Flaut å ha politikere som krangler om noen flokker ufarlige lausbikkjer.

Har de ikke mer viktig på agendaen?

Tenk at ulv skulle få slike konsekvenser og at politikerne bruker uvitende folks frykt og spiller politisk mynt på,det.

Skammelig!

1
Royruwen Flaut å ha politikere som krangler om noen flokker ufarlige lausbikkjer. Har de ikke mer viktig på agendaen? Tenk at ulv skulle få slike konsekvenser og at politikerne bruker uvite...

Tenk at ulv skulle få slike konsekvenser og at politikerne bruker uvitende folks frykt og spiller politisk mynt på,det.

Skammelig!

Ja, det er skammelig å ha en Høyre/Frp regjering som forsøker å sette stortingsvedtak (ulveforliket i fjor) til side og kjøre sitt eget diktatoriske politiske løp i denne saken.

Erna Solberg har kanskje selv en egen ulveagenda/rovdyrromantiker og hovedansvar i denne saken siden hun står smilende frem på tv og sier hun har full tillit til sin klimaminister Vidar Helgesen (Høyre) håndtering av denne ulvesaken...

Det er en slik maktarroganse fra Solberg regjeringen mot distriktene og jegerne i landet som gjør at folk rømmer fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og til Senterpartiet.

Erna Solberg er ikke i regjering til høsten heldigvis, ulvedyrehagen på østlandet er en politisk skivebom fra Erna.

1

Jeg er redd SP.

Kan jeg utslette partiet, eller på annen måte holde det nede på et nivå som gjør at jeg ikke blir redd?

2
nothingelse [sitat…] Ja, dersom noen hadde lurt på om Senterpartiet var noe for dem bør de vel snarest innse at dette partiet er helt på viddene. Mistillit pga noen få ulv. ???!!! Senterpartie...

Ja, dersom noen hadde lurt på om Senterpartiet var noe for dem bør de vel snarest innse at dette partiet er helt på viddene

I motsetning til en del andre parti fører de jo faktisk den politikken de gikk til valg på.... Og pr i dag ser det ikke ut til å være så veldig ugunstig i forhold til oppslutning.

Det sitter minimum ett parti i regjering som gikk til valg på en relativt sterk innskjerping av rovdyrpolitikken, men som i stedet har valgt å støtte en av historiens mest rovdyrvennlige miljøvernministre.

1
legalize_it Virker ikke helt som du har forstått hvordan demokratiet i Norge fungerer? Det er altså Stortinget som er lovgivende part, ikke en eller annen minister. Det er opp til Stortingsfle...

Ja, du er altså så naiv at du tror det ikke har noe å si for saksfremleggene hvilke forarbeider og hvilke forarbeider ministeren legger opp til i forkant av at en sak fremlegges for Stortinget?

Du synes kanskje det er udemokratisk at Senterpartiet fremmer mistillit mot Helgesen også?

Eller er det kanskje akkurat sånn demokratiet skal fungere?

1
JonIB Ja, du er altså så naiv at du tror det ikke har noe å si for saksfremleggene hvilke forarbeider og hvilke forarbeider ministeren legger opp til i forkant av at en sak fremlegges fo...

Selv om det mest vanlige er at lovinitiativer i Norge kommer fra departementene så står det også stortingsorganer og stortingsrepresentanter fritt å ta lovinitiativer. Og sistnevnte hadde kanskje vært mest naturlig i en sak hvor stortingsflertallet ønsker en lovendring som regjeringen ikke ønsker. Og Stortinget har hatt god tid på seg, for Stortinget ble advart om at rovdyrforliket kunne være i strid med loven allerede før det ble vedtatt. Da burde Stortinget selv sørget for en lovendring. For som Erna Solberg sa i spørretimen så var det ikke lovgrunnlag for å ha lisensjakt i ulvesonen, og et lovgrunnlag trumfer et plenumsvedtak i Stortinget:

– Jeg forstår at et flertall på Stortinget hadde ønsket loven annerledes, men da bør flertallet gjøre loven annerledes. Det har vært regjeringens forslag, sier statsminister Erna Solberg.

Og da blir SPs råkjør mot Helgesen fordi han ikke ville bryte loven og utrydde en stor del av den norske ulvestammen temmelig kvalmt. Og nå er ulvetellingen også kommet så langt at en er nær ved å kunne fastslå at den norske ulvestammen knapt har økt de siste 12 månedene, til tross for fire helnorske valpekull og seks i grenserevir, og sett i lys av det så blir det hele rent hysteri:

– Hvis vi trekker fra døde individer og sammenligner de foreløpige tallene fra april i år med april i fjor, så er det i år påvist 6-11 flere ulver i landet. Dette skyldes at det så langt i vinter er påvist flere individer i grenserevir mellom Norge og Sverige, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Fra april i fjor til april i år har derimot antall helnorske ulver gått ned med ni dyr, fra 61 til 52 ulver.

Og enda mere hysterisk blir det med tanke på at av de 36 ulvene som har dødd utenfor Hedmark fylke de siste 15 årene, og som en har hatt mulighet til å DNA-teste, så var 35 født i svenske revirer.

1
sisyf0s Selv om det mest vanlige er at lovinitiativer i Norge kommer fra departementene så står det også stortingsorganer og stortingsrepresentanter fritt å ta lovinitiativer. Og sistnevnt...

råkjør mot Helgesen fordi han ikke ville bryte loven

En stund siden vi hadde denne diskusjonen nå, men dette er fortsatt en drøy påstand. Helgesen MENER at et uttak ville ha brutt med loven, mens SP mener at det finnes tilstrekkelig rom i dagens lovverk, og at Helgesens fredningsvedtak strider mot ulveforliket og det som er vedtatt av et Stortingsflertall.

Derav et mistillitsforslag, som de neppe kommer noen vei med. Og som Helgesen neppe mister noen nattesøvn over, han er vel for lengst innforstått med at han ikke har noen høy stjerne i SP, og har vel heller aldri hatt som mål å ha det...

1
JonIB [sitat…] En stund siden vi hadde denne diskusjonen nå, men dette er fortsatt en drøy påstand. Helgesen MENER at et uttak ville ha brutt med loven, mens SP mener at det finnes tilst...

En stund siden vi hadde denne diskusjonen nå, men dette er fortsatt en drøy påstand. Helgesen MENER at et uttak ville ha brutt med loven, mens SP mener at det finnes tilstrekkelig rom i dagens lovverk, og at Helgesens fredningsvedtak strider mot ulveforliket og det som er vedtatt av et Stortingsflertall.

Det skulle tatt seg ut om regjeringen handlet i strid med sin egen lovavdeling. Lovavdelingen har solide jurister, og staten taper sjelden saker. En slik regjering ønsker i alle fall ikke jeg, selv om det i enkelte tilfeller sikkert også kunne passet meg. Og forsømmelsen ligger i alle fall hos de stortingsrepresentantene som til tross for forhåndsadvarsler om at vedtaket kunne være lovstridig lot humla surre uten å utarbeide et lovforslag om endring av loven.

Og så har en frekkhetens nådegave og beskylder Helgesen & co. for å ha økt rovdyrkonflikten. De som virkelig skaper denne konflikten er tullingene som vil skyte 47 ulver i et land hvor vi ikke har flere enn 52 helnorske ulver (så langt som en nesten fullført telling viser). Galskap!

1

Bønder føler de har blitt fratatt råderetten over eiendommene sine siden de ikke kan drive med utebeite til dyrene sine lenger og verdien av jakt er lik null siden ulvene er en direkte trussel mot jakthundene samt at elgbestanden har gått drastisk ned.

Utbeitet....tilhører de disse eiendommene deres?

1
SeaKing [sitat…] Utbeitet....tilhører de disse eiendommene deres?

Selvfølgelig eier grunneieren all innmark og utmark og bruksretten, jaktretten til eiendommen sin, den tilhører ikke den blåblå Erna Solberg regjeringen uansett hvor mye Erna står og prøver å forsvare klimaminister Helgesen i denne saken i stortinget.

Økning av ulvebestanden i et område reduserer bruksverdien av eiendommen for grunneieren (utleie av jakt). Ingen som er glad i hunden sin vil leie et terreng med mye ulv i, og hjortedyrene blir også veldig lett på beina og skvetne med mye store rovdyr i terrenget slik at de ikke står greit for hundene.

Ulv er fin på film på tv, men såkalt forsøk på re-wilding med innavla dyrepark ulv i Norge som ikke lenger har ekte villmark er en dårlig ide når det vrimler av ville ulver i Russland.

2
Hakeslepp Selvfølgelig eier grunneieren all innmark og utmark og bruksretten, jaktretten til eiendommen sin, den tilhører ikke den blåblå Erna Solberg regjeringen uansett hvor mye Erna står...

Økning av ulvebestanden i et område reduserer bruksverdien av eiendommen for grunneieren (utleie av jakt).

Så ulven kan verken gå sauebonden eller elgjegeren i næringa...Den bør kanskje vurdere å bli vegetarianer?

Det er lov å ferdes i utmarka, både for mennesker og dyr, også rovdyr.

Det er mer enn nok sau og elg i dette landet, og alt for lite ulv til å utgjøre noen forskjell.

1
Hakeslepp Selvfølgelig eier grunneieren all innmark og utmark og bruksretten, jaktretten til eiendommen sin, den tilhører ikke den blåblå Erna Solberg regjeringen uansett hvor mye Erna står...

jaktretten til eiendommen sin

Det er så, dette er regulert via staten, hvor mange elg/elgkuer osv skal skytes mht til bestand over vis X år. Dette blir også meldt inn til fjellstyrende som lager kart over hvor elgene har blitt skutt osv.

Hvis en er med i grunneierlaget så må han ha minst 800 mål for skyte en elg til eget bruk, alle andre som har lagt under dette tjener noe særlig viltjakta.

F.eks en som har 2000 mål kan tjene lett gratis rundt 30-70 000 pr jaktsesong, mens de som har lite m2 de får veldig lite, hele greia er bare urettferdig, et rettferdig system burde vært totalsummen hadde blitt fordelt på antalle grunneiere.

1
SeaKing [sitat…] Så ulven kan verken gå sauebonden eller elgjegeren i næringa...Den bør kanskje vurdere å bli vegetarianer? Det er lov å ferdes i utmarka, både for mennesker og dyr, også r...

Det er mer enn nok sau og elg i dette landet, og alt for lite ulv til å utgjøre noen forskjell.

Der tar du feil, i ulveavl-reservatet til Solberg-regjeringen har sauebønder slutta med sauehold og elgjegerne ser ikke på området som spesielt attraktivt lenger, området var tidligere et av de mest attraktive elgterrenger i Norge.

Grunneiere har mista inntekt og råderett over eiendommene sine og cafe latte rovdyrromantikerne i Oslo vil kjempe for enda mer ulv og enda større utmarksområder de kan legge brakk for grunneierne.

Bra at vi har Senterpartiet som kan kjempe mot dette og stille mistillitsforslag mot de ansvarlige i den blåblå regjeringen. Statsministeren burde også fått mistillitsforslag siden hun tar sin miljøminister i forsvar. Helgesen har ikke hjemmel i lovverket til å trenere for ulvejakt slik han sier i stortinget, ulvene er satt ut og ikke naturlig ville norske dyr og da sier artsmangfoldloven at de skal fjernes raskt siden de da regnes for en fremmed art i norsk fauna.

Lundteigen (Sp) har i stortinget rettet direkte spørsmål til klimaministeren (Høyre) om når den pålagte gentesten av ulvene i Norge foreligger for stortinget, og Helgesen viker unna og sier at han ikke engang har klart å starte dette arbeidet og når han eventuelt finner noen som kan starte arbeidet så "vil det ta laaaang tid", sitat slutt fra Vidar Helgesen(Høyre) fra spørretimen i stortinget.

Det er åpenbart at han forsøker å trenere gentestingen og analysene så mye og så lenge som mulig fordi Senterpartiet har stilt kritisk spørsmål til hvor ulvene i Norge egentlig kommer fra.

Foreksempel avl i fangenskap og deretter skjult utslipp av ulv i norsk fauna rammes av lovverket som faunakriminalitet, en alvorlig sak for Solberg regjeringen om dette blir resultatet av gentesten av ulvene og den blåblå Høyre/Frp regjeringen har visst om dette samt andre politikere og involverte i re-wilding prosjektet av ulv på østlandet.

2
Hakeslepp [sitat…] Der tar du feil, i ulveavl-reservatet til Solberg-regjeringen har sauebønder slutta med sauehold og elgjegerne ser ikke på området som spesielt attraktivt lenger, området...

Grunneiere har mista inntekt og råderett over eiendommene sine og cafe latte rovdyrromantikerne i Oslo vil kjempe for enda mer ulv og enda større utmarksområder de kan legge brakk for grunneierne.

tynnslitte klisjeer. oslo er forresten i ulvesona. and btw, bondetampene bryr seg ganske så mye om hva som skjer i oslo de også.....just sayin`

1
Hakeslepp Selvfølgelig eier grunneieren all innmark og utmark og bruksretten, jaktretten til eiendommen sin, den tilhører ikke den blåblå Erna Solberg regjeringen uansett hvor mye Erna står...

Økning av ulvebestanden i et område reduserer bruksverdien av eiendommen for grunneieren (utleie av jakt). Ingen som er glad i hunden sin vil leie et terreng med mye ulv i, og hjortedyrene blir også veldig lett på beina og skvetne med mye store rovdyr i terrenget slik at de ikke står greit for hundene.

Det er jo ikke verre enn at grunneieren gjerder inn elgene "sine" og eventuelt flytter ulv som skulle befinne seg inni, ut av området.

1

Dette er den desidert mest overdimensjonerte ubetydelige sak noensinne i norsk politikk. Nesten uanstendig av ulvejegeren Veum å presse denne sure sitronen som han har gjort. Jammen har ikke Støre i moralsk forargelse kastet seg på, antagelig i frykt for Østmarkaulven. Forkastelig og smålig.

1
Hakeslepp Enda en tam ulv, virker som den er vant med folk og ikke sky som den bør være; https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ulven-lot-seg-ikke-skremme-av-traktoren-da-den-dukket-opp-pa-jor...

Er det nye utslipp av tamme dyrepark/oppdretts ulver på gang, eller er ulvene lite sky for mennesker fordi den blåblå Solberg regjeringen har ordnet lite jakt på dem?

Dette ville du fått svar på om du hadde vært i stand til å lese mer enn overskriften i linken du sjøl la ut.

Men det er klart at om du hadde lest hele artikkelen ville du jo ikke kunnet skrive ditt umåtelig tåpelige innlegg.

1
broren_til_noen [sitat…] Dette ville du fått svar på om du hadde vært i stand til å lese mer enn overskriften i linken du sjøl la ut. Men det er klart at om du hadde lest hele artikkelen ville du...

Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv, ergo er det betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant til folk fra før og dermed ikke kan klassifiseres som ville ulver. Er det tamulver som er sluppet ut er dette faunakriminalitet og straffbart.

Jeg ser at du og noen av kompisene forsøker å gå på personangrep på meg og kalle meg dum, hvorfor blottlegger du/dere på den måten? Dere blir ikke tatt seriøst etter slike lavmål personangrep.

Er det slik at når det ikke kan svares på fakta og linker jeg legger ut så tyr dere til forsøk på personangrep?

1
Hakeslepp Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv, ergo er det betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant ti...

Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv

Det er vel egentlig normal oppførsel for alle ville dyr når de blir skjøvet unna mora. Bare se fjorårselgkalvene i slutten av mai/starten av juni, når de kommer løpende etter alt som gir inntrykk av at det rører seg fordi det kan være mor...

Det handler i første rekke om at det er unge uerfarne dyr, men det KAN også være verre med ulv fra den norske forvaltningssonen som aldri har blitt jaktet på. Med en begrenset jakt ville de i allefall potensiellt ha kunne fått opplevd at mennesker er en trussel. Derimot, hvis man valgte å skyte ut hele revir ville også denne effekten være mindre.

1
Laster...