Hakeslepp Det blir feil det du sier, Helgesen og den blåblå regjeringen tror bygdenorge er dumme og vil godta at de ikke får lisensjakte ulv på sporsnø, men må vente til snøen har forsvunnet...

Ulveflokker på 30 til 40 ulver er ikke uvanlig når ulvene ikke blir jakta nok på, og da legger de store elgterrenger øde på sine jaktrunder, er det slik vi vil ha det? Er dette greit for grunneiere, jegere og artsmangfoldet som du er opptatt av?

Det er nok ingen som vil si nei til å felle noen dyr dersom flokkene det er snakk om skulle vokse til 30-40 dyr hver. Nå var derimot snakk om å ta ut nesten halvparten av den totalte ulvestammen i Norge. Hadde rovdyrnemndene vist litt selvbeherskelse og foreslått litt mer konservative uttak den dag i dag tviler jeg også på at det ville blitt like mye styr.

2
legalize_it Sett i det store bildet blir en risikoøkning for jakt med fri hund i nærheten av ulverevirene en bagatell. Norge er tross alt fult av skog hvor en kan jakte, selv om det vil være l...

Legger man godvilja til finnes det vel også beskyttelsesutstyr til hund som gjør det vanskelig for ulven å ta den.

Hunder skal være i ulvesikre bur, hengende under drone.

Pluss at ulvene skal ha kompensasjon for å gå glipp av måltidet.

1
Jallaskar Jeg kan jo spørre deg også: Dersom det var observert 5-6 ulver rett ved huset ditt for kort tid siden, ville du latt dine egne unger slippe ut og leke i skogen uten at du hadde føl...

Dersom det var observert 5-6 ulver rett ved huset ditt for kort tid siden, ville du latt dine egne unger slippe ut og leke i skogen uten at du hadde følt et visst ubehag?

Dette blir noe hypotetisk all den tid jeg har ikke fått gleden av å se et av våre største rovdyr i naturen. Men jeg tror det fordi jeg vet at ulven skyr oss mennesker som pesten.

Jeg ser ingen rasjonalitet i at folk er redde for å gå ut fordi det er ulv i nærområdet, mens de ikke bekymrer seg det spøtt for f.eks. biltrafikken som dundrer forbi deres nabolag.

1
axce [sitat…] Hunder skal være i ulvesikre bur, hengende under drone. Pluss at ulvene skal ha kompensasjon for å gå glipp av måltidet.

Jeg vil tippe litt kevlar og muligens noen spisse nåler hjelper. Så får vi heller ansette ulve(tann)leger som kan fikse ulven i ettertid :).

Finnes også vester som gir dyrene som skulle finne på å angripe hunden et aldri så lite el-sjokk.

Dersom man bare er litt løsningorientert, fikser man det meste.

1
trondhjem [sitat…] Dette blir noe hypotetisk all den tid jeg har ikke fått gleden av å se et av våre største rovdyr i naturen. Men jeg tror det fordi jeg vet at ulven skyr oss mennesker som...

Selvsagt blir det hypotetisk, men for en del mennesker er det langt fra hypotetisk. Jeg har ingen problemer med å forstå at en del frykter ulv, uansett hvor statistisk usannsynlig frykten er.

Å sammenligne med biltrafikk blir litt søkt for meg, siden man kan lære opp ungene sine til å forholde seg til trafikken.

1
Ljot Her viser du at du er en del av problemet jeg beskrev i forrige innlegg all den tid du tvert nekter å ta inn over deg at andres opplevelse av egen livskvalitet ikke samsvarer med d...

Her viser du at du er en del av problemet jeg beskrev i forrige innlegg all den tid du tvert nekter å ta inn over deg at andres opplevelse av egen livskvalitet ikke samsvarer med den opplevelsen du mener de burde ha.

Når enkeltmennesker lider av irrasjonell angst er løsningen å behandle disse individene for deres angst, ikke å tilpasse og endre samfunnet/verden slik at vi eliminerer det som utløser denne irrasjonelle angsten.

Man endrer ikke samfunnet etter noen fås innbilte problem.

1
Jallaskar Selvsagt blir det hypotetisk, men for en del mennesker er det langt fra hypotetisk. Jeg har ingen problemer med å forstå at en del frykter ulv, uansett hvor statistisk usannsynlig...

Jeg har ingen problemer med å forstå at en del frykter ulv, uansett hvor statistisk usannsynlig frykten er.

Det kan jeg og forstå. Men å utrydde en art disse menneskene bare innbiller seg er farlige for at de skal føle seg trygge, det aksepterer ikke jeg.

1
Hakeslepp [sitat…] Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf. Du glemte jegern...

Du glemte jegerne og spesielt jegerne med hund. Jeg er jeger og har tidligere praktisert som elghunddommer for løshund samt ettersøkshunddommer og jeg kan si at områdene i Hedmark som er fulle av ulv ikke er attraktive å slippe jakthunder i lenger slik de var før.

Hvis du skal slippe hunden din i ett område med Ulv, så skulle det vært påbudt med bitesikker vest. som f.eks denne

Jeg har diskutert med sutrende jegere flere ganger om at de egentlig ikke tør å slippe løs hundene sine pga ulv, men de gjør det likevel, men bitesikker vest, nei det vil de ikke investere i.

Da kan de bare sutre for min del. Jeg føler med hunden som har slike eiere.

1
trondhjem [sitat…] Det kan jeg og forstå. Men å utrydde en art disse menneskene bare innbiller seg er farlige for at de skal føle seg trygge, det aksepterer ikke jeg.

De aller fleste av de som demonstrerer vil ikke utrydde ulven, men holde bestanden på bestandsmålet, ta ut ulv som opptrer unaturlig og ta ut ulv som befinner seg utenfor ulvesona.

Men det finnes selvsagt utskudd som ønsker å utrydde ulven helt. På samme måte som det finnes utskudd på den andre siden som vil ha fullt frislipp. Dessverre har disse to gruppene overtatt debatten helt.

1
Jallaskar De aller fleste av de som demonstrerer vil ikke utrydde ulven, men holde bestanden på bestandsmålet, ta ut ulv som opptrer unaturlig og ta ut ulv som befinner seg utenfor ulvesona....

De aller fleste av de som demonstrerer vil ikke utrydde ulven, men holde bestanden på bestandsmålet, ta ut ulv som opptrer unaturlig og ta ut ulv som befinner seg utenfor ulvesona.

Skal en skyte dyra som oppfører seg unaturlig, gjør skade osv, og allikevel være på bestandsmålet, må en ha noen dyr å ta av. Dagens løsning ved at man lar noen flokker som såvidt har tatt en sau få leve bør derfor være grei.

1
Jallaskar De aller fleste av de som demonstrerer vil ikke utrydde ulven, men holde bestanden på bestandsmålet, ta ut ulv som opptrer unaturlig og ta ut ulv som befinner seg utenfor ulvesona....

De aller fleste av de som demonstrerer vil ikke utrydde ulven, men holde bestanden på bestandsmålet, ta ut ulv som opptrer unaturlig

Hva er en ulv som opptrer unaturlig? En ulv som eter gress?

En ulv som opptrer naturlig, dreper andre dyr for å ete dem. Andre dyr er ulvens naturlige føde.

En ulv som ikke dreper andre dyr, opptrer unaturlig. En slik ulv har ingen sjanse til å overleve i naturen.

2

Jeg bor i et område uten ulv. Men jeg skjønner ekstremt godt at det er skremmende å sende unger på skolen der man kan risikere å møte på ulv. Jeg hadde ikke likt å gå der selv. Det hjelper ikke å komme med statistikker som sier at det er ufarlig. Ulv er et rovdyr som selvsagt er i stand til å drepe dersom den vil det. Min spådom er at vi vil få eksempel på angrep om kort tid.

1
TheBracket Det er ikke mulig å ta folk seriøst som mener at noe så subjektivt som frykt/angst skal legge føringene for forvaltningen av biologisk artsmangfold. Spesielt ikke når denne angsten...

"Folk e rædde! Je tør itte lenger å hente posten uten hagla under ærmen. Je skyter selvsagt noen værselsskudd fra kjøkkenvinduet før je går ut, men det er jo æmmo je skulle ha brukt til tjuvjakt! Detta går itte!"

Herlig. Dette kan bearbeides til en helaften på et gateteater. Absurd.

1
Fritz_ Jeg bor i et område uten ulv. Men jeg skjønner ekstremt godt at det er skremmende å sende unger på skolen der man kan risikere å møte på ulv. Jeg hadde ikke likt å gå der selv. Det...

Ulv er et rovdyr som selvsagt er i stand til å drepe dersom den vil det. Min spådom er at vi vil få eksempel på angrep om kort tid.

Det tror jeg også siden ulvene reker så tett opp til folk allerede uten å vise skyhet, og det blir ikke bedre når den blåblå regjeringen vil øke ulvebestanden slik at det kan bli større ulveflokker som igjen kan styrke selvtilliten deres overfor mennesker. Et løpende barn kan være nok til et angrep.

Helgesen lyver når han henviser til artsmangfoldsloven og Bern konvensjon og det er grunnen til at regjeringen ikke "har lov" til å gi fellingstillatelser.

De skandinaviske ulvegenene er ikke i fare siden dette er utløpere av russiske ulver som har innvandret til Norge fra Russland og det er nok av ulver i Russland. Da bli unnskyldninger og henvisninger til artsmangfoldsloven, EU regler og Bernkonvensjonen helt tullete.

1
Jallaskar [sitat…] Statistisk sett er selvsagt frykten for ulv helt ubegrunnet. Men alle bør stille seg selv spørsmålet: ville jeg latt mine barn leke utendørs dersom man visste at en flokk...

Ja still deg det spørsmålet. Dersom svaret var at det tør jeg ikke. Hva gjør du da? Ville ikke det logiske være å flytte med en gang du hørte et ulvehyl? Når disse folkene som visst nok skal være de tøffeste og i så fall mye tøffere enn folk fra byen tydeligvis er livredd så må man forutsette at de faktisk tar grep og flytter slik at ungene kan få en trygg oppvekst blant bilene i byen.

Når de ikke gjør det så har de rett og slett ropt ulv ulv litt for mange ganger til at de er troverdige lenger.

Ja gjengen er sammensatt og mange av dem har selvsagt legitime grunner for å ønske seg mindre ulv. Men da får de legge fram disse grunnene istedenfor disse skremselspropagandaene om unger som knapt nok tør å være ute og en risikofylte reisen fra døra til postkassen. Det er tydelig at de skjønner at de reelle grunnene de har ikke er særlig gode argumenter og derfor med de ty til slike historier som ethvert fornuftig menneske ville tatt konsekvensen av øyeblikkelig. Så dårlig livskvalitet som de maler med stor pensel kan ingen leve med og siden det tross alt er ulv der allerede så burde de selvsagt fløytte dersom den faktisk gir så dårlig livskvalitet som de sier.

Slik er det dersom mye trafikk gir dårlig livskvalitet. Da flytter du vekk fra den trafikken. Dersom manglende offentlige tilbud gir deg dårlig livskvalitet så flytter du til et sted der det er bedre offentlig tilbud. Velger du å fortsette å bo der så er åpenbart livskvaliteten ikke så ille likevel.

Hvorfor må det gjøres noe spesielt med den konflikten framfor alle andre konflikter som påvirker folks livskvalitet i større og mindre grad. hvorfor er disse personene så mye mer spesielle enn oss andre slik at deres konflikt skal ha førsteprioritet?

Når konfliktnivået er basert på skremselspropaganda så skal vi være forsiktig med å gi etter for de som kommer med slik skremselspropaganda. Det gir dem bare vann på mølla og neste gang så er det altså en enda villere historie som heller ikke gir noen som helst konsekvens ved at de faktisk velger å flytte.

Når bestandsmålet er basert på historiene til folk som i utgangspunktet ønsker enhver ulv død så skal man være forsiktig med å la de få innflytelse når bestandsmålet skal avgjøres. De er i forhandlingene om bestandsmål først og fremst for å sabotere et fornuftig bestandsmål. Det ser vi når man ender opp med et bestandsmål som enhver biolog kan fortelle oss ikke er bærekraftig for en dyreart.

Disse folkene som lager denne skremselspropagandaen har faktisk fått styrt utviklingen her lenge nok. Jeg har ikke spesielt mye mer sympati med dem. Ikke har jeg lyst til at mine skattepenger skal gå til slike folk heller.

1
Speciale [sitat…] De stakkars hjortedyrene som gir store verdier tilbake til bygdene. Det er ikke bare lokale bønder som er jegere, men derimot i mange områder så blir vald leid ut for stor...

Så det er ikke så synd på hjortedyrene dersom de blir skutt av oss mennesker da?

Det var kanskje ikke hjortedyrene man tenkte på men på sine egne interesser. Da får man i så fall være redelig nok til å ikke dytte bambi foran seg før man retter et velrettet skudd mot bambis brystregion.

1
Ljot Jeg reagerer litt på endel av forsøkene på å idiotforklare de fra bygdene som i dag samles i Oslo. Og jeg finner det noe underlig at man så lett kan avfeie deres bekymringer og kre...

Nei jeg har ikke tenkt til å la meg selv bli tatt som gissel for distriktspolitikkens pris.

Dersom bygdefolket ikke kan opptre mer saklig i sine politiske ønsker så må de tåle å høre det uten at vi skal måtte ta spesielle hensyn til dem.

Med slik skremselspropaganda de driver med så risikerer de faktisk sin egen framtid ved at det blir så åpenbart at de forsøker å lure oss andre borgere med historiene sin om denne altomfattende frykten som de visst nok har men som likevel ikke medfører at de foretar seg noe som helst.

Man blir faktisk lei slike folk etterhvert og de bør ta innover seg at det er noen som betaler for at de skal kunne ha noenlunde likt tilbud ute på bygda som i mer sentrale strøk.

Hva gjør en foreldre dersom man er redd for at ungen sin må gå langs veien? Er det biler eller ulver de er mest redd for? Burde ikke foreldre ta grep å sørge for at ungene sine har en trygg skolevei ved å flytte til et sted der det faktisk er en trygg skolevei både for ulver og biler?

De føler seg sikkert tilsidesatt og den følelsen har vi tillat de å bearbeide så til de grader. Når man i enhver sammenheng trekker kortet om at man er tilsidesatt så begynner man til slutt å tro på det. Det finnes grupper i dette landet som faktisk er tilsidesatt men som aldri får den oppmerksomheten som disse ulvemotstanderne til stadigvekk tiltrekker seg med sine følelsesladde historier.

Det er nettopp det at vi ikke tar til motmæle mot disse ekstremistene som gjør at de har fått boltre seg fritt. Som andre ekstremister så har det medført at deres holdninger har grodd godt fast og bare blitt forsterket. De har også fått uttale seg mer eller mindre uimotsagt på en slik måte at det er svært vanskelig for folk med andre meninger i disse områdene å mene noe annet. Vi bør faktisk bruke mer tid på å tale imot disse ulvemotstanderne for på en slik måte få ulvedebatten over i et mer konstruktivt spor.

Når man tar enhver levende ulv som et tegn på at storsamfunnet er imot en så må faktisk noen si i fra at man er riv ruskende gal.

Dersom det skal bli en dialog så må må noen tørre å si imot de som er ekstremister her. Og ekstremistene finnes faktisk bare på den ene siden i denne debatten. det er nemlig ikke ekstremistisk å mene at det skal være noen hundre ulv i Norge. Men å mene at vi skal skyte alle ulv derimot er ekstremistisk. Og når ekstremistene får styre ulvemotstanderne så kan du faktisk bare glemme en dialog fordi det er i deres interesse og nettopp polarisere debatten. Og da sørger de for at debatten blir polarisert.

2
Laster...