BornOnThe4thOfJuly Det er overskrifter som du kommer med her som gjør at jeg ikke tar ulvemotstandere seriøst når de snakker om frykten de visst nok føler når de har ulv i nærheten av seg. Det er såp...

Likevel så krever altså ulvemotstandere at man skal hensyn til deres ubegrunnende frykt som om frykten for at noe skulle skje faktisk var begrunnet i hva som i virkeligheten skjer. Disse busslastene med hedmarkinger skaper risiko for at noen blir drept ved å kjøre inn til Oslo. Den risikoen er reell Hva med vår frykt for hedmarkinger på oslotur. Når skal den tas hensyn til?

Statistisk sett er selvsagt frykten for ulv helt ubegrunnet. Men alle bør stille seg selv spørsmålet: ville jeg latt mine barn leke utendørs dersom man visste at en flokk med 5-6 ulver var blitt observert i nærheten kort tid tidligere? Så kan man gjøre seg en mening om ikke også statistisk ubegrunnet frykt kan føre til lavere livskvalitet.

Gjengen som reiser til Oslo i dag er i grunnen en ganske brokete forsamling, alt fra grunneiere som frykter for inntekten de har av elgjakten, via sauebønder som har mistet tildels store deler av bestanden og privatpersoner som føler den tidligere nevnte statistisk ubegrunnede frykten, til elgjegeren som frykter at heisaturen hans hver høst snart er en saga blott.

Felles for alle er imidlertid konflikten mellom næringsvei/privatliv og ulven. Og noe må gjøres med denne konflikten.

Jeg er selv positiv til ulv i Norge, men som vi gjør med nær sagt alle andre bestander av ville dyr må vi også kunne styre bestanden av ulv på en slik måte at konfliktnivået senkes. Skal vi ha ulvesoner så må vi ta ut dyr som etablerer seg utenfor ulvesonene. Skal vi ha et bestandsmål, så må vi ta ut dyr om antallet er over målet. Har man ulv som oppfører seg merkelig ved at de lusker rundt i boligområder, så må man ta ut disse dyrene. Skal man tillate at det drives husdyrhold innenfor ulvesonene, så må bøndene få støtte til at dette er mulig og erstatning som gjenspeiler det virkelige tapet dersom dyr blir tatt av rovdyr.

2
BornOnThe4thOfJuly Er det på grunn av de stakkars hjortedyrene vi skal iverksette tiltak mot ulvene nå da?? Kunne vi ikke bare ha forbudt kjøttetere da?

Er det på grunn av de stakkars hjortedyrene vi skal iverksette tiltak mot ulvene nå da??

De stakkars hjortedyrene som gir store verdier tilbake til bygdene. Det er ikke bare lokale bønder som er jegere, men derimot i mange områder så blir vald leid ut for store summer. Det gir store ringvirkninger for service og handel i disse områdene. Mange små steder har sin vesentlige del av omsetningen på høsten, og uten den omsetningen, så er alternativet nedleggelse for mange. Av den årsak, så er dagens ulveforvaltning utelukkende en sentraliseringspolitikk.

2

Det jeg synes er rart er at alle andre land som også har både ulv og sau klarer å leve med begge uten dette hysteriet vi kun ser i Norge. Mon tro hvorfor. I Sverige har de f.eks. 10 ganger så mange ulv som oss, men ikke i nærheten av samme frykt. Så jeg heller til de som mener dette er eventyrfrykt. Selv har jeg sett ulv i naturen, og den var da mer skvetten enn en rev, og forsvant så fort den så meg. Hvorfor ikke samme frykt for reven som og er i hundefamilien? Den er bare en artig luring, men den er jo og et rovdyr, men ikke i nærheten av offer for samme type frykt.

Merkelig...

2
legalize_it [sitat…] Her kan du se en oversikt over felte elg de siste 100 år i Norge. Den kan nok antas å være relativt proporsjonal med antallet elg og som du ser er vi ikke veldig langt unn...

Fint at du fant fram disse tallene. Det bygget seg opp en tallrik elgstamme på 80 og 90-tallet, og kvotene ble sterk øket. Husker på sytti-tallet da vi hadde kvote på tre dyr, og senest for til å siden var den nærmere tjue. De siste årene har kvotene og antall "sett elg" falt en god del, og stammen blir mindre igjen. Dette er i områder hvor det ikke er ulv. Målet er å få et rimelig antall dyr i god kondisjon og balansert mht. kjønn og alder. Dette viser seg å ikke være så lett, fordi naturen gjør gjerne det den vil og ikke hva vi ønsker. Så jeg vil fortsatt hevde at antall hjortevilt ikke er målet, men en mindre mengde per tilgjengelig næring. Jeg ønsker ikke å fremstå som uredelig, men det uttalte målet med forvaltningen er ikke størst mulig stamme, men en moderat stamme i godt hold, uten for stor belastning på ungskog. Men det er ikke sikkert slik man gjør det idag er beste måten, eller noen god måte i det hele tatt.

1

Var det ikke slik at det faktisk skal felles 15 ulver i år. Men at Helgesen sa nei til felling av ytterligere 32? Felling av 47 ulver med den begrensede norske ulvestammen høres jo voldsomt ut. Måtte jo ført til en kraftig reduksjon av stammen.

1
TheJedi Det jeg synes er rart er at alle andre land som også har både ulv og sau klarer å leve med begge uten dette hysteriet vi kun ser i Norge. Mon tro hvorfor. I Sverige har de f.eks. 1...

I Sverige har de f.eks. 10 ganger så mange ulv som oss, men ikke i nærheten av samme frykt

Så har Sverige også ført en helt annen politikk i mange, nemlig sentralisering. Derfor kan man kjøre gjennom Nord-Sverige uten omtrent å se folk. Når det ikke bor folk i særlig grad der ulven er, så blir ei heller konfliktsnivået det samme.

1
TheJedi Det jeg synes er rart er at alle andre land som også har både ulv og sau klarer å leve med begge uten dette hysteriet vi kun ser i Norge. Mon tro hvorfor. I Sverige har de f.eks. 1...

I Sverige har de f.eks. 10 ganger så mange ulv som oss, men ikke i nærheten av samme frykt

Det er bare å ta en titt på bosettingsmønsteret i Sverige kontra i Norge, så skjønner du at konfliktnivået automatisk blir mindre i Sverige. Når det knapt nok bor folk på landsbygda i Sverige lenger er det jo ingen igjen som kan føle frykt.

2

Hva med handling og konsekvens?

Når man for egen rekreasjons skyld dreper ulvens naturlige bytte, må ulven bokstaveøig talt finne nytt beite .

Har man sitt levebrød fra sau-kvegdrift, er det ens eget ansvar å vokte dyrene . Det gjør man i mange land .Gjeter kalles det .Eller Hyrde nå i Julen?

Folk flytter til vilmarken men aksepterer ikke at det er dyr der. Alt som ikke passer eller hindrer må drepes? Hva med å tilpasse seg virkeligheten ?

Til folk flest anbefaler jeg å redusere kjøttforbruket . Det vil gi gode rinkvirkninger .

2
KongOlav2 Var det ikke slik at det faktisk skal felles 15 ulver i år. Men at Helgesen sa nei til felling av ytterligere 32? Felling av 47 ulver med den begrensede norske ulvestammen høres jo...

Ja, en kraftig reduksjon av ulvestammen er helt på sin plass, vi trenger ikke så mange ulver i Norge som det legges opp til.

Til en annen debattant som gav meg kritikk for å nevne jakt og jakthunder i denne debatten. Da vil jeg nevne at Norsk Elghund Grå også er verneverdig genmessig og er Norges nasjonalhund. Denne hunden er avlet som løshund og det har blitt drept mange av dem av ulv, de har ikke en sjanse mot ulv i elgskogen. Nå sier sikkert noen "bandhund", men går vi over til kun bandhund bruk over lengre tid vil avlen av nasjonalhunden ødelegge de fine eksisterende løshund genene som Norsk Elghund Grå nå har og som er verneverdig.

1
Hakeslepp Ja, en kraftig reduksjon av ulvestammen er helt på sin plass, vi trenger ikke så mange ulver i Norge som det legges opp til. Til en annen debattant som gav meg kritikk for å nevne...

Ja, en kraftig reduksjon av ulvestammen er helt på sin plass, vi trenger ikke så mange ulver i Norge som det legges opp til.

Jeg mener å ha lest at det var rundt 68 ulver i den norske stammen. Stemmer det? Selv med nye valpekull, så ville jo felling av 47 ulver medført en voldsom reduksjon. Må jo være svært vanskelig at en såpass liten stamme skal være bærekraftig med tanke på å unngå innavl.

1
Jallaskar Tallet stemmer for vinteren i fjor, i tillegg rundt 25 dyr som har tilhold både i Norge og Sverige. Så for i vinter kommer de som ble født på vårparten i 2016 i tillegg minus de so...

Tallet stemmer for vinteren i fjor, i tillegg rundt 25 dyr som har tilhold både i Norge og Sverige.

Uansett ville det innebære at man tok ut en vesentlig del av ulvestammen. Jeg kan skjønne at man skyter et visst antall dyr for at størrelsen på stammen ikke skal øke for mye, men 47 dyr virker jo helt horribelt fra et standpunkt om at man skal ha en bærekraftig stamme.

1
KongOlav2 [sitat…] Jeg mener å ha lest at det var rundt 68 ulver i den norske stammen. Stemmer det? Selv med nye valpekull, så ville jo felling av 47 ulver medført en voldsom reduksjon. Må j...

Ulvene beveger seg frem og tilbake over Svenskegrensa og ellers er raske til å forflytte seg over store avstander når de måtte finne på det. "Våre" ulver har vandret inn fra Russland via Finland og Sverige og det er således ikke noen fare for genmaterialet siden ulven ikke er truet i Russland.

Det er bedre at Finland, Norge og Sverige stikker hodene sammen og blir enige om en liten bærekraftig ulvestamme enn at vi skal drive avl av ulv i Norge. Vi må se på dette i en større sammenheng.

1
Hakeslepp Ulvene beveger seg frem og tilbake over Svenskegrensa og ellers er raske til å forflytte seg over store avstander når de måtte finne på det. "Våre" ulver har vandret inn fra Russla...

Det er bedre at Finland, Norge og Sverige stikker hodene sammen og blir enige om en liten bærekraftig ulvestamme enn at vi skal drive avl av ulv i Norge. Vi må se på dette i en større sammenheng.

Jeg klarer virkelig ikke å se at felling av 47 dyr er å se på det i en større sammenheng iallfall. Forekommer meg som horribel miljøpolitikk.

1

Kongolav;

Da kan du kanskje fortelle oss bestandstallet og bestandsutvikling av ulv samlet for Finland, Sverige og Norge?

1
Jallaskar [sitat…] Det er bare å ta en titt på bosettingsmønsteret i Sverige kontra i Norge, så skjønner du at konfliktnivået automatisk blir mindre i Sverige. Når det knapt nok bor folk på...

Tull og fjas. Det finnes fremdeles folk i distriktene i Sverige også. Andre land klarer fint å ha en rovdyrfauna uten dette hysteriet. Hvorfor er dere ikke like redd for reven? Sannheten er jo at blant døde sau så står ulven for en veldig liten del av dette, men får likevel sitt pass påskrevet som det farligste i verden. De som har vært så heldige å ha sett ulven i naturen vet jo selv hvor sky den er. Tullprat som at dere er redd for barna osv er jo bare skremselspropaganda, ulven i Norge har da beviselig ikke tatt mennesker på flere hundre år. Dette er bare tull fjant og skremselspropaganda. At det går ut over livskvalitet er jo bare vas.

2
Hakeslepp Kongolav; Da kan du kanskje fortelle oss bestandstallet og bestandsutvikling av ulv samlet for Finland, Sverige og Norge?

Da kan du kanskje fortelle oss bestandstallet og bestandsutvikling av ulv samlet for Finland, Sverige og Norge?

Er det virkelig sannsynlig at de få gjenværende ulvene i Norge etter en slakt av 47 stk uten større problemer ville blandet seg med ulveflokkene i Sverige og Finland? Synes det er en ansvarsfraskrivelse å mene at siden det er flere dyr i disse landene, så kan vi bare slakte flest mulig og mene at andre nasjoner skal ta vare på bestanden.

1
KongOlav2 [sitat…] Uansett ville det innebære at man tok ut en vesentlig del av ulvestammen. Jeg kan skjønne at man skyter et visst antall dyr for at størrelsen på stammen ikke skal øke for...

Nå er nok antallet høyere denne vinteren enn sist vinter.

Det er riktig at antallet ulv som er foreslått tatt ut vil innvirke kraftig på ulvestammen, det var nå engang det som var meningen med ulveforliket også, at man skulle ned på det som ble satt som bestandsmålet.

Av de 47 dyrene var det forøvrig 24 dyr etablert utenfor ulvesonene som skulle tas ut.

1
Jallaskar Nå er nok antallet høyere denne vinteren enn sist vinter. Det er riktig at antallet ulv som er foreslått tatt ut vil innvirke kraftig på ulvestammen, det var nå engang det som var...

68 + hvor mange? 47 stykker ville uansett betydd en reduksjon av ulvestammen på kanskje 50 %. Selv om deler av stammen er felles for Norge og Sverige, er det jo virkelig en fallitterklæring for norsk fauna om man har igjen så lite som 40-50 dyr etter en slik nedslakting.

1

Stor humor på parolene til de tilreisende:

"Ulv i naturen = dyremishandling"

Jeg tror jeg dauer. Ulvens jaktmetoder og felling av bytte tilfredsstiller altså ikke denne gjengens etiske krav til dyr som spiser andre dyr! Dette er det 5080 Nyhetskanalen-nivå på.

Hvis dette er ment seriøst bør de legge bort himkoken før neste markering og skrive nye paroler når de er tørrlagte. Dette blir helt absurd i sin dumskap.

3
TheBracket Stor humor på parolene til de tilreisende: "Ulv i naturen = dyremishandling" Jeg tror jeg dauer. Ulvens jaktmetoder og felling av bytte tilfredsstiller altså ikke denne gjengens et...

Hvis dette er ment seriøst bør de legge bort himkoken før neste markering og skrive nye paroler når de er tørrlagte. Dette blir helt absurd i sin dumskap.

Det er nok en del som har møtt opp der som med fordel kunne holdt seg hjemme for sin egen saks skyld, ja. Det er som sagt en temmelig brokete forsamling.

1
Laster...