Hakeslepp Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv, ergo er det betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant ti...

betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant til folk fra før og dermed ikke kan klassifiseres som ville ulver. Er det tamulver som er sluppet ut er dette faunakriminalitet og straffbart.

Når du skriver slikt som det siterte demonstrerer du at du er helt uten kunnskaper om den norsk/svenske ulvestammen og dens historikk, og om forskningen som er gjort på stammen. Det kan neppe kalles personangrep å konstatere dette.

1
JonIB [sitat…] Det er vel egentlig normal oppførsel for alle ville dyr når de blir skjøvet unna mora. Bare se fjorårselgkalvene i slutten av mai/starten av juni, når de kommer løpende et...

men det KAN også være verre med ulv fra den norske forvaltningssonen som aldri har blitt jaktet på. Med en begrenset jakt ville de i allefall potensiellt ha kunne fått opplevd at mennesker er en trussel.

Nå er det faktisk mulig å "jakte" på en flokk uten å drepe noen av dyrene, og skremme flokken tilstrekkelig til at den vil oppfatte mennesket som en farlig trussel.

Dog ser det da ut til at denne flokken i ulvesonen i alle fall fortsatt har frykt for mennesket, og flykter det remmer og tøy holder når avisbudet dukker opp:

De fem ulvene forsyner seg så av elgkalven i rundt en time. De rekker å fortære om lag en firedel av dyret før det plutselig skjer noe som skremmer ulvene.

– Vi ser at alle fem ulvene bykser bort fra stedet i et veldig tempo, helt åpenbart skremt. Det vi gjør da er å forhøre oss med dem som bor i området. Hva kan ha skremt ulvene? Konklusjonen vår i dette tilfellet er at det må ha vært avisbudet som kommer med Østlendingen omtrent på den tida, sier Petter Wabakken.

1
Hakeslepp Ja, en kraftig reduksjon av ulvestammen er helt på sin plass, vi trenger ikke så mange ulver i Norge som det legges opp til. Til en annen debattant som gav meg kritikk for å nevne...

Da vil jeg nevne at Norsk Elghund Grå også er verneverdig genmessig og er Norges nasjonalhund. Denne hunden er avlet som løshund og det har blitt drept mange av dem av ulv, de har ikke en sjanse mot ulv i elgskogen.

En sammenstilling fra Forsikringsselskapet Agria i Sverige viser at det i løpet av femårsperioden 2000 – 2005, ble utbetalt erstatning for 7238 hunder skadet eller drept av bil, 135 hunder skadet eller drept av vådeskudd, 84 hunder skadet eller drept av rovdyr og 51 hunder skadet eller drept av andre viltarter. Faren for mennesker er minimal, i ngen er drept av vill ulv i Skandinavia siden 1881.

Angrep fra ulv, særlig fra frisk ulv, er svært uvanlig. Også andre dyr kan skade mennesker i gitte situasjoner - og mennesker skader selv med den største selvfølgelighet andre dyr som kommer i vår vei.

1
Hakeslepp Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv, ergo er det betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant ti...

Vel, ikke alle er enige i at ung-ulver skal oppføre seg slik. Det er ikke normal oppførsel for en vill ulv, ergo er det betimelig å stille spørsmål om disse tamme ulvene er vant til folk fra før og dermed ikke kan klassifiseres som ville ulver. Er det tamulver som er sluppet ut er dette faunakriminalitet og straffbart.

Hvor er denne tamulven sluppet ut fra da, mener du?

1
Laster...