Nye VGD er lansert! Mer informasjon

Ola Borten Moe sine utspill.

http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/sp-vil-fjerne-trossttten-til-utenlandske-borgere/3423299379.html

Kort fortalt vil Borten Moe, at støtte til trossamfunn skal bare gis til norske statsborgere.

Partiet mener også at mandatfordelingen på Stortinget ikke bør reguleres av folketallet i hvert fylke, slik den gjøres i dag, men ut fra antall innbyggere med norsk statsborgerskap.

– Jeg synes det er unaturlig at mandatfordelingen på Stortinget baserer seg på antall innbyggere, all den tid du er nødt til å være norsk statsborger for faktisk å kunne stemme, sier Borten Moe.

Jeg mener dette er ganske så logiske tanker, og finner dagens praksis noe tvilsom på områdene det gjelder. Hvordan kan en telle folk som på papiret ikke finnes, og hvorfor gi støtte til mennesker som bare er innom landet for en stund?

Kutt det ut. La ordningene gjelde kun for norske statsborgere, er min mening.

1
36 svar

36 svar

Vi ønsker å legge til rette for en god debatt på nettsidene våre, og for å kunne sikre god moderering holder vi nattestengt mellom klokken 00.00 og 08.00.

Solvgutt1

Det bør ikke gis støtte til trossamfunn i det hele tatt.

3

Nabo

Det er jo et helt greit standpunkt. Nå har ikke Borten Moe foreslått noe slikt, så det blir litt på siden av hva denne diskusjonen la opp til.

1

Solvgutt1

På siden? Borten Moe mener at bare nordmenn skal få trosstøtte. Jeg mener ingen skal få trosstøtte. Det er ikke på siden. At norske skattebetalere skal finansiere andres organiserte overtro og vrangforestillinger er fullstendig meningsløst. Ja til kulturmidler for å vedlikeholde kirker som er viktige kulturminner. Det er greit, men trosstøtte er helt latterlig. Religion har ingen viktig eller positiv rolle i dagens samfunn.

2

puma1

Nå har ikke Borten Moe foreslått noe slikt, så det blir litt på siden av hva denne diskusjonen la opp til.

Ja, men likevel et mer logisk standpunkt. Borten Moe`s forslag er hverken fugl eller fisk. Norge har liten tradisjon for å differensiere med bakgrunn i statsborgerskap og det er ingen grunn til det.

Forslaget fører kanskje til at flere vil søke om norsk statsborgerskap, men det spørs om det skal være et mål i seg selv.

1

fazz

>>> Fasit

1

Nabo

Få ting er så flyktig som en meningsmåling, så derfor skal en ikke legge så altfor mye vekt på dette, men kanskje det representerer et systemskifte.

Frp, Høyre og ikke minst Senterpartiet er nå enige om, at land som ikke tar tilbake sine grunnløse flyktninger og asylsøkere risikerer bistandskutt fra Norge. Tyskland og Østerrike foreslår noe lignende.

http://www.vl.no/nyhet/vil-straffe-med-a-kutte-i-bistanden-1.910822

2

DrSchwei

Og nå kommer dette partiet også med forslag om forbud om bruk av heldekkende hodeplagg på offentlige kontorer i Norge !

Partiet viser sitt sanne ansikt - noe mer nasjonalistisk og tilbakeskuende er det vanskelig å finne.

Sp er i ferd med å bli enda mer uspiselige enn før.

1

Human

Og nå kommer dette partiet også med forslag om forbud om bruk av heldekkende hodeplagg på offentlige kontorer i Norge !

Hva med de som må på legevakten, skal de nektes hjelp og innpass?

1

fargerik

Nei, nei, jente...dette må bli slutt!

Ikke storme inn på legevakta før du har tatt av deg niqaben!

1

cochisedied

Nei! Men de skal bes om å ta av seg kamuflasjen - hvordan i alle dager skal lege/helsepersonell undersøke noen som kun har øynene synlige?

Cochise-

1

DrSchwei

Dama fra Sp i Dax 18 i går ble svar skyldig - det var ikke slik at man kunne nekte noen helsehjelp...

... og så bablet hun noe om at det bare var et utkast og sånn.

Programleder Solvang prøvde å bore litt i dette - for da ville det ikke være et forbud, og fikk bl.a. bl.a. til svar.

Dette illustrerer jo bare at det er en ekkel markeringssak fra Sp - de vet det er stemmer å tjene på å være ill-liberal - mot EU, mot EØS, mot Ulv, mot Oslo og hele greia.

Og nå også innvandrere.

For en gangs skyld i en debatt var jeg dog helt enig med Kjersti Toppe fra Sp. Hun tok dissens i denne saken og føler vel på ubehaget mht hvilke nasjonalistiske krefter som er i gang i eget parti.

1

riksen77

Kort fortalt vil Borten Moe, at støtte til trossamfunn skal bare gis til norske statsborgere.

etter min mening burde ingen trossamfunn få penger av staten i det hele tatt. staten burde bruke alle skattepenger på viktige ting som helse, skole, samferdsel, sikkerhet osv

1

Nabo

Du har nok mange med deg i det synet på hva skattepengen skal brukes til, og ikke minst hva de ikke skal brukes til.

Her er en link som forklarer ordningen vi har i dag, og hva bakgrunnen til ordningen er.

http://www.an.no/debatt/kirken/multireligios-pengebonanza/o/5-4-453449

Det Borten Moe går inn for er en begynnelse på avslutningen av tilskuddene til trossamfunn.

1

StevenPatrick

Jeg mener dette er ganske så logiske tanker,

Jeg er veldig enig. Nå ønsker jeg i utgangspunktet at all "religionsstøtte" skal oppheves, men at det begrenses til en sum pr. norsk statsborger er bedre enn ingenting. Og en begynnelse.

Og at mandatfordelingen skal regnes ut fra norske statsborgere, det er også helt på sin plass.

Kan jo, med det samme jeg er igang, flagge betinget støtte til Frps forslag om behovsprøving av barnetrygden. Ulempen er at dette vil øke byråkratiet. Skal dette gjøres enkelt, da setter man en inntektssum pr. familie inklusive evt barnetrygd, og lar den være utløsende.

1

Nabo

Kan jo, med det samme jeg er igang, flagge betinget støtte til Frps forslag om behovsprøving av barnetrygden.Ulempen er at dette vil øke byråkratiet. Skal dette gjøres enkelt, da setter man en inntektssum pr. familie inklusive evt barnetrygd, og lar den være utløsende.

Ja, den støtten er svært betinget, fordi det skulle være et innslagspunkt hvor en sluttet å motta barnetrygd, dette vil en jo prøve å omgå, ved på papiret i det minst går ned i lønn, og dermed kommer bedre ut totalt med barnetrygd på toppen av inntekten.

Dette med barnetrygd har mange regjeringer hengt seg opp i gjennom historien om den, det ender alltid med at de viderefører dagens modell, med at alle får. Dagens utgave av barnetrygden, er verken fugl eller fisk, fordi satsen har stått på stedet hvil siden 1996. Den er ikke til hjelp for de som trenger den mest, og den er unødvendig for svært mange av de best stilte. Det å finne en ordning som faktisk virker, ser ut til å være en gordisk knute. OK Frp skal ha lit ros for at de i det hele er villig til å diskutere den.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...