TheJedi Jeg påsto at dere ikke er redd for rev, du gikk imot det utsagnet, altså er dere redd for reven. For hvorfor i alle dager er ikke reven like angrepet som ulven av motstanderne?

Jeg påsto at dere ikke er redd for rev,

Nei, du påsto jeg var redd for ulv. Jeg er ikke redd for ulv, men det finnes andre som er det. Uansett hvor statistisk usannsynlig det skulle være at ulven er en fare for mennesker.

Men om du stiller deg selv spørsmålet jeg kom med kl 12:47 i tråden så kan du sjekke om også du kan skjønne at en del er redd for ulven.

1
Hakeslepp Erna kommer med utspill i ulvesaken, men det sier vel seg selv at når hun forlanger dokumentasjon på ulveskader før det kan skytes ulv så blir det ikke noe jakt i området i vinter....

Det er ikke sau og kyr på utebeite på vinteren og det er lite elg i området på grunn av høy ulvebestand.

Vi har neppe for få elger i Norge, heller for mange. I noen områder så ha elgen beita så mye at enkelte løvtre arter har blitt utrydda. Kan være at det er få i det området du viser til, men totalt sett, så er det nok for menge.

http://www.aftenposten.no/norge/Elgen-truer-skogen-258961b.html

Rovdyra er forøvrig de beste forvalterne av elgstammen.

2

Et par tusen bygdefolk som marsjerer med plakater mot regjeringen i dag er nok kun en forsmak på et større bygdeopprør mot regjeringen, de føler seg med rette tråkka på.

1
Jallaskar [sitat…] Nei, du påsto jeg var redd for ulv. Jeg er ikke redd for ulv, men det finnes andre som er det. Uansett hvor statistisk usannsynlig det skulle være at ulven er en fare for...

Uansett hvor statistisk usannsynlig det skulle være at ulven er en fare for mennesker

med tanke på at siste registrerte angrepet på mennesker var på 1800-tallet så vil jeg strengt påstå at ulven ugjør ikke noen fare for mennesker...

1
En_ganske_snill_mann [sitat…] Jeg syns ikke noe om at du avfeier hans levemåte og livsstil som "bare en hobby". Du har gode nok argumenter til å la være med slike hersketeknikker. Satt på spissen så er...

Sett i det store bildet blir en risikoøkning for jakt med fri hund i nærheten av ulverevirene en bagatell. Norge er tross alt fult av skog hvor en kan jakte, selv om det vil være litt mer kronglete å komme seg ditt for en jeger bosatt i nærheten av et revir.

Legger man godvilja til finnes det vel også beskyttelsesutstyr til hund som gjør det vanskelig for ulven å ta den.

1
TheJedi [sitat…] med tanke på at siste registrerte angrepet på mennesker var på 1800-tallet så vil jeg strengt påstå at ulven ugjør ikke noen fare for mennesker...

Jeg er enig, så lenge man tar ut dyr som tydelig har mistet skyheten den naturlig skal ha mot mennesker.

Forøvrig gjelder det at ingen mennesker har blitt angrepet av ulv siden 1800-tallet kun vill ulv i Skandinavia. Det har blitt angrepet og drept mennesker av ulv i andre deler av verden, riktignok ikke mange der heller. Og det har blitt drept mennesker av ulv i fangenskap i Skandinavia senest i 2013.

1
TheJedi [sitat…] med tanke på at siste registrerte angrepet på mennesker var på 1800-tallet så vil jeg strengt påstå at ulven ugjør ikke noen fare for mennesker...

Vel, det må være et visst antall sultne større ulveflokker til for å utgjøre en trussel mot mennesker, og det har vi vel ikke hatt i dette landet siden 1800 tallet.

Sjekker du ut trussebildet mot mennesker i Russland og Alaska vil du kanskje merke at folk i øde områder tar mulige ulveangrep mot mennesker på alvor.

Vi må ha respekt for bygdefolket i Norge som føler seg usikker på nærgående ulver i det daglige.

Voksne ulver kan ha en vekt opp mot 70 kilo og vekt fra 35 kilo og oppover er vanlig. Små barn er ikke noe gøy å sende alene til skolen langs gårdsveiene når en større ulveflokk lusker i nærheten, og det er unødvendig å ha det slik. Vi trenger ikke alle de ulvene i norsk utmark. Er det færre av dem og de blir jaktet på vil de bli mer sky og kanskje holde seg unna folk slik de gjorde før.

1
Hakeslepp [sitat…] I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedy...

I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedyr og husdyr i utrengsmål.

Ulvestammen i Norge er underlagt en streng forvalting med bestandsmål godt under det som biologisk anses som bærekraftig nivå og den skal kun få lov til å etablere seg i avgrensede områder. Ulv som vandrer ut av verneområdene blir tatt ut for å avgrense ulveproblematikken. Dette aksepteres av folk flest som et fornuftig kompromiss mellom hensynet til å ta vare på naturen og hensynet til de som blir berørt av ulvens tilstedeværelse.

Problemet med dere ulvemotstandere er at dere aksepterer ikke dette kompromisset som resten av samfunnet står bak og forlanger en "forvaltning" som i realiteten er en utryddelse av ulven. Det kan ikke jeg (og flertallet i Norge) akseptere fordi vi har en plikt til å ta vare på naturen - inkludert å ta vare på våre store rovdyr. De hører hjemme her.

Dessuten reagerer jeg på virkelighetsbeskrivelsen mange ulvemotstandere serverer. Den henger ikke på greip.

Astor Furseth har saumfart kirkebøkene for de siste 400 årene og finner at over denne perioden har bjørnen drept 52 mennesker, mens ulven har drept 11 mennesker.

Smak på dette tallet. Frem til slutten av 1800-tallet var det hundrevis av ulver i Norge slik at det må ha vært utallige møter mellom menneske og ulv siden 1600-tallet. Kun 11 av dem endte tragisk, sist registrerte tilfelle er fra tidlig 1800-tall. Dette forteller at ulven er et rovdyr som kan være farlig for oss, men at dette er ytterst sjeldent et problem. Ulven er tvert om meget konfliktsky overfor oss mennesker.

Jeg skjønner ikke den angsten som enkelte hevder de føler overfor denne ville hunden i våre skoger. Faktum er at naboens hund utgjør en langt større fare for deg og din familie enn hva ulven gjør.

Ulv som domestiseres (mister respekten for mennesker) eller som får enkelte sykdommer (så som rabies) kan være farlige. Men siden siste ulveangrep med tragisk utfall kom for mer enn 200 år siden bør man være forsiktig med å hause opp denne potensielle faren. Den er etter alle målestokker neglisjerbar.

Ulvemoststandernes virkelighetsbeskrivelse har ingen rot i virkeligheten.

3
trondhjem [sitat…] Ulvestammen i Norge er underlagt en streng forvalting med bestandsmål godt under det som biologisk anses som bærekraftig nivå og den skal kun få lov til å etablere seg i a...

For det første blir det feil når du kaller meg en ulvemotstander fordi jeg vil gjerne ha ulv i naturen, men vi kan ikke ha for mange av dem og de må jaktes på slik at de beholder naturlig skyhet for mennesker slik de har gjort i hundrevis av år.

Sjekker du historiebøkene vil du se at forfedrene våre har jaktet hardt på ulvene og holdt bestanden ned og ulvene har vært nødt til å utvikle skyhet mot mennesker for å overleve. Det er ikke noe merkelig at det har vært lite ulveangrep mot mennesker i hundrevis av år siden det knapt har vært ulv i den perioden og de få som har vært her har vært livredde for mennesker.

Jeg har fagutdannelse m.a innen zoologi, har levd av og håndtert ville dyr, fugler osv. i flere tiår tidligere og har daglig kontakt med kollegaer i Canada, Alaska, Russland osv.

Store sultne ulveflokker kan være en direkte trussel mot mennesker, men små mette ulveflokker som blir jakta på av og til er ingen trussel fordi de er redd for oss og unngår oss.

2
Jallaskar Jeg er enig, så lenge man tar ut dyr som tydelig har mistet skyheten den naturlig skal ha mot mennesker. Forøvrig gjelder det at ingen mennesker har blitt angrepet av ulv siden 180...

Jeg er enig, så lenge man tar ut dyr som tydelig har mistet skyheten den naturlig skal ha mot mennesker.

Og det skal man. Hadde du hørt på møtet Vidar Helgesen og ulvemotstanderne hadde på møtet i Stortinget for 1-2 timer siden så sa han nettopp det. Ulv som streifer i nærheten av barnehager skal tas ut. Ulv som angriper sau skal tas ut. Det skal være en lav terskel for å ta ut skadedyra. Det er lisensjakten på 45 dyr han har sagt nei til..

Noe merkelig finner jeg og at de samme ikke har like stor motstand mot bjørn, gaupe eller rev, som også er rovdyr. Får liksom ikke forstått at ulven er verst i den sammenhengen, men det er den som hates mest. Tror det har noe med eventyr å gjøre jeg da.

2
Hakeslepp For det første blir det feil når du kaller meg en ulvemotstander fordi jeg vil gjerne ha ulv i naturen, men vi kan ikke ha for mange av dem og de må jaktes på slik at de beholder n...

Sjekker du historiebøkene vil du se at forfedrene våre har jaktet hardt på ulvene og holdt bestanden ned og ulvene har vært nødt til å utvikle skyhet mot mennesker for å overleve. Det er ikke noe merkelig at det har vært lite ulveangrep mot mennesker i hundrevis av år siden det knapt har vært ulv i den perioden og de få som har vært her har vært livredde for mennesker.

Det blir dog helt feil når man er langt reddere for ulv enn for bjørn, til tross for at det er dokumentert langt flere angrep fra sistnevnte dyr.

1

Jeg reagerer litt på endel av forsøkene på å idiotforklare de fra bygdene som i dag samles i Oslo. Og jeg finner det noe underlig at man så lett kan avfeie deres bekymringer og kreve at de skal innrette seg etter hvordan vi på utsiden mener de bør leve sine liv.

Det er greit å ha i bakhodet at levende bygder er folkeviljen, en villet politikk med et bredt stortingsflertall bak seg. Da bør vi og ta inn over oss at grep må gjøres for å gjennomføre denne politikken. En forstandig og faglig fundert forvaltning av en sterkt voksende ulvestamme er en del av dette.

Noen bekymringer er nok overdrevne men mange er høyst reelle. Det er ikke vanskelig å forstå at mange vegrer seg for å sende sine barn alene langs skoleveien og på andre måter føler sin livskvalitet betydelig redusert. Det er heller ikke vanskelig å forstå at mange mennesker på bygdene føler seg overkjørt og tilsidesatt av makta i Oslo i denne saken. En slik holdning kan nok også sementeres når man møtes med forsøk på latterliggjøring som i denne tråden eller i rovdyrdebatten generelt.

Jeg kunne skrevet langt og lenge om de mest ekstreme ulvevernerene og ulvehaterene og deres mildt sagt enøyde syn på naturen og verden rundt seg men det blir å danse etter deres noe atonale pipe så det gir egentlig lite matnyttig å bringe til torgs.

Men jeg skulle ønske (i denne som i så mange andre saker) at man kunne bevege seg fra de mest polariserte skrikeriene og over til en dialog hvor man faktisk forstår og anerkjenner motsidens synspunkter og sammen forsøker å finne løsninger.

3
Hakeslepp For det første blir det feil når du kaller meg en ulvemotstander fordi jeg vil gjerne ha ulv i naturen, men vi kan ikke ha for mange av dem og de må jaktes på slik at de beholder n...

Store sultne ulveflokker kan være en direkte trussel mot mennesker

Som sagt er norsk ulv underlagt en streng forvalting som holder antallet ulv nede på et lavt antall individer og begrenser dens tilstedeværelse til noen få områder.

Å svare på dette med å trekke opp en hypotetisk problemstilling om at svære ulveflokker kan bli farlige er derfor å male fanden på veggen på grunnlag av en livsfjern frykt. Bygde-Norge kommer ikke til å bli herjet av digre utsultede ulveflokker.

1
TheJedi [sitat…] Og det skal man. Hadde du hørt på møtet Vidar Helgesen og ulvemotstanderne hadde på møtet i Stortinget for 1-2 timer siden så sa han nettopp det. Ulv som streifer i nærhet...

Hadde du hørt på møtet Vidar Helgesen og ulvemotstanderne hadde på møtet i Stortinget for 1-2 timer siden så sa han nettopp det. Ulv som streifer i nærheten av barnehager skal tas ut. Ulv som angriper sau skal tas ut. Det skal være en lav terskel for å ta ut skadedyra. Det er lisensjakten på 45 dyr han har sagt nei til..

Strengt tatt sa han vel at ulv som opptrer truende skal tas ut. Jeg er uenig i tolkningen, ulv som har mistet skyheten skal tas ut. Punktum.

Den lave terskelen for å ta ut skadedyr er bra, men det tar dessverre litt tid å få en slik tillatelse.

Da er det kanskje bedre å være føre var, slik sauebøndene med beite i Sølendalen/Spekedalen i Rendalen forsøkte å være i fjor vår. Området ligger godt utenfor ulvesonen, så der søkte de om å få ta ut ulv som de mistenkte hadde etablert seg der. Svaret var nei, og resultatet var selvsagt at ulven begynte å ta sau når sauen ble flyttet på utmarksbeite. Når fellingstillatelsen først kom var det for sent, og av de 2000 sauene som ble sluppet på beite kom over 500 aldri ned igjen. 200 av disse ble dokumentert tatt av ulv.

1
Ljot Jeg reagerer litt på endel av forsøkene på å idiotforklare de fra bygdene som i dag samles i Oslo. Og jeg finner det noe underlig at man så lett kan avfeie deres bekymringer og kre...

Det er ikke vanskelig å forstå at mange vegrer seg for å sende sine barn alene langs skoleveien og på andre måter føler sin livskvalitet betydelig redusert.

Når siste dokumenterte ulveangrep i Norge er over 200 år gammelt kan jeg vanskelig forstå rasjonaliteten i denne frykten for ulven.

Angsten er irrasjonell.

2
trondhjem [sitat…] Når siste dokumenterte ulveangrep i Norge er over 200 år gammelt kan jeg vanskelig forstå rasjonaliteten i denne frykten for ulven. Angsten er irrasjonell.

Jeg kan jo spørre deg også:

Dersom det var observert 5-6 ulver rett ved huset ditt for kort tid siden, ville du latt dine egne unger slippe ut og leke i skogen uten at du hadde følt et visst ubehag? Og om ikke du hadde følt det, kan du skjønne at andre kan føle et slikt ubehag uansett hvor statistisk irrasjonelt dette ubehaget er.

1
trondhjem [sitat…] Når siste dokumenterte ulveangrep i Norge er over 200 år gammelt kan jeg vanskelig forstå rasjonaliteten i denne frykten for ulven. Angsten er irrasjonell.

Her viser du at du er en del av problemet jeg beskrev i forrige innlegg all den tid du tvert nekter å ta inn over deg at andres opplevelse av egen livskvalitet ikke samsvarer med den opplevelsen du mener de burde ha.

Det er mange aspekter og opplevelser i livet, sikkert også i ditt, som andre kan avfeie som irrasjonelle. Likevel er de der. Og jeg kan greit forstå at de som har opplevd ulv tuslende i hælene sine ikke lett sender sine barn alene ut. Eller at de som opplever viltet forsvinne, sauer tatt på beite og sine hunder spist på gårdsplassen opplever redusert livskvalitet.

2
trondhjem [sitat…] Som sagt er norsk ulv underlagt en streng forvalting som holder antallet ulv nede på et lavt antall individer og begrenser dens tilstedeværelse til noen få områder. Å svar...

Det blir feil det du sier, Helgesen og den blåblå regjeringen tror bygdenorge er dumme og vil godta at de ikke får lisensjakte ulv på sporsnø, men må vente til snøen har forsvunnet på vårparten før de får jakte.

Med den blåblå regjeringens strategi å forsøke å forpurre denne vinterens ulvejakt i henhold til ulveforliket i stortinget så forvalter de ikke ulvebestanden riktig.

Ulveflokker på 30 til 40 ulver er ikke uvanlig når ulvene ikke blir jakta nok på, og da legger de store elgterrenger øde på sine jaktrunder, er det slik vi vil ha det? Er dette greit for grunneiere, jegere og artsmangfoldet som du er opptatt av?

Bjørn er et sidespor i denne debatt tråden, men som tidligere aktiv elgjeger med elghund, løshund så har jeg aldri vært redd for hverken megselv eller elghunden når bjørn har vært i jaktterrenget. Hundene klarer å holde seg på avstand av bjørn, men klarer ikke å løpe fra en ulv. Den eneste ulempen med å ha bjørn i jaktterrenget er at elgene ikke vil stå for hunden, de er lett på beina hele tiden og nesten umulig å snike seg innpå også.

1
Hakeslepp Det blir feil det du sier, Helgesen og den blåblå regjeringen tror bygdenorge er dumme og vil godta at de ikke får lisensjakte ulv på sporsnø, men må vente til snøen har forsvunnet...

Det blir feil det du sier, Helgesen og den blåblå regjeringen tror bygdenorge er dumme og vil godta at de ikke får lisensjakte ulv på sporsnø, men må vente til snøen har forsvunnet på vårparten før de får jakte.

Selvfølgelig skal de det. Vi får satse på at SNO, Økokrim og dommerne fortsetter praksisen de har hatt de siste årene med å ta de ulovlige ulvejegerne og dømme dem strengt.

1
Laster...