RickiBK Man kan definere seg frem og tilbake i det. Det som genetisk er uomtvistelig er at den skandinaviske ulvestammen har sin opprinnelse i den finsk-russiske. Både den nåværende, og de...

Det som genetisk er uomtvistelig er at den skandinaviske ulvestammen har sin opprinnelse i den finsk-russiske.

De haplotypene som etablererne (de første to hannulvene) av dagens skandinaviske ulvestamme hadde, er som sagt ikke påvist i den finsk-russiske ulvestammen, og følgelig er det genetisk uomtvistelig at opprinnelsen så langt er ukjent.

Tispa var visstnok beviselig en finsk-russisk ulv.

Jeg har aldri påstått at genetisk opphav er et argument som skal påvirke dagens forvaltning alene, men jeg synes derimot det er viktig at fakta skal på bordet. Og dersom det skulle vise seg at opphavet til dagens skandinaviske ulv er fra så langt borte at det er urealistisk at de (begge) har vandret inn av egen maskin synes jeg det er naturlig at dette utredes og man forsøker å finne ut hva som egentlig har foregått.

1
JonIB Det er vel i første rekke en definisjonssak. Genetikere klarer i allefall å finne helt klare forskjeller mellom den historiske/opprinnelige ulven i Skandinavia, og dagens populasjo...

Man kan definere seg frem og tilbake i det.

Det som genetisk er uomtvistelig er at den skandinaviske ulvestammen har sin opprinnelse i den finsk-russiske.

Både den nåværende, og den stammen som ble utryddet.

Genetiske særegenheter dannes gjerne når en gruppe dyr lever noe isolert fra sin opprinnelse. Med naturlig nok sporadiske innblandinger av nyere genmateriale fra denne, la oss kalle det opprinnelige klanen.

Uansett så er sutring, som alt for ofte bedrives fra visse ulvehatere, over mangelen på 100% rent skandinavisk opphav for dagens ulveflokker i skogene våre noe man på ingen måte kan eller bør ta hensyn til.

Skandinavisk ulv har alltid vært en del av den arten vi kjenner som Finsk-Russisk ulv.

1
JonIB Det er vel i første rekke en definisjonssak. Genetikere klarer i allefall å finne helt klare forskjeller mellom den historiske/opprinnelige ulven i Skandinavia, og dagens populasjo...

Det er dette forholdet ved at forskerne i hovedsak er enige om at den nåværende skandinaviske ulvestammen som befinner seg i Norge og Sverige ikke kommer fra Skandinavia og dermed er for en fremmed art å regne som gjør at påstandene til klimaministeren Vidar Helgesen (Høyre) blir helt absurde å høre på når han påberoper seg å forvalte ulvene i Norge med Naturmangfoldoven og Bernkonvensjonen som grunnlag for hans avgjørelser?

Naturmangfoldloven forbyr avl og utsett av fremmede viltarter i Norge, også ulv som kommer fra Sverige eller dyrepark-ulver som er sluppet ut i naturen fra dyreparker.

Hvorfor reagerer ikke Senterpartiet på dette og tar problematikken opp i stortinget?

Videre henviser Miljøvernministeren Vidar Helgesen (Høyre) hele tiden til Bernkonvensjonen i denne saken og at Bernkonvensjonen skal brukes til forvaltning av ulv i Norge og med spesiell henvisning til at ulvene i Norge er en truet dyreart omfattet av Bernkonvensjonen.

De aktuelle ulvene i Norge som klimaministeren forsøker å bruke Bernkonvensjonen på er en fremmed viltart å regne i forhold til norsk lov (artsmangfoldloven) og skal ikke være her i henhold til lovverket og det er i tillegg indikasjoner på at ulvene kommer fra dyreparker og eller hemmelig avl og avlsdyrene er hentet langveisfra utenfra den nordlige halvkule.

Bernkonvensjonen kan brukes om det er naturlig ville dyr som er truet eller krever en spesiell form for vern og det stilles spørsmål til om den skandinaviske ulvestammen fra starten av egentlig kun i utgangspunktet er degenererte dyrepark-ulver som har kommet til parkene langt borte fra nord Europa.

Er ulvene importert fra foreksempel den sørlige delen av Russland er den fremdeles ikke beskyttet av Bernkonvensjonen siden det er mellom 60 tusen og 100 tusen ville ulver i Russland og den ulvestammen er ikke en truet art og trenger heller ikke et spesielt vern siden ulvestammen klarer seg bra i Russland.

Hva driver egentlig klimaministeren Vidar Helgesen (Høyre) med?

Han bør da være såpass oppegående at han har sett all denne informasjonen om den skandinaviske ulvestammen og han kan da selv lese i Artsmangfoldloven om forbud av innførsel, avl og utslipp av en fremmed dyreart i Norsk fauna?

Bernkonvensjonen tar kun for seg ville dyrearter og ikke potensielle dyrepark dyr som er sluppet ut i naturen?

Hvor er Senterpartiets kritiske spørsmål om denne saken i Stortinget?

Hvorfor har ikke økokrim engasjert seg i denne saken siden det for menigman kan virke som det er et brudd på det norske lovverket å innføre en fremmed dyreart til norsk fauna? Normalt reagerer økokrim fort og effektivt ved mistanke om miljøkriminalitet?

1
RickiBK [sitat…] Men det er på ingen måte vanskelig å se for seg at det er en felles stamme med disse fremmedliggjorte Finsk-Russiske ulvene?

Det er vel i første rekke en definisjonssak. Genetikere klarer i allefall å finne helt klare forskjeller mellom den historiske/opprinnelige ulven i Skandinavia, og dagens populasjon. Selv om det åpenbart er snakk om samme art, og at det har vært en viss flytting av dyr mellom.

Men ut fra den genetiske forskningen er det åpenbart at det er et eller annet med de opprinnelige individene som "startet" dagens ulvestamme som er litt merkelig. Ettersom de altså har en del genetiske trekk som overhode ikke blir funnet i annen ulv i Nord-Europa.

1
JonIB [sitat…] Den var vanskelig. I følge finsk forskning hører den sannsynligvis ikke til noen av de nord-europeiske variantene. Man har funnet 17 ulike varianter av et gen på Y-kromoso...

Så hvor den skandinaviske ulven kommer fra er i høyeste grad et åpent spørsmål.

Norske forskere er VELDIG overbevist om at den har vandret inn fra Russland.

Men det er på ingen måte vanskelig å se for seg at det er en felles stamme med disse fremmedliggjorte Finsk-Russiske ulvene?

1
RickiBK [sitat…] Har det noensinne eksistert en helt egen skandinavisk ulv? Velg blant disse, som faktisk finnes: Arabisk ulv Asiatisk ulv Himalayaulv Hvitulv Iberisk ulv Indisk ulv Kaspis...

Plasser hvor blant disse artene du finner den "skandinaviske" ulven.

Den var vanskelig.

I følge finsk forskning hører den sannsynligvis ikke til noen av de nord-europeiske variantene. Man har funnet 17 ulike varianter av et gen på Y-kromosomet (som kun finnes hos hanndyr) blant ulv i Europa/Russland. Kun 2 av disse variantene finnes blant norsk/svensk ulv. Ingen av de to er funnet i nordlige deler av Europa ellers.

Det betyr altså at blant de (få) stamfedrene som er grunnlag for dagens skandinaviske ulvestamme, har det vært to hannulver som har et gen på Y-kromosomet som stammer skikkelig langveis fra. Vi snakker da ikke om Finland eller nordvest i Russland, men mye lengre unna.

I tillegg har undersøkelser av mitokondrie-DNA kun fremvist 1 variant, DVs at alle ulv stammer fra ei tispe (og altså to hanner).

(NB: denne forskningen er fra før de siste innvandrerne kom inn i bestanden, situasjonen er nok annerledes nå)

Ut fra denne forskningen ser en litt ulike resultater. De 17 ulike Y-kromosomene (haplotyper, DVs 4 undersøkte alleler) er kategorisert fra A-R, hvor A og B er den typen som ble funnet hos skandinavisk ulv, C er fra en ulv skutt i Nord-Sverige i 1977 og er også påvist i Baltikum), D er en type som kun er funnet hos svensk dyrehageulv, mens F-R er haplotyper som er påvist i Finland-Baltikum-Russland.

Så hvor den skandinaviske ulven kommer fra er i høyeste grad et åpent spørsmål.

Norske forskere er VELDIG overbevist om at den har vandret inn fra Russland.

1
Hakeslepp Er du treg? Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland? Gidder du ikke klikke på linkene og lese faktainnholdet? Du forsøker...

Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland?

Har det noensinne eksistert en helt egen skandinavisk ulv?

Velg blant disse, som faktisk finnes:

Arabisk ulv Asiatisk ulv Himalayaulv Hvitulv Iberisk ulv Indisk ulv Kaspisk ulv Vanlig ulv

Ah. Du kan jo o få disse også å velge i.

Utdødde Eurasiatiske arter:

Austroungarsk ulv.

Hokkaidoulv.

Honshuulv.

Spansk ulv.

Oppgaven: Plasser hvor blant disse artene du finner den "skandinaviske" ulven.

2
Hakeslepp En ulv er en ulv uansett om den er fotografert som illustrasjonsbilde i utlandet eller i en dyrepark eller på landsbygda på østlandet, hva er problemet ditt? Mener du at det ikke e...

En ulv er en ulv uansett om den er fotografert som illustrasjonsbilde i utlandet eller i en dyrepark eller på landsbygda på østlandet, hva er problemet ditt?

Og mener du det ikke var en sauebonde som ble omtalt i saken der du skrek ut om å få folk til å holde seg unna trådene DINE?

1

Nina Jensen i WWF er helt på blåbærtur når hun uttaler at de russiske ulvene i Norge er utrydningstruet/truet dyreart.

De er overhodet ikke truet, det er mellom 60 000 og 100 000 ville ulver i den russiske ulvestammen og avlen av ulv i norske skoger er unødvendig.

https://www.nrk.no/ho/vedum-tror-ikke-lovendring-forer-til-ulvejakt-i-var-1.13407593

Vedum (Sp) og Storberget (Ap) er kloke i sine uttalelser om klimaministerens siste utspill vedrørende ulvesaken.

1
Hakeslepp En ulv er en ulv uansett om den er fotografert som illustrasjonsbilde i utlandet eller i en dyrepark eller på landsbygda på østlandet, hva er problemet ditt? Mener du at det ikke e...

En ulv er en ulv uansett om den er fotografert som illustrasjonsbilde i utlandet eller i en dyrepark eller på landsbygda på østlandet, hva er problemet ditt?

At du svelger juksepropagandaen rått er ingen overraskelse - media og vi andre ser tendensene...

SP har det bare i kjeften - de har null innflytelse - men du lærer nok det når du blir voksen og ikke like blind :)

1

Vi husker vel alle videoen til senterpartiet som skulle vise hvor fælt folka i ulvesonen hadde det. Dagbladet har ettergått bildene som var brukt i denne videoen og funnet ut at de er fra alle andre land enn Norge.

Senterpartiet viser hva slags søppelparti de er som sprer frykt for å få gjennom sine syke mål. Men de er jo kjent for å gjøre det samme i andre saker også.

1
broren_til_noen [sitat…] Er dette en av jaktvennene dine? Det er nok en sann dyrevenn dette, som sikkert er levende opptatt av ulveproblematikken, spesielt dette med å ta vare på og passe på dyra...

Hva i all verden er dette for slags tåpelig debatt innlegg?

Du linker til en ukjent dyremishandler mot meg? Vi må ha en høyere standard på debatt innleggene her enn hva du bedriver ellers får du forsvinne ut av debatt trådene mine!

1
Hakeslepp Her på sørlandet har vi heldigvis ikke ulv så vi slipper å bekymre oss for å slippe jaktundene våre løs i jakttiden, men jeg synes synd på østlendingene som har tillatt uvettig opp...

Her på sørlandet har vi heldigvis ikke ulv så vi slipper å bekymre oss for å slippe jaktundene våre løs i jakttiden

Er dette en av jaktvennene dine?

Det er nok en sann dyrevenn dette, som sikkert er levende opptatt av ulveproblematikken, spesielt dette med å ta vare på og passe på dyra sine. Jeg tror imidlertid ikke at er like opptatt av levende bygder. Ikke på andre måter enn at han gjorde sitt for å pynte opp og gjøre det levende og pent på eiendommen sin.

Og jeg tenker vi skulle fått hørt på klagesang om en ulv hadde kommet inn og rydda opp i denne saueflokken. Da ville vi nok fått høre mange eksempler på alle disse premietikkene som har så flotte stamtavler osv osv osv.

Da hadde han garantert hatt en tåredryppende og god unnskyldning for antallet døde dyr. Nå sørga han imidlertid for det store antallet døde dyr helt aleine.

Man blir så imponert over å lese slike ting om dine bondekamerater.

1
Hakeslepp [sitat…] Kanskje du kunne skrive bitte, bittelita ulvetispe for å forsøke å få dyret til å virke enda mindre og uskyldig som en liten koselig kattepus? Det som er oppsiktsvekkende...

Kanskje du kunne skrive bitte, bittelita ulvetispe for å forsøke å få dyret til å virke enda mindre og uskyldig som en liten koselig kattepus?

Jeg bor altså ikke veldig langt fra Søre Osen og denne bittelillle 8 mnd gamle ulvetispa løp forbi på veien ved huset mitt en eller to dager før hun blei observert i Søre Osen og spetakkelet begynte.

Hun var på størrelse omtrent med en litt stor elghund.

Jeg sto ute i hagan min da hun løp forbi, og veit det var henne for hun var radiomerka.

Så jeg har faktisk sett henne på ca 6-7 meters hold, og jeg kan forsikre deg om at hun bare er ei bittelita tispe.

1
Hakeslepp [sitat…] Kanskje du kunne skrive bitte, bittelita ulvetispe for å forsøke å få dyret til å virke enda mindre og uskyldig som en liten koselig kattepus? Det som er oppsiktsvekkende...

Dette er på godt norsk helt på trynet uttalelse. De fleste jakthunder er avlet for å løpe fritt i søk i terrenget for å lete opp vilt og de er ubrukelige i band på jakt. Noen ytterst få bruker sort elghund som bandhund på elgjakt, men dette er så marginalt i forhold til mengden av jakthunder at det ikke er noe poeng å ta med.

Det er jo bare å la jakthundene løpe fritt, men da løper man en risiko for at de blir tatt av ulven dersom en ikke har nødvendig verneutstyr...

1
Hakeslepp Erna Solberg regjeringen bryr seg ikke om folk, hunder og husdyr i distriktene, punktum. Får håpe Høyre/Frp regjeringen blir borte fra regjeringstaburettene snart og grønne Senterp...

Senterparti folk kommer i regjerings posisjon,

Måtte alle mulige makter i verden fri oss fra en slik skjebne.

I all fremtid.

Den gang de kalte seg Bondepartiet, hadde de heller grumsete venner. Intet tyder på at dette har forandret seg noe særlig.

1
Laster...