Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Kvantumsrabatt i straffeutmåling

vi leser at regjeringen ønsker slutt på kvantumsrabatter men med maksimum 40 år straff.

hva skal vi egentlig med maksimum 21 eller 40 år ?

først så må vi bli enige om fengsel skal være straff eller en nødvendighetsperiode og holde ett individ borte fra andre individer.

er snittstraffen for drap 13 år så skulle 13 x 69 gi 897 års fengsel for breivik. Samfunnet klarer seg med at han aldri får treffe andre mennesker igjen og vi kunne definert livstid til og være...livstid...

hmm....hvis vi setter straffen til x for rusmiddelbruk og noen innrømmer at de har brukt hver dag de siste 10 år før avsløring....da får samfunnet ett behov for 3650 ganger så lang fjerning fra andre mennesker ?

straff gjør nok ikke noen til bedre mennesker og kansje ikke dårligere heller. Blir ikke da spørsmålet om vi kan ha dem løse og ibandt alle oss andre ?

hva med ett system som Sør-Amerika elker Afrika : samfunnet kan ikke ha deg løsgående eller betale for deg. Du er her og lever så lenge du klarer og dyrke maten du spiser ? Ett samfunn utenfor samfunnet der økonomien bestemmer akkurat like mye som på utsiden.

1
18 svar

18 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

la1goa

vi leser at regjeringen ønsker slutt på kvantumsrabatter men med maksimum 40 år straff.

Strafferabatter er en uting. Drapsmenn er nå en ting men hva med vanlige vanekriminelle? Hundrevis av innbrudd med premien av en?

En ting som jeg stusser ved ang. rabatter. En kriminell har overhode ingenting å tape ved å tilstå en kriminell handling, han får selvsagt automatisk rabatt ved å tilstå. Derimot en uskyldig som var på feil plass til feil tid blir belønnet med full straff dersom vedkommende ikke tilstår. Dersom vedkommende tilstår har denne frasagt seg alle muligheter for gjenopptagelse.

1

ehall

hva skal vi egentlig med maksimum 21 eller 40 år ?

Selv om dagens (?) på maksimum 21 år maks i fengsel er latterlig lav, kan det være lettere å svelge om flere drap vil medføre flere påfølgende tidsstraffer. At man har kvantumsrabatt er ikke noe annet enn en sosialdemokratisk måte å beskytte de kriminelle og la de få så lav straff som mulig. Fokuset og medlidenheten er hos de kriminelle og ikke ofrene.

1

politikk

Ehall : vi har i prinsippet innestenging til dødsdag for de som vurderes som veldig farlige. Vi kaller det da forvaring i stedet for fengsel og hette vel før reitgjerdet...et sted for skrullinger.

jeg er bare ikke så sikker på at det hjelper og øke straffer i forhold til og unngå kriminalitet. USA prøvde med svært strenge narkodommer og det hindret ikke nye i og begynne.

joda....klart det går mot avkriminalisering av brukere og mindre mengder. Men forbud eller høye avgifter vil fremdeles få mange til og ta sjansen på gode penger.

det eneste persktivet er vel at de som er innesperret kan ikke gjøre noe galt på utsiden.

men er det helt urelevant at skattebetalere må betale mer skatt eller få mindre av andre ytelser igjen for økte fengselskostnader ? Når vi tenker på hvor mye en fengselsplass koster så lukter ikke prosjektet godt. Ett fengselsdøgn koster vel nesten like mye som ett sykehusdøgn.

1

fedda1

At man har kvantumsrabatt er ikke noe annet enn en sosialdemokratisk måte å beskytte de kriminelle og la de få så lav straff som mulig

Det er liksom noen kriterier man søker når det gjelder 'straff' i strafferetten;

- Man vil vise at slik oppførsel&handlinger ikke aksepteres av samfunnet&fellesskapet - som altså straffer med fengsel.

- Men man vil ikke ødellegge den straffede personen med straffen, tvert om er en viktig del av straffen at vedkommende skal 'tenke over sine synder' og rehabiliteres til de slipper ut igjen i samfunnet.

Det siste aspektet her har vært vektlagt for lite, altså de innsattes vé&vel i betydningen å rehabilitere dem til å komme ut i samfunnet igjen - som mennesker som ønsker å arbeide for seg selv _I_ fellesskapet. Derfor har vi i mange land hatt store problemer med såkalt svingdørsfanger;De går ut av fengselsdørene etter endt soning og, ofte - med sine eiendeler i et plastnett og noen hundrelapper i lommen - uten jobb å gå til, uten et sted å bo og uten andre venner enn de kriminelle de ikke har sett siden de ble satt i fengsel.

Slike svingdørskriminelle øker antallet innsatte&kriminaliteten og det øker både kriminalitetskostnadene&slitasjen på folk - på grunn av utrygghet.

Lysten til hevn og til å straffe så det svir-langt-inn-i-margen på den kriminelle, kanskje en barnemorder attpåtil - er stor og spesielt stor om det er ens egne som blir rammet. Men samfunnet må se på hvilke reaksjonsformer som er hensiktsmessige - både overfor de etterlatte, som preventiv effekt mot lignende handlinger og - rehabilitering av den kriminelle.

Til det siste;Man kan jo gandske enkelt drepe de man synes oppfører seg for gale eller man kan sette dem inne for resten av deres liv eller - man kan forsøke å få kriminellel til å innse sitt eget destruktive livsmønster og forsøke å fremelske en vilje til å endre denne - til det beste for både en selv og fellesskapet.

1

ehall

fedda1: Ved all alt annet enn drap kan det diskuteres. Men om man med overlegg og viten og vilje tar et annet menneske liv, ekskluderer man seg å være sammen med andre mennesker. Jeg kan godta at vi ikke har dødsstraff, med de skal fjernes fra samfunnet til de legges i grava.

1

politikk

Ehall : kvantumet kommer vel av at de slipper løs før dom. Så kansje det er lurere og ikke gjøre dette i tilfeller som er ganske klare mht bevisførsel og skyldiges.

det var vel nettopp en sak delen ble tatt for alvorlig skadeverk og timer etter løslatelse gikk fyren amok og ødela mye igjen. Tror det var bensinstasjon og så etterpå busstasjon om ikke jeg husker feil.

går vel an og gjøre seg opp en mening om nesten minste soningstiden hvertfall og holde dem i varetekt eller glattcelle omtrent så lenge ? Så kan de heller få tiden fratrukket på dom. Kansje hvertfall hvis gjengangere... Tror det er en bedre og mer effektiv måte og gjøre dette på.

1

Nymme

hva med ett system som Sør-Amerika elker Afrika : samfunnet kan ikke ha deg løsgående eller betale for deg. Du er her og lever så lenge du klarer og dyrke maten du spiser ?

Hvor har du det fra at det sånn i Afrika og Sør-Amerika? Er du klar over hvor mange land med forskjellige systemer du snakker om?

1

politikk

Nymme : en hel haug. Men grunnprinsippet er nok at skattebetalerne ikke betaler for annet enn vakter med våpen som sørger for og holde dem innesperret. Alt annet må de skaffe og betale for selv. Og det blir gjengkriminalitet som styrer livet innenfor murene og lavtlønnede vakter som lar seg bestikke.

1

Nymme

Og sånn er det ikke ønskelig å ha det i Norge.

1

grds

Det var vel snakk om å redusere kvantumsrabatten slik at flere får strengere straffer, og øke maks straff til 40 år totalt. Dvs. det blir lettere å få full pott samtidig som potten økes.

1

politikk

Grds : spørsmålet er kansje hva dette hjelper samfunnet.

men ett poeng er at til lenger straff til dyrere for norske skattebetalere med dagens system. Kansje vi må gå over til systemet de har i Afrika og Sør-Amerika ?

1

fazz

Kansje vi må gå over til systemet de har i Afrika og Sør-Amerika ?

>>> Og hva slags effekt har dette på samfunnet? Kommer de som kommer ut igjen fra fengsel ut igjen bedre eller værre stilt enn de som kommer ut igjen fra norske fengsel? Det er der den største kostnaden for samfunnet er. Dersom fengselet fungerer som en utdanning til ett liv i evigvarende kriminalitet og ikke at vedkommende kan komme ut igjen til å bidra til samfunnet så vil den langsiktige kostnaden for samfunnet bli mye høyere.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...