Jallaskar [sitat…] Nå har jeg bodd begge steder, og kan ikke se det er noe spesiell forskjell på de to gruppene du nevner. Felles for dem begge er uvitenheten om hverandre.

Nei det er neppe særlig forskjell på de to gruppene. Men likevel så er hatet imot oslofolk ganske velkjent der utkantfolkene snakker nedsettende om byfolk og oslofolk spesielt. Og da selvsagt som en motsetning til seg selv.

Jeg tror egentlig ikke det er uvitenhet heller men snarere et mindreverdighetskompleks som fører til slikt. Ikke at de behøver å føle seg mindreverdige men det blir fort slik når man føler seg oversett. Av alt i verden så tror jeg de skulle ønske at oslofolk brukte tid på å snakke nedsettende om dem tilbake. Da hadde de i så fall blitt sett.

1
BornOnThe4thOfJuly Jeg sa vel ikke mellom linjene det. Det sa jeg da klart og tydelig i det forrige innlegget til deg der du ikke gadd å svare på noe av det jeg spurte deg om. Jeg kom altså med en på...

At du igjen forsøker deg på hersketeknikker der du later som jeg ikke har kunnskap taler bare imot deg selv som debattant.

Jeg registrerer at du oppfatter meg slik og tar det til etterretning.

Så ser jeg at du savner svar på noen spørsmål. Nå har du fått en vennlig oppfordring om å stille meg mer interessante spørsmål så ballen er egentlig på din side. Du vil merke hvilke av dine eventuelle fremtidige spørsmål jeg finner interessante.

Jeg kan dog gi et hint. Ingen av de spørsmålene du kom med her er interessante. Jeg er mest av alt interessert i en diskusjon om hvordan å finne gode løsninger, ikke om hvem som er slemmest.

1
BornOnThe4thOfJuly Kjenner du til noen som helst som mener at vi skal avfolke distriktene slik at dyrene skal leve i fred? Tror du jeg har problemer med å finne noen som sier at de vil utrydde ulven...

Hvorfor kommenterer du noe annet enn jeg skrev? Du vil sikkert kunne finne noen som vil utrydde ulven i Norge, men det var ikke det jeg skrev og heller ikke det vedkommende jeg svarte skrev.

Uansett er begge gruppene marginale, og uinteressante i debatten.

1
Ljot [sitat…] Jeg registrerer at du oppfatter meg slik og tar det til etterretning. Så ser jeg at du savner svar på noen spørsmål. Nå har du fått en vennlig oppfordring om å stille meg...

Jeg registrerer at du ikke klarer å svare på spørsmålene og ei heller klarer du å forsvare dine egne påstander.

Mine spørsmål i første innlegg til deg var direkte knyttet til det du selv skrev. Så du har faktisk ledet diskusjonen opp til det jeg skrev helt selv. Imotsetning til deg så argumenterte jeg imot det du skrev og begrunnet mine standpunkter. Av en eller annen grunn så ble de tingene du skrev ikke lenger interessante. Merkelig det der.

Når du forsøker deg på en ganske oppsiktsvekkende påstand så er du altså ikke i stand til å forsvare den en gang. Men det ble vel "uinteressant" å måtte forsvare hva du selv har skrevet også.

Tross alt mye mer interessant å fortelle at motdebattant ikke er oppdatert og kunnskapsløs.

Til det siste så gjelder det når man skal finne gode løsninger å finne ut de som er regelrette sabotører i forhold til å finne gode løsninger. De er disse jeg faktisk har røyket ut i denne tråden. Man forhandler ikke om ulvens framtid med folk som vil drepe alle ulver i Norge. De har ingen annen hensikt med være med i diskusjonen enn å sabotere enhver god løsning. Inntil folk ser det så kommer det heller ikke til å bli noen god løsning. Dermed holder det faktisk ikke å ikke ta til motmæle mot disse sabotørene dersom man skal få en god løsning.

1
Jallaskar Hvorfor kommenterer du noe annet enn jeg skrev? Du vil sikkert kunne finne noen som vil utrydde ulven i Norge, men det var ikke det jeg skrev og heller ikke det vedkommende jeg sva...

Nei det er fortsatt interessant hvordan du klarer å komme opp med en gruppe som visstnok ønsker å avfolke distriktene for at dyrene skal leve i fred.

At det finnes folk som gladelig vil drepe enhver ulv burde det ikke være i tvil om. Engasjementet rundt å drepe enhver ulv vil nok dale med avstanden men selve standpunktet for å drepe ulv vil være det samme. At de som vil drepe alle ulver i Norge ikke også vil drepe dem overalt ellers har jeg ingen tro på. For de vil vel ikke andre folk så vondt som de har det selv?

1
BornOnThe4thOfJuly Nei det er fortsatt interessant hvordan du klarer å komme opp med en gruppe som visstnok ønsker å avfolke distriktene for at dyrene skal leve i fred. At det finnes folk som gladeli...

At de som vil drepe alle ulver i Norge ikke også vil drepe dem overalt ellers har jeg ingen tro på.

Argumentet til den lille gruppen det er snakk om, som vil utrydde ulv i Norge, er ikke at de vil drepe alle ulver, men at de vil ha den bort fra Norge fordi ulven ikke er utrydningstruet. Jeg har til nå bare møtt ei eneste som mente all ulv skulle utryddes på hele kloden, men mulig det ble sagt i affekt etter at de hadde funnet igjen savnet sau som var tatt av ulv.

Gruppene er marginale, jeg fatter ikke hvorfor du ønsker å diskutere dem. Du må gjerne fortsette men det blir uten meg.

1
Jallaskar [sitat…] Argumentet til den lille gruppen det er snakk om, som vil utrydde ulv i Norge, er ikke at de vil drepe alle ulver, men at de vil ha den bort fra Norge fordi ulven ikke er...

Nei det er ikke et argument at man vil drepe alle ulv i Norge. Det er mening eller et standpunkt.

Når man allerede har skaffet seg standpunktet at det er greit å drepe et dyr fullt og helt i Norge er det svært lite trolig at man endrer oppfatning om dyret bør drepes bare fordi de bor et annet sted enn Norge. Da liker man rett og slett ikke dyret.

At disse folkene først og fremst snakker om tenker på sine nærmeste omgivelser når de ønsker å drepe ulv er ganske naturlig. Det betyr ikke at ønske om å drepe ulv forsvinner bare det er ulv på andre siden av landegrensen.

Jeg ønsker først og fremst å diskutere den andre gruppen du henviste til. Har du møtt en der også som har sagt at for at dyrene skal leve i fred? Ikke fordi gruppen i seg selv er interessant men fordi det var så usannsynlig at det slo meg som et åpenbart forsøk på å stigmatisere en gruppe som arbeider imot ulvemotstanderne ved å tillegge dem ganske ekstreme meninger. Jeg har ikke hørt om noen som har fremmet slike meninger og tviler sterkt på at de finnes.

Du er ikke den første i denne tråden som har kommet med lignende antydninger om at slike meninger faktisk finnes. jeg vil gjerne vite om det er noe hold i de antydningene eller om det bare var løskrutt for å distrahere?

1
Jallaskar [sitat…] Argumentet var at den ikke er utrydningstruet på verdensbasis, manglet en "på verdensbasis" etter der.

Du tror vel ikke det er det egentlig argumentet for hvorfor noen ønsker seg ulven drept i Norge.

Elgen er heller ikke utrydningstruet på verdensbasis men det er da ingen som vil utrydde elgen i Norge for det.

Argumentene mot ulv i Norge baserer seg på det at ulven er i Norge og ikke på hvor mange ulv det er i resten av verden.

Men har du noe om disse som skulle ønske å avfolke distriktene for at dyrene skal få leve i fred?

1

Sist noen ble drept av ulv i skandinavia var i 1800. Dersom du er redd for ulv bør du besvime hver gang du ser en bikkje. De er mye farligere.

1
BornOnThe4thOfJuly Du tror vel ikke det er det egentlig argumentet for hvorfor noen ønsker seg ulven drept i Norge. Elgen er heller ikke utrydningstruet på verdensbasis men det er da ingen som vil ut...

Argumentene mot ulv i Norge baserer seg på det at ulven er i Norge og ikke på hvor mange ulv det er i resten av verden.

Argumentet for det fåtallet som vil utrydde ulven i Norge er blant annet at det er mye ulv i resten av verden. Argumentet til dem som vil utrydde ulven helt som art aner jeg ingenting om, de er som sagt en veldig marginal gruppe.

1
Ljot For å være helt ærlig synes jeg ikke du er en spesielt interessant samtalepartner. Derav min relativt korthugde motvilje.

Det virker da som jeg er såpass interessant at du til stadighet diskuterer meg som person.

Så dersom du lar være å finne på nye ting å si om meg som person så kunne du jo klare å forsvare det du selv har skrevet.

Når en debattant kommer med en oppsiktsvekkende påstand og siden nekter å verken kommentere den eller forsvare den så er det rimelig spesielt.

Men som jeg sa så er det sikkert bare min feil at du ikke vil kommentere eller forsvare din egen påstand. Du får heller diskutere med fanklubben din så blir alt mye lettere. De godtar sikkert at du kommer med påstander uten at du må forsvare dem.

1
Hakeslepp [sitat…] Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf. Du glemte jegern...

Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf.

Da skal jeg jammen kjøpe meg lilla skjerf, for hvor finnes rettferdigheten i at all utmark og skog her i landet skal eies av privatpersoner?

Det er ikke vanskelig å være "bra folk" når man får store landeiendommer i fødselsgave.

Eller mener du kanskje som vi ble advart mot før jul, at den grena vi brekker av et grantre er tyveri av annens manns eiendom?

Skal jeg liksom godta ulvedrap for at godseieren og hans rike jaktkamerater skal få leke seg uhemmet med børsa og fylle fryseboksen med de dyra som passer ham best?

Hele folket skal være de rettmessige eiere av den jorda vi trår på, ikke småkonger fra en svunnen tid. Hvor mange slike fantes det vel ikke i de bussene?

4
Jallaskar [sitat…] Argumentet for det fåtallet som vil utrydde ulven i Norge er blant annet at det er mye ulv i resten av verden. Argumentet til dem som vil utrydde ulven helt som art aner j...

Det er et argument mot jussen og ikke et argument for hvorfor man vil drepe ulven. Som jeg nevnte så burde man kunne brukt det samme overfor elg og det er det tross alt ingen som gjør.

Det at det finnes mange dyr i andre land er aldri et argument for å drepe dyr i Norge, ei heller for ulv.

Grunnen at noen vil ha vekk ulven i Norge går på næringsinteresser i første rekke. Både i form av at ulven gir ulemper i næringsdriften deres men en del av ulvemotstanden er knyttet opp mot å sørge for mye støy med tilhørende politisk og økonomisk gevinst. Det siste innebærer selvsagt et paradoks at man er avhengig av ulven for å få de politiske og økonomiske gevinstene. Dog har vi sett tidligere at man "lett" har skiftet rovdyr som skadedyr når det har passet seg.

I tillegg er det selvsagt også en frykt der, uavhengig av hvor irrasjonell den er.

Dette er grunnene til at noen ønsker ulven bort fra Norge.

Argumentene knyttet til at det er ulver i andre land handler om argumenter imot jussen (dårlig sådanne) for hvorfor man ikke kan drepe alle ulver i Norge men er altså ikke et argument for hvorfor man vil drepe alle ulver i Norge.

Jeg savner fortsatt å få vite hvem disse er som vil avfolke distriktene for at dyrene skal få leve i fred. Spesielt å nevne det dersom du ikke vet om noen som faller innunder den kategorien.

1
Laster...