eagle54 Det er jo ikke noen hemmelighet at jeg har ivrert for topartisystem. Jeg har snakket mye med økonomer som sier at mangelen på et snev av forutsigbarhet i poltikken i Norge ødelegge...

Så er det mindre viktig hvem som sitter med makten på Stortinget, bare den ødeleggende politiske innflytelsen fra kravpartiene blir borte.

Hvis kravpartier ikke skal inn på Stortinget, ville Stortinget vært uten partier. Alle partier krever mest mulig innflytelse og gjennomslag for sin politikk. Nå for tiden er det fire partier som har inngått et samarbeid, som gjør at de øvrige partiene har minimal innflytelse. Alle disse fire partiene krever mest mulig innflytelse og gjennomslag for sin politikk. Istedenfor å involvere hele Stortinget, møter de fire partiene hverandre krav og blir enige om et opplegg. Men du mener tydeligvis at bare to av partiene som utgjør et mindretall på Stortinget, skal få gjennom sine krav og at to andre partier skal støtte dette mindretallet uten å få noe igjen.

2
eagle54 [sitat…] Når man skal vite noe om hvordan politikk skal drives, så er det viktig at man snakker med økonomer, slik at politikken kan innrettes riktig. Det er hva jeg omtaler. Når m...

Nei det du omtaler er at du har snakket med økonomer om hvilket politisk system som visst nok gir mest stabil økonomisk politikk. Det er ingenting i økonomistudiene som gir grunnlag for økonomer å vite noe om dette.

Det er sikker økonomer som mener noe om hvilken politikk som bør føres men det er selvsagt ikke slik at alle økonomer mener det samme der heller. Når man skal få vite noe om hvordan et politisk system fungerer med fordeler og ulemper så er det imidlertid ikke økonomer man skal spørre. Det viser jo det svaret du visst nok fikk av dem. De tok grundig feil i sin analyse.

Forstår du virkelig ikke at et topartisystem vil gi større forskjeller ved regimeskifter enn dagens flerparti parlamentariske system så forstår man rett og slett ikke politikk og hvordan den blir til.

Det er sikkert en god del politikere som ikke skjønner økonomi. Men her var det nok heller det at det var en del økonomer som ikke forsto politikk. Dersom man tror at politikk er økonomi og kun det så har man rett og slett ikke forstått hva politikk er for noe og man vil komme med såpass håpløse påstander som at et topartisystem vil gi mer stabil økonomisk politikk enn dagens flerpartisystem som er velkjent for å gi nettopp stabil økonomisk politikk.

Det holder egentlig å se til Storbritannia for å se hvordan et topartisystem vil fungere. I tider med torystyre så vil det være en økonomisk politikk ganske langt ut på høyresiden og så er det din oppgave å fundere på om Corbin og Labour vil føre en lignende økonomisk politikk som toryene.

Deretter så kan du se på den økonomiske politikken i Norge fra 2000 til nå der alle partier nå har samlet seg om en felles økonomisk politikk med kun små forskjeller ved hvert regjeringsskifte. Det er vel knapt nok noen som merket noen forskjell på regjeringskiftene i 2001, 2005 og 2013 når det gjelder økonomisk politikk.

Prøv så å sammenligne det med forskjellene som vil skje dersom Corbin og Labour fikk makten ved neste valg i Storbritannia. Hvilket land har da mest stabil økonomisk politikk?

Aller først bør du imidlertid forstå at økonomi og politikk ikke er samme fag.

2
cochisedied [sitat…] Hvem skal avgjøre hvilke økonomer man skal snakke med? Det er jo ikke akkurat noen konsensus blant de som med mer eller mindre rette kaller seg "økonomer". De fleste kan v...

Du legger i dine hyppige svertetråder for dagen en ganske så udemokratisk holdning, vil jeg si. Det kan virke som du vil eliminere folket som den avgjørende faktor i landets styre, og erstatte det med noe(?) jeg ikke helt forstår.

Vil du erstatte demokratiet med et ekspertvelde? Jeg tror langt de fleste av folket i riket er fornøyd med vårt parlamentariske demokrati - selv om de mindre partiene irriterer deg så grenseløst. Korstoget ditt er bare latterlig!

Det er to saker fra disse partiene som han reagerer på. Det er asylpolitikk og det er klimapolitikk. Dersom V hadde vært på linje med Frp i disse to sakene, er jeg rimelig sikker på at han hadde vært strålende fornøyd med V som samarbeidspartner. De resterende 90 % av politikken betyr tydeligvis minimalt sammenlignet med disse to sakene.

Forøvrig kan jeg garantere at han ikke ville likt et teknokrati. Da hadde det iallfall blitt mye avgjørelser som hadde gått på tvers av Frp-politikken.

2
EinarSalbu [sitat…] Alt dette skulle jo egentlig tilsi at det er regjeringspartiene som vil tape terreng og sentrumspartiene øke sin oppslutning. Og for Norge sin del håpe jeg vi beholder det...

Det er jo ikke noen hemmelighet at jeg har ivrert for topartisystem. Jeg har snakket mye med økonomer som sier at mangelen på et snev av forutsigbarhet i poltikken i Norge ødelegger mye av den utviklingen vi kunne hatt, selv i vanskelige tider.

Så er det mindre viktig hvem som sitter med makten på Stortinget, bare den ødeleggende politiske innflytelsen fra kravpartiene blir borte.

Økonomiske resultater skapes lettere når det er forutsigbare poltiske rammebetingelser.

2
Niffen [sitat…] Og hvem var det som i lengsten blåheldt på at de ville gjøre søndagen til generell handledag til tross for den sterke motstanden i folket?

Og så er det interessant:

- At det ikke finnes den minste vilje til å stramme inn på dem som allerede har fått lov å ha åpent på søndagen?

- Og at andre land, som Storbritannia, har åpent på søndagen hele året, og dette ser tilsynelatende ut til å gå bra

Dette handler vel mest om at AP vil tekkes LO, selv om Regjeringen denne gangen hadde folket mot seg. Som vi ser i en rekke saker.

MBK

1
Niffen [sitat…] Så vidt jeg vet har Norge flere ganger blitt kåret som et av de beste landene å drive næringsvirksomhet i. I alle fall var det slik under de rødgrønne og vi hadde akkurat...

Niffen,

Nei, det beviser vel snarere tvert imot at det er så lite spenn i den norske politiske skalaen (på tross av hva rabulistiske bedrevitere og journalister måtte mene) at vi alltid er verdens beste land å bo og ett av verdens beste (og ikke minst stabile land) å drive næring fra.

Faktisk er vel APs lefling med høyere skattesatser, spesielt for næringslivet, en av få ting som kan påvirke dette.

Som jeg har hevdet det før, om vi hadde hatt ren flertallsregjering av SV eller det samme fra FrP, så hadde dette ikke endret på at Norge hadde vært et av verdens beste land å bo i, og drive næring fra.

MBK

1

Har trådstarter tenkt til å svare på at det folk i Europa virkelig er lei av, er EU? Det passer vel ikke hans agenda, så neppe.

1

TV2 har som en hovedsak i kveld at effekten av høyere avgifter på drivstoff vil ligge langt under det Venstre og regjeringen har lagt til grunn. I stedet for 200000 tonn spart CO2 snakker ekspertene om kanskje 30000. Folk vil kjøre like mye som før.

Da er vi alle lurt.

Det er slike tiltak som får velgerne til å fjerne seg fra Venstre. De har null bakkekontakt og lever kun i sin egen verden, der egne stjerner i boka og TV-intervjuer er viktigere enn politikken for folk.

Nå har de sørget for at en borgerlig regjering har fått ordet på seg for avgiftsøkninger, dermed reduseres sjansen for en ny borgerlig regjering betydelig.

....selv om Ap vil sørge for 10 milliarder mer i skatter og avgifter hvis de får overta.

1
eagle54 Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører. http://www.dagbladet.no/nyheter/medlemsflukt-fra-venstre/6658128...

Folk vil ikke ha denne politikken, og det gjelder nå over hele Europa. De er lei elitepolitikken til venstresiden, den har ført til enorme problemer, som folk nå innser.

Nei, de er lei av EU sin politikk, og søker partier som er imot EU. Du er jo med i Ja-menigheten, rart at du "glemte" den delen.

1
trondhjem [sitat…] Jeg tror ikke du får rett m.h.p. SV. Fire år med en mørkeblå økonomisk politikk har satt sine spor i samfunnet vårt. I år opplever folk flest en reallønnsnedgang for først...

Audun Lysbakken og SV har valgt å gjøre denne uretten til sin valgkampsak. Det tror jeg er et klokt valg. Folk flest er definitivt ikke interessert å støtte en omvendt "Robin Hood"-politikk hvor folk flest må ta regninga for at FrPs sponsorer skal få fortsette å bygge opp privat rikdom i obskøne proporsjoner. Hvis SV lykkes i å få satt den økende ulikheten i samfunnet på dagsorden og få presseoppmerksomhet rundt dette tema, så tror jeg langt flere vil stemme på dem i valget til høsten.

Tvilsomt. For det første så har SV skreket om at de blåblå vil øke forskjellene, siden FØR valgresultatet var klart i 2013, uten at dette har hjulpet særlig på deres oppslutning. Så hva får deg til å tro at det plutselig skal snu nå?

For det andre så har det kommet tall som viser at forskjellene økte også da SV satt i regjering, så hvem tror egentlig på SV..

1

I dag forteller nyhetsformidlere at utmeldinger fra partiet Venstre, skyldes deres forhold til partiet Frp. Men fra hvor, kommer denne nyheten i fra?

1

Det er lite trolig at Høyre og Frp kan danne flertall alene. Det betyr at de er avhengig av at minst Krf kommer seg over sperregrensen og at de selv gjør et gedigent løft blant folk flest. Noe som er lite trolig.

Nå tror jeg kanskje at disse partiene Krf og Venstre kan hjelpe Høyre og frp til å vinne valget. Da blir angrepene fra frp sine støttespiller litt underlig.

Det som er mest sannsynlig er at vi snart ser en renteheving som monner og en prisstigning som får folk flest til å sukke. Men falsk spillet på borgelig side vil nok gjøre at de vinner valget.

1
trondhjem [sitat…] Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere. Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Rober...

Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Robert Eriksson lydhørhet overfor folkets vilje da den innførte endringene i arbeidsmiljøloven.

Det var ikke folkets vilje, men hardkjøret fra LO og Ap som prøvde å hjernevaske folket at midlertidig ansettelser ville ødelegge arbeidslivet.

1
EinarSalbu [sitat…] ...men hvem er det som sier at det er økonomene som har rett og skal bestemme hva som gjelder? Kanskje er økonomer, ved siden av ingeniører, de jeg minst hadde hatt tiltro...

Kanskje er økonomer, ved siden av ingeniører, de jeg minst hadde hatt tiltro til å skulle styre et land

Hvorfor er ikke ingeniører brukbare til å være med og styre et land? De er med og styrer store prosjekter i næringslivet! Dessuten snakker de rett fra levra og kaller en spade for en spade.

De ser realitetene og vet f.eks. at mer CO2 i atmosfæren ikke øker global oppvarming. Redusering av CO2 i Norge ved å innføre avgifter på bensin og diesel, fungerer ikke. Folk må de fleste steder bruke sin bil. Det er ikke så mange steder i Norge hvor du kan ta trikken eller T-banen. Da ville vi ikke kaste bort millioner på millioner på prosjekter som ikke fungerer. Slik politiske drømmere gjør.

1
eagle54 Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører. http://www.dagbladet.no/nyheter/medlemsflukt-fra-venstre/6658128...

Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører.

Her ser du hvordan medlemmene forlater Frp. Ikke engang de mest svorne orker den politikken som partiet fører.:

2009 – 22876 2010 – 22623 2011 - 22310 2012 – 18599 2013 – 18894 2014 - 16342 2015 - 15820

1
Niffen [sitat…] Og hvem var det som i lengsten blåheldt på at de ville gjøre søndagen til generell handledag til tross for den sterke motstanden i folket?

Nok et godt eksempel.

Et annet eksempel er Røe Isaksens døvhet overfor protestene og utilsiktede virkninger som f.eks. misbruk av helsevesenets ressurser som følger av hans rigide regelverk for fravær i videregående skole. Jeg vil kalle hans oppførsel i de mange debattene rundt regelverket for maktarroganse.

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk. Disse tre partiene vil derfor få et svart år ved stortongsvalget i september i 2017. Det er min spådom ved årsskiftet. I alle fall er det mitt håp....

Jeg tror ikke du får rett m.h.p. SV.

Fire år med en mørkeblå økonomisk politikk har satt sine spor i samfunnet vårt. I år opplever folk flest en reallønnsnedgang for første gang siden 1989. Samtidig kommer det tall som viser at de 400 rikeste personene i landet har lagt på sine formuer med til sammen 300 milliarder kroner siden 2012. Årsaken til dette ser man fra tall fra Statistisk sentralbyrå som viser at snittlønna i Norge har siden 2011 økt med 13,6 prosent, mens utbyttene fra aksjeselskap har økt med 84,6 prosent i samme periode.

Disse tallene forteller at regjeringens skatteletter virker etter hensikten. De rike blant oss sitter igjen med større andeler av sine avkastninger og øker kraftig sin private formue og inntekt, mens vanlige folks lønninger ikke på noen måte holder tritt med de rikes velstandsøkning. Her ser vi i praksis hva den økonomiske politikken til partiet for folket mot eliten går ut på.

Audun Lysbakken og SV har valgt å gjøre denne uretten til sin valgkampsak. Det tror jeg er et klokt valg. Folk flest er definitivt ikke interessert å støtte en omvendt "Robin Hood"-politikk hvor folk flest må ta regninga for at FrPs sponsorer skal få fortsette å bygge opp privat rikdom i obskøne proporsjoner. Hvis SV lykkes i å få satt den økende ulikheten i samfunnet på dagsorden og få presseoppmerksomhet rundt dette tema, så tror jeg langt flere vil stemme på dem i valget til høsten.

1
trondhjem [sitat…] Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere. Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Rober...

Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere.

Og hvem var det som i lengsten blåheldt på at de ville gjøre søndagen til generell handledag til tross for den sterke motstanden i folket?

1

Hva har partiene Venstre, SV og KrF felles? Jo, de hører overhodet ikke signalene fra det norske folk. Disse tre partiene vil derfor få et svart år ved stortongsvalget i september i 2017.

Hvilke av partiene på Stortinget som er dårligst til å høre på signalene fra folket kan man diskutere.

Jeg ble f.eks. ikke imponert over regjeringen ved FrP-statsråd Robert Eriksson lydhørhet overfor folkets vilje da den innførte endringene i arbeidsmiljøloven. Det ble brukt så sterke ord som skinndemokrati om prosessen og det er langt fra hverdagskost at en norsk regjering får en generalstreik fra samtlige fagforeninger mot seg.

1
molishani Det norske folk, er akkurat som det amerikanske folk, i ferd med å ikke vite sitt eget beste. Ja, det høres ignorant ut, men sånn er det. Ressurssvake rasister stemmer FRP, partiet...

Her ser du hvordan medlemmene forlater Venstre. Ikke engang de mnest svorne orker den politikken som partiet fører.

http://www.dagbladet.no/nyheter/medlemsflukt-fra-venstre/66581282

Å påstå at folk ikke vet sitt eget beste er så naivt sagt at det nesten ikke trenger noen argumentasjon.

Folk vil ikke ha denne politikken, og det gjelder nå over hele Europa. De er lei elitepolitikken til venstresiden, den har ført til enorme problemer, som folk nå innser.

Derfor søker de nå mot høyresiden. Vi går mot spennede valg i mange land i 2017.

Teorien om regjeringsslitasje, at årsaken til nedgangen er for tett samarbeid med FrP, holder ikke mål. Det samme ble sagt om SV i regjering, men SV fortsetter nedgangen også etter at de kom ut av regjeringen.

Også i SV er politikken uspiselig for mange velgere. Men skjønner de det selv? Hvem appellerer egentlig SV til? Ja, si det.

1

Det norske folk, er akkurat som det amerikanske folk, i ferd med å ikke vite sitt eget beste. Ja, det høres ignorant ut, men sånn er det. Ressurssvake rasister stemmer FRP, partiet som er ment for de sterkeste. De svakes parti, som KrF, SV og Venstre, får tyn for alt som er galt. Arbeidsledige som stemmer FRP og Høyre er mindre intelligente, men de må gjerne fallet for Listhaugs retorikk om at vi ikke skal ha flyktninger til landet. Men at de ikke evner å se bak denne retorikken, om hva de vil med den norske arbeideren, det vitner om at de er primalmennesker, som bare klarer å ha en tanke i hodet om gangen. Problemet i dette landet er at det er i ferd med å bli et intellektuelt skille, mellom de som klarer å ha to eller flere tanker i hodet, kontra de som bare klarer en tanke om gangen.

1
Maradona_123 [sitat…] Det gjør ikke Høyre heller, forsåvidt. Partiet som er EU-digger nr.1, folk vil ikke ha EU, og flere og flere land i Europa ser etter en utvei slik at de slipper å være med...

Det gjør ikke Høyre heller, forsåvidt. Partiet som er EU-digger nr.1, folk vil ikke ha EU,

"Folk" er det alle som en, eller stemmegiverne til Høyre? H er et EU tilhengerparti, noe alle burde ha fått med seg. De mest ivrige EU/EØS tilhengerne finner du i H og AP.

1
Laster...