Politikk - Norsk

Hakeslepp

Ulveflokker som truer bygdene

Er det greit med mye ulv I Norge?

Vi hører om store ulveflokker som lusker rundt dørene i områder i Norge, og folk tør ikke lenger gå sine vanlige turer utenfor huset sitt.

Busslaster med redde og frustrerte bygdefolk er på vei til Oslogryta for å protestere mot den blåblå regjeringen som i realiteten har overprøvd et ulveforlik i Stortinget, de innfører hva bygdefolk kaller et "ulvereservat" i store områder i indre østlandet.

Bønder føler de har blitt fratatt råderetten over eiendommene sine siden de ikke kan drive med utebeite til dyrene sine lenger og verdien av jakt er lik null siden ulvene er en direkte trussel mot jakthundene samt at elgbestanden har gått drastisk ned.

Er ikke dette en typisk kampsak for Senterpartiet som alltid er frampå når noen tråkker på bøndenes og bygdefolkets rettigheter?

Vi har ikke en genetisk skandinavisk ulvestamme lenger, ulvene er Russiske ulver som er vandret over fra Russland og det er mye ulv i Russland. Er vi da forpliktet i henhold til Bern konvesjonen å lage et ulvereservat i Norge og fordrive bøndene fra sine eiendommer?

1
810 svar

Det er ikke mulig å ta folk seriøst som mener at noe så subjektivt som frykt/angst skal legge føringene for forvaltningen av biologisk artsmangfold.

Spesielt ikke når denne angsten tar absurde proporsjoner og bærer preg av å være nedarvede vrangforestillinger fra eventyrene. Dagens oppslag i VG om triggerhappy og nervøse skrotinger er jo til å le av.

"Folk e rædde! Je tør itte lenger å hente posten uten hagla under ærmen. Je skyter selvsagt noen værselsskudd fra kjøkkenvinduet før je går ut, men det er jo æmmo je skulle ha brukt til tjuvjakt! Detta går itte!"

34
Hakeslepp [sitat…] I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedy...

I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedyr og husdyr i utrengsmål.

Stammen av hjortedyr i Norge har eksplodert som følge av en forvaltning som bare fokuserer på jaktverdien. Forvaltningen koster oss hundrevis at millioner i året i materielle skader som følge av kollisjoner, i tillegg til personlige tragedier.

Fellesnevneren for de som skriker høyest mot ulven er at disse er skogeiere, et motiv de ikke tør avsløre, så de hauser heller opp med irrasjonell frykt og masse drit.

Et godt eksempel på denne irrasjonelle frykten er folk som heller kjører barna til skolen enn å la de gå, selv om sjansen for en trafikkulykke nok er ganske så mye større en at ulven tar barna.

4
legalize_it [sitat…] Stammen av hjortedyr i Norge har eksplodert som følge av en forvaltning som bare fokuserer på jaktverdien. Forvaltningen koster oss hundrevis at millioner i året i materie...

Fellesnevneren for de som skriker høyest mot ulven er at disse er skogeiere, et motiv de ikke tør avsløre, så de hauser heller opp med irrasjonell frykt og masse drit.

Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf.

Du glemte jegerne og spesielt jegerne med hund. Jeg er jeger og har tidligere praktisert som elghunddommer for løshund samt ettersøkshunddommer og jeg kan si at områdene i Hedmark som er fulle av ulv ikke er attraktive å slippe jakthunder i lenger slik de var før.

Skogeieren mister da verdier i jaktutleie og vi jegere mister gode områder å slippe jakthundene i.

4
Hakeslepp [sitat…] Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf. Du glemte jegern...

Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf.

Da skal jeg jammen kjøpe meg lilla skjerf, for hvor finnes rettferdigheten i at all utmark og skog her i landet skal eies av privatpersoner?

Det er ikke vanskelig å være "bra folk" når man får store landeiendommer i fødselsgave.

Eller mener du kanskje som vi ble advart mot før jul, at den grena vi brekker av et grantre er tyveri av annens manns eiendom?

Skal jeg liksom godta ulvedrap for at godseieren og hans rike jaktkamerater skal få leke seg uhemmet med børsa og fylle fryseboksen med de dyra som passer ham best?

Hele folket skal være de rettmessige eiere av den jorda vi trår på, ikke småkonger fra en svunnen tid. Hvor mange slike fantes det vel ikke i de bussene?

4

Det er overskrifter som du kommer med her som gjør at jeg ikke tar ulvemotstandere seriøst når de snakker om frykten de visst nok føler når de har ulv i nærheten av seg. Det er såpass tydelig at de krisemaksimerer ting langt over problemets realitet. Krisemaksimeringen har nådd et slikt nivå at man rett og slett må se bort fra slike uttalelser.

Skulle alle de som frykter hunder oppført seg på samme måte og proporsjonalt med skadeomfanget hunder gjør i forhold til ulver så hadde vi hatt 100000 folk protesterende i Oslo imot hund hver eneste dag.

Hvorfor skal frykt for ulv være noe vi skal ta mer seriøst enn frykt for hund, bier, hester, kuer, biler, tungtrafikk etc. Folk frykter det meste her i verden og det meste av det er ubegrunnet frykt. Og av ubegrunnet frykt så er ulver høyt oppe på listen av ubegrunnet frykt.

Likevel så krever altså ulvemotstandere at man skal hensyn til deres ubegrunnende frykt som om frykten for at noe skulle skje faktisk var begrunnet i hva som i virkeligheten skjer. Disse busslastene med hedmarkinger skaper risiko for at noen blir drept ved å kjøre inn til Oslo. Den risikoen er reell Hva med vår frykt for hedmarkinger på oslotur. Når skal den tas hensyn til?

Eller er vår frykt underordnet deres frykt?

3

Stor humor på parolene til de tilreisende:

"Ulv i naturen = dyremishandling"

Jeg tror jeg dauer. Ulvens jaktmetoder og felling av bytte tilfredsstiller altså ikke denne gjengens etiske krav til dyr som spiser andre dyr! Dette er det 5080 Nyhetskanalen-nivå på.

Hvis dette er ment seriøst bør de legge bort himkoken før neste markering og skrive nye paroler når de er tørrlagte. Dette blir helt absurd i sin dumskap.

3
Hakeslepp [sitat…] I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedy...

I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedyr og husdyr i utrengsmål.

Ulvestammen i Norge er underlagt en streng forvalting med bestandsmål godt under det som biologisk anses som bærekraftig nivå og den skal kun få lov til å etablere seg i avgrensede områder. Ulv som vandrer ut av verneområdene blir tatt ut for å avgrense ulveproblematikken. Dette aksepteres av folk flest som et fornuftig kompromiss mellom hensynet til å ta vare på naturen og hensynet til de som blir berørt av ulvens tilstedeværelse.

Problemet med dere ulvemotstandere er at dere aksepterer ikke dette kompromisset som resten av samfunnet står bak og forlanger en "forvaltning" som i realiteten er en utryddelse av ulven. Det kan ikke jeg (og flertallet i Norge) akseptere fordi vi har en plikt til å ta vare på naturen - inkludert å ta vare på våre store rovdyr. De hører hjemme her.

Dessuten reagerer jeg på virkelighetsbeskrivelsen mange ulvemotstandere serverer. Den henger ikke på greip.

Astor Furseth har saumfart kirkebøkene for de siste 400 årene og finner at over denne perioden har bjørnen drept 52 mennesker, mens ulven har drept 11 mennesker.

Smak på dette tallet. Frem til slutten av 1800-tallet var det hundrevis av ulver i Norge slik at det må ha vært utallige møter mellom menneske og ulv siden 1600-tallet. Kun 11 av dem endte tragisk, sist registrerte tilfelle er fra tidlig 1800-tall. Dette forteller at ulven er et rovdyr som kan være farlig for oss, men at dette er ytterst sjeldent et problem. Ulven er tvert om meget konfliktsky overfor oss mennesker.

Jeg skjønner ikke den angsten som enkelte hevder de føler overfor denne ville hunden i våre skoger. Faktum er at naboens hund utgjør en langt større fare for deg og din familie enn hva ulven gjør.

Ulv som domestiseres (mister respekten for mennesker) eller som får enkelte sykdommer (så som rabies) kan være farlige. Men siden siste ulveangrep med tragisk utfall kom for mer enn 200 år siden bør man være forsiktig med å hause opp denne potensielle faren. Den er etter alle målestokker neglisjerbar.

Ulvemoststandernes virkelighetsbeskrivelse har ingen rot i virkeligheten.

3

Jeg reagerer litt på endel av forsøkene på å idiotforklare de fra bygdene som i dag samles i Oslo. Og jeg finner det noe underlig at man så lett kan avfeie deres bekymringer og kreve at de skal innrette seg etter hvordan vi på utsiden mener de bør leve sine liv.

Det er greit å ha i bakhodet at levende bygder er folkeviljen, en villet politikk med et bredt stortingsflertall bak seg. Da bør vi og ta inn over oss at grep må gjøres for å gjennomføre denne politikken. En forstandig og faglig fundert forvaltning av en sterkt voksende ulvestamme er en del av dette.

Noen bekymringer er nok overdrevne men mange er høyst reelle. Det er ikke vanskelig å forstå at mange vegrer seg for å sende sine barn alene langs skoleveien og på andre måter føler sin livskvalitet betydelig redusert. Det er heller ikke vanskelig å forstå at mange mennesker på bygdene føler seg overkjørt og tilsidesatt av makta i Oslo i denne saken. En slik holdning kan nok også sementeres når man møtes med forsøk på latterliggjøring som i denne tråden eller i rovdyrdebatten generelt.

Jeg kunne skrevet langt og lenge om de mest ekstreme ulvevernerene og ulvehaterene og deres mildt sagt enøyde syn på naturen og verden rundt seg men det blir å danse etter deres noe atonale pipe så det gir egentlig lite matnyttig å bringe til torgs.

Men jeg skulle ønske (i denne som i så mange andre saker) at man kunne bevege seg fra de mest polariserte skrikeriene og over til en dialog hvor man faktisk forstår og anerkjenner motsidens synspunkter og sammen forsøker å finne løsninger.

3
fireman56 [sitat…] Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres. Et forslag til kompromiss kan være a...

Et forslag til kompromiss kan være at disse ulvene fanges også settes ut igjen i Nordmarka. Da får alle ulvevenner på kafeene på Løkka fri tilgang til å studere disse live og bøndene i Hedmark slipper å være engstelige heledagen. En vinn-vinn situasjon

En pussighet i den norske ulvedebatten er at folk argumenterer for å forvalte dyrestammen som om den var en planteart.

Ulven er rovdyr som vandrer over enorme avstander. Man kan ikke plassere en ulv i Nordmarka og forvente at den vil holde seg der. Ulven vil flytte på seg dit den selv vil.

Når det er sagt, så var jeg som bor i hovedstadsområdet begeistret over at et ulvepar etablerte seg i Østmarka og så frem til at skogene rundt hovedstaden skulle få en "fastboende" ulvestamme. Jeg synes det var veldig leit da ulvene fikk skabb og ble så svake og syke at de ble avlivet.

Jeg tror jeg langt fra er alene om å synes det er flott om de store rovdyra etablerte seg i skogene rundt hovedstaden.

3

Bønder er noen sytpeiser. Først var det pga sauen man ville drepe ned ulven. Nå er det pga tapt jakt rettigheter for minkende andel elg.

Skulle gjerne sett folks reaksjon om notfiskerne hadde samlet seg irundt stortinget og krevd at vi drap ned alle spekkhoggerene pga alle silda som dem spiser.

3
Jeremenko Hedmarkingene får heller jakte villsvin da og la den lille gjenværende ulvestammen vi har få være i fred til den er på et levedyktig nivå. Enhver art som er nede i et tosifret anta...

Ulv har ikke det samme forholdet til grenser som mennesker. I og med at det er genetiske likheter mellom ulv i Norge og ulv i f eks Russland er det naturlig å se på de ulvene som til enhver tid befinner seg i Norge som ytterkanten av en særdeles livskraftig bestand av ulv. Med utbredelse fra Sogn og Fjordane (streifdyr) via Hedmark (flokker) og videre til Kamchatka. Denne bestanden utryddes ikke av at man foretar en behersket og faglig forstandig regulering av antall ulv i Norge i tråd med folkeviljen representert gjennom Stortingets vedtak.

Ellers tenker jeg at det er helt naturlig at det forekommer perioder der det er lite til ingen ulv i Norge. Det er en del av de naturlige variasjonene til en bestand i ytterkanten av dens utbredelsesområde. Det er ikke et tegn på at arten er utryddet om den gjennom en periode ikke er akkurat her. Den er bare et annet sted. Ulven som art finnes ikke truet. Dens bestand er akkurat nå tvert imot i sterk vekst i randen av dens utbredelsesområde, i land som Norge, Polen, Tyskland, Sverige, til og med Danmark.

Hinderet for en klok ulveforvaltning som tar inn over seg hensynet til flere interesser er dessverre den hemningsløse bruken fra begge sider av ulven som symboldyr som vi ser i fritt spill i media for tiden. Jeg ser på dette som nok et eksempel på den postfaktuelle virkeligheten. Hva som er korrekt er ikke så nøye. Det viktigste er å hyle, tvinge og herje slik at man med gravemaskin, slagbor og trollkraft sprenger vekk opposisjon og får gehør for ens eget fløystandpunkt.

3

Jeg må flytte nå. Naboen har kjøpt hund. De siste 20 åra har 8 blitt drept av hund. Jeg sover heller under åpen himmel på Finnskogen.

3
BornOnThe4thOfJuly Det er overskrifter som du kommer med her som gjør at jeg ikke tar ulvemotstandere seriøst når de snakker om frykten de visst nok føler når de har ulv i nærheten av seg. Det er såp...

Hvorfor skal frykt for ulv være noe vi skal ta mer seriøst enn frykt for hund, bier, hester, kuer, biler, tungtrafikk etc. Folk frykter det meste her i verden og det meste av det er ubegrunnet frykt. Og av ubegrunnet frykt så er ulver høyt oppe på listen av ubegrunnet frykt.

Likevel så krever altså ulvemotstandere at man skal hensyn til deres ubegrunnende frykt som om frykten for at noe skulle skje faktisk var begrunnet i hva som i virkeligheten skjer. Disse busslastene med hedmarkinger skaper risiko for at noen blir drept ved å kjøre inn til Oslo. Den risikoen er reell Hva med vår frykt for hedmarkinger på oslotur. Når skal den tas hensyn til?

Eller er vår frykt underordnet deres frykt?

Som broren nevnte, eventyret med Rødhette og ulven virker å ha inspirert mange. For mitt vedkommende begynner dette å nærme seg klimadebatten, med tanke på steile fronter med sterke grunner til å vri og vrenger på fakta, slenge på synsing, tulle med tall osv. En gjenganger er uttalelsen om at ingen er blitt angrepet av ulv i Norge siden 1850 eller deromkring, men så ble den jo utryddet i siste havldel av det århundret; så at et ikke tilstedeværende rovdyr ikke har drept noen er ganske irrelevant informasjon.

Det hadde vært mer interessant å se på hvilken fare ulven utgjør der de har levd med den kontinuerlig, som Russland, Kanada og Alaska. Og ihvertfall i Nord-Amerika virker det ikke som om den er en stor trussel mor mennesket. Russland er vanskelig å bedømme, for forholdene er svært forskjellige fra våre.

Leste for noen år siden at ulven tok mennesker i India, men igjen blir dette veldig fjernt for å bruke som en sammenligning.

Spørsmålet er da, kan vi finne ut om denne faktisk er farlig for mennesker i Norge idag eller ikke. Om den er farlig, kan vi leve med det eller må ulven vike?

Eventuelt, må menneskene vike?

2
En_ganske_snill_mann [sitat…] Jeg ser din logikk, og det er riktig at hjortevilt-stammene er produksjonsmider for grunneierne, gjennom salg av jakt. At stammen øker dramatisk i antall som følge av forv...

Jeg ser din logikk, og det er riktig at hjortevilt-stammene er produksjonsmider for grunneierne, gjennom salg av jakt. At stammen øker dramatisk i antall som følge av forvaltningen er nytt for meg. Forvaltningen av ihvertfall elg er rettet mot færre men fetere dyr. En veldig stor elgstamme gir mye beiteskader på ungskog, skogen er et annet produksjonsmiddel for grunneierne,

Her kan du se en oversikt over felte elg de siste 100 år i Norge. Den kan nok antas å være relativt proporsjonal med antallet elg og som du ser er vi ikke veldig langt unna en tidobling.

2
legalize_it Når det kommer til hobbyen din, så velger du selv om du vil ta den lille risikoen det er å slippe løs hunden. Hobbyen din kan vi dog ikke ta veldig mye hensyn til da det er en hobb...

Når det kommer til hobbyen din, så velger du selv om du vil ta den lille risikoen det er å slippe løs hunden. Hobbyen din kan vi dog ikke ta veldig mye hensyn til da det er en hobby og det finnes svært mange måter og andre steder hvor du kan bedrive den.

Jeg syns ikke noe om at du avfeier hans levemåte og livsstil som "bare en hobby". Du har gode nok argumenter til å la være med slike hersketeknikker. Satt på spissen så er vel alt utover arbeid, barneoppdragelse, spising og hvile en hobby; og jeg er sikker på at du har interesser som gir mening i ditt liv som også kan avfeies som "bare en hobby" i tilfelle en interessekonflikt.

2
BornOnThe4thOfJuly Det er overskrifter som du kommer med her som gjør at jeg ikke tar ulvemotstandere seriøst når de snakker om frykten de visst nok føler når de har ulv i nærheten av seg. Det er såp...

Likevel så krever altså ulvemotstandere at man skal hensyn til deres ubegrunnende frykt som om frykten for at noe skulle skje faktisk var begrunnet i hva som i virkeligheten skjer. Disse busslastene med hedmarkinger skaper risiko for at noen blir drept ved å kjøre inn til Oslo. Den risikoen er reell Hva med vår frykt for hedmarkinger på oslotur. Når skal den tas hensyn til?

Statistisk sett er selvsagt frykten for ulv helt ubegrunnet. Men alle bør stille seg selv spørsmålet: ville jeg latt mine barn leke utendørs dersom man visste at en flokk med 5-6 ulver var blitt observert i nærheten kort tid tidligere? Så kan man gjøre seg en mening om ikke også statistisk ubegrunnet frykt kan føre til lavere livskvalitet.

Gjengen som reiser til Oslo i dag er i grunnen en ganske brokete forsamling, alt fra grunneiere som frykter for inntekten de har av elgjakten, via sauebønder som har mistet tildels store deler av bestanden og privatpersoner som føler den tidligere nevnte statistisk ubegrunnede frykten, til elgjegeren som frykter at heisaturen hans hver høst snart er en saga blott.

Felles for alle er imidlertid konflikten mellom næringsvei/privatliv og ulven. Og noe må gjøres med denne konflikten.

Jeg er selv positiv til ulv i Norge, men som vi gjør med nær sagt alle andre bestander av ville dyr må vi også kunne styre bestanden av ulv på en slik måte at konfliktnivået senkes. Skal vi ha ulvesoner så må vi ta ut dyr som etablerer seg utenfor ulvesonene. Skal vi ha et bestandsmål, så må vi ta ut dyr om antallet er over målet. Har man ulv som oppfører seg merkelig ved at de lusker rundt i boligområder, så må man ta ut disse dyrene. Skal man tillate at det drives husdyrhold innenfor ulvesonene, så må bøndene få støtte til at dette er mulig og erstatning som gjenspeiler det virkelige tapet dersom dyr blir tatt av rovdyr.

2
BornOnThe4thOfJuly Er det på grunn av de stakkars hjortedyrene vi skal iverksette tiltak mot ulvene nå da?? Kunne vi ikke bare ha forbudt kjøttetere da?

Er det på grunn av de stakkars hjortedyrene vi skal iverksette tiltak mot ulvene nå da??

De stakkars hjortedyrene som gir store verdier tilbake til bygdene. Det er ikke bare lokale bønder som er jegere, men derimot i mange områder så blir vald leid ut for store summer. Det gir store ringvirkninger for service og handel i disse områdene. Mange små steder har sin vesentlige del av omsetningen på høsten, og uten den omsetningen, så er alternativet nedleggelse for mange. Av den årsak, så er dagens ulveforvaltning utelukkende en sentraliseringspolitikk.

2

Det jeg synes er rart er at alle andre land som også har både ulv og sau klarer å leve med begge uten dette hysteriet vi kun ser i Norge. Mon tro hvorfor. I Sverige har de f.eks. 10 ganger så mange ulv som oss, men ikke i nærheten av samme frykt. Så jeg heller til de som mener dette er eventyrfrykt. Selv har jeg sett ulv i naturen, og den var da mer skvetten enn en rev, og forsvant så fort den så meg. Hvorfor ikke samme frykt for reven som og er i hundefamilien? Den er bare en artig luring, men den er jo og et rovdyr, men ikke i nærheten av offer for samme type frykt.

Merkelig...

2
TheJedi Det jeg synes er rart er at alle andre land som også har både ulv og sau klarer å leve med begge uten dette hysteriet vi kun ser i Norge. Mon tro hvorfor. I Sverige har de f.eks. 1...

I Sverige har de f.eks. 10 ganger så mange ulv som oss, men ikke i nærheten av samme frykt

Det er bare å ta en titt på bosettingsmønsteret i Sverige kontra i Norge, så skjønner du at konfliktnivået automatisk blir mindre i Sverige. Når det knapt nok bor folk på landsbygda i Sverige lenger er det jo ingen igjen som kan føle frykt.

2

Hva med handling og konsekvens?

Når man for egen rekreasjons skyld dreper ulvens naturlige bytte, må ulven bokstaveøig talt finne nytt beite .

Har man sitt levebrød fra sau-kvegdrift, er det ens eget ansvar å vokte dyrene . Det gjør man i mange land .Gjeter kalles det .Eller Hyrde nå i Julen?

Folk flytter til vilmarken men aksepterer ikke at det er dyr der. Alt som ikke passer eller hindrer må drepes? Hva med å tilpasse seg virkeligheten ?

Til folk flest anbefaler jeg å redusere kjøttforbruket . Det vil gi gode rinkvirkninger .

2
Jallaskar [sitat…] Det er bare å ta en titt på bosettingsmønsteret i Sverige kontra i Norge, så skjønner du at konfliktnivået automatisk blir mindre i Sverige. Når det knapt nok bor folk på...

Tull og fjas. Det finnes fremdeles folk i distriktene i Sverige også. Andre land klarer fint å ha en rovdyrfauna uten dette hysteriet. Hvorfor er dere ikke like redd for reven? Sannheten er jo at blant døde sau så står ulven for en veldig liten del av dette, men får likevel sitt pass påskrevet som det farligste i verden. De som har vært så heldige å ha sett ulven i naturen vet jo selv hvor sky den er. Tullprat som at dere er redd for barna osv er jo bare skremselspropaganda, ulven i Norge har da beviselig ikke tatt mennesker på flere hundre år. Dette er bare tull fjant og skremselspropaganda. At det går ut over livskvalitet er jo bare vas.

2
Hakeslepp Erna kommer med utspill i ulvesaken, men det sier vel seg selv at når hun forlanger dokumentasjon på ulveskader før det kan skytes ulv så blir det ikke noe jakt i området i vinter....

Det er ikke sau og kyr på utebeite på vinteren og det er lite elg i området på grunn av høy ulvebestand.

Vi har neppe for få elger i Norge, heller for mange. I noen områder så ha elgen beita så mye at enkelte løvtre arter har blitt utrydda. Kan være at det er få i det området du viser til, men totalt sett, så er det nok for menge.

http://www.aftenposten.no/norge/Elgen-truer-skogen-258961b.html

Rovdyra er forøvrig de beste forvalterne av elgstammen.

2

Lignende innlegg

Aktuelt juppi Siste svar

Pinnekjøtt er oppskrytt.

I butikken ligger det nå hauger med Pinnekjøtt og de har startet reklamen alt i november. Hvem spiser det? Hvor mye kastes etter jul fra butikkene? Med de dyre prisene er det ikke rart folk ikke kjøpe...
1
7 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

En stolt regjering . . . . ?

Jeg må si at jeg aldri har hørt så mye pissprat fra en politiker, som fra Mjøs Persen når hun snakket seg bort hos Fredrik Solvang (eller Skavlan som Hansson fra MDG kalte ham). Men jeg regner med at...
Bilde

Matkøene eser ut i Norge: Vil presse Støre

Matkøene vokser over hele landet. – Ingen skal være i tvil om at det er det vi er mest opptatt av når vi forhandler budsjett, sier SV-lederen.


Bilde www.msn.com
1
3 svar
Politikk - Norsk frode57 Siste svar

Ekstrem Fredric Hauge

Det var en ekstrem Fredric Hauge og Bellona som aksjonerte mot bedrifter i Norge. Det husker de av oss som er gamle nok. Hva har skjedd? Kanskje kjøpt og betalt? Og aksjonene på Munch museet og Vigela...
1
3 svar
Aktuelt nostalgikern Siste svar

Lesestoff for Norges Bank..

Sentralbanksjefen har uttalt at også den siste renteøkningen er noe som egentlig er/blir uproblematisk for "folk flest"... Så nye økninger er varslet i desember. Det er visst et slags "press" der ute...
1
5 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Vinter i øst

Hva stoppet Napoleon og Hitler i øst.? Russere er noen kynikere. Nato har gitt Ukraina enorme mengder våpen . Hva med å sende bøtter med strøm? Europa er igjen i krig med Russland. Når går EU land og...
1
2 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Bombet ned. Vinner kampen

Det er lett å ta parallell til 2. Verdenskrig og Irak , da tyskerne og irakerne ble bombet noe voldsomt og de styrende i de landene påstod de var ved å vinne krigen. Vinteren vil vare ved i 4 mnd. Det...
1
1 svar
Laster...