Hyrro [sitat…] Da skal jeg jammen kjøpe meg lilla skjerf, for hvor finnes rettferdigheten i at all utmark og skog her i landet skal eies av privatpersoner? Det er ikke vanskelig å være "...

Staten eier mye utmark, men du og vennene dine med lilla skjerf kan ikke ta dere til rette og hogge juletrær eller ødelegge trær hverken på statens eiendommer eller på private eiendommer. Eiendomsretten gjelder overalt heldigvis.

Kanskje det er derfor det nå er bygdeopprør og bygdefolk marsjerer i bygatene med plakater fordi eiendomsretten til bygdefolk føler seg truet/overprøvd av ignorante byfolk som helst vil lage naturreservat av alt utenfor bygrensene?

Det er et ekstremt klønete politisk håndverk av denne blåblå regjeringen å erte på seg hele bygdenorge i denne ulvesaken slik at til og med stortingspresidenten (Høyre) står utenfor stortinget og protesterer mot sine egne i regjering.

Selvfølgelig blir det nå full mobilisering og samling for Senterpartiet og Ap inn mot valgkampen siden de er klare i sin støtte til bygdefolket som krever jakt på ulv nå på sporsnø og ikke "til våren" som Erna Solberg naivt tror at jegerne godtar.

Det er ikke praktisk mulig å jakte ulv på barmark, Erna har tydeligvis ikke peiling på jakt på rovdyr og hun bør sette seg inn i problematikken raskt.

Ulvestammen er utløpere fra Russland og dermed en Russisk ulvestamme som overhodet ikke er utrydningstruet og dermed kan ikke Solberg regjeringen påberope seg Bernkonvensjonen og den norske Artsmangfoldsloven som grunn til ikke å felle antallet ulver i Hedmark som er bestemt via ulveforliket i Stortinget.

Erna burde straks sparke Miljøvernminister Helgesen siden han villeder stortinget med grunnløse henvisninger til lovverket og nekter å følge stortingets vedtatte ulveforlik som innebærer et bestemt antall uttak av ulv.

Bygdenorge finner seg ikke i å bli fratatt eiendomsretten ved å få tredd over seg et ulve-reservat fra en usedvanlig dårlig Miljøvernminister fra Høyre/Frp regjering.

1

Fascinerende hvordan mennesket i sin grenseløse hubris krever å få bo i hver eneste avkrok av jorden, uten å vise den minste respekt for den naturen som har oppfostret vår art i hundretusener av år.

2
Hakeslepp Staten eier mye utmark, men du og vennene dine med lilla skjerf kan ikke ta dere til rette og hogge juletrær eller ødelegge trær hverken på statens eiendommer eller på private eien...

Erna burde straks sparke Miljøvernminister Helgesen siden han villeder stortinget med grunnløse henvisninger til lovverket

Det er Justisdepartementets lovavdeling som har kommet til at lovens vilkår ikke er oppfylt.

Grunnløse henvisninger?

Fra Justisdepartementets lovavdeling?

1
Jallaskar Vel, det gjør jeg også, og kan forsikre deg om at her har kvotene slett ikke har økt de siste årene. I tillegg har de hatt store problemer med å fylle kvoten i år. Alt kan selvsagt...

I mitt jaktterreng har det nå vært en del år der det har vært ganske tynt med rådyr samtidig som vi kunne observere mye spor fra gaupe. De fikk heldigvis felt noen av dem og nå har rådyrene begynt å ta seg opp igjen. Sikkert bare tilfeldig...

Akkurat i denne debatten er jeg ikke helt sikker, men jeg heller til å holde med befolkningen som faktisk bor i de nevnte områdene og ikke bymennesker som synes ulv er flott på discovery og tror de har all kunnskap om emnet.

Det har jo nå også vært et tilfelle der ulv har vært inne på en gårdsplass og drept en hund mens den har stått bundet. Det er klart at når ulven kommer så nærme, forstår jeg godt at befolkningen er redd for å slippe barn ut uten konstant oppsyn. Det blir litt som å referere til statistikk og hvor lite terror som statistisk finner sted samtidig som bombene smeller rundt om i europeiske byer. Det verste er at jeg tror noen her inne ville viftet med slike statistikker selv om et par unger hadde blitt drept av ulv og, eventuelt at foreldrene har seg selv å skylde på siden de ikke "gjetet" ungene sine. Alt er jo som kjent enkelt på nett.

1
KongOlav2 Må vel gå an å lande på en mellomløsning mellom 15 og 47 ulver....

Hvorfor i all verden skal vi ikke stole på rovviltnemdene som har best grunnlag for å vurdere antallet som skal felles?

Det er ikke noen som helst fare for den samlede skandinaviske/russiske ulvestammen å ta ut 47 ulver i vinter.

Ser vi på hele ulvestammen under ett gjennom Russland og utløperne vi har i skandinavia er det kanskje ikke grunnlag for tidligere vedtak om å sette dem på "rødlista" som høyesterett har gjort.

Man kan ikke se på noen få individer ulver i Norge og dermed si at de er så få at de dermed er utrydningstruet og må få et spesielt vern og på "rødlista"

Ulven har vært omtrent utryddet i skandinavia over lengre tid og utløper fra Russland er grunnen til at det øker på med ulv i skandinavia.

Den beste ulveforvaltninga hadde vært om hele den russisk,skandinaviske ulvestammen kunne blitt forvaltet under ett i samarbeide med russerne.

1
Hakeslepp Hvorfor i all verden skal vi ikke stole på rovviltnemdene som har best grunnlag for å vurdere antallet som skal felles? Det er ikke noen som helst fare for den samlede skandinavisk...

Hvorfor i all verden skal vi ikke stole på rovviltnemdene som har best grunnlag for å vurdere antallet som skal felles?

Det er ikke noen som helst fare for den samlede skandinaviske/russiske ulvestammen å ta ut 47 ulver i vinter.

1. Fordi jeg synes 47 stykker høres abnormt mye ut med tanke på den oppgitte bestanden på 68 stykker + tilvekst + evt. grensedyr.

2. Fordi jeg synes Norge også skal ta et visst del av ansvaret med bevaring av ulven og ikke bare ta ut så mange som mulig, med argumentet om at det er en felleskandinavisk ulvestamme.

1
Hakeslepp Hvorfor i all verden skal vi ikke stole på rovviltnemdene som har best grunnlag for å vurdere antallet som skal felles? Det er ikke noen som helst fare for den samlede skandinavisk...

Ulven har vært omtrent utryddet i skandinavia over lengre tid

Og får mine naboer det som de vil gir de seg ikke før den er utrydda igjen.

Da står gaupa for tur, deretter jerven, deretter bjørnen før de til slutt går løs på kongeørna.

Jeg bor midt i ulvehaterland, og hører "argumentene" så å si daglig.

Skogen er ikke trygg før alle rovdyra er borte.

1
KongOlav2 [sitat…] 1. Fordi jeg synes 47 stykker høres abnormt mye ut med tanke på den oppgitte bestanden på 68 stykker + tilvekst + evt. grensedyr. 2. Fordi jeg synes Norge også skal ta et...

Det er gamle bestandstall du viser til ser det ut som, antallet som er oppgitt er mellom 90 og 100 dyr i vinter og sitter vi da igjen med ca 50 voksne og halvvoksne dyr av forskjellige kjønn etter uttak i vinter er dette mer enn nok til at vi i dette landet har tatt et felles russisk/skandinavisk ansvar for ulvebestanden.

Husk på at ulvene ikke bruker mange dagene på å krysse grensene mellom disse landene og blande seg med hverandre.

1
Hakeslepp Det er ingen som har tatt til orde for å utrydde ulven, hvorfor sier du dette? Heller ikke blant de 2 tusen demonstrerende i Oslos gater i dag eller på kontoret til Helgesen nevnte...

Det er ingen som har tatt til orde for å utrydde ulven, hvorfor sier du dette?

Er det ikke?

Ulveprotesten i går ble utløst fordi miljøverndepartementet omgjorde et vedtak fra rovviltnemndene om å drepe 47 av 68 ulv i Norge denne vinteren, og kun tillot at 15 av dyrene skal drepes.

Protestene kom fordi ulvebestanden skal "bare" reduseres fra 68 til 53 dyr. Å skyte 15 av 68 ulv for å holde bestanden i sjakk er innenfor en forsvarlig bestandsforvaltning. Protestene i går kom m.a.o. ikke fordi det mangler forvaltning av ulven, men fordi folk er misfornøyd med at ikke 2/3 av ulvestammen drepes i vinter. Da gir man bestanden høyst sannsynlig et effektivt dødsstøt fordi den er allerede på et minimum av hva som er biologisk bærekraftig. Protestene er m.a.o. et rop om å fjerne ulven fra norsk natur.

Dessuten tror jeg ikke på at mange av disse ulvemotstanderne ikke er ute etter å utrydde ulven fra norsk natur. Folk som hevder at ulvens tilstedeværelse i deres nærmiljø ødelegger deres livskvalitet og gir angst for å bevege seg ute, og ikke minst la barna gå fritt ute, kommer ikke til å slå seg til ro i ulvespørsmålet før siste eksemplar av ulven står utstoppet på det lokale S-laget.

Jeg tror heller ikke på bondeorganisasjonene når de hevder at de ikke er ute etter å utrydde ulven fordi den påstanden henger ikke sammen med kravet bondeorganisasjonene stiller om at vi kan ikke ha ulv der det går husdyr på beite. Dette er et krav som i praksis betyr å utrydde ulven fordi det går dyr på beite absolutt overalt i Norges land.

Og når et par tusen fra Hedmark blir så opprørt over at regjeringen reduserte vinteren dreping av ulv fra 47 til 15 eksemplarer at de reiser inn til Oslo og viser sitt sinne, så gjør det meg trygg på at jeg oppfatter de riktig. Dette er stort sett folk som er ute etter å fjerne ulven og som ikke vil gi slipp på sin ulvemotstand før at siste ulv er død.

1
Hakeslepp Det er gamle bestandstall du viser til ser det ut som, antallet som er oppgitt er mellom 90 og 100 dyr i vinter og sitter vi da igjen med ca 50 voksne og halvvoksne dyr av forskjel...

Ja, jeg skrev da + tilvekst. Selv med dette, er det uansett snakk om uttak av 50 % av stammen og det er mye. Og som sagt vil jeg ikke at Norge fraskriver seg ansvaret med unnskylding om felleskandinavisk stamme. Den er forøvrig heller ikke så fryktelig stor iht link under:

https://www.nrk.no/urix/40-ulver-skutt-i-svensk-ulvejakt-1.12172639

1
KongOlav2 [sitat…] 1. Fordi jeg synes 47 stykker høres abnormt mye ut med tanke på den oppgitte bestanden på 68 stykker + tilvekst + evt. grensedyr. 2. Fordi jeg synes Norge også skal ta et...

. Fordi jeg synes Norge også skal ta et visst del av ansvaret med bevaring av ulven og ikke bare ta ut så mange som mulig, med argumentet om at det er en felleskandinavisk ulvestamme.

Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres.

Et forslag til kompromiss kan være at disse ulvene fanges også settes ut igjen i Nordmarka. Da får alle ulvevenner på kafeene på Løkka fri tilgang til å studere disse live og bøndene i Hedmark slipper å være engstelige heledagen. En vinn-vinn situasjon

1
fireman56 [sitat…] Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres. Et forslag til kompromiss kan være a...

Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres.

Nå var det vel bare 9 % av erstatning for rovdyr som gikk til sauer tatt av ulv. Ellers var det 15 % bjørn, 21 % gaupe, 34 % jerv og resten kongeørn/uspesifisert. Synes denne krisemaksimeringen rundt ulven er pinlig dersom det virkelig er jordbruket man er opptatt av. Da burde man vel heller protestert mot jerven.

1
fireman56 [sitat…] Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres. Et forslag til kompromiss kan være a...

Et forslag til kompromiss kan være at disse ulvene fanges også settes ut igjen i Nordmarka. Da får alle ulvevenner på kafeene på Løkka fri tilgang til å studere disse live og bøndene i Hedmark slipper å være engstelige heledagen. En vinn-vinn situasjon

Helt enig. Vil sikkert bli fint med 15-20 dyr ved sognsvann. Så kan de jo ta ut svake og syke individer som er ute og jogger og. Blir bra. Det er jo bare naturlig og naturens mangfold. Så kan alle andre stå og filme og legge ut på facebook og greier...

1
Hakeslepp Det er alltid noen ekstremister rundt oss, men de er heldigvis få. Ingen vettuge folk ønsker å utrydde noen arter, selv ikke ulven.

Da er det en åpenbar og skremmende mangel på vettuge folk i denne kommunen.

Det hatet de legger for dagen om ulven tilsier at ikke en kjeft av dem gir seg før ulven er helt utrydda.

Og lykkes de med dette til vil de garantert, som jeg skreiv, gå løs på de andre rovdyra. Vi har både jerv, gaupe og bjørn her, og alle er potensielle sauedrepere.

Det er klart de kommer til å kreve at disse dyra må bort.......

1
trondhjem [sitat…] Er det ikke? Ulveprotesten i går ble utløst fordi miljøverndepartementet omgjorde et vedtak fra rovviltnemndene om å drepe 47 av 68 ulv i Norge denne vinteren, og kun till...

Du bør starte med å lese innleggene min ovenfor og ikke blokkere deg og fremstå som en verne-ekstremist med skylapper. Det er ikke sikkert at ulven er truet eller bør stå på rødlista om vi teller opp hele ulvestammen under ett fra og med Russland til og med Skandinavia.

Ulven sitter ikke stille på en blåbærtue hele livet, den beveger seg over enorme avstander når den finner på det og taes det gentester av ulvene er jeg ganske sikker på at man finner genlikheter i den russiske ulvestammen.

Som sagt tidligere, ingen vettuge folk vil utrydde ulven. Da er du på bærtur om du virkelig tror så ille om folk flest.

Lytt til Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet, han har lang erfaring i å lytte til grasrota ute i bygdene :-)

1
fireman56 [sitat…] Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres. Et forslag til kompromiss kan være a...

Et forslag til kompromiss kan være at disse ulvene fanges også settes ut igjen i Nordmarka. Da får alle ulvevenner på kafeene på Løkka fri tilgang til å studere disse live og bøndene i Hedmark slipper å være engstelige heledagen. En vinn-vinn situasjon

En pussighet i den norske ulvedebatten er at folk argumenterer for å forvalte dyrestammen som om den var en planteart.

Ulven er rovdyr som vandrer over enorme avstander. Man kan ikke plassere en ulv i Nordmarka og forvente at den vil holde seg der. Ulven vil flytte på seg dit den selv vil.

Når det er sagt, så var jeg som bor i hovedstadsområdet begeistret over at et ulvepar etablerte seg i Østmarka og så frem til at skogene rundt hovedstaden skulle få en "fastboende" ulvestamme. Jeg synes det var veldig leit da ulvene fikk skabb og ble så svake og syke at de ble avlivet.

Jeg tror jeg langt fra er alene om å synes det er flott om de store rovdyra etablerte seg i skogene rundt hovedstaden.

3
KongOlav2 [sitat…] Nå var det vel bare 9 % av erstatning for rovdyr som gikk til sauer tatt av ulv. Ellers var det 15 % bjørn, 21 % gaupe, 34 % jerv og resten kongeørn/uspesifisert. Synes de...

Ellers var det 15 % bjørn, 21 % gaupe, 34 % jerv og resten kongeørn/uspesifisert.

En venn av meg er småbruker med sau på "de brede bygder", og han er mye mer plaga av tjuvjakt. Han mister sau i ulvefrie områder, og pleier å lete godt i området de forsvant.

Hver eneste gang finner han øremerkene til de forsvunne dyra stukket inn under steiner og liknende.

Så vidt jeg veit pleier ikke andre rovdyr enn mennesket å rydde opp etter seg når de har drept noe.

1
Hakeslepp Du bør starte med å lese innleggene min ovenfor og ikke blokkere deg og fremstå som en verne-ekstremist med skylapper. Det er ikke sikkert at ulven er truet eller bør stå på rødlis...

Ulven sitter ikke stille på en blåbærtue hele livet, den beveger seg over enorme avstander når den finner på det og taes det gentester av ulvene er jeg ganske sikker på at man finner genlikheter i den russiske ulvestammen.

Det er ikke noe argument at det fins ulv i Russland eller at det har migrert og vil fortsatt migrere ulver til oss derfra.

Det vi snakker om her er hvordan skal staten Norge forvalte den ulvestammen som lever i vårt land. Hvordan skal Norge skjøtte sitt ansvar for å ivareta norsk natur - inkludert våre store rovdyr.

1
trondhjem [sitat…] Er det ikke? Ulveprotesten i går ble utløst fordi miljøverndepartementet omgjorde et vedtak fra rovviltnemndene om å drepe 47 av 68 ulv i Norge denne vinteren, og kun till...

Ulveprotesten i går ble utløst fordi miljøverndepartementet omgjorde et vedtak fra rovviltnemndene om å drepe 47 av 68 ulv i Norge denne vinteren, og kun tillot at 15 av dyrene skal drepes.

Det riktige tallet for ulv i Norge nå er ikke 68. Sist vinter var tallet 65-68 ulver som kun holdt til i Norge + 25 som holder til i grensetraktene mot Sverige, altså 91-93 ulv i fjor. Uttaket som allerede er gjort kommer selvsagt i fratrekk, og tilveksten i 2016 i tillegg.

1
KongOlav2 Ja, jeg skrev da + tilvekst. Selv med dette, er det uansett snakk om uttak av 50 % av stammen og det er mye. Og som sagt vil jeg ikke at Norge fraskriver seg ansvaret med unnskyldi...

I linken du viser til er det 10% uttak av ulvestammen i Sverige og det er alt for lite om ønsket er å ta ut tilveksten i bestanden.

Synes du de tar ut for mye ulv når de tar ut kun 10% av bestanden?

Ulvene får endel valper årlig og øker fort på om ikke den reelle tilveksten taes ut årlig.

1
Laster...