I Sverige har de klart å stagge boligprisveksten med minus rente.

I Sverige er det et stort overskudd på boliger og det har det vært i mange år. Det er det ikke i Norge. Det er hovedårsaken.

1

I Sverige har de klart å stagge boligprisveksten med minus rente. I Norge fortsetter den elleville prisgaloppen på boliger.

en av grunnen til boligprisveksten er den lave renten, hvis renten senkes ytterligere hva vil skje da?

Einar skriver at Sverige har overskudd på boliger, det er sikkert sant, men det er også viktig at i Sverige er tradisjonen å leie snarere enn å eie

det finnes både kommunale og private utleiere, men ettersom det finnes kommunale utleiere så kan ikke de private la utleieobjektene bli en profittbonanza

i Norge ble boligmarkedet rasert tidlig på åttitallet når man omgjorde borettslag til selveierboliger og prisene doblet seg over natta

det er en skam at voksne bemidlede mennesker stenger unge mennesker ute fra boligmarkedet

hvis du vil vite mer, les her

1
ulefos [sitat…] en av grunnen til boligprisveksten er den lave renten, hvis renten senkes ytterligere hva vil skje da? Einar skriver at Sverige har overskudd på boliger, det er sikkert sa...

i Norge ble boligmarkedet rasert tidlig på åttitallet når man omgjorde borettslag til selveierboliger og prisene doblet seg over natta

Det kan skrives mye om OBOS-adelen som ble formuende over natta, uten å ha bidratt med annet enn en lav husleie, og et symbolsk innskudd.. Vi bør heller ikke glemme at "doblingen av prisen", kompenserte for det kjøpere tidligere måtte betale under bordet. Det har alltid vært vanskelig å etablere seg, spesielt i tidligere tider, da hjelp fra slekta i praksis var fraværende.

1
Arrcab [sitat…] Det kan skrives mye om OBOS-adelen som ble formuende over natta, uten å ha bidratt med annet enn en lav husleie, og et symbolsk innskudd.. Vi bør heller ikke glemme at "do...

Vi bør heller ikke glemme at "doblingen av prisen", kompenserte for det kjøpere tidligere måtte betale under bordet.

det er en myte at det var slike beløp

men det er riktig at det var penger under bordet, og det burde man gjort noe med, i stedet kastet man barnet ut med badevannet

fra 1982 har det vært vanskelig å komme inn på boligmarkedet og det blir bare verre og verre, og ingen partier ser ut til å bry seg med unntak av SV

1
ulefos [sitat…] en av grunnen til boligprisveksten er den lave renten, hvis renten senkes ytterligere hva vil skje da? Einar skriver at Sverige har overskudd på boliger, det er sikkert sa...

det er en skam at voksne bemidlede mennesker stenger unge mennesker ute fra boligmarkedet

Da er det vel også en skam at Oslo kommune har brukt over 800 millioner på oppkjøp av leiligheter i 2016 også da?

Eller ikke det med på å presse prisen?

http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-kommune-har-kjopt-boliger-for-869-millioner-611632b.html

3
ulefos [sitat…] denne regelendringen gjaldt selvsagt alle borettslag, så det er ingen grunn til å stigmatisere de som bor eller bodde i OBOS-leiligheter

"OBOS-adelen" ble et begrep, og er det til dels fortsatt. Det var i alle fall ikke de bemidlede, og sosialistenes hakkekyllinger, som stakk av med gevinsten den gang, og trakk stigen opp etter seg. Dessuten var handelen under boret ved huskjøp, spesielt de husbankfinansierte, veldig omfattende. Vi må ikke stelle oss slik at dette kommer tilbake, ved ny sosial boligbygging.

1
ulefos [sitat…] det er en myte at det var slike beløp men det er riktig at det var penger under bordet, og det burde man gjort noe med, i stedet kastet man barnet ut med badevannet fra 19...

men det er riktig at det var penger under bordet, og det burde man gjort noe med, i stedet kastet man barnet ut med badevannet

Det var jo akkurat det som ble gjort, med noen heldige og noen uheldige konsekvenser. Barnet i dette tilfelle var dem som ikke lengre fikk tilgang til rimelige leiligheter i borettslag, og husbankfinansierte hus.

1

Det er nok mange andre årsaker enn dagens politikere som er årsaken til prisgaloppen i boligmarkedet - gammel boligpolitikk og mange sære situasjoner.

1. Det har i mange år vært bygd for få boliger.

Folk har i mange år gledet seg over verdistigning på egen bolig. Helt til de med sin "rikdom" ønsker å bytte til en bedre bolig. Da oppdager de at verdien har liten betydning = fordi må betale så mye mer for en bedre bolig. Jeg hører ofte folk med glede forteller hvor mye verdien på deres bolig har steget. Vi kjøpte for X år siden til den når har naboen solgt til den prisen, så vår har steget så og så mye bare på de årene. Det kan faktisk hende at smarte politikere har ønsket å beholde makt på disse "gledene".

Det er bare å bygge nok boliger, så vil ikke boligprisene øke annet enn de økte (lønns)kostnadene. I Oslo var det i tidligere år et problem med å få frigitt områder til boligbygging fordi tidligere regjeringer nektet å flytte markagrensene. Nå tas gamle industribygg og eiendom til boligbygging i Oslo. Men det monner ikke i fht tilstrømmingen.

1
HarryHoo [sitat…] Da er det vel også en skam at Oslo kommune har brukt over 800 millioner på oppkjøp av leiligheter i 2016 også da? Eller ikke det med på å presse prisen? http://www.aftenpo...

Da er det vel også en skam at Oslo kommune har brukt over 800 millioner på oppkjøp av leiligheter i 2016 også da?

Eller ikke det med på å presse prisen?

800 millioner er mye penger, men i den store sammenhengen er Boligbygg Oslo KF en liten aktør. De har 11 000 leiligheter til vanskeligstilte på boligmarkedet og i disse leilighetene bor det 25 000 mennesker. Mange folk, men bare 3,75 % av Oslos befolkning.

Forøvrig er Oslo i ferd med å få en negativ befolkningsutvikling, som jeg tipper gjør utslag på prisene etterhvert. Foreløpig gjelder det bare siste kvartal, men trenden er tydelig for hele landet. Nettoinnvandringen går raskt mot null.

1

Litt humoristisk kan en vel si at først raserer de velferdstaten, og dette gjelder ikke bare ei partigruppering, og når de trekker seg tilbake med sine millioner på bok så selger de huset med stor forteneste og flytter til Spania eller deromkring. Og lar oss seile vår egen sjø.

1
Columbus_3 [sitat…] At 80 prosent av nordmenn bor i egen bolig tyder ikke på dette. http://www.dinside.no/bolig/8-av-10-nordmenn-eier-egen-bolig/61635362

At 80 prosent av nordmenn bor i egen bolig tyder ikke på dette.

det betyr at 20% ikke eier sin egen bolig, snakk med dem

vi andre vet hvor økonomisk gunstig det er å eie bolig,de andre lurer bare på hvordan de skal klare å komme seg inn på boligmarkedet, når stigen er trukket opp

1
Arrcab [sitat…] Det var jo akkurat det som ble gjort, med noen heldige og noen uheldige konsekvenser. Barnet i dette tilfelle var dem som ikke lengre fikk tilgang til rimelige leiligheter...

det ble ikke færre boliger av at noen betalte penger under bordet, det var en uting at de gjorde det, men utbudet av boliger var det samme

det store problemet i Norge er at noen, eller ganske mange faktisk, spekulerer i bolig nr 2, 3 og 4

skal man få normale priser på boliger så må man gjøre det mindre attraktivt for spekulantene, det burde være lett å se

1
Arrcab "OBOS-adelen" ble et begrep, og er det til dels fortsatt. Det var i alle fall ikke de bemidlede, og sosialistenes hakkekyllinger, som stakk av med gevinsten den gang, og trakk stig...

"OBOS-adelen" ble et begrep, og er det til dels fortsatt.

du kan google det så ser du hvor mange treff du får, 66 treff tyder vel ikke på at det er et vanlig begrep

men det er sikkert noen som forsøker å få etablert det som et skjellsord

1
HarryHoo [sitat…] Da er det vel også en skam at Oslo kommune har brukt over 800 millioner på oppkjøp av leiligheter i 2016 også da? Eller ikke det med på å presse prisen? http://www.aftenpo...

Da er det vel også en skam at Oslo kommune har brukt over 800 millioner på oppkjøp av leiligheter i 2016 også da?

nei det er ingen skam, snarere tvert om, enhver kommune må ha leiligheter til vanskeligstilte, det ligger ingen spekulasjon i dette

her har du imidlertid en spekulant som virkelig bidrar til å presse opp prisene

"Fredensborg er et svært lønnsomt selskap. I 2015 hadde selskapet rundt 1,29 milliarder kroner i omsetning og en driftsmargin på 43 prosent."

hvilket betyr at de hadde mer enn en halv milliard i fortjeneste på utleie, +500 millioner som i stor grad kommer fra folk i en vanskelig økonomisk situasjon

pføy!

1

I Sverige har de klart å stagge boligprisveksten med minus rente. I Norge fortsetter den elleville prisgaloppen på boliger.

Unnskyld, men hvordan mener du minusrente kan ha en staggende effekt på boligprisene? Det henger bare ikke ihop.

2
Columbus_3 [sitat…] Tviler på at det finnes noe annet land i verden med større andel selveiere. Vet du om noen?

viler på at det finnes noe annet land i verden med større andel selveiere.

det vet jeg ikke, i Norge er det tradisjon for at folk eier sin egen bolig, så det gjør ingenting om sorholdene er annerledes i andre land

det å eie sin egen bolig er uhyre lønnsomt i Norge, det er det kanskje ikke i andre land, så en sammeligning er vanskelig å gjøre

1
ulefos det ble ikke færre boliger av at noen betalte penger under bordet, det var en uting at de gjorde det, men utbudet av boliger var det samme det store problemet i Norge er at noen, e...

det store problemet i Norge er at noen, eller ganske mange faktisk, spekulerer i bolig nr 2, 3 og 4

skal man få normale priser på boliger så må man gjøre det mindre attraktivt for spekulantene, det burde være lett å se

Selvfølgelig enig i dette, og lav rente, formueskatt og skattefradrag på lån er noen av de tingene som bidrar til dette. Har man penger så lønner det seg ikke å sylte de ned på konto i banken. Det lønner seg derimot å sylte de ned i boliger for så å leie ut.

Jeg mener at renta må opp. Sakte. Ellers vil mange gå på en smell, men man kan ikke fortsette å gi signaler om at renta kanskje skal fortsette nedover. Da vil lånebonanzaen bare fortsette, og det samme vil boligprisene.

1
Garindan [sitat…] Selvfølgelig enig i dette, og lav rente, formueskatt og skattefradrag på lån er noen av de tingene som bidrar til dette. Har man penger så lønner det seg ikke å sylte de n...

Jeg mener at renta må opp. Sakte. Ellers vil mange gå på en smell, men man kan ikke fortsette å gi signaler om at renta kanskje skal fortsette nedover.

Så er spørsmålet. Hvor mange vil gå på en smell dersom rentene går opp? Mistenker at mange allerede er så hardt presset at de ikke vil tåle en renteoppgang som monner.

Blir det bare å flytte problemene til andre?

1
Garindan [sitat…] Selvfølgelig enig i dette, og lav rente, formueskatt og skattefradrag på lån er noen av de tingene som bidrar til dette. Har man penger så lønner det seg ikke å sylte de n...

Jeg mener at renta må opp. Sakte. Ellers vil mange gå på en smell, men man kan ikke fortsette å gi signaler om at renta kanskje skal fortsette nedover. Da vil lånebonanzaen bare fortsette, og det samme vil boligprisene.

dette med rente har så mange andre sider, så det er ikke lett å overskue konsekvensene

men politikerne har mange andre grep de kan ta, hvis de vil

dette er de forslag SV vil ta med seg inn i valgkampen:

SVs forslag til tiltak:

Nasjonal boligplan: Regjeringen utarbeider en nasjonal boligplan. Planen går over en lengre tidsperiode, og inneholder en analyse av boligbehovet i hele landet, konkrete mål og virkemidler for å nå måltall for nye boliger, og mere.

Delt eierskap: Gjennom Husbanken går staten inn som medeier i en bolig tilsvarende egenkapitalkravet for dem som ikke kommer inn på boligmarkedet, men kan betjene et boliglån. SV vil teste dette med Bodø som forsøkskommune.

Flere boliger – profesjonelle utleiere: SV vil sørge for flere ikke-kommersielle boliger og flere profesjonelle utleiere med 100 millioner til flere kommunale utleieboliger, og økt låneramme i Husbanken som blant annet kan gå til flere tilvisningsavtaler.

3200 flere studentboliger: SV vil bevilge penger til å bygge 3.200 flere studentboliger. Dette er boliger som både er bra for studenter, og bidrar til å dempe prisen i utleiemarkedet.

Hjelp til vanskeligstilte: SV vil legge om og øke bostøtten med 250 mill. kroner i 2017 slik at de som er vanskeligstilte kan få dekket de nødvendige bokostnader, og ikke bygge den ned som i dag.

Offentlige boligbyggeselskap: Det offentlige må ta større del av ansvaret og risikoen for å bygge boliger til en billig penge. Det bør opprettes et statlig boligbyggeselskap for å utvikle statlige tomter i samarbeid med kommunene, og kommuner bør etablere kommunale tomteselskap.

Smart eiendomsskatt: En eiendomsskatt som beregnes ut av markedsverdi og legges til som inntekt, som man så skatter over på vanlig vis. Slik vris skattesystemet slik at bolig blir mindre attraktivt for spekulasjon.

Særskatt på spekulasjon: En særskatt på sekundærboliger som gjør det dyrere å eie flere boliger. Slå ned på lokkepriser: Mange eiendomsmeglere har brukt lokkepriser, noe som bidrar til å presse opp prisene. SV vil at det i større grad tas i bruk økonomisk straff for å stoppe denne praksisen.

1
ulefos det ble ikke færre boliger av at noen betalte penger under bordet, det var en uting at de gjorde det, men utbudet av boliger var det samme det store problemet i Norge er at noen, e...

det store problemet i Norge er at noen, eller ganske mange faktisk, spekulerer i bolig nr 2, 3 og 4 skal man få normale priser på boliger så må man gjøre det mindre attraktivt for spekulantene, det burde være lett å se

For å si det på en annen måte, spekulanter og andre med penger på bok, må få andre og mer lønnsomme objekter å investere i, for seg sjøl og for nasjonen. Som en liten åpen økonomi, har vi også minimal styring på renten, og når kapitalen rømmer bankenes dårlige renter, finner den for tiden dessverre veien til boligmarkedet. Når boligkjøpere jubler for lave renter, får spiralen ny næring hele tiden.

1
ulefos [sitat…] dette med rente har så mange andre sider, så det er ikke lett å overskue konsekvensene men politikerne har mange andre grep de kan ta, hvis de vil dette er de forslag SV v...

Nasjonal boligplan: Regjeringen utarbeider en nasjonal boligplan. Planen går over en lengre tidsperiode, og inneholder en analyse av boligbehovet i hele landet, konkrete mål og virkemidler for å nå måltall for nye boliger, og mere.

Vel, hvis dette innbefatter regulering av areal til husbygging (noe det nødvendigvis må gjøre) så er jeg for det. Men det er det eneste jeg mener er statens oppgave. Jeg er som kjent uenig med SV i det meste.

1
EinarSalbu [sitat…] I Sverige er det et stort overskudd på boliger og det har det vært i mange år. Det er det ikke i Norge. Det er hovedårsaken.

det er liksom ikke mer hokkus pokkes enn det, bygg flere boliger, kanskje vurder å skattlegge sekundærboliger. er det nok boliger så går prisene ned. det offentlige må også få mer fortgang i søknadsprosessen på bygging så det ikke tar for lang tid og prisene går opp. det har vært underskudd på boligbygging i byene i årevis, det får vi svi for nå.

1

I dag er det nesten bare de rikeste av oss som har råd til å leie. Uttrykket, det er dyrt å være fattig er sjelden mer passende.

Når det gjelder påstanden til TS så har jeg vanskelig for å tro at minusrenter er veien å gå. Uten at jeg har spesielt peiling på dette så vil jeg anta at det i perioder med negative renter er mer gunstig å kjøpe opp enn å ha penger i banken.

1
Laster...