hrrreminius [sitat…] Strø om deg med stråmenn så mye du vil. Det du sier blir ikke smartere av den grunn. Jeg mener Stolt-Nielsen (og dermed hans embete) er inhabil. Dette setter vurderingene...

eg mener Stolt-Nielsen (og dermed hans embete) er inhabil

Det må du gjerne mene, men har du beviser ? Som faktisk holde i en rettssal ? Neppe, at du har en politisk agenda betviler jeg ikke i det hele tatt, jeg liker heller ikke Drevland, men nå er dette avgjort og oppgjort. Saken er henlagt fordi man ikke har beviser som holder. La mennesket Drevland få fred etter dette. Det du nå bedriver er ren gapestokk som du krever videreført.

1
Yazzy [sitat…] Når påtalemakten ikke finner bevis for å kjøre sak, så holder ikke synsing om "vennetjenester etc" Er det ikke bare å akseptere det faktum at det pr nå er en ikke sak?, ha...

Noen lar politisk slagside overskygge alt,og forfølge sine spøkelser helt inn i helvete de selv kommer fra. Jeg reagerer sterkt på dette. Nå har statsadvokaten avgjort dette, og det blir stående. Gå på statsadvokaten da med bevisene og kjør saken på dette, og ikke på de som er frikjent mot mistankene. Men noen har bare ikke anstendighet.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Det må du gjerne mene, men har du beviser ? Som faktisk holde i en rettssal ? Neppe, at du har en politisk agenda betviler jeg ikke i det hele tatt, jeg liker heller ikke...

at du har en politisk agenda betviler jeg ikke i det hele tatt,

Merkelig at de som messer mest om "politisk agenda" er de som tydeligst lener seg til den ene siden politisk. På seg selv kjenner man andre, er det ikke det man sier?

Dette handler ikke om politikk. Tror man det har man allerede misforstått hva saken dreier seg om. Det handler om en elite som utnytter sine kontakter. Mye av det som har skjedd i saken er utvilsomt kritikkverdig selv om det ikke er forenlig med en tiltale for grov korrupsjon. Dette er et problem i norsk samfunnsliv som går på tvers av politiske skillelinjer.

1
DenSisteBohem [sitat…] Nåja, i den andre tråden om denne saken fastslo du da helt klart at vi snakker om korrupsjon. Så litt problemer virker det som at du har allikevel... Men nå var det ikke d...

Nåja, i den andre tråden om denne saken fastslo du da helt klart at vi snakker om korrupsjon. Så litt problemer virker det som at du har allikevel...

Mitt anliggende er at det faktisk er formildende at en person har et "godt hjerte", om du forstår hva jeg mener. Det bor ikke noe vondt i Drevland, alt hun har gjort har hun gjort i god tro for Bergen og bergenserne. Det er også derfor saken blir henlagt. Hadde det handlet om en smartere person hadde saken ikke blitt henlagt.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Det må du gjerne mene, men har du beviser ? Som faktisk holde i en rettssal ? Neppe, at du har en politisk agenda betviler jeg ikke i det hele tatt, jeg liker heller ikke...

Det må du gjerne mene, men har du beviser ? Som faktisk holde i en rettssal ?

Beviser som holder i en rettssal? Det er bortenfor enhver tvil at det er forhold ved statsadvokatembetets rolle i denne saken som det er mulig å stille spørsmålstegn ved. Det er bare å se på den debatten som har vært. Det er det uavhengig av om lovens krav for ugildhet et oppfylt (krav som nok vil oppfattes som sjokkerende høye for de uinnvidde). Det er irrelevant for poenget mitt. Jeg mener det er grunn til å tvile på hans habilitet i en slik grad at han burde trukket seg fra saken.

Det er Stolt-Nielsens oppgave å erklære seg selv inhabil. Tradisjonen i norsk embetsverk er at man erklærer inhabilitet dersom det er en grunn til å betvile den. Noe Stolt-Nielsen gjorde i saken mot Odd Drevland. Grunnen er nettopp at befolkningen ikke skal betvile uavhengigheten til statlige embeter.

I denne saken er det grunn til å stille spørsmål ved avgjørelsen om å ikke erklære seg inhabil. Spesielt i en korrupsjonssak burde man ha en bedre fingerspitzgefühl enn det førstestatsadvokaten har vist her. Nå sitter vi i stedet igjen med en sak som stinker mer enn nødvendig.

1
hrrreminius [sitat…] Beviser som holder i en rettssal? Det er bortenfor enhver tvil at det er forhold ved statsadvokatembetets rolle i denne saken som det er mulig å stille spørsmålstegn ved....

Beviser som holder i en rettssal? Det er bortenfor enhver tvil at det er forhold ved statsadvokatembetets rolle i denne saken som det er mulig å stille spørsmålstegn ved.

Du kan da for pokker ikke igangsette en rettssak mot et individ for å stille spørsmål! Dette handler om rettssikkerhet, og hva som faktisk må til for å få en påtale som holder. Dette fant statsadvokaten ikke mulig, og bakket ut. Du kan ikke kjøre rettsaker mot individer for å få avklart "spørsmål". Det er bevisene som teller, og de var ikke til stede i denne saken. Det er nok mange gråsoner her, men dette holder bare ikke i en rettssak.

Nå er dette lagt død, uten noen mer diskusjon. En rettssak som ikke holder mål, vil fort utløse store erstatningssaker. Men du ville vel aldri gitt deg uansett, og opprettholdt en gapestokk "hun er nok skyldig uansett".... Det sier mye om deg.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere. Det finnes ikke beviser for at hun er skyldig i det hun er tiltatt for. Så kan du...

Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent

Hvordan kan man bli FRIKJENT uten rettsak? Det som er riktig er at det ikke er reist tiltale. Man bør stokke tunga før man skvaldrer.

Hva hadde Friele vært uten 'kaffe' i Bergen? Hva hadde Stang vært i Oslo uten 'Wenche Foss som mor'. Hva hadde Drevland vært uten et 'lass med sminke og total mangel på dømmekraft'? Prøvde til og med å overtale venninnen MM, slik at det gavnet "gjengen". Dere Drevland forsvarere, tenn et lys.....det er snart jul.

1
EL-FERNANDO Meget bra at Trude nå er renvasket fra anklagene. Dette har vert suppekoking på brakkvann fra dag en.

Dette har vert suppekoking på brakkvann fra dag en.

Noen liker sikkert korrupsjon og herunder, kriminelle. Nå skal man selvsagt ikke dømme en person på handlinger som ikke ble begått, men det er kjent at ordfører Trude Drevland innviterte med seg sin venninne Marit Warncke, på et annet luxuscruise - der prislappen var på 100 000 kroner og Torstein Hagen, var igjen mannen med spanderbuksene på og selvsamme person som Trude Drevland gikk til sin venninne for å få til å endre på regleverket, se link i toppinnlegget. Men at hun trakkk seg, da hun forstod at det å reise på det cruiset var uforenelig med at hun var folkevalgt!

Les og sammenlign reglene om habilitet og sammenlign med hva Turde Drevland er påspandert - og hva hun har gjort for sin rike venn, skipsreder Torstein Hagen.

Selvsagt skal man ikke dømme en person for forbrytelser vedkommendes ektemake har gjort, men det Trude Drevlands ektemake Odd Drevland var siktet for og som førte til at han leverte inn sin advokatbevilling, var så pass alvorlige forbrytelser at det iallefall burde ha vært en klinkende klar advarsel til Trude Drevland. En advarsel om at iallefall hun selv, holdt sin sti ren.

I saken mot hennes ektemake, Odd Drevland - kom det også frem at Trude Drevland handlet kjoler&drakter i en eksklusiv butikk og at Trude Drevland sa at Odd skulle betale. men det gjorde han aldri og butikkinnehvaneren sa i retten at hun hadde flere hundretusen kroner utestående hos familien Drevland.

Her er de punktene som i følge Bergens Tidende, ble holdt frem som straffeskjerpende i svindelsaken mot Odd Drevland, Trude Drevlands ektemake,

"Av lagmannsrettens dom trekkes det frem flere, skjerpende forhold:

Underslaget har vært løpende. Totalt foretok Drevland 59 ulovlige uttak fra klientkontiene. Underslaget har pågått over flere år og mot flere klienter. Drevland forsøkte å skjule underslag ved å forfalske en erklæring. Han gav uriktig informasjon til revisor. Et av underslagene rammet arvinger hvor faren var skutt og drept."

Dette visste Trude Drevland da hun knegikk sin venninne Monica Mæland, også folkevalgt og altså en minister i regjeringen - da hun prøvde å få henne til å endre regelverket til fordel for mannen som spanderte privatfly på Drevland med famile og luxuscruise og sågar - stilte halve Bryggen i bergen til disposisjon for sin redervenn, på selveste 17.mai! En dag da småbåtfolket pleier å bruke kaiplassen for å delta i feiringen av grunnlovsdagen og - småbåtfolket ble jaget bort.

Nei, jeg gir ikke fem flate øre for Trude Drevland, når hun betrakter seg som frikjent fra ovennevnte, når saken henlegges grunnet bevisets stilling. Jeg ble angrepet inne i min egen leilighet av ulovlige inntrengere, jeg kjente navnene til de som angrep meg og anmeldte dette og disse to personene ble også 'frikjente etter bevisets stilling'. Men de var selvsagt like skyldige i overgrepet selv om de ikke ble dømte for det. Å bli 'frikjent etter bevisets stilling' er ikke en frikjennelse for skyld, men av andre grunner.

2
Mr.Daddycool [sitat…] Du kan da for pokker ikke igangsette en rettssak mot et individ for å stille spørsmål! Dette handler om rettssikkerhet, og hva som faktisk må til for å få en påtale som ho...

Det er bevisene som teller, og de var ikke til stede i denne saken. Det er nok mange gråsoner her, men dette holder bare ikke i en rettssak.

Vi vet ikke hvilke vurderinger som lå bak statsadvokatens avgjørelser, ikke du heller. Det vi vet er at avgjørelsen gikk mot politiets innstilling, at flere i jus-akademia mener det er grunn til å reise sak basert på det som er kommet frem i media, og at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved statsadvokatens habilitet, noe som har vært reflektert gjennom debatt i media.

Jeg ser ikke hvorfor en avgjørelse fra en byråkrat skal kunne annulere disse faktum i en slik grad at vi skal slutte å debattere saken.

Sannheten er at du ikke har peiling på hvorvidt bevisene ville holde i en rettssak. Rett og slett fordi du ikke vet hvilke bevis som finnes. Så at du bruker bevisene til å legitimere embetet i slik grad at du mener det ikke er grunn til å en gang stille spørsmål ved habilitetsvurderingene som er gjort, er i seg selv en fallacy.

1
hrrreminius [sitat…] Vi vet ikke hvilke vurderinger som lå bak statsadvokatens avgjørelser, ikke du heller. Det vi vet er at avgjørelsen gikk mot politiets innstilling, at flere i jus-akademia...

Jeg ser ikke hvorfor en avgjørelse fra en byråkrat skal kunne annulere disse faktum i en slik grad at vi skal slutte å debattere saken.

Sannheten er at du ikke har peiling på hvorvidt bevisene ville holde i en rettssak. Rett og slett fordi du ikke vet hvilke bevis som finnes. Så at du bruker bevisene til å legitimere embetet i slik grad at du mener det ikke er grunn til å en gang stille spørsmål ved habilitetsvurderingene som er gjort, er i seg selv en fallacy.

Stasadvokaten er påtalemyndighetens øverste organ, og behandler dette utfra beviser som foreligger, om du har en annen formening ender ikke på dette faktum. Stasadvokaten mente at bevisene ikke holdt, og avsluttet dette. At politiet var av en annen formening betyr faktisk ikke noe. De besitter heller ikke alle kunnskapene angående de juridiske formalitetene rundt dette. Du har en politisk agenda, så mener du at statsadvokaten er korrupt ? Er det dette du faktisk mener ? Det er din rett, men ikke forvent at andre skal støtte dette.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Stasadvokaten er påtalemyndighetens øverste organ, og behandler dette utfra beviser som foreligger, om du har en annen formening ender ikke på dette faktum. Stasadvokaten...

Du har en politisk agenda, så mener du at statsadvokaten er korrupt ? Er det dette du faktisk mener ? Det er din rett, men ikke forvent at andre skal støtte dette.

Jeg har enda til gode å se deg debattere på VGD uten at du strør om deg med stråmenn når du blir presset i en sak. Dette er en uting du bør slutte med. Det fører bare til at det er vanskelig å føre en seriøs debatt med deg.

Om du oppriktig tror at det er dette jeg mener anbefaler jeg deg å faktisk lese det jeg skriver og prøve å forstå nyansene i det jeg prøver å få frem, ikke bare frese løs på tastaturet i halvsinne.

1
hrrreminius [sitat…] Jeg har enda til gode å se deg debattere på VGD uten at du strør om deg med stråmenn når du blir presset i en sak. Dette er en uting du bør slutte med. Det fører bare til...

Jeg har enda til gode å se deg debattere på VGD uten at du strør om deg med stråmenn når du blir presset i en sak. Dette er en uting du bør slutte med. Det fører bare til at det er vanskelig å føre en seriøs debatt med deg.

Det er jo du som feiler her! Statsadvokaten sier du er korrupt ? og at dette bare kunne utartet seg videre uten at noen grep inn ? Han har sagt at dette ikke holder i en rettssak, og det må du forholde deg til. Det er akkurat det jeg gjør, men du nekter og trekker inn dette i noe som ligner rene konspirasjonsteorier. Det må du gjerne mene, men ikke forvent at du blir tatt seriøst.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Nå må du skjerpe deg, hun er ikke dømt men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere. Det finnes ikke beviser for at hun er skyldig i det hun er tiltatt for. Så kan du...

men frikjent, det får du pokker ta bare akseptere.

1.Saken ble først henlagt av politiet og så ble den gjenopptatt igjen - fordi endel begynte å stille kritiske spørsmål og Trude drevland endret på sine forklaringer til pressen.

2.Jeg nevnte flere saker som Bergenspolitiet og statsadvokaten har måttet ta opp igjen, saker som først ble henlagtog som altså ble tatt opp igjen.

1
Mr.Daddycool [sitat…] Det er jo du som feiler her! Statsadvokaten sier du er korrupt ? og at dette bare kunne utartet seg videre uten at noen grep inn ? Han har sagt at dette ikke holder i en r...

Som sagt: Pust ut, tell til ti, ta deg en luftetur og les det jeg skriver igjen.

Å frese løs i halvsinne med innlegg som inneholder 4-5 stråmenn kommer du ingen vei med. Om noe kommer det kun til føre til at folk ikke tar deg seriøst.

Det er ikke slik at dersom man mener statsadvokaten har gjort en kritikkverdig vurdering rundt sin egen habilitet så mener man automatisk at han er korrupt. Det er heller ikke slik at om man mener statsadvokatens avgjørelse er feil (eller kan stilles spørsmålstegn ved), så mener man automatisk at han er korrupt fordi statsadvokaten er "øverste organ" og per definisjon ikke kan ta feil uten at han gjør det med hensikt.

Vi lever heldigvis ikke en verden som er så svart/hvit som det. Hadde vi gjort det ville annenhver embetsmann blitt anklaget for korrupsjon.

1
hrrreminius [sitat…] Jeg har enda til gode å se deg debattere på VGD uten at du strør om deg med stråmenn når du blir presset i en sak. Dette er en uting du bør slutte med. Det fører bare til...

Jeg har tillit til at Statsadvokaten vet hva han snakker om ! Han har satt ned foten, så sier du at dette ikke er godt nok, da er det faktsik rettsystemet du betviler, det er du i din fulle rett til å hevde, men ikke forvent at jeg støtter dette. Eller er det en politisk agenda du har ? Ikke kom med dette "stråmann" tøvet ditt. Stå for hva du mener iallefall.

1
Mr.Daddycool Jeg har tillit til at Statsadvokaten vet hva han snakker om ! Han har satt ned foten, så sier du at dette ikke er godt nok, da er det faktsik rettsystemet du betviler, det er du i...

Ikke kom med dette "stråmann" tøvet ditt. Stå for hva du mener iallefall.

Jeg står for hva jeg mener, men jeg står ikke for hva du mener jeg mener.

Om problemet er at du ikke forstår hva jeg mener så kan jeg ikke hjelpe deg. Jeg har tross alt konkretisert det en rekke ganger.

Stråmannsargumentasjon fra deg er et gjentagende problem i debatter du deltar i. Dette bør du slutte med om du ønsker at folk skal ta deg seriøst. Ta det som et velment råd.

1
HYYYL Enig. Trude Drevland har vært utsatt for et umenneskelig mediakjør. Håper hun får litt fred no.

Trude Drevland har vært utsatt for et umenneskelig mediakjør.

Så umenneskelig at hun har vært helt borte fra mediebildet i over et år.

Jeg har forståelse for at dette har vært en belastning for Drevland, og at media til tider kan være ubarmhjertige, men Drevland har tross alt sluppet billig unna mediemessig i forhold til mange andre i lignende saker. Det er medias oppgave å belyse kritikkverdige saker som gjelder våre folkevalgte, og jeg føler ikke de har gått over streken sett i lys av siktelsens alvorlighetsgrad.

Hun har også selv utnyttet media til å tale sin sak. Senest da hun utga sin bok tidligere i høst.

1
StevenPatrick Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hen...

Jeg synes ikke saken skulle vært henlagt. Ikke fordi jeg ikke tror på Trude Drevlands uskyld, men rett og slett fordi jeg mener hun fortjener å gå fri etter en rettssak. Hun er hengt ut for hele landet som korrupt og kriminell, og en henleggelse er en litt for enkel måte for påtalemyndighetene å slippe unna på. Og vi ser jo at ikke alle er villige til å akseptere dette som uskyld.

Helt enig med deg!

At saken henlegges kommer vel av at de som satte igang det hele nå er mest interessert i å verne seg selv mot omtale.

Fedda og Co på VGD, er jo allerede ute med ufinhetene sine, så ja, saken burde gått sin gang.

1
tinnyme [sitat…] Helt enig med deg! At saken henlegges kommer vel av at de som satte igang det hele nå er mest interessert i å verne seg selv mot omtale. Fedda og Co på VGD, er jo allerede...

At saken henlegges kommer vel av at de som satte igang det hele nå er mest interessert i å verne seg selv mot omtale.

Merkelig utsagn. Hvem er du mener "satte det i gang", og hvem ønsker "å verne seg mot omtale"?

For det var på ingen måte statsadvokatembetet som "satte det i gang". De jobbet heller mot å "sette det i gang". Det kan være at de ønsket å verne seg mot omtale, men det var i så fall ikke på det grunnlaget du hevder.

2
hrrreminius [sitat…] Jeg står for hva jeg mener, men jeg står ikke for hva du mener jeg mener. Om problemet er at du ikke forstår hva jeg mener så kan jeg ikke hjelpe deg. Jeg har tross alt ko...

Stråmannsargumentasjon fra deg er et gjentagende problem i debatter du deltar i. Dette bør du slutte med om du ønsker at folk skal ta deg seriøst. Ta det som et velment råd.

Jeg tar det ikke med meg som noe som helst. Sett deg inn i hvordan norsk rettspleie fungerer, så kan du komme tilbake og debattere. Du er usedvanlig svak på dette, og rene konspirasjonsteorier er det du legger som grunn for din argumentasjon. Så sparker du dette over på ofrene som om de er skyldige i din fordummende argumentasjon.

1
hrrreminius [sitat…] Så umenneskelig at hun har vært helt borte fra mediebildet i over et år. Jeg har forståelse for at dette har vært en belastning for Drevland, og at media til tider kan vær...

Jeg har forståelse for at dette har vært en belastning for Drevland

Bra.

Hun har stått rakrygget gjennom hele prosessen uten å bryte sammen, det viser at dette er en sterk dame med integritet.

La henne få ro og fred no, - det fortjener hun.

1
ulefos [sitat…] sjukt

Like sjukt som da du vel allerede for lenge lenge siden fastslo at Drevland var skyldig. Det er jo nok en gang et bevis på at prinsippet om uskyldig inntil det motsatte er bevist ikke gjelder for de du ikke liker.

1
hrrreminius [sitat…] For å si det sånn: Om man ser nærmere på sakens faktum blir det mer og mer klart at Drevland skal være glad for at saken aldri kom for retten... Men dette er nok bare fore...

Men dette er nok bare foreløpig. Siste ord er neppe sagt i denne saken. Grumset kommer nok for en dag.

Se her ja, enda en av fanatikerene der ute på ytteste venstre grøftekant som ikke klarer å akseptere normale rettsprinsipper.

Jeg er ikke overrasket over at du er blandt disse. Ikke i det hele tatt. Du, TS og ulefos, 3 stykker av samme alen...

1
Laster...