Hakeslepp Klimaministeren blir kjørt gjennom ulveområdet på mandag, blir han kjørt i en mørk pansret limosin med sorte vinduer? https://www.nrk.no/ho/vidar-helgesen-besoker-folk-i-ulvesona-i...

Klimaministeren blir kjørt gjennom ulveområdet på mandag, blir han kjørt i en mørk pansret limosin med sorte vinduer?

Også kjent som "Ray-mobile"

Er jo sånt kjøretøy for keiserlige presidentspirer dette.

Sånne som må kjøre hele vbeien fra Parkveien og ned til RTådhuset i Oslo med byrådslederen så han ikke skal bli skadet eller truet av alskens villdyr i Oslo.

SO?

1
broren_til_noen [sitat…] Ja, har du hørt på makan!!! Tenke seg til; Her hadde bønda bare laga en plass for slakteavfall i nærheten av gården, og så er denne ulvetispa så innihelvete frekk å dukke...

Denne bittelille 8 mnd gamle ulvetispas frekke oppførsel er noe av det verste jeg har hørt noengang!

Kanskje du kunne skrive bitte, bittelita ulvetispe for å forsøke å få dyret til å virke enda mindre og uskyldig som en liten koselig kattepus?

Det som er oppsiktsvekkende er uttalelsen i artiklen om at myndigheter på fullt alvor sier at jegere med jakthunder må holde jakthundene sine i bånd i ulveområdet.

Dette er på godt norsk helt på trynet uttalelse. De fleste jakthunder er avlet for å løpe fritt i søk i terrenget for å lete opp vilt og de er ubrukelige i band på jakt. Noen ytterst få bruker sort elghund som bandhund på elgjakt, men dette er så marginalt i forhold til mengden av jakthunder at det ikke er noe poeng å ta med.

Altså, myndighetene vil diskvalifisere jakthunder til fordel for noen ulver vi ikke trenger i vår fauna fordi det er russiske ulver vi har her i Norge og russisk ulv er ikke en truet viltart på noen måte.

1
Hakeslepp Ulver som er for nærgående og dreper hunder nær husene er "helt normalt" for ulver og det gies avslag på søknad om felling? Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jeger...

Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jegere med løshunder heretter holde jakthundene (som er avlet som løshunder på jakt) i bånd i ulveområder ?

Hva i all verden er dette slags diktatur fra myndighetene ?

Har plutselig ulv førsteprioritet foran alt annet i distriktene ?

https://www.nrk.no/ho/far-ikke-felle-naergaende-ulv-i-trysil-1.13388528

Ja, har du hørt på makan!!!

Tenke seg til; Her hadde bønda bare laga en plass for slakteavfall i nærheten av gården, og så er denne ulvetispa så innihelvete frekk å dukke opp der for å forsyne seg?????

Denne bittelille 8 mnd gamle ulvetispas frekke oppførsel er noe av det verste jeg har hørt noengang!

Men som direktøren for Miljødirektoratet sier:

"Å besøke et område med slakteavfall må anses som normal atferd, særlig når det gjelder unge og uerfarne ulver."

Dette ser ut til å være en tanke som aldri har slått disse bønda.

Ikke deg heller ser det ut til.

Ja, det var faen at de ikke fikk drepe denne ulvetispa fordi hun oppførte seg nøyaktig slik ei lita 8 mnd gammal ulvetispe skal oppføre seg.

1
timy3 [sitat…] Kan livvaktene skyte en ulv hvis klimaministeren føler seg truet av den?

Da må de i så fall inneha godkjent jegerkurs og godkjent jaktgevær med høy nok anslagsenergi på jaktammunisjonen og ekspanderende godkjente kuler de skal skyte med, og de må være klar til å svare for seg overfor økokrim hva som skjedde med full rekonstruksjon av hendelsen på linje med et drap.

Men ulveforkjemperne har hele tiden påberopt seg at ulv er ufarlig for mennesker og dette ikke er grunn til å skyte ulv, så klimaministeren og hans livvakter kommer i et forklaringsdilemma om en ulv angriper og de skyter i selvforsvar med håndvåpen...

1

Klimaministeren blir kjørt gjennom ulveområdet på mandag, blir han kjørt i en mørk pansret limosin med sorte vinduer?

https://www.nrk.no/ho/vidar-helgesen-besoker-folk-i-ulvesona-i-trysil-1.13405646

Han burde heller tatt seg en skitur alene gjennom ulveområdet, gjerne med en hund i bånd og en overnatting i telt i området...

Det blir litt tafatt å stige ut av en limosin omgitt av en haug med journalister, livvakter og bygdefolk for å "gå en tur med skolebarna" i området.

Det vil ikke være en ulv i nærheten av ministeren med alle de folkene i veien...

1
Hakeslepp Ulver som er for nærgående og dreper hunder nær husene er "helt normalt" for ulver og det gies avslag på søknad om felling? Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jeger...

Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jegere med løshunder heretter holde jakthundene (som er avlet som løshunder på jakt) i bånd i ulveområder ?

Det neste blir vel et krav om at lokalbefolkningen må bygge betongbunkere, og holde seg innendørs der.

1
Hakeslepp Ulver som er for nærgående og dreper hunder nær husene er "helt normalt" for ulver og det gies avslag på søknad om felling? Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jeger...

Ulver som er for nærgående og dreper hunder nær husene er "helt normalt" for ulver og det gies avslag på søknad om felling?

"Ulven tæk dyra vi skal drepe sjøl...for morro skyld...Jakt og fiske er livet mitt "

Høres fornuftig ut ....Inteligente folk det der...

Hvilket dyr blir det neste? Bjørn? Grevling?

1

Ulver som er for nærgående og dreper hunder nær husene er "helt normalt" for ulver og det gies avslag på søknad om felling?

Leser vi nedover i artikkelen sier myndighetene at jegere med løshunder heretter holde jakthundene (som er avlet som løshunder på jakt) i bånd i ulveområder ?

Hva i all verden er dette slags diktatur fra myndighetene ?

Har plutselig ulv førsteprioritet foran alt annet i distriktene ?

https://www.nrk.no/ho/far-ikke-felle-naergaende-ulv-i-trysil-1.13388528

1
sisyf0s Det skal vel neppe så mange generasjoner til før den nåværende skandinaviske bestanden igjen kan skilles fra østlig ulv som en egen bestand. Genetisk drift er forholdsvis stor i sm...

Det skal vel neppe så mange generasjoner til før den nåværende skandinaviske bestanden igjen kan skilles fra østlig ulv som en egen bestand.

Nei, det kan den jo for så vidt allerede. Men så har også metodikken blitt betydelig forbedret de siste årene.

Lik den opprinnelige ulvestammen vil den derimot aldri bli.

1
JonIB [sitat…] Ettersom man klarer å skille disse individene fra øvrige individer i den "opprinnelige" bestanden, er det åpenbart at det har vært en genetisk adskilt populasjon i sør-ska...

Det skal vel neppe så mange generasjoner til før den nåværende skandinaviske bestanden igjen kan skilles fra østlig ulv som en egen bestand. Genetisk drift er forholdsvis stor i små bestander. Etter hvert som bestanden blir større, om den får lov til det, vil hver innvandrer fra øst bety stadig mindre for den totale gen-poolen til bestanden.

Artikkelen jeg linket til sier ellers at "[d]en skandinaviske ulvebestanden har trolig alltid vært knyttet til en større østlig bestand", og Flagstad, vår fremste genetiker på ulv, går jo god for artikkelen. Slik sett forstår jeg det som korrekt å si at den skandinaviske ulven alltid har vært ytterkanten av den finsk-russiske bestanden.

Jerven i Skandinavia består for øvrig også av tre genetisk forskjellige bestander.

1
axce [sitat…] Dette var jo en solid dokumentasjon på det Hakeslepp la ut, ulver som streifer over store områder, samt at "Den skandinaviske ulvebestanden har trolig alltid vært knyttet...

Ulv som har tilhold i Norge har sitt opphav fra Finsk/russisk bestand.

Ettersom man klarer å skille disse individene fra øvrige individer i den "opprinnelige" bestanden, er det åpenbart at det har vært en genetisk adskilt populasjon i sør-skandinavia. Akkurat dette er ikke så ulikt laksen, som er genetisk unik for hver elv, men jevnlig blir det funnet villaks som har vandret opp i "feil" elv. Det er i og for seg helt naturlig, men en form for genetisk "forurensning", ettersom laksen er tilpasset miljøet i hver enkelt elv. Og riktig ille blir det selvsagt når det er snakk om oppdrettslaks.

Det samme kan egentlig sies om ulven - det har alltid vært en viss innvandring fra øst, men det er først i nyere tid at den opprinnelige ulvestammen har blitt helt erstattet av østlige gener.

For øvrig klarer man også å skille bjørn i de tre hovedutbredelsesområdene i Sør-skandinavia fra hverandre (sørligste har sentrum i Sverige øst for Trysil, midtre med sentrum øst for Trøndelag og nordlige med sentrum i Sverige øst for Troms) noe som gir en liten pekepinn på hvor liten spredningsevne bjørnen har.

1
sisyf0s Du legger ut slikt sprøyt og kaller det for fakta? Det sier litt om dine evner til kildekritikk. Eller rettere sagt manglende sådanne. Det du her legger ut er ikke annet enn konspi...

Rovdyrenes spredningsevne gir opphav til myter

Dette var jo en solid dokumentasjon på det Hakeslepp la ut, ulver som streifer over store områder, samt at "Den skandinaviske ulvebestanden har trolig alltid vært knyttet til en større østlig bestand. Analyser av DNA i ulvetenner og vev fra 55 ulver skutt i Norge og Sverige i perioden 1829 til 1980 viste at flere av ulvene hadde et østlig opphav. I 1950 ble den berømte «Nausdalulven» skutt i Naustdal i Sogn, og DNA-analysene viste at denne hannulven hadde en finsk-russisk opprinnelse. Analysene viser også at en ulv med finsk-russiske gener ble skutt rett øst for Oslo i Aurskog-Høland i 1862."

Ulv som har tilhold i Norge har sitt opphav fra Finsk/russisk bestand.

1
Hakeslepp Her er en god del interessante fakta om hemmelig avl og utsetting av ulvehybrider på østlandet og mye, mye mer; http://www.rovdyr.org/arkiv/toverud_bok.pdf

Du legger ut slikt sprøyt og kaller det for fakta? Det sier litt om dine evner til kildekritikk. Eller rettere sagt manglende sådanne.

Det du her legger ut er ikke annet enn konspirasjonsteorier basert på vandrehistorier. En kan forstå at den slags konspirasjonsteorier oppsto for noen tiår siden, før en ble kjent med ulvenes vandringsmønstre. I dag vet vi så mye bedre. Her har du en forholdsvis fersk artikkel fra tre av våre forskere på ulv, blant annet vår fremste genetiker på rovdyr, Øystein Flagstad:

Rovdyrenes spredningsevne gir opphav til myter

1

Hakeslepp: "Utfra artikkelen av Øystein Flagstad er det liten tvil om at ulvene i Norge og Sverige kommer fra Russland."

---------------------------------

Er vel derfor de er blitt radiomerket slik at PST følger med hvor de befinner seg til enhver tid :)

1

Utfra artikkelen av Øystein Flagstad er det liten tvil om at ulvene i Norge og Sverige kommer fra Russland.

1

ULVENES GENER KAN SPORES ØSTFRA

Av Øystein Flagstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Opphavet til den skandinaviske ulvebestanden har vært heftig debattert helt siden reetableringen tidlig på 1980-tallet. Solide forskningsdata viser at bestanden etter all sannsynlighet har finsk-russisk opprinnelse. Likevel blusser debatten opp igjen med jevne mellomrom, med påstander om ulovlig utsetting av ulv og hybridisering mellom ulv og hund. Påstandene ledsages gjerne av ufullstendige eller direkte feilaktige tolkninger av forskningsdata. Jeg vil her oppklare noen av de vanligste feiltolkningene av studier på ulvenes genetikk.

Stammer fra en håndfull individer

I et arbeid som inngikk i min egen doktorgrad, og som ble ledet av den anerkjente forskeren Carles Vila, viste vi at den skandinaviske ulvebestanden ble reetablert på 80- og 90-tallet av kun tre individer, ei tispe og to hanner. DNA-profiler fra disse ulvene ble sammenlignet med finskrussiske ulver, et bredt utvalg hunderaser, samt prøver fra den historiske skandinaviske bestanden (DNA fra museumstenner fra perioden 1829-1965). Resultatene viste at alle tre med overveiende sannsynlighet hadde finskrussisk opphav. Arbeidet ble kvalitetssikret av andre uavhengige forskere og publisert i det høyt rangerte tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Artikkelen siteres svært ofte av andre forskere, som trolig skyldes det omfattende datamaterialet, analysert med solide metoder. Vinteren 2006/2007 ankom to nye immigranter den ynglende delen av bestanden, hvor de fikk sine første kull i 2008. Påfølgende genetiske analyser viser at også disse etter all sannsynlighet har sin opprinnelse i den finskrussiske bestanden. Den skandinaviske ulvebestanden kan derfor spores tilbake til fem finskrussiske ulver.

I ulike debattinnlegg i aviser og i sosiale media har flere forsøkt å reise tvil om dette opphavet. Det er vel og bra med debatt og engasjement rundt forskningsresultater, men når kritikken fremføres er det er viktig at alle fakta blir objektivt og korrekt fremstilt. Noen misforstår for eksempel den markante genetiske forskjellen mellom skandinaviske og finskrussiske ulver, og tolker dette som liten grad av slektskap mellom disse bestandene. I dette tilfellet handler det imidlertid om en såkalt «founder effekt», et kjent fenomen som oppstår når et fåtall individer (founders) etablerer en ny bestand. La oss tenke oss en ulvebestand med ti alleler (genetiske varianter) for ett gen. Når to ulver vandrer ut fra denne og reetablerer en ny bestand, kan de maksimalt få med seg fire av de ti allelene. Den nye bestanden vil dermed ha langt lavere genetisk variasjon og raskt fremstå som en genetisk avvikende bestand. Med bare tre founders er det derfor helt som forventet at bestanden i Skandinavia etter kun få generasjoner var klart forskjellig fra moderpopulasjonen i øst.

Spinkelt tallmateriale

Et vitenskapelig arbeid som ofte blir trukket fram og mistolket i ulvedebatten ble ført i pennen av Anna Karin Sundquist, som var doktorgradsstudent ved samme laboratorium som meg ved årtusenskiftet. Sundquist analyserte Y-kromosom variasjon fra totalt 42 ulver fra Finland og Russland, 31 ulver fra Baltikum, og 14 skandinaviske ulver. Y-kromosom varianter (såkalte haplotyper) representerer farslinjene i en bestand. I Skandinavia fant hun to haplotyper, og disse stammer fra de to første hannene som etablerte seg i Skandinavia på 80- og 90-tallet. Siden Sundquist ikke fant de samme haplotypene i våre østlige nabobestander, har flere trukket konklusjonen at ulvene i Skandinavia må komme annetsteds fra, gjerne gjennom ulovlig utsetting av ulv.

Dette blir imidlertid en for enkel tolkning av forskningsresultatene. Nær en tredjedel av haplotypene som Sundqvist fant i Finland, Russland og Baltikum, ble påvist hos kun ett individ. Dette viser at de er sjeldne, og at det finnes mange haplotyper i øst som ikke ble påvist i dette relativt spinkle tallmaterialet. To andre ulver som vandret inn i Nord-Skandinavia fra øst, men som aldri ankom den ynglende delen av bestanden, bar også på en haplotype som ikke er funnet i Finland eller Russland. Det er derfor ikke spesielt oppsiktsvekkende at de to første hannene hadde haplotyper som ikke er påvist i øst.

I artikkelen er også Sundqvist selv inne på at datagrunnlaget var for tynt til å konkludere at haplotypene ikke finnes i våre nabobestander. Det blir for lite med 42 referanseprøver fra den store finsk-russiske bestanden. Studien er derfor ikke spesielt godt egnet til å kaste lys over de skandinaviske ulvenes opprinnelse.

Ny genteknologi

De siste årene er det utviklet ny genteknologi som gjør det mulig å undersøke en langt større andel av ulike arters gener, så også for ulven. Den nye teknologien er spennende, og det er nå startet opp prosjekter både ved Universitetet i Oslo og Uppsala Universitet, som blant annet vil fokusere på opprinnelsen til ulv i Skandinavia. En slik ny tilnærming kan potensielt tilføre nyanser til kunnskapen om den skandinaviske ulvens opphav som tidligere ikke er kjent. Enkelte debattanter hevder hardnakket at NINA er motstander av denne forskningen. Dette stemmer selvsagt ikke, tvert imot er vi med som prøveleverandør og samarbeidspartner på prosjektene.

Den skandinaviske ulvebestanden er trolig den pattedyrbestanden i verden man har mest detaljkunnskap om. Vi kjenner identiteten til en svært stor andel av individene i bestanden og har sågar et nær komplett slektstre fra bestandens nyere historie (1983-). I sum tilsier all tilgjengelig kunnskap om ulvenes genetikk og kjente vandringsmønster at dagens skandinaviske bestand stammer fra fem ulver som har vandret inn til Skandinavia fra våre østlige nabobestander. Vi har tillit til forskning og vitenskapelige metoder og ser fram til en eventuell utvidelse av kunnskapshorisonten som nye metoder og undersøkelser kan gi.

1

Av Øystein Flagstad, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Ulvenes gener kan spores østover Stammer fra en håndfull individer

I et arbeid som inngikk i min egen doktorgrad, og som ble ledet av den anerkjente forskeren Carles Vila, viste vi at den skandinaviske ulvebestanden ble reetablert på 80- og 90-tallet av kun tre individer, ei tispe og to hanner. DNA-profiler fra disse ulvene ble sammenlignet med finskrussiske ulver, et bredt utvalg hunderaser, samt prøver fra den historiske skandinaviske bestanden (DNA fra museumstenner fra perioden 1829-1965). Resultatene viste at alle tre med overveiende sannsynlighet hadde finskrussisk opphav. Arbeidet ble kvalitetssikret av andre uavhengige forskere og publisert i det høyt rangerte tidsskriftet Proceedings of the Royal Society B.

Artikkelen siteres svært ofte av andre forskere, som trolig skyldes det omfattende datamaterialet, analysert med solide metoder. Vinteren 2006/2007 ankom to nye immigranter den ynglende delen av bestanden, hvor de fikk sine første kull i 2008. Påfølgende genetiske analyser viser at også disse etter all sannsynlighet har sin opprinnelse i den finskrussiske bestanden. Den skandinaviske ulvebestanden kan derfor spores tilbake til fem finskrussiske ulver.

I ulike debattinnlegg i aviser og i sosiale media har flere forsøkt å reise tvil om dette opphavet. Det er vel og bra med debatt og engasjement rundt forskningsresultater, men når kritikken fremføres er det er viktig at alle fakta blir objektivt og korrekt fremstilt. Noen misforstår for eksempel den markante genetiske forskjellen mellom skandinaviske og finskrussiske ulver, og tolker dette som liten grad av slektskap mellom disse bestandene. I dette tilfellet handler det imidlertid om en såkalt «founder effekt», et kjent fenomen som oppstår når et fåtall individer (founders) etablerer en ny bestand. La oss tenke oss en ulvebestand med ti alleler (genetiske varianter) for ett gen. Når to ulver vandrer ut fra denne og reetablerer en ny bestand, kan de maksimalt få med seg fire av de ti allelene. Den nye bestanden vil dermed ha langt lavere genetisk variasjon og raskt fremstå som en genetisk avvikende bestand. Med bare tre founders er det derfor helt som forventet at bestanden i Skandinavia etter kun få generasjoner var klart forskjellig fra moderpopulasjonen i øst.

1
Hakeslepp Er du treg? Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland? Gidder du ikke klikke på linkene og lese faktainnholdet? Du forsøker...

Er du treg? Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland? Gidder du ikke klikke på linkene og lese faktainnholdet? Du forsøker å trolle debatttrådene mine med spam/gjentagelser, hvorfor gjør du det?

Gjentakelser?

De slutter den dagen du begynner å svare ordentlig, seriøst og utfyllende på de spørsmålene og utfordringene du får. Aldri tenkt over det? Så mine gjentakelser vil fortsette inntil det skjer.

Fra artikkelen som du har linka til, men antakelig ikke har lest spesielt godt:

"I artikkelen er også Sundqvist selv inne på at datagrunnlaget var for tynt til å konkludere at haplotypene ikke finnes i våre nabobestander. Det blir for lite med 42 referanseprøver fra den store finsk-russiske bestanden. Studien er derfor ikke spesielt godt egnet til å kaste lys over de skandinaviske ulvenes opprinnelse."

Ellers er det jo artig å registrere at du linker til noe som fullstendig slår beina under dine hardnakka påstander om utsetting av ulv.

1
broren_til_noen [sitat…] Hvilke lover bryter de? Og hvorfor holder du fremdeles på med dette vrøvlet om russiske ulver? Det er bevist hinsides det sjøl den mest rabiate ulvehater kan benekte at de...

Er du treg? Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland? Gidder du ikke klikke på linkene og lese faktainnholdet? Du forsøker å trolle debatttrådene mine med spam/gjentagelser, hvorfor gjør du det?

http://forskning.no/blogg/rovdyrbloggen/ulvenes-gener-kan-spores-ostover

1
Hakeslepp Moskus utsettingen og lovligheten av det er for meg en gåte. Fjellrev historikken kjenner jeg ikke så mye til, men jeg tror denne arten har vært her naturlig uten å være helt borte...

Legger vi til at stortingspolitikerne bryter lovverket ved å drive frem en ulvebestand i Norge som kommer fra Russland er det svært betenkelig fordi de bryter lovverket.

Hvilke lover bryter de?

Og hvorfor holder du fremdeles på med dette vrøvlet om russiske ulver? Det er bevist hinsides det sjøl den mest rabiate ulvehater kan benekte at det er stor genetisk forskjell på ulvene her i landet og de russiske.

1
KongOlav2 [sitat…] Hva med moskus og fjellrev? Ulv er en art som vi opprinnelig har hatt her i Norge inntil helt nylig. Det er vel ikke mink, mårhund og villsvin. Det er neppe så store genet...

Moskus utsettingen og lovligheten av det er for meg en gåte. Fjellrev historikken kjenner jeg ikke så mye til, men jeg tror denne arten har vært her naturlig uten å være helt borte fra faunaen.

Poenget med genetikken som viser at ulvene kommer fra tidligere Sovjet, nå Russland er kun for å jekke ned den bråkjekke klimaministeren Vidar Helgesen (Høyre) slik at han ikke lenger kan stå i stortinget og påberope seg Bernkonvensjonen og eller Artsmangfoldsloven som grunnlag for å stoppe jakt på ulv i Norge. Alle er enige om at den russiske ulvestammen ikke er truet og da er heller ikke de russisk importerte ulvene som er avlet frem i skandinavia truet, så enkelt er det.

Legger vi til at stortingspolitikerne bryter lovverket ved å drive frem en ulvebestand i Norge som kommer fra Russland er det svært betenkelig fordi de bryter lovverket.

Hadde dette vært privatpersoner som hadde forsøkt å gjøre det samme med en annen fremmed art i vår fauna så hadde økokrim fort kommet på banen og arrestert dem og fengslet dem og gitt dem kraftige bøter i tillegg.

1
Laster...