BornOnThe4thOfJuly Nei det du omtaler er at du har snakket med økonomer om hvilket politisk system som visst nok gir mest stabil økonomisk politikk. Det er ingenting i økonomistudiene som gir grunnla...

Nei det du omtaler er at du har snakket med økonomer om hvilket politisk system som visst nok gir mest stabil økonomisk politikk. Det er ingenting i økonomistudiene som gir grunnlag for økonomer å vite noe om dette.

Etter å ha lest de første linjene dine ga jeg opp, du er ikke bare på jordet, men på feil jorde.

1
BornOnThe4thOfJuly Du burde ha brukt mer tid ettersom du ikke forsto noe av det jeg skrev. Eller kan det tenkes at du rett og slett forsto at du ikke hadde noen som helst argumenter å komme med? Så l...

Ja, det er nok enkleste løsning for deg, det blir tross alt litt vanskeligere å lese innleggene du svarer på og sjekke om du er noenlunde inne på temaet i det du starter svertingen av folk.

Håper du får et bedre nytt år.

Håper også du tilgir at jeg ikke gidder å bruke mer tid på slike avsporinger. Heldigvis er det andre som skjønner hva saken dreier seg om.

1
EinarSalbu [sitat…] Alt dette skulle jo egentlig tilsi at det er regjeringspartiene som vil tape terreng og sentrumspartiene øke sin oppslutning. Og for Norge sin del håpe jeg vi beholder det...

Og for Norge sin del håpe jeg vi beholder det mangfoldet vi har av politiske partier. Det er et sunnhetstegn i et demokrati.

Der er jeg enig med deg - egentlig.

Men da bør vi også finne oss i at saker behandles i Stortinget og ikke er ferdig behandlet - med gi og ta prinsippet - før de havner i Stortinget. Det var vel også det som var grunntanken med Stortinget - slik jeg ser det.

1
eagle54 Ja, det er nok enkleste løsning for deg, det blir tross alt litt vanskeligere å lese innleggene du svarer på og sjekke om du er noenlunde inne på temaet i det du starter svertingen...

Jeg siterer det jeg svarer på. Jeg registrer igjen at du ikke en gang forsøker å komme med argumenter imot det jeg skriver. Jeg begynner å bli mer og mer overbevist om at det er fordi du ikke har noen motargumenter.

Hvilke personer har jeg svertet?

Hvordan er det avsporing å ta opp noe du selv har skrevet?

1
Niffen [sitat…] Så vidt jeg vet har Norge flere ganger blitt kåret som et av de beste landene å drive næringsvirksomhet i. I alle fall var det slik under de rødgrønne og vi hadde akkurat...

Norge ligger fremdeles blant de 10 beste. Men det forundrer meg da at ikke utlendinger har oppdaget det og etablerer ny næringsvirksomhet her i Norge og at mange norske flytter ut - kanskje det finnes et par andre negative forhold. Men en pussig endring er at Sverige nå plutselig er på første plass. Etter at Sverige i mange år har ligget langt nede på listen. Og legg merke til hvorfor: "Sveriges topplassering på årets liste forklares av Forbes med at kutt i trygdeytelse har gjort det mulig å innføre et lavere skattenivå, og samtidig har initiert en høyere sysselsetting." Og det er vel nå i overkant av 10 år siden Sverige fjernet Formueskatten og Sverige har kuttet i Trygdeytelsene.

http://e24.no/naeringsliv/sverige/nok-en-oekonomisk-gladnyhet-for-svenskene-beste-land-aa-drive-forretning-i/23881681

1
eagle54 Nei, kanskje du skulle lese deg opp på denne typen saker, så vet du litt mer når du diskuterer.

Innen enhver vitenskap er det slik at den som kommer med en påstand også har plikt til å dokumentere sannhetsgehalten. De samme reglene gjelder i en debatt. Siden du ikke er i stand til å dokumentere påstanden din går jeg ut fra at det er dikt og forbannet løgn du farer med. Jeg er klar over at disse påstandene verserer i visse høyrekretser, men har aldri sett noen dokumentasjon.

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk

Det gjør ikke Høyre heller, forsåvidt. Partiet som er EU-digger nr.1, folk vil ikke ha EU, og flere og flere land i Europa ser etter en utvei slik at de slipper å være med i denne katastrofale unionen stort lengre.

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk. Disse tre partiene vil derfor få et svart år ved stortongsvalget i september i 2017.

Det er min spådom ved årsskiftet. I alle fall er det mitt håp....

Det er store svakheter i det norske samfunnet, mange får ikke den hjelpen de har krav på, psykiatrien er under enhver kritikk, eldreomsorgen er dårlig mange steder og skolene våre skriker etter mer ressurser. Og arbeidsledigheten er skremmende høy i deler av landet for tiden.

Bare for å nevne noe av det nordmenn venter at politiske partiet skal ta tak i.

Venstre, SV og KrF er mer opptatt av symbolpolitikk, som rettighetene til mennesker som vil inn i Norge, nye avgifter og/eller intetsigende "miljøtiltak" som gjør at de poltiske lederne kan få nye stjerner på egen CV.

Godt observert. Spådde trepartisystem i Norge for mange år siden her på forumet.

V som før jo var liberalismenes parti er jo nå som du skriver mer opptatt av å plage folk med miljøavgifter. SV er jo bare ett parti for noen gjenstående raddiser fra 68-generasjonen (og noen unge). Blir jo ikke flere kristne heller. MDG vil jo falle like raskt ned som de steg opp.

Mulig SP klarer seg. Syntes f.eks. Lundteigen er en av de ærligste politikerne vi har.

1
eagle54 Det er jo ikke noen hemmelighet at jeg har ivrert for topartisystem. Jeg har snakket mye med økonomer som sier at mangelen på et snev av forutsigbarhet i poltikken i Norge ødelegge...

Så er det mindre viktig hvem som sitter med makten på Stortinget, bare den ødeleggende politiske innflytelsen fra kravpartiene blir borte.

Hvis kravpartier ikke skal inn på Stortinget, ville Stortinget vært uten partier. Alle partier krever mest mulig innflytelse og gjennomslag for sin politikk. Nå for tiden er det fire partier som har inngått et samarbeid, som gjør at de øvrige partiene har minimal innflytelse. Alle disse fire partiene krever mest mulig innflytelse og gjennomslag for sin politikk. Istedenfor å involvere hele Stortinget, møter de fire partiene hverandre krav og blir enige om et opplegg. Men du mener tydeligvis at bare to av partiene som utgjør et mindretall på Stortinget, skal få gjennom sine krav og at to andre partier skal støtte dette mindretallet uten å få noe igjen.

2
Maradona_123 [sitat…] Det gjør ikke Høyre heller, forsåvidt. Partiet som er EU-digger nr.1, folk vil ikke ha EU, og flere og flere land i Europa ser etter en utvei slik at de slipper å være med...

Det gjør ikke Høyre heller, forsåvidt. Partiet som er EU-digger nr.1, folk vil ikke ha EU,

"Folk" er det alle som en, eller stemmegiverne til Høyre? H er et EU tilhengerparti, noe alle burde ha fått med seg. De mest ivrige EU/EØS tilhengerne finner du i H og AP.

1

Det norske folk, er akkurat som det amerikanske folk, i ferd med å ikke vite sitt eget beste. Ja, det høres ignorant ut, men sånn er det. Ressurssvake rasister stemmer FRP, partiet som er ment for de sterkeste. De svakes parti, som KrF, SV og Venstre, får tyn for alt som er galt. Arbeidsledige som stemmer FRP og Høyre er mindre intelligente, men de må gjerne fallet for Listhaugs retorikk om at vi ikke skal ha flyktninger til landet. Men at de ikke evner å se bak denne retorikken, om hva de vil med den norske arbeideren, det vitner om at de er primalmennesker, som bare klarer å ha en tanke i hodet om gangen. Problemet i dette landet er at det er i ferd med å bli et intellektuelt skille, mellom de som klarer å ha to eller flere tanker i hodet, kontra de som bare klarer en tanke om gangen.

1
molishani Det norske folk, er akkurat som det amerikanske folk, i ferd med å ikke vite sitt eget beste. Ja, det høres ignorant ut, men sånn er det. Ressurssvake rasister stemmer FRP, partiet...

Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører.

http://www.dagbladet.no/nyheter/medlemsflukt-fra-venstre/66581282

Å påstå at folk ikke vet sitt eget beste er så naivt sagt at det nesten ikke trenger noen argumentasjon.

Folk vil ikke ha denne politikken, og det gjelder nå over hele Europa. De er lei elitepolitikken til venstresiden, den har ført til enorme problemer, som folk nå innser.

Derfor søker de nå mot høyresiden. Vi går mot spennede valg i mange land i 2017.

Teorien om regjeringsslitasje, at årsaken til nedgangen er for tett samarbeid med FrP, holder ikke mål. Det samme ble sagt om SV i regjering, men SV fortsetter nedgangen også etter at de kom ut av regjeringen.

Også i SV er politikken uspiselig for mange velgere. Men skjønner de det selv? Hvem appellerer egentlig SV til? Ja, si det.

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk. Disse tre partiene vil derfor få et svart år ved stortongsvalget i september i 2017.

Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere.

Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Robert Eriksson lydhørhet overfor folkets vilje da den innførte endringene i arbeidsmiljøloven. Det ble brukt så sterke ord som skinndemokrati om prosessen og det er langt fra hverdagskost at en norsk regjering får en generalstreik fra samtlige fagforeninger mot seg.

1
trondhjem [sitat…] Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere. Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Rober...

Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere.

Og hvem var det som i lengsten blåheldt på at de ville gjøre søndagen til generell handledag til tross for den sterke motstanden i folket?

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk. Disse tre partiene vil derfor få et svart år ved stortongsvalget i september i 2017. Det er min spådom ved årsskiftet. I alle fall er det mitt håp....

Jeg tror ikke du får rett m.h.p. SV.

Fire år med en mørkeblå økonomisk politikk har satt sine spor i samfunnet vårt. I år opplever folk flest en reallønnsnedgang for første gang siden 1989. Samtidig kommer det tall som viser at de 400 rikeste personene i landet har lagt på sine formuer med til sammen 300 milliarder kroner siden 2012. Årsaken til dette ser man fra tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at snittlønna i Norge har siden 2011 økt med 13,6 prosent, mens utbyttene fra aksjeselskap har økt med 84,6 prosent i samme periode.

Disse tallene forteller at regjeringens skatteletter virker etter hensikten. De rike blant oss sitter igjen med større andeler av sine avkastninger og øker kraftig sin private formue og inntekt, mens vanlige folks lønninger ikke på noen måte holder tritt med de rikes velstandsøkning. Her ser vi i praksis hva den økonomiske politikken til partiet for folket mot eliten går ut på.

Audun Lysbakken og SV har valgt å gjøre denne uretten til sin valgkampsak. Det tror jeg er et klokt valg. Folk flest er definitivt ikke interessert å støtte en omvendt "Robin Hood"-politikk hvor folk flest må ta regninga for at FrPs sponsorer skal få fortsette å bygge opp privat rikdom i obskøne proporsjoner. Hvis SV lykkes i å få satt den økende ulikheten i samfunnet på dagsorden og få presseoppmerksomhet rundt dette tema, så tror jeg langt flere vil stemme på dem i valget til høsten.

1
Niffen [sitat…] Og hvem var det som i lengsten blåheldt på at de ville gjøre søndagen til generell handledag til tross for den sterke motstanden i folket?

Nok et godt eksempel.

Et annet eksempel er Røe Isaksens døvhet overfor protestene og utilsiktede virkninger som f.eks. misbruk av helsevesenets ressurser som følger av hans rigide regelverk for fravær i videregående skole. Jeg vil kalle hans oppførsel i de mange debattene rundt regelverket for maktarroganse.

1
eagle54 Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører. http://www.dagbladet.no/nyheter/medlemsflukt-fra-venstre/6658128...

Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører.

Her ser du hvordan medlemmene forlater Frp. Ikke engang de mest svorne orker den politikken som partiet fører.:

2009 – 22876 2010 – 22623 2011 - 22310 2012 – 18599 2013 – 18894 2014 - 16342 2015 - 15820

1
EinarSalbu [sitat…] ...men hvem er det som sier at det er økonomene som har rett og skal bestemme hva som gjelder? Kanskje er økonomer, ved siden av ingeniører, de jeg minst hadde hatt tiltro...

Kanskje er økonomer, ved siden av ingeniører, de jeg minst hadde hatt tiltro til å skulle styre et land

Hvorfor er ikke ingeniører brukbare til å være med og styre et land? De er med og styrer store prosjekter i næringslivet! Dessuten snakker de rett fra levra og kaller en spade for en spade.

De ser realitetene og vet f.eks. at mer CO2 i atmosfæren ikke øker global oppvarming. Redusering av CO2 i Norge ved å innføre avgifter på bensin og diesel, fungerer ikke. Folk må de fleste steder bruke sin bil. Det er ikke så mange steder i Norge hvor du kan ta trikken eller T-banen. Da ville vi ikke kaste bort millioner på millioner på prosjekter som ikke fungerer. Slik politiske drømmere gjør.

1
trondhjem [sitat…] Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere. Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Rober...

Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Robert Eriksson lydhørhet overfor folkets vilje da den innførte endringene i arbeidsmiljøloven.

Det var ikke folkets vilje, men hardkjøret fra LO og Ap som prøvde å hjernevaske folket at midlertidig ansettelser ville ødelegge arbeidslivet.

1
Laster...