Det er ikke mulig å ta folk seriøst som mener at noe så subjektivt som frykt/angst skal legge føringene for forvaltningen av biologisk artsmangfold.

Spesielt ikke når denne angsten tar absurde proporsjoner og bærer preg av å være nedarvede vrangforestillinger fra eventyrene. Dagens oppslag i VG om triggerhappy og nervøse skrotinger er jo til å le av.

"Folk e rædde! Je tør itte lenger å hente posten uten hagla under ærmen. Je skyter selvsagt noen værselsskudd fra kjøkkenvinduet før je går ut, men det er jo æmmo je skulle ha brukt til tjuvjakt! Detta går itte!"

34
Hakeslepp [sitat…] Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf. Du glemte jegern...

Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf.

Da skal jeg jammen kjøpe meg lilla skjerf, for hvor finnes rettferdigheten i at all utmark og skog her i landet skal eies av privatpersoner?

Det er ikke vanskelig å være "bra folk" når man får store landeiendommer i fødselsgave.

Eller mener du kanskje som vi ble advart mot før jul, at den grena vi brekker av et grantre er tyveri av annens manns eiendom?

Skal jeg liksom godta ulvedrap for at godseieren og hans rike jaktkamerater skal få leke seg uhemmet med børsa og fylle fryseboksen med de dyra som passer ham best?

Hele folket skal være de rettmessige eiere av den jorda vi trår på, ikke småkonger fra en svunnen tid. Hvor mange slike fantes det vel ikke i de bussene?

4
legalize_it [sitat…] Stammen av hjortedyr i Norge har eksplodert som følge av en forvaltning som bare fokuserer på jaktverdien. Forvaltningen koster oss hundrevis at millioner i året i materie...

Fellesnevneren for de som skriker høyest mot ulven er at disse er skogeiere, et motiv de ikke tør avsløre, så de hauser heller opp med irrasjonell frykt og masse drit.

Skogeiere er bra folk som bør kunne være med å bestemme over eiendommene sine og ikke risikere å bli overkjørt og umyndiggjort av byfolk med lilla skjerf.

Du glemte jegerne og spesielt jegerne med hund. Jeg er jeger og har tidligere praktisert som elghunddommer for løshund samt ettersøkshunddommer og jeg kan si at områdene i Hedmark som er fulle av ulv ikke er attraktive å slippe jakthunder i lenger slik de var før.

Skogeieren mister da verdier i jaktutleie og vi jegere mister gode områder å slippe jakthundene i.

4
Hakeslepp [sitat…] I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedy...

I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedyr og husdyr i utrengsmål.

Stammen av hjortedyr i Norge har eksplodert som følge av en forvaltning som bare fokuserer på jaktverdien. Forvaltningen koster oss hundrevis at millioner i året i materielle skader som følge av kollisjoner, i tillegg til personlige tragedier.

Fellesnevneren for de som skriker høyest mot ulven er at disse er skogeiere, et motiv de ikke tør avsløre, så de hauser heller opp med irrasjonell frykt og masse drit.

Et godt eksempel på denne irrasjonelle frykten er folk som heller kjører barna til skolen enn å la de gå, selv om sjansen for en trafikkulykke nok er ganske så mye større en at ulven tar barna.

4

Jeg må flytte nå. Naboen har kjøpt hund. De siste 20 åra har 8 blitt drept av hund. Jeg sover heller under åpen himmel på Finnskogen.

3
Jeremenko Hedmarkingene får heller jakte villsvin da og la den lille gjenværende ulvestammen vi har få være i fred til den er på et levedyktig nivå. Enhver art som er nede i et tosifret anta...

Ulv har ikke det samme forholdet til grenser som mennesker. I og med at det er genetiske likheter mellom ulv i Norge og ulv i f eks Russland er det naturlig å se på de ulvene som til enhver tid befinner seg i Norge som ytterkanten av en særdeles livskraftig bestand av ulv. Med utbredelse fra Sogn og Fjordane (streifdyr) via Hedmark (flokker) og videre til Kamchatka. Denne bestanden utryddes ikke av at man foretar en behersket og faglig forstandig regulering av antall ulv i Norge i tråd med folkeviljen representert gjennom Stortingets vedtak.

Ellers tenker jeg at det er helt naturlig at det forekommer perioder der det er lite til ingen ulv i Norge. Det er en del av de naturlige variasjonene til en bestand i ytterkanten av dens utbredelsesområde. Det er ikke et tegn på at arten er utryddet om den gjennom en periode ikke er akkurat her. Den er bare et annet sted. Ulven som art finnes ikke truet. Dens bestand er akkurat nå tvert imot i sterk vekst i randen av dens utbredelsesområde, i land som Norge, Polen, Tyskland, Sverige, til og med Danmark.

Hinderet for en klok ulveforvaltning som tar inn over seg hensynet til flere interesser er dessverre den hemningsløse bruken fra begge sider av ulven som symboldyr som vi ser i fritt spill i media for tiden. Jeg ser på dette som nok et eksempel på den postfaktuelle virkeligheten. Hva som er korrekt er ikke så nøye. Det viktigste er å hyle, tvinge og herje slik at man med gravemaskin, slagbor og trollkraft sprenger vekk opposisjon og får gehør for ens eget fløystandpunkt.

3

Bønder er noen sytpeiser. Først var det pga sauen man ville drepe ned ulven. Nå er det pga tapt jakt rettigheter for minkende andel elg.

Skulle gjerne sett folks reaksjon om notfiskerne hadde samlet seg irundt stortinget og krevd at vi drap ned alle spekkhoggerene pga alle silda som dem spiser.

3
fireman56 [sitat…] Siden landbruk og dyrehold er "storindustri" i Hedmark så forstår jeg at de er engstelige for hva ulven kan gjøre med husdyrene deres. Et forslag til kompromiss kan være a...

Et forslag til kompromiss kan være at disse ulvene fanges også settes ut igjen i Nordmarka. Da får alle ulvevenner på kafeene på Løkka fri tilgang til å studere disse live og bøndene i Hedmark slipper å være engstelige heledagen. En vinn-vinn situasjon

En pussighet i den norske ulvedebatten er at folk argumenterer for å forvalte dyrestammen som om den var en planteart.

Ulven er rovdyr som vandrer over enorme avstander. Man kan ikke plassere en ulv i Nordmarka og forvente at den vil holde seg der. Ulven vil flytte på seg dit den selv vil.

Når det er sagt, så var jeg som bor i hovedstadsområdet begeistret over at et ulvepar etablerte seg i Østmarka og så frem til at skogene rundt hovedstaden skulle få en "fastboende" ulvestamme. Jeg synes det var veldig leit da ulvene fikk skabb og ble så svake og syke at de ble avlivet.

Jeg tror jeg langt fra er alene om å synes det er flott om de store rovdyra etablerte seg i skogene rundt hovedstaden.

3

Jeg reagerer litt på endel av forsøkene på å idiotforklare de fra bygdene som i dag samles i Oslo. Og jeg finner det noe underlig at man så lett kan avfeie deres bekymringer og kreve at de skal innrette seg etter hvordan vi på utsiden mener de bør leve sine liv.

Det er greit å ha i bakhodet at levende bygder er folkeviljen, en villet politikk med et bredt stortingsflertall bak seg. Da bør vi og ta inn over oss at grep må gjøres for å gjennomføre denne politikken. En forstandig og faglig fundert forvaltning av en sterkt voksende ulvestamme er en del av dette.

Noen bekymringer er nok overdrevne men mange er høyst reelle. Det er ikke vanskelig å forstå at mange vegrer seg for å sende sine barn alene langs skoleveien og på andre måter føler sin livskvalitet betydelig redusert. Det er heller ikke vanskelig å forstå at mange mennesker på bygdene føler seg overkjørt og tilsidesatt av makta i Oslo i denne saken. En slik holdning kan nok også sementeres når man møtes med forsøk på latterliggjøring som i denne tråden eller i rovdyrdebatten generelt.

Jeg kunne skrevet langt og lenge om de mest ekstreme ulvevernerene og ulvehaterene og deres mildt sagt enøyde syn på naturen og verden rundt seg men det blir å danse etter deres noe atonale pipe så det gir egentlig lite matnyttig å bringe til torgs.

Men jeg skulle ønske (i denne som i så mange andre saker) at man kunne bevege seg fra de mest polariserte skrikeriene og over til en dialog hvor man faktisk forstår og anerkjenner motsidens synspunkter og sammen forsøker å finne løsninger.

3
Hakeslepp [sitat…] I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedy...

I Norge har vi tatt hensyn til hjortedyrene i naturen og driver faktisk også aktiv forvaltning av dem. Det er også en båndtvangstid for at hundedyr ikke skal jage hjortedyr og husdyr i utrengsmål.

Ulvestammen i Norge er underlagt en streng forvalting med bestandsmål godt under det som biologisk anses som bærekraftig nivå og den skal kun få lov til å etablere seg i avgrensede områder. Ulv som vandrer ut av verneområdene blir tatt ut for å avgrense ulveproblematikken. Dette aksepteres av folk flest som et fornuftig kompromiss mellom hensynet til å ta vare på naturen og hensynet til de som blir berørt av ulvens tilstedeværelse.

Problemet med dere ulvemotstandere er at dere aksepterer ikke dette kompromisset som resten av samfunnet står bak og forlanger en "forvaltning" som i realiteten er en utryddelse av ulven. Det kan ikke jeg (og flertallet i Norge) akseptere fordi vi har en plikt til å ta vare på naturen - inkludert å ta vare på våre store rovdyr. De hører hjemme her.

Dessuten reagerer jeg på virkelighetsbeskrivelsen mange ulvemotstandere serverer. Den henger ikke på greip.

Astor Furseth har saumfart kirkebøkene for de siste 400 årene og finner at over denne perioden har bjørnen drept 52 mennesker, mens ulven har drept 11 mennesker.

Smak på dette tallet. Frem til slutten av 1800-tallet var det hundrevis av ulver i Norge slik at det må ha vært utallige møter mellom menneske og ulv siden 1600-tallet. Kun 11 av dem endte tragisk, sist registrerte tilfelle er fra tidlig 1800-tall. Dette forteller at ulven er et rovdyr som kan være farlig for oss, men at dette er ytterst sjeldent et problem. Ulven er tvert om meget konfliktsky overfor oss mennesker.

Jeg skjønner ikke den angsten som enkelte hevder de føler overfor denne ville hunden i våre skoger. Faktum er at naboens hund utgjør en langt større fare for deg og din familie enn hva ulven gjør.

Ulv som domestiseres (mister respekten for mennesker) eller som får enkelte sykdommer (så som rabies) kan være farlige. Men siden siste ulveangrep med tragisk utfall kom for mer enn 200 år siden bør man være forsiktig med å hause opp denne potensielle faren. Den er etter alle målestokker neglisjerbar.

Ulvemoststandernes virkelighetsbeskrivelse har ingen rot i virkeligheten.

3

Stor humor på parolene til de tilreisende:

"Ulv i naturen = dyremishandling"

Jeg tror jeg dauer. Ulvens jaktmetoder og felling av bytte tilfredsstiller altså ikke denne gjengens etiske krav til dyr som spiser andre dyr! Dette er det 5080 Nyhetskanalen-nivå på.

Hvis dette er ment seriøst bør de legge bort himkoken før neste markering og skrive nye paroler når de er tørrlagte. Dette blir helt absurd i sin dumskap.

3

Det er overskrifter som du kommer med her som gjør at jeg ikke tar ulvemotstandere seriøst når de snakker om frykten de visst nok føler når de har ulv i nærheten av seg. Det er såpass tydelig at de krisemaksimerer ting langt over problemets realitet. Krisemaksimeringen har nådd et slikt nivå at man rett og slett må se bort fra slike uttalelser.

Skulle alle de som frykter hunder oppført seg på samme måte og proporsjonalt med skadeomfanget hunder gjør i forhold til ulver så hadde vi hatt 100000 folk protesterende i Oslo imot hund hver eneste dag.

Hvorfor skal frykt for ulv være noe vi skal ta mer seriøst enn frykt for hund, bier, hester, kuer, biler, tungtrafikk etc. Folk frykter det meste her i verden og det meste av det er ubegrunnet frykt. Og av ubegrunnet frykt så er ulver høyt oppe på listen av ubegrunnet frykt.

Likevel så krever altså ulvemotstandere at man skal hensyn til deres ubegrunnende frykt som om frykten for at noe skulle skje faktisk var begrunnet i hva som i virkeligheten skjer. Disse busslastene med hedmarkinger skaper risiko for at noen blir drept ved å kjøre inn til Oslo. Den risikoen er reell Hva med vår frykt for hedmarkinger på oslotur. Når skal den tas hensyn til?

Eller er vår frykt underordnet deres frykt?

3
SeaKing [sitat…] Så ulven kan verken gå sauebonden eller elgjegeren i næringa...Den bør kanskje vurdere å bli vegetarianer? Det er lov å ferdes i utmarka, både for mennesker og dyr, også r...

Det er mer enn nok sau og elg i dette landet, og alt for lite ulv til å utgjøre noen forskjell.

Der tar du feil, i ulveavl-reservatet til Solberg-regjeringen har sauebønder slutta med sauehold og elgjegerne ser ikke på området som spesielt attraktivt lenger, området var tidligere et av de mest attraktive elgterrenger i Norge.

Grunneiere har mista inntekt og råderett over eiendommene sine og cafe latte rovdyrromantikerne i Oslo vil kjempe for enda mer ulv og enda større utmarksområder de kan legge brakk for grunneierne.

Bra at vi har Senterpartiet som kan kjempe mot dette og stille mistillitsforslag mot de ansvarlige i den blåblå regjeringen. Statsministeren burde også fått mistillitsforslag siden hun tar sin miljøminister i forsvar. Helgesen har ikke hjemmel i lovverket til å trenere for ulvejakt slik han sier i stortinget, ulvene er satt ut og ikke naturlig ville norske dyr og da sier artsmangfoldloven at de skal fjernes raskt siden de da regnes for en fremmed art i norsk fauna.

Lundteigen (Sp) har i stortinget rettet direkte spørsmål til klimaministeren (Høyre) om når den pålagte gentesten av ulvene i Norge foreligger for stortinget, og Helgesen viker unna og sier at han ikke engang har klart å starte dette arbeidet og når han eventuelt finner noen som kan starte arbeidet så "vil det ta laaaang tid", sitat slutt fra Vidar Helgesen(Høyre) fra spørretimen i stortinget.

Det er åpenbart at han forsøker å trenere gentestingen og analysene så mye og så lenge som mulig fordi Senterpartiet har stilt kritisk spørsmål til hvor ulvene i Norge egentlig kommer fra.

Foreksempel avl i fangenskap og deretter skjult utslipp av ulv i norsk fauna rammes av lovverket som faunakriminalitet, en alvorlig sak for Solberg regjeringen om dette blir resultatet av gentesten av ulvene og den blåblå Høyre/Frp regjeringen har visst om dette samt andre politikere og involverte i re-wilding prosjektet av ulv på østlandet.

2
SeaKing [sitat…] Utbeitet....tilhører de disse eiendommene deres?

Selvfølgelig eier grunneieren all innmark og utmark og bruksretten, jaktretten til eiendommen sin, den tilhører ikke den blåblå Erna Solberg regjeringen uansett hvor mye Erna står og prøver å forsvare klimaminister Helgesen i denne saken i stortinget.

Økning av ulvebestanden i et område reduserer bruksverdien av eiendommen for grunneieren (utleie av jakt). Ingen som er glad i hunden sin vil leie et terreng med mye ulv i, og hjortedyrene blir også veldig lett på beina og skvetne med mye store rovdyr i terrenget slik at de ikke står greit for hundene.

Ulv er fin på film på tv, men såkalt forsøk på re-wilding med innavla dyrepark ulv i Norge som ikke lenger har ekte villmark er en dårlig ide når det vrimler av ville ulver i Russland.

2

Jeg er redd SP.

Kan jeg utslette partiet, eller på annen måte holde det nede på et nivå som gjør at jeg ikke blir redd?

2
Hakeslepp Hva i all verden er dette for slags tåpelig debatt innlegg? Du linker til en ukjent dyremishandler mot meg? Vi må ha en høyere standard på debatt innleggene her enn hva du bedriver...

Jeg linker til en sauebondes gjøren og laden på Sørlandet. Du har da sjøl rett over her fortalt at du bor og jakter på Sørlandet. Saken blei pådømt i Kristiansand Tingrett – du har fortalt du bor i Kristiansand. Dermed kan han da meget godt være en av de ufeilbarlige og dyrevennlige sauebondevenner som du kjenner/kjenner til, eller er en av dine jaktkamerater?

_______

Hva dette er for slags innlegg?

Jo, nå skal du høre:

Du er hele tida voldsomt opptatt av, på den mest hysteriske måten, å juge, overdrive og ellers snakke vrøvl om rovdyrtatte, og i særdeleshet ulvetatte, sauer og hunder. Ikke kom her og snakk om at andre må ha en høyere standard på innleggene all den tid det er du sjøl er den som pumper ut løgner, halvsannheter og tøvete påstander. Begynn med deg sjøl, hold deg til sannheten så kan det hende at du blir tatt alvorlig.

Vi veit at mer enn 100 000 sauer stryker med på beite hvert år her i landet av årsaker verken du eller andre rovdyrhatere er det aller minste interessert å snakke om. Disse tallene bryr du deg rett og slett ikke om.

I 2016 ble det påvist at ulv, bjørn, gaupe og jerv skadet til sammen **1343 sauer**, viser tall fra Rovbase.no.

"Vi har ikke sett så få skader etter at Statens naturoppsyn overtok oppdraget med å registrere rovviltskader i 2001", sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn.

Denne sauebonden i linken du fikk klarte på egen hånd å plage, mishandle, vanskjøtte og mer eller mindre drepe et antall sauer som tilsvarer ca 15% av det som blir tatt av alle rovdyra her i landet. Disse dyra døde ikke engang ute på beite, men derimot hjemme på gården! En -1 - EN sauebonde aleine!!!

Hvor mange slike saker ser/hører vi om i media i løpet av året? Det er altfor mange, og det ser ut til å bli fler og fler for hvert år som går, men disse overser du og dine rovdyrhatervenner helt suverent. Disse sakene er overhodet ikke interessante for dere. Dere forholder dere simpelthen dere ikke til dem.

Hvor mange sauer og andre små- og storfe vil du anta blir funnet mishandla, vanskjøtta eller døde, eller må nødslaktes hvert år på grunn av mishandling/vanskjøtsel?

Hvordan vil disse tallene komme ut om vi setter dem opp mot antallet rovdyrtatte sau? Og som du sikkert husker var dette tallet 1343 sauer, fordelt på alle de fire store rovdyra. Denne dyrevennlige sauebonden sørga altså på egen hånd for at 190 sauer måtte nødslaktes.

Hvorfor har vi aldri sett deg kommentere slike saker i det hele tatt på forumet? Er de ikke viktige i den store sammenhengen? For Saka?

Hvorfor er det så uendelig mye viktigere for deg å juge, overdrive og vrøvle om rovdyrtatte sau og hunder enn å kommentere saubøndenes egne drap pga vanskjøtsel?

Tallet 1343 er rovdata.nos tall, og vi må nesten gå ut fra at det er det korrekte tallet. Den suverene måten du og dine rovdyrhatervenner bare blåser av dette, og heller fantaserer opp tall etter innfallsmetoden, og deretter legger til MVA, oms og moms, gjør at det ikke er noen seriøse som kan eller vil ta dere alvorlig.

Eller er Saka så viktig for deg at du mener løgner, halvsannheter og massive overdrivelser må til for å fremme Saka?

Nei du, hr Taxidermist; Forhold deg til hele bildet, ikke sitt og bedriv cherrypicking av kun ting du kan bruke/misbruke helt etter hva som passer og faller deg inn i øyeblikket, uten å få med sammenhengene og ikke minst hele bildet.

Kort sagt: Hold deg til sannheten.

Da først kan vi ta deg/dere alvorlig og seriøst.

For øvrig deltar jeg i alle de trådene jeg finner det interessant å delta i, så rull inn barten og ta deg et drops.

Nei, sett deg i stedet inn i taxien din du. Der kan du dermiste så mye du orker og lyster.

Er disse dine forresten?

2
Hakeslepp Er du treg? Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland? Gidder du ikke klikke på linkene og lese faktainnholdet? Du forsøker...

Hvor mange ganger skal vi legge frem fakta for deg at de skandinaviske ulvene kommer fra Russland?

Har det noensinne eksistert en helt egen skandinavisk ulv?

Velg blant disse, som faktisk finnes:

Arabisk ulv Asiatisk ulv Himalayaulv Hvitulv Iberisk ulv Indisk ulv Kaspisk ulv Vanlig ulv

Ah. Du kan jo o få disse også å velge i.

Utdødde Eurasiatiske arter:

Austroungarsk ulv.

Hokkaidoulv.

Honshuulv.

Spansk ulv.

Oppgaven: Plasser hvor blant disse artene du finner den "skandinaviske" ulven.

2
broren_til_noen [sitat…] Spesielt siden den finske ulvestammen holder til helt sør-sørøst i Finland. Men disse superdyra der borte klarer sikkert å komme seg til Hedmark ved hjelp av et par-tre kr...

Men disse superdyra der borte klarer sikkert å komme seg til Hedmark ved hjelp av et par-tre kraftige sprang.

Og de vet jo såklart når den norsk-svenske ulvestammen blir redusert kraftig, og begynner vandringen umiddelbart for å fylle opp stammen igjen......

2
KongOlav2 Det betyr fortsatt ikke at man skal avlive store deler av ulvene på norsk side av grensen og si at svenskene må ta ansvaret for å holde ulvestammen bærekraftig, og/eller gamble på...

Det er et rimelig langt stykke fra grenseområdene mellom Hedmark og Sverige og til Russland.

Spesielt siden den finske ulvestammen holder til helt sør-sørøst i Finland.

Men disse superdyra der borte klarer sikkert å komme seg til Hedmark ved hjelp av et par-tre kraftige sprang.

2
Ebbat Jeg så innslag fra Uganda, på fjernsyn igår. Der blir rundt 50 personer drept av krokodiller hvert år, i tillegg til overhengende fare fra giftslanger, skorpioner, giftige ederkopp...

Møter opp foran stortinget for sammen å gråte for sin syke mor, staute norske bønder og bygdefolk, "skremt" av spøkelser som på folkemunne er hauset opp til dimensjoner av en annen verden.

Dette hysteriske hylekoret som vi ser utspille seg i debatter og ikke minst to ganger foran Stortinget klarer jeg bare ikke å verken høre på eller forholde meg til lenger.

Det har nå nådd de samme hysteriske tilstandene som Bjugnsaken i sin tid gjorde. Alt blei så overdrevet ut i - og nesten overgår - det absurde at ingen kunne ta det alvorlig lenger. Nøyaktig slik vi ser ulvemotstanderne holder på idag.

Hvis folk er så redde for dette dyret må de for pokker søke psykiatrisk hjelp.

En hel del av de som bor rundt her (og slik er det garantert overalt på bygda - og helt spesielt blant sauebønder) ser ut til å tenke omtrent så konstruktivt:

"Her på garden står vi opp klokka fire om morran."

(lang tenkepause)

"Je har itte peiling på hvorfor vi gjør det, men vi har gjort det i ælle år!"

Det kommer ikke allverdens framgang eller gode løsninger på problemer og utfordringer av slikt!

2

Jeg så innslag fra Uganda, på fjernsyn igår. Der blir rundt 50 personer drept av krokodiller hvert år, i tillegg til overhengende fare fra giftslanger, skorpioner, giftige ederkopper, rovdyr som løver og andre store kjøttetere, elefanter, flodhester, neshorn m.m.

I tillegg til at land som dette ofte er ustabile mht. stridigheter hvor drap og vold er mer dagligdags enn sjeldenheter. Barn blir lemlestet av landminer på skoleveien, folk kan ofte ikke dyrke marka uten fare for liv og lemmer grunnet samme.

Her i vårt overbeskyttede land, uten særlig andre farer enn en fredelig hoggorm, som unntaksvis skader mennesker og hundene deres, skal man altså utrydde en mikroskopisk potensiell fare som ulven utgør, grunnet noen stakkarslige grunneiere som skal verne om viltet de jakter på, med skremselspropaganda og lobbyvirksomhet.

Møter opp foran stortinget for sammen å gråte for sin syke mor, staute norske bønder og bygdefolk, "skremt" av spøkelser som på folkemunne er hauset opp til dimensjoner av en annen verden. Rart dere tør gå utendørs i det hele tatt. Tenk om dere møter draugen eller fanden, ja for de finnes de gjør de ikke, i deres verden?

2
broren_til_noen [sitat…] Det veit du ikke. Verken veterinæren eller fyren fra Statens Naturoppsyn er sikre. De sier at det har vært et stort hundedyr. Da kan du umulig konkludere med at det er ulv...

Men OM det skulle være ulv, og det kan det altså meget godt være, er det bevisstløst hinsides det helt ufattelige av den skada hundens eiere.

De bor i et område hvor det er observert ulv. Da kan man ikke la tre bittesmå bikkjer, en pomeranier, en dachs og en chihuahua løpe fritt 50 meter fra huset uten tilsyn. De er så små at de knapt er høltannfyll for en ulv eller andre store bikkjer. Er det ulv som har vært på ferde er det kun et kjapt bitt over ryggen så er bikkja delt i to. Hundeeierene har, om det har vært ulv, hatt utrolig flaks. Men siden dachsen ikke blei delt i to med en gang kan det også tyde på at det en stor hund som har vært på ferde.

50 meter er jævlig langt unna om noe - hva som helst - skulle skje, spesielt hvis bikkjene er uten tilsyn. Det er vanskelig å høre noe som helst av noe så smått som de tre småbikkjene på 50 meters hold. Så her snakker vi om helt stupide og tanketomme hundeeiere. Og i artikkelen står det at de var 50 meter unna på eiendommen, noe som tyder på at de ikke engang har satt opp et gjerde. Fullstendig hjernedødt.

Når jeg veit at det er ulv i nærheten her jeg bor, og det er det stadig vekk, slipper jeg ikke bikkjene ut i hagen uten at jeg er med sjøl. Og mine bikkjer er av St. Bernhard/Newfoundlandshund-størrelse, de er mye større og tyngre (den største veier 88 kg) enn hvilken som helst ulv, og derfor fullt kapable til å ta igjen om noe skjer. Og jeg har et gjerde rundt her som på det laveste er 160 cm høyt.

Enkelte forholdsregler burde folk, sjøl tanketomme tidligere fotballspillere, være i stand til å ta når de bor i et område hvor det finnes ulv.

Du har akseptert at du må leve i et begrenset innegjerdet område på din eiendom og ikke tør eller vil slippe dine hunder ute i det fri på grunn av ulven som lusker utenfor huset ditt.

Jeg og andre vil ikke akspetere å få begrenset frihet til å ferdes ute i naturen med våre jakthunder som er avlet for å løpe i fritt søk opptil 500 meter fra eieren.

Hunder er skapt for å utfolde seg og løpe i kupert terreng av og til og ikke bare være begrenset til noen kvadratmeter innegjerdet hageflekk som du synes er helt ok.

Å sykle med en elghund, harehund eller fuglehund i band er ok i sommerhalvåret, men hundene må få brukt jaktinstinktet sitt og finne vilt i det fri på høsten uten å risikere å bli drept av ulv.

Vi har en båndtvangsperiode for hund av hensyn til viltet, men hva med ulven på vinteren og i yngletiden til viltet?

2

Nå som medieavdelingen i SP er i gang med filmproduksjon med lidende dyr som tema, venter jeg på filmen om pelsdyroppdrett og hvordan dyrene har det i nettingburene til kjernevelgerne deres.

Sleng på noen strykere i ordentlig Schindlers liste-stil, litt Frode Grytten og nærbilder av avspiste ører og haler. Kjør deretter rett over til en bonde som kjeppjager en fotograf som forsøker å dokumentere elendigheten, gjerne med en passende nidvise i bakgrunnen.

Avslutt med en skroting fra partiledelsen som gliser og forsikrer om at dyrene har det tipp topp.

2
Laster...