire av seg slikt møl, det burde forbause.

Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere. Det finnes ikke beviser for at hun er skyldig i det hun er tiltatt for. Så kan du fortsette "mistenkeliggjøringen" og nedverdige deg selv enda mer. Hun er nå frikjent, og det finnes ikke beviser. Dette er dommens om er gjeldende, og ikke noe tyder på at noen anker dette.

Det bør vi legge oss på minnet, slik at man ikke gjentar tabbene som BT i Bergen har begått.

2
Sponvika Du får melde i fra at DU mener det er inhabilitet. Heldigvis så er det ikke du som avgjør slikt.

Det er nok av folk som har meldt i fra om det, inkludert førstestatsadvokaten selv i en tidligere sak.

Ser du virkelig ikke det problematiske i dette forholdet, eller er du for blendet av din politiske overbevisning?

Det som er spesielt her er at stasadvokatembetet henlegger saken på tross av politiets innstilling i en slik sak. Det er svært uvanlig. Og med embetets øverste leders bånd til siktede, og hans uttalelser i forbindelse med saken, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved avgjørelsen.

1
hrrreminius Det er nok av folk som har meldt i fra om det, inkludert førstestatsadvokaten selv i en tidligere sak. Ser du virkelig ikke det problematiske i dette forholdet, eller er du for ble...

Det er nok av folk som har meldt i fra om det, inkludert førstestatsadvokaten selv i en tidligere sak.

Ser du virkelig kke det problematiske i dette forholdet, eller er du for blendet av din politiske overbevisning?

Jeg er av den overbevisning at saken er løst i forhold til lovverk, det hadde jeg vært samme hvilket parti hun kom fra. Jeg har null problem med å kritisere eget parti eller folk fra det samme. det bør ha kommet rimelig tydelig fram her inne gjennom noen år nå.

1
Sponvika [sitat…] Jeg er av den overbevisning at saken er løst i forhold til lovverk, det hadde jeg vært samme hvilket parti hun kom fra. Jeg har null problem med å kritisere eget parti ell...

Jeg er av den overbevisning at saken er løst i forhold til lovverk,

Så du ser INGEN problematiske sider ved lederen statsadvokatembetets bånd til siktede, hans uttalelser i forbindelse med saken og hans manglende konsekvente vurdering av sin egen habilitet? Du ser ikke at dette setter avgjørelsen i et tvilsomt lys?

Drevland-saken handler i utgangspunktet om vennetjenester der de ikke hører hjemme. I det lyset kommer ikke denne avgjørelsen godt ut, uavhengig av sakens faktum.

1
hrrreminius Det er nok av folk som har meldt i fra om det, inkludert førstestatsadvokaten selv i en tidligere sak. Ser du virkelig ikke det problematiske i dette forholdet, eller er du for ble...

Det som er spesielt her er at stasadvokatembetet henlegger saken på tross av politiets innstilling i en slik sak. Det er svært uvanlig. Og med embetets øverste leders bånd til siktede, og hans uttalelser i forbindelse med saken, er det all grunn til å stille spørsmålstegn ved avgjørelsen.

Eller statsadvokaten sitter på bevismateriale de ser ikke holder i en rettssak,som de vil tape uansett! Da er det riktig å avslutte dette før det utartet seg i det absurde.

1
EL-FERNANDO Meget bra at Trude nå er renvasket fra anklagene. Dette har vert suppekoking på brakkvann fra dag en.

Det var sikkert derfor hennes eget parti vendte henne ryggen ja.

Om hun ikke er kriminelt ansvarlig, så har hun vist en dømmekraft som er uforenlig med ethvert politisk verv.

Sist jeg så henne i media fremstilte hun seg selv som nærmest forfulgt og sviktet av eget parti. Bare i tilfelle noen tror dømmekraften hennes har tatt seg opp i etterkant av saken.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Eller statsadvokaten sitter på bevismateriale de ser ikke holder i en rettssak,som de vil tape uansett! Da er det riktig å avslutte dette før det utartet seg i det absurde...

Eller statsadvokaten sitter på bevismateriale de ser ikke holder i en rettssak,som de vil tape uansett!

Vel. Det er mer enn nok som tyder på at denne saken burde komme opp for retten i følge et nærmest enstemmig akademia.

At staben til en førstestatsadvokat som stiller seg slik til saken før den i det hele tatt er kommet på hans bord, skal ha noen legitimitet til å avgjøre en slik sak stiller jeg meg skeptisk til. Spesielt i en sak av denne art.

1
hrrreminius [sitat…] Vel. Det er mer enn nok som tyder på at denne saken burde komme opp for retten i følge et nærmest enstemmig akademia. At staben til en førstestatsadvokat som stiller seg s...

Statsadvokaten er vel påtalemyndighetens øverste organ, og de vurderer de beviser som foreligger, så sier du at de er korrupte ? Det må du nesten bevise ! Det holder bare ikke med synsing her, jo lenger man kjører en sak uten beviser som holder, jo større er sjansen for at dette havarerer totalt i en rettssak med påfølgende erstatningsansvar. Det du hevder er dine egne simple patier, og det holder ikke i en rettssal. Det har statsadvokaten tatt inn over seg, og satt en strek. Men du bare kjører på og tror at du besitter sannheten, det er patetisk.

1
Sponvika Svaret er enkelt. NEI , og det er forklart godt i din egen link tidligere i tråden. Flott at denne tullesaken ble henlagt, den har gjort mer enn nok skade allerede. Gribbene har fr...

Svaret er enkelt. NEI , og det er forklart godt i din egen link tidligere i tråden.

Selv om det er jul trenger du ikke trekke nisselua så langt nedover ansiktet.

Du kan godt mene at sakens faktum ikke er alvorlig, det er helt greit. Men at det har vært en uryddig prosess, som i seg selv stinker mer enn saken, er det vanskelig å nekte for. Nettopp derfor burde denne saken ikke stoppe der den gjorde.

Det ville vært enkelt for Stolt-Nielsen å erklære seg (og dermed sitt embete) inhabil i denne saken. Spørsmålet er hvorfor han ikke gjorde det. Han fikk nok av sjanser til å gjøre det uten at noen ville sett på det som problematisk.

1

Bergen er et eneste stort sammensurium av interessekonflikter og rolleblandinger. Trolig Norges mest korrupte by der politikere, næringsliv, politi, påtalemyndighet og presse har skremmende tette bånd.

At Trude Drevland bare har rent mel i posen er like troverdig som påstanden om at hun aldri visste at mannen var en kjeltring/

1
Yazzy Det synes jeg Bergen Høyre og dets velgere skal avgjøre. Det er imidlertid ikke tvil om at hun har vært utsatt for en formidabel hets og jakt fra medienes side. til og med her på V...

Det synes jeg Bergen Høyre og dets velgere skal avgjøre.

Det er alllerede avgjort i forhold til Bergen Høyre:

«Fra den ene dagen til den andre ble jeg redusert fra å være en verdifull ressurs døgnet rundt til å bli totalt ubrukelig. Det bør være et tankekors for alle som stemmer Høyre i Bergen, for hvis det er ett parti som skal være en garantist for takhøyde, rettssikkerhet og rettferdighet, så er det nettopp Høyre. Likevel forhåndsdømte Bergen Høyres bystyregruppes ledelse meg og overså glatt uskyldspresumpsjonen» - Trude Drevland

1
hrrreminius [sitat…] Så du ser INGEN problematiske sider ved lederen statsadvokatembetets bånd til siktede, hans uttalelser i forbindelse med saken og hans manglende konsekvente vurdering av s...

Drevland-saken handler i utgangspunktet om vennetjenester der de ikke hører hjemme. I det lyset kommer ikke denne avgjørelsen godt ut, uavhengig av sakens faktum.

Når påtalemakten ikke finner bevis for å kjøre sak, så holder ikke synsing om "vennetjenester etc"

Er det ikke bare å akseptere det faktum at det pr nå er en ikke sak?, hadde du hatt bedre vibber dersom staten hadde sølt bort 2-3 uker på en rettsak som ikke ville gi uttelling.

Ja, uttelling for Drevland som da hadde fått frifinnelse, og kanskje en økonomisk oppreisning i tillegg

2
Mr.Daddycool Statsadvokaten er vel påtalemyndighetens øverste organ, og de vurderer de beviser som foreligger, så sier du at de er korrupte ? Det må du nesten bevise ! Det holder bare ikke med...

så sier du at de er korrupte ? Det må du nesten bevise !

Strø om deg med stråmenn så mye du vil. Det du sier blir ikke smartere av den grunn.

Jeg mener Stolt-Nielsen (og dermed hans embete) er inhabil. Dette setter vurderingene i saken i tvil uavhengig av om vurderingene er gjort på riktig grunnlag. Det som er problematisk er prosessen. Og når det nå kommer en kontroversiell avgjørelse (som det jo er når det går mot politiets innstilling i en slik profilert sak) så ser det ikke bra ut at saken stopper der den gjør.

1
Laster...