totem Mange rasshøl ute å går. Har også lagt merke til noen av disse individene hos meg som utøver en form for "utvidet allemannsrett". Dessverre vanskelig å få has på dem og anmelde noe...

Mange rasshøl ute å går. Har også lagt merke til noen av disse individene hos meg som utøver en form for "utvidet allemannsrett".

Jeg hadde ei elgku som "bodde" i fire år på en bortgjemt del av eiendndommen min. Hun blei så vant til meg og bikkjene mine at alt foregikk i fred og fordragelighet. Hun beita utafor gjerdet mitt, brydde seg ikke om bikkjene, og bikkjene gadd ikke engang bjeffe på henne når hun kom tuslende. Nye kalver hvert år hadde hun også.

Jeg tror alle naboene mine viste om denne kua som levde her, og hun levde trygt her.

Inntil seint en kveld, ei uke før elgjakta starta, litt forbi skumringa da det plutselig smalt her ute. Det hørtes nesten ut som om det blei skutt rett utafor stuevinduet mitt, men jeg så ingen.

Etter det har jeg aldri sett henne aldri igjen.

Én ting er å jakte rundt huset mitt hvor jeg har opptil flere dyr gående løse, en helt annen ting er at dette skjedde i mørket - og på toppen av alt ei uke før jakta starta.

Faens drittfolk.

2
Hakeslepp Du bør starte med å lese innleggene min ovenfor og ikke blokkere deg og fremstå som en verne-ekstremist med skylapper. Det er ikke sikkert at ulven er truet eller bør stå på rødlis...

Som sagt tidligere, ingen vettuge folk vil utrydde ulven. Da er du på bærtur om du virkelig tror så ille om folk flest. Lytt til Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, han har lang erfaring i å lytte til grasrota ute i bygdene :-)

Forsikringer om at man ikke vil utrydde ulven låter hult og mangler troverdighet når man blir så opprørt som det f.eks. Trygve Slagsvold Vedum ble over at miljøverndepartementet reduserte vinterens ulveslakting fra 47 til 15 dyr, av en stamme som kun inneholder 68 dyr.

Da er det dårlig samsvar mellom ord og handling fordi å "forvalte" stammen fra 68 til 21 dyr er effektiv det samme å utrydde den, mens å redusere den til 53 dyr kan forsvares innenfor en forvaltningsramme.

1
KongOlav2 [sitat…] Nå var det vel bare 9 % av erstatning for rovdyr som gikk til sauer tatt av ulv. Ellers var det 15 % bjørn, 21 % gaupe, 34 % jerv og resten kongeørn/uspesifisert. Synes de...

Nå var det vel bare 9 % av erstatning for rovdyr som gikk til sauer tatt av ulv. Ellers var det 15 % bjørn, 21 % gaupe, 34 % jerv og resten kongeørn/uspesifisert.

Omregnet til tap pr rovdyrindivid i forhold til offisielle bestandstall, gjør dette ulven til største skadegjører. Dette til tross for at størsteparten av bestanden har revir innenfor et område der det er veldig lite sau, og den sauen som finnes stort sett er innenfor rovviltsikre gjerder eller er omfattet av andre forebyggende tiltak.

Poenget her er ikke at vi skal utrydde ulven, men vi har et bestandsmål som skal være styrende for forvaltninga av ulv. Hvis ikke ulven kan forvaltes på linje med annet vilt, er den ei hellig ku. I Sverige tar man nå ut en del av tilveksten i bestanden, og det er ingen grunn til at vi ikke skal gjøre det i Norge også.

1
broren_til_noen [sitat…] Jeg hadde ei elgku som "bodde" i fire år på en bortgjemt del av eiendndommen min. Hun blei så vant til meg og bikkjene mine at alt foregikk i fred og fordragelighet. Hun b...

Ja. Jeg jakter riktignok, men jeg har også hatt en del dyr rundt huset som plutselig har forsvunnet. Er, som jeg redigerte inn, umulig å anmelde så man får jo basicly bare vise dem bort når man møter dem, men jævlig irriterende med sånne misunnelige rasshøl som ikke evner å forholde seg til normal eiendomsrett.

1
JonIB [sitat…] Omregnet til tap pr rovdyrindivid i forhold til offisielle bestandstall, gjør dette ulven til største skadegjører. Dette til tross for at størsteparten av bestanden har re...

I absolutte tall tar de uansett klart minst. Og bjørnen er omtrent like ille per rovdyrindivid. Og bjørnen er også farligere for menneskene enn ulv, så dette voldsomme engasjementet når det gjelder akkurat ulv, skjønner jeg lite av. Det forekommer meg som høyst irrasjonelt.

1
totem Ja. Jeg jakter riktignok, men jeg har også hatt en del dyr rundt huset som plutselig har forsvunnet. Er, som jeg redigerte inn, umulig å anmelde så man får jo basicly bare vise dem...

men jævlig irriterende med sånne misunnelige rasshøl som ikke evner å forholde seg til normal eiendomsrett.

Her var det ikke bare snakk om eiendomsrett, men også en total mangel på vett og forstand og en suveren forakt for sikkerhet.

1
KongOlav2 I absolutte tall tar de uansett klart minst. Og bjørnen er omtrent like ille per rovdyrindivid. Og bjørnen er også farligere for menneskene enn ulv, så dette voldsomme engasjemente...

dette voldsomme engasjementet når det gjelder akkurat ulv, skjønner jeg lite av. Det forekommer meg som høyst irrasjonelt.

Mennesket er ikke noe rasjonelt dyr, så det er kanskje ikke så rart. Det er heller ikke spesielt rasjonelt bak påstandene om at en eventuell jakt vil utrydde ulven (til tross for at all ekspertise innen feltet sier det motsatte), og heller ingen rasjonalitet bak at man konsekvent argumenterer med fjorårstall for bestand i denne debatten.

Ulven har nok betydelig større innvirkning på bruk av utmarka enn bjørnen, både i forhold til beitebruk, jaktressurser og jaktutøvelse og i tillegg oppfattes den nok som en "okkupant" all den tid den opptrer i flokk og hevder revir.

1
trondhjem [sitat…] En pussighet i den norske ulvedebatten er at folk argumenterer for å forvalte dyrestammen som om den var en planteart. Ulven er rovdyr som vandrer over enorme avstander. M...

Ulven er rovdyr som vandrer over enorme avstander. Man kan ikke plassere en ulv i Nordmarka og forvente at den vil holde seg der. Ulven vil flytte på seg dit den selv vil.

Det er et poeng. Men da er det vel heller ikke noen vits i å ha ulvesoner og ulvefrie soner. Ulvene kjenner ikke denne grensen, og hadde de kjent den så hadde de vel heller ikke brydd seg

1
Hakeslepp Du skriver hele tiden feil bestandstall på ulv, hvorfor gjør du det? Hvorfor skriver du 68 ulv når det er rundt 100 dyr? Er det for å få uttak av 47 ulv til å se ille ut?

Du skriver hele tiden feil bestandstall på ulv, hvorfor gjør du det? Hvorfor skriver du 68 ulv når det er rundt 100 dyr?

Tallet 68 tok jeg fra Nina Jensens kronikk som ble lenket opp lengre opp i denne tråden.

Et raskt søk finner at de ferskeste tallene fra Rovdata, fra 16. desember i år, er at det for tiden er rundt 70 ulver i Norge inkludert grensestammene: "Vinterens overvåking av ulv er i full gang og så langt i vinter er det påvist til sammen 69-73 ulver i Norge og i grenserevir."

Nina Jensen ser ut til å ha sitt på det tørre. Men om du skulle ha rett i at tallet er nærmere hundre dyr, så er det allikevel ikke innenfor en forsvarlig forvaltning å skyte ut litt under 50 dyr. Også med ditt bestandstall snakker vi om en halvering av ulvestammen på bare en vinter. Det kan bare karakteriseres som en nedslakting og ikke en forvaltning.

1
trondhjem [sitat…] Tallet 68 tok jeg fra Nina Jensens kronikk som ble lenket opp lengre opp i denne tråden. Et raskt søk finner at de ferskeste tallene fra Rovdata, fra 16. desember i år, er...

Du mener at en halvering av bestanden er en nedslaktning, men det er en konklusjon du har tatt utfra ditt ståsted.

Det som er viktig her er hvor stor ulvestamme vi vil ha i dette landet, og kanskje 50 ulv er mer enn nok siden de reproduserer og også blander seg med svenskeulver.

Genmaterialet til den russisk,skandinaviske ulverasen er ikke truet og det blir tatt ut for lite av tilveksten av ulv i Sverige.

Hva er egentlig da problemet ditt?

1
trondhjem [sitat…] Tallet 68 tok jeg fra Nina Jensens kronikk som ble lenket opp lengre opp i denne tråden. Et raskt søk finner at de ferskeste tallene fra Rovdata, fra 16. desember i år, er...

så er det allikevel ikke innenfor en forsvarlig forvaltning å skyte ut litt under 50 dyr

Det er vel her fagfolkene ikke er enige med deg. Det er greit nok det, men har du noen faglige vurderinger som tilsier at det ikke er forsvarlig?

1
Hakeslepp Du mener at en halvering av bestanden er en nedslaktning, men det er en konklusjon du har tatt utfra ditt ståsted. Det som er viktig her er hvor stor ulvestamme vi vil ha i dette l...

Hva er egentlig da problemet ditt?

At jeg ønsker å ta vare på norsk natur hvor ulven naturlig hører hjemme, men at dens eksistens er truet av liten andel av det norske folket som bærer på en irrasjonell frykt for dyret og som mobiliserer politisk for å få endret norsk rovdyrpolitikk.

Her er hva det politiske programmet til foreningen som organiserte gårsdagens demonstrasjon i Oslo og sørget for busstransporten av demonstrantene sier om deres målsetning:

"Nei til fast ulvestamme i Norge "

Apropos din påstand om at ingen forlanger ulven utryddet i Norge.

1
trondhjem [sitat…] Når enkeltmennesker lider av irrasjonell angst er løsningen å behandle disse individene for deres angst, ikke å tilpasse og endre samfunnet/verden slik at vi eliminerer de...

Dette er (i tillegg til å være ganske nedlatende) en ganske grunn analyse av problemstillingen. Det er ikke 'noen fås innbilte problem' som har satt bygde-Norge omtrent på hodet, som har ført til opprør internt i regjeringspartiene så til de grader at parlamentarikere derfra langstrekker statsråd Helgesen i opposisjonslederens påhør og som får en såpass urban samfunnsaktør som VG til å gå inn for den foreslåtte avskytningsplanen på lederplass.

Litt av poenget som går mange hus forbi er at det er fullt mulig å både ha ulv tilstede i den skandinaviske faunaen og innrømme de som bor på bygdene en viss innflytelse over egen hverdag. Dette bør i første omgang gjøres ved at man pliktoppfyllende og basert på kompetente forstfaglige anbefalinger forholder seg til Stortingets fastsatte bestandsmål for ulv i Norge.

Nå har den ene ytterfløyen midlertidig fått drevet gjennom sitt syn. Konsekvensen er en polarisert og knallhard debatt hvor de mest engasjerte overhodet ikke er interessert i løsningen men kun i å skrike ut sitt raseri overfor motstanderen. Det er ikke spesielt vakkert å høre på.

2
Ljot Dette er (i tillegg til å være ganske nedlatende) en ganske grunn analyse av problemstillingen. Det er ikke 'noen fås innbilte problem' som har satt bygde-Norge omtrent på hodet, s...

Dette er (i tillegg til å være ganske nedlatende) en ganske grunn analyse av problemstillingen. Det er ikke 'noen fås innbilte problem' som har satt bygde-Norge omtrent på hodet, som har ført til opprør internt i regjeringspartiene så til de grader at parlamentarikere derfra langstrekker statsråd Helgesen i opposisjonslederens påhør og som får en såpass urban samfunnsaktør som VG til å gå inn for den foreslåtte avskytningsplanen på lederplass.

Nedlatende eller ikke, det er en beskrivelse av virkeligheten som er i samsvar med hva fakta forteller.

Det ble utbetalt erstatning for 1682 sau i løpet av 2015 som følge av ulv. Ulven er med dette, sammen kongeørnen, det rovdyret som tar minst sau i Norge. Til sammen ble det utbetalt erstatning for 20 226 sau som følge av rovdyr.

La oss sette dette tapet på 1700 ulvedrepte sau i perspektiv. Det ble sluppet 2084000 sau på beite i Norge i 2015. Av disse døde 107 800 av ymse årsaker. Ulven stod m.a.o. for 1,5 % av tapene til sauebøndene i 2015. Selv om vi legger til grunn bøndenes påstand at ca. halvparten av tapet skyldes rovdyr, blir ikke ulvens andel av tapene høyere enn 3-4 %. Ulven er ansvarlig for mindre enn 1 av hver 20. sau som bøndene mister på beite.

Det er umulig å få øye på dette perspektivet i ulvedebatten fra motstandernes side. Der omtales ulven som et være eller ikke være for næringen. Det er i mine øyne irrasjonelt.

Som vist mange ganger tidligere i denne tråden er ulven så godt som helt trygg for oss mennesker. Det er ikke drept noen mennesker av ulven i Skandinavia siden 1800-tallet. Dette betyr ikke at ulven er garantert ufarlig, den er et rovdyr som vil bite godt fra seg om den blir provosert. Det betyr at faren ulven utgjør for oss mennesker kan vi enkelt lære oss å leve med. Det er mange andre farer i bygdefolkets hverdag som utgjør en vesentlig større risiko enn ulven, uten at de samme menneskene hevder det ødelegger deres livskvalitet eller gir de angst.

Det fiendebildet og problembeskrivelsen av ulven som store deler av ulvemotstanderne legger til grunn er blåst fullstendig ute av proporsjoner og har mistet relevans til virkelighetens verden. Og det kan bare kalles en irrasjonell respons.

1
trondhjem [sitat…] Nedlatende eller ikke, det er en beskrivelse av virkeligheten som er i samsvar med hva fakta forteller. Det ble utbetalt erstatning for 1682 sau i løpet av 2015 som følge...

La oss sette dette tapet på 1700 ulvedrepte sau i perspektiv. Det ble sluppet 2084000 sau på beite i Norge i 2015. Av disse døde 107 800 av ymse årsaker. Ulven stod m.a.o. for 1,5 % av tapene til sauebøndene i 2015. Selv om vi legger til grunn bøndenes påstand at ca. halvparten av tapet skyldes rovdyr, blir ikke ulvens andel av tapene høyere enn 3-4 %. Ulven er ansvarlig for mindre enn 1 av hver 20. sau som bøndene mister på beite.

Det er umulig å få øye på dette perspektivet i ulvedebatten fra motstandernes side. Der omtales ulven som et være eller ikke være for næringen. Det er i mine øyne irrasjonelt.

Perspektiv er alltid fint, men tallene du benytter gir et feil bilde. For det første er ikke nødvendigvis tallet på erstattet ulvedrept sau det samme som det antallet sau som faktisk blir drept av ulv. Bonden får erstattet sau som er dokumentert tatt av rovdyr.

Men verre er det at du bruker tall for hele Norge. Det er ikke å sette ting i perspektiv, det er å underkjenne problemene som sauebønder i de mest ulveutsatte områdene sliter med. Det finnes sauebønder som mistet opp mot halvparten av besetningen til ulv i 2015.

Før man anerkjenner at de utfordringene ulven fører med seg ikke er likt fordelt i hele landet, så kommer man i grunnen ikke særlig mye videre.

1
Hakeslepp Staten eier mye utmark, men du og vennene dine med lilla skjerf kan ikke ta dere til rette og hogge juletrær eller ødelegge trær hverken på statens eiendommer eller på private eien...

Staten eier mye utmark, men du og vennene dine med lilla skjerf kan ikke ta dere til rette og hogge juletrær eller ødelegge trær hverken på statens eiendommer eller på private eiendommer. Eiendomsretten gjelder overalt heldigvis.

Staten er folket og det er folket som skal bestemme over egen eiendom. Det være seg ulv eller juletrær.

Slik er det ikke i Norge hvor mer enn 80 % av skog og utmark er eiet av privatpersoner som har arvet sin status. Høyest andel privateid skog i Europa og mer enn USA.

Du kan flåse så mye du vil og meg og "mine venner med lilla skjerf" (hvem de nå skal være), men jeg husker godt min ungdom som Oslo-jente, hvor vi gikk på ski flere mil gjennom skogen, uten GPS og annet moderne utstyr. Oslo er kanskje fortsatt en av verdens største byer i utstrekning, som du burde vite, hvor det meste er eiet av en mann.

Så ser jeg denne mannen, Løvenskjold på TV, som en av de store menn, fordi han har arvet skogen etter sin far. Født til velstand og status og dermed en av de som våre folkevalgte velger å konferere med før de tar sine avgjørelser. Løvenskjold har tydelig gitt til kjenne at han ikke vil ha ulv i sine skoger, for der skal han og hans utvalgte ha jaktviltet for seg selv, og han gir neppe noen jaktrett til en rørlegger fra Kampen.

Der har du den hellige eiendomsretten, hvor du ikke klarer å skille mellom en manns herredømme og hele folkets rett. Si gjerne at almenretten gjelder i dag, og at politikerne dog har et avgjørende ord. Men hvor lenge kan vi forvente at det vil være slik? Et pennestrøk i morgen kan forandre alt.

Jeg er ingen romantiker fra byen, som ikke vet hva det vil si å ferdes blant uforutsigbare dyr. Går jeg tur her jeg bor, finnes både villhunder, okser og villsvin. Jeg ville absolutt foretrukket å møte en ulv isteden, for jeg er ikke det minste overtroisk, og der er vi kanskje ved kjernen av den skrekken som enkelte viser til når de framstår på TV og sier de ikke tør å gå utenfor døra.

Ulven er som Drakula i manges bevissthet, fordi dens uling har hatt en plass i oppdiktede skrekkhistorier. At det ikke finnes bekreftede historier om ulvedrap på mennesker, er det ingen som bryr seg om. Heller ikke det at det siste dyredrapet vi hørte om,var en mann som ble drept av ei ku.

Dersom man siler ut utsagn fra PR-kåte reddharer, grunneiere og bønder som ikke gidder å passe på buskapen sin, så hører jeg gjerne på fornuftige argumenter for å holde ulvestammen på et akseptabelt nivå.

2
trondhjem [sitat…] Nedlatende eller ikke, det er en beskrivelse av virkeligheten som er i samsvar med hva fakta forteller. Det ble utbetalt erstatning for 1682 sau i løpet av 2015 som følge...

Jallaskar har kommentert greit på dette med tapstall av sau og annet bufe og hvordan å forstå disse så det går jeg ikke videre inn på. Men det burde være enkelt å forstå at tap til store rovdyr, deriblant ulv, kan medføre en ganske stor lokal belastning. Man kan ikke bruke det at svært få lokalt bosatte østerdøler dør på sjøen som et statistisk bevis på at sjarkfiske er en ufarlig næringsvei.

Så er jeg enig i at enkelte nok svartmaler situasjonen og faren for ulveangrep på mennesker noe. Men jeg er likevel ikke uten forståelse. Mennesker reagerer forskjellig og når man tidvis ser unaturlig lite sky ulv tusle rundt på gårdstunet forstår jeg at dette vekker bekymring. De tre andre store rovdyrene oppfører seg ikke slik. Ulven burde heller ikke oppføre seg slik. Men noen av de gjør nå engang nettopp dette.

Og livskvalitet er nå engang mer enn bare utsatte barn på skolevei. Det dreier seg og om muligheten til å leve det livet mange mennesker på landsbygda ønsker å leve. Et liv i og av naturen. Men muligheter for jakt, fiske og friluftsliv som viktige incitamenter for folk flest. En levende landsbygd i tråd med folkeviljen uttrykt gjennom Stortingets beslutninger.

Når det gjelder ditt siste avsnitt velger jeg å se hele ulvediskusjonen i et større perspektiv. Det er ikke bare ulv det er snakk om. Ulven er på mange måter et symbol fra begge sider i konflikten. De som mener at mennesker på bygda lydig burde innrette seg etter storsamfunnets befalinger og de som mener denne sentralstyringen går for langt.

Men mindre man mener at løsningen ligger i en ensidig overkjøring av bygdesamfunnenes synspunkter (i og for seg et ærlig standpunkt, det) kommer man ikke særlig langt mot en omforent løsning med et slikt syn på problemstillingen som du legger for dagen.

1
Ljot Jallaskar har kommentert greit på dette med tapstall av sau og annet bufe og hvordan å forstå disse så det går jeg ikke videre inn på. Men det burde være enkelt å forstå at tap til...

Når det gjelder ditt siste avsnitt velger jeg å se hele ulvediskusjonen i et større perspektiv. Det er ikke bare ulv det er snakk om. Ulven er på mange måter et symbol fra begge sider i konflikten. De som mener at mennesker på bygda lydig burde innrette seg etter storsamfunnets befalinger og de som mener denne sentralstyringen går for langt. Men mindre man mener at løsningen ligger i en ensidig overkjøring av bygdesamfunnenes synspunkter (i og for seg et ærlig standpunkt, det) kommer man ikke særlig langt mot en omforent løsning med et slikt syn på problemstillingen som du legger for dagen.

Ulvekonflikten er ikke en by-mot-land-konflikt. Det er ikke bybefolkningen som overkjører de som bor på landsbygda. Selv i Hedmark hvor ulvemostanden er sterkest, ønsker rundt halvparten av innbyggerne at vi skal ta vare på ulven. Og når man måler på hele Norges bygdebefolking, så var det i 2010 et massivt flertall som mener vi bør ta vare på dette rovdyret.

Det korrekte her er at det fins et høylytt mindretall i Norges befolking som er sterkt imot å ta vare på ulven. Det er fra dette mindretallet de som reiste inn til Oslo i går kommer fra, men de representerer ikke bygdefolk flest. Der er langt flere på landsbygda som deler mitt syn i ulvekonflikten enn det er som deler ulvemotstandernes syn.

Og spørsmålet om det er rett av storsamfunnet å overkjøre interessene/ønsket til en minoritet i ulvespørsmålet, så er svaret mitt at ja det er det. Jeg mener at hensynet til å ta vare på norsk natur for våre etterkommere må veie tyngre enn hensynet til en liten minoritet som føler at ulven ødelegger deres liv. Disse menneskene kan få gode liv med å flytte ut av ulveområdene om de virkelig føler at ulven ødelegger deres livskvalitet. Våre etterkommere mister muligheten til å oppleve Norges natur slik den er fra naturens side om vi gjør som ulvemotstanderne vil.

1
trondhjem [sitat…] Ulvekonflikten er ikke en by-mot-land-konflikt. Det er ikke bybefolkningen som overkjører de som bor på landsbygda. Selv i Hedmark hvor ulvemostanden er sterkest, ønsker r...

Forrige stortingsvalg viser greit at det ikke er et mindretall som stiller seg bak Stortingets vedtatte bestandsmål basert på faglige vurderinger, som er hva jeg diskuterer om vi skal følge eller ikke. Det er ingenting i Stortingets bestandsmål som går på tvers av det å bevare ulven som art og som en del av den fennoskandiske faunaen. Det er heller ingenting der eller i de fellingsvedtakene som ble gjort som går på tvers av det å gi den delen av lokalbefolkningen som lever i og av naturen større innflytelse over egen livssituasjon.

Jeg diskuterer ikke det å forsettlig fjerne ulv fra norske skoger. Jeg diskuterer det å forvalte ulven på et vis som oppfyller mer enn en gruppes behov og ønsker. Da må man komme til enigheter, noe som ikke skjer om hver side står nedi en grøft og skriker til hverandre.

1
Ljot Forrige stortingsvalg viser greit at det ikke er et mindretall som stiller seg bak Stortingets vedtatte bestandsmål basert på faglige vurderinger, som er hva jeg diskuterer om vi s...

Jeg diskuterer ikke det å forsettlig fjerne ulv fra norske skoger. Jeg diskuterer det å forvalte ulven på et vis som oppfyller mer enn en gruppes behov og ønsker.

I denne saken er det utløst sterke protester fordi regjeringen ikke tillot rovviltnemndenes tolkning av Stortingsvedtaket ved å "forvalte" ulvestammen på en måte som ville innebære minst en halvering, kanskje så mye som 2/3 reduksjon av stammen, og reduserte derfor det planlagte antallet ulver som skal drepes fra 47 til 15 ulver.

Jeg ser ikke annet enn at ulven ER underlagt en forvalting som i sterk grad søker å ivareta både motstanderne og tilhengernes ønsker ved at bestandsmålene er satt så lavt som biologisk forsvarlig. Det er mange i Norge som helst hadde sett at bestandsmålet hadde blitt lagt langt høyere enn det er.

Hvis ulvemotstanderne lykkes med å få gjennomført slaktingen av fire ulvefamilier i Hedmark, vil forvaltningen forfordele den store majoriteten i Norge som ønsker ulv til fordel for en liten minoritet som helst hadde sett at ulven holdt seg i Russland.

Det er regjeringens vedtak som opprettholder balansen mellom motstandere og tilhengere av ulven.

1
trondhjem [sitat…] I denne saken er det utløst sterke protester fordi regjeringen ikke tillot rovviltnemndenes tolkning av Stortingsvedtaket ved å "forvalte" ulvestammen på en måte som ville...

Du vet like godt som meg at man ikke vil ta ut 2/3 av bestanden om det opprinnelige vedtaket blir fulgt. Forøvrig klarer jeg ikke å følge deg når du på følerisk vis snakker om at 4 ulvefamilier skal slaktes. Det blir for mye disneyromantikk for meg.

Min personlige mening er at det vil være langt bedre både for ulv, lokalsamfunn og storsamfunn at det i utgangspunktet nøkterne og faglig funderte forslaget blir forsøkt gjennomført i år. Hvis alternativet er en kraftig bestandsvekst med påfølgende massiv avskytningsplan neste sesong ser jeg for meg betydelig mer støy.

Til sist virker det som om Stortinget og krefter innen de borgerlige samarbeidspartiene er svært nær å instruere statsråd Helgesen om å følge folkeviljen synliggjort gjennom deres vedtak så vi får se hvor denne saken ender til slutt.

1
trondhjem [sitat…] Ulvekonflikten er ikke en by-mot-land-konflikt. Det er ikke bybefolkningen som overkjører de som bor på landsbygda. Selv i Hedmark hvor ulvemostanden er sterkest, ønsker r...

Og når man måler på hele Norges bygdebefolking, så var det i 2010 et massivt flertall som mener vi bør ta vare på dette rovdyret.

Det korrekte her er at det fins et høylytt mindretall i Norges befolking som er sterkt imot å ta vare på ulven. Det er fra dette mindretallet de som reiste inn til Oslo i går kommer fra, men de representerer ikke bygdefolk flest. Der er langt flere på landsbygda som deler mitt syn i ulvekonflikten enn det er som deler ulvemotstandernes syn.

Du har helt rett i at det er et høylytt mindretall som er imot å ta vare på ulven. Det betyr imidlertid ikke at det bare er et høylytt mindretall som ser problemene med å ha rovdyr, og spesielt ulv, i nærheten av bostedet sitt.

Den rapporten du viser til har sjekket nettopp dette, og nesten halvparten (47,3%) av de spurte utenfor ulveområdet vil helst ikke eller absolutt ikke ha ulv i nærheten av der de bor. Så 80% vil ha like mye eller mer ulv enn i dag, men for en del av disse bare de ikke holder til der de selv bor....

1
Laster...