Politikk - Norsk

politikk

Oslo snart tom for narkotika

det bør være resultatet etter siste store narkoaksjon. Hvis ikke dette hender har samfunnet bare skaffet seg enda en haug justisutgifter uten noen positive virkninger og ønsket effekt.

det skal bli spennende og se om tilgangen på gaterusmidler nå minsker dramatisk over tid eller om resultatet er nok en bortkastet aksjon. Håper mediene vil følge opp og rapportere om hvordan rusmiddeltilgangen utvikler seg. Og at alle politikere fra alle partier etterhvert kommer i medias søkelys og tar opp spørsmålet om vi skal øke innsatsen og kampen eller endre politikk på dette området.

men nå som kull og arbeidsplasser blir borte på Svalbard så kunne vi kansje bygge stort fengsel der med over 100 000 soningsplasser og selge plasser til utlandet hvis ledig kapasitet ?

stikkord : sysselsetting

hva tror og mener dere ?

1
33 svar
politikk Cohisedied : spørsmålet er kansje hva bruke Svalbard til for og kreve suverenitet og holde bosetting. Tja....kan vi selge plasser til Europa så kansje dette kan betales uten og øke...

Cohisedied : spørsmålet er kansje hva bruke Svalbard til for og kreve suverenitet og holde bosetting. Tja....kan vi selge plasser til Europa så kansje dette kan betales uten og øke skatter og avgifter. Men nei..vi kan ikke ha en ansatt med familie i snitt PR innsatt

Og du mener vi kan selge 100 000 soningsplasser i en eller flere straffekolonier på Svalbard? Har du intet begrep over hva noe slikt vil gjøre med naturen der? Hvor skal de ta mat og andre forsyninger fra (lite dyrkbar mark der vet du)? Kraft? Og disse institusjoner må jo bygges - og et utall bygningsarbeidere vil trengs for et slikt prosjekt. Hvordan skal de forsynes?

Dette er bare urealistisk tull - det hadde vært mer realistisk å foreslå en straffekoloni på månen!

Cochise-

3

men nå som kull og arbeidsplasser blir borte på Svalbard så kunne vi kansje bygge stort fengsel der med over 100 000 soningsplasser og selge plasser til utlandet hvis ledig kapasitet ? stikkord : sysselsetting hva tror og mener dere ?

Sysselsetting?

Forstår du rekkevidden av de du antyder/foreslår her? 100 000 soningsplasser - og hvor mye personell til å håndtere en slik populasjon? 500 000? Med tilhørende familier? Hvor mange skip det trengs for å fø en slik befolkning? Har du i det hele tatt tenkt litt over dette - eller kaster du bare ut strøtanker uten noe tenkning?

Når det gjelder virkningen av store beslag på "gatemarkedet" - erfaringen tilsier at det kan bli noe "tørke" i kjølvannet av slikt - men det jevner seg raskt ut. Profitten som frister er for stor - det vil alltid være noen som er villig til å ta opp slakken.

Cochise-

2
politikk Hakeslepp : Frankrike industrialiserte prosessen med giljotinen. imidlertid så kan vi prøve og få litt mer realistisk debatt rundt justis og rusmiddelpolitikk og ikke minst økonomi...

imidlertid så kan vi prøve og få litt mer realistisk debatt rundt justis og rusmiddelpolitikk og ikke minst økonomibruk i dagens norske samfunn.

Ja, den debatten lever i beste velgående.

Vi kan legalisere hasj og mariuhana, så får politiet mer ressurser til å konsentrere seg om å ta de som innfører sterke og farlige stoffer.

Legalisering vil slå knock-out på den organiserte mafiaen som smugler dette, og i tillegg vil tusenvis av borgere med et pennestrøk bli lovlydige. Legalisering vil også begrense rekruttering.

Mafiaen vil selvfølgelig øyeblikkelig rette fokus på de sterke og farlige stoffene og slutte å levere hasj, men med frigjorte ressurser og helst bevilgning av enda mer ressurser til tollvesen og politi kan det nok la seg gjøre å lage problemer for dem.

Nøkkelen er å avkriminalisere hasj og marihuana. Det som folk flest bruker.

2

hva tror og mener dere ?

At kanskje bare en tiendedel eller mindre av det som importeres blir beslaglagt.

1

det bør være resultatet etter siste store narkoaksjon

Hva dreide denne narkoaksjonen om ; Hva fikk de beslagt og hvilke erfaringer rundt avsløring av smugling kunne de trekke ut ?

1
cochisedied [sitat…] Sysselsetting? Forstår du rekkevidden av de du antyder/foreslår her? 100 000 soningsplasser - og hvor mye personell til å håndtere en slik populasjon? 500 000? Med tilhøre...

Cohisedied : spørsmålet er kansje hva bruke Svalbard til for og kreve suverenitet og holde bosetting. Tja....kan vi selge plasser til Europa så kansje dette kan betales uten og øke skatter og avgifter. Men nei..vi kan ikke ha en ansatt med familie i snitt PR innsatt.

spørsmålet om at noen alltid vil ta opp slakket og fortjenesten er det jo politikere som må ta stiling til. Lovgivningen hjelper oss da ikke til og få bedre helse og sosialpolitiske forhold som vel er meningen med forbud ?

vi ser resultater med store utgifter i den ene enden. Men hjelper det ikke i andre enden på tilgang over tid så har vi kastet penger ut av vinduet.

1
cochisedied [sitat…] Og du mener vi kan selge 100 000 soningsplasser i en eller flere straffekolonier på Svalbard? Har du intet begrep over hva noe slikt vil gjøre med naturen der? Hvor skal d...

Cohisedied : ingenting lønner seg økonomisk på Svalbard uansett fordi alt må fraktes inn og manglende infrastruktur. Slik sett kan vi bare kutte distriktspolitikk og spredt bosetting samt suverenitetskrav.

hva annet enn fengsel mener du kan gjøres på Svalbard nå som vi ikke kan forurense med produksjon av noe ?

det viktigste poenget med trådet er likevel og sette søkelys og oppfølging på om rusmiddelpolitikken hjelper samfunnet.

1

men nå som kull og arbeidsplasser blir borte på Svalbard så kunne vi kansje bygge stort fengsel der med over 100 000 soningsplasser og selge plasser til utlandet hvis ledig kapasitet ?

stikkord : sysselsetting

hva tror og mener dere ?

God ide, men kanskje enda bedre å starte flydropp for fanger over Bjørnøya, da slipper en å bruke mye penger på å bygge dyre nye fengsler og lønninger til fengselvoktere. Pepre Bjørnøya med brakker og flydropp med proviant, det trenges ikke bygging av fengselmurer på Bjørnøya siden det er umulig å rømme fra uten båt tilgjengelig.

Vil det herske anarki på fangeøya? Ja, selvfølgelig og det vil bli endel av straffen og kanskje en avskrekkende faktor for folk som vurderer konsekvensene ved å bli en tung lovbryter.

1

det skal bli spennende og se om tilgangen på gaterusmidler nå minsker dramatisk over tid

Beklager å måtte legge en demper på spenningen, men gatesalget vil bestå uansett hva politiet foretar seg. At det finnes folk som ønsker å ruse seg på andre ting en alkohol må du rett og slett bare avfinne deg med.

1
Hakeslepp [sitat…] God ide, men kanskje enda bedre å starte flydropp for fanger over Bjørnøya, da slipper en å bruke mye penger på å bygge dyre nye fengsler og lønninger til fengselvoktere....

God ide, men kanskje enda bedre å starte flydropp for fanger over Bjørnøya, da slipper en å bruke mye penger på å bygge dyre nye fengsler og lønninger til fengselvoktere.

Enda bedre ide: Innfør dødsstraff, gi forbryterne et nakkeskudd. Små utgifter, rettsvesenet vil antagelig lett få kvantumsrabatt på ammunisjon. Likene kan sikkert brukes til organdonasjon, vinn-vinn!

Cochise-

1
Hakeslepp [sitat…] God ide, men kanskje enda bedre å starte flydropp for fanger over Bjørnøya, da slipper en å bruke mye penger på å bygge dyre nye fengsler og lønninger til fengselvoktere....

Hakeslepp : det er noe politikere må vurdere...konsekvens av lovbrudd er og leve i anarkisamfunn med gjengjustis. Egentlig mye av det samme som Sør-Amerika og Afrika. Og straffen for rømming er selvpåført risiko. Rømming fra svalbardleire vil også medføre risiko for og fryse og sulte ihjel.

hvis fengsel skal være straff så må det vel være verre enn og sitte isolert i eget hjem grunnet økonomi eller hjemmesoning som ligger nært opp til det og være hjemme uten økonomi til og gå ut på noe.

uansett : hvilke positive konsekvenser medfører totalforbud på rusmidler til ? Dette må vi jo få frem i lyset nå som vi bruker mye og stadige ressurser på og begrense uten virkning. Hvertfall må media ut og dokumentere og opplyse folk og politikere om at politikken virker og at det er ganske tomt for rusmidler på gatemarked.

1
cochisedied [sitat…] Enda bedre ide: Innfør dødsstraff, gi forbryterne et nakkeskudd. Små utgifter, rettsvesenet vil antagelig lett få kvantumsrabatt på ammunisjon. Likene kan sikkert brukes t...

I gamle dager i det ville vesten brukte de tau og sparte da penger på ammo og i Norge brukte de øks som også koster lite penger.

En av de siste øksehenrettelser i Setesdal var rett ovenfor Ose, på Sordal. Historien forteller at det kom mange skuelystne til henrettelsen og ungene som hadde klatret opp i trærne rundt hoggestabben for å få bedre utsikt, de besvimte da hodet trillet og ungene ramla ned av trærne som "modne epler"...

1
Hakeslepp I gamle dager i det ville vesten brukte de tau og sparte da penger på ammo og i Norge brukte de øks som også koster lite penger. En av de siste øksehenrettelser i Setesdal var rett...

Hakeslepp : Frankrike industrialiserte prosessen med giljotinen.

imidlertid så kan vi prøve og få litt mer realistisk debatt rundt justis og rusmiddelpolitikk og ikke minst økonomibruk i dagens norske samfunn.

vi bør vel forvente og kunne se resultater av stadig fengslete narkomsettere ?

1
fargerik [sitat…] Ja, den debatten lever i beste velgående. Vi kan legalisere hasj og mariuhana, så får politiet mer ressurser til å konsentrere seg om å ta de som innfører sterke og farlig...

Fargerik : det er klart en av nøklene. Men hvor er toppolitikerne og partiene i denne debatten ? Høre vi dem virkelig ta tak i dette annet enn sporadiske korte debatter fra tid til annen ?

hva med avgifter som fører til smugling og justisutgifter på alkohol og tobakk ?

hva med andre lettere rusmidler enn cannabis som khat, kokablader etc..og vil få noe av posisjonen som forbudt og rekrutterende cannabis har i dag ?

kort sagt er det hele sammenhengen rusmidler, justisutgifter, helse og sosial aspekt, og svart økonomi som politikere og partier må ta opp til diskusjon.

1
fargerik [sitat…] Ja, den debatten lever i beste velgående. Vi kan legalisere hasj og mariuhana, så får politiet mer ressurser til å konsentrere seg om å ta de som innfører sterke og farlig...

Fargerik : organisert kriminalitet vil stå bak uansett dersom noe bare er avkriminalisert men ikke legalisert og dermed produsert og omsatt i lovlige og regulerte former.

avkriminalisering vil altså ikke bety at justisutgiftene og ressursbruken på og ta nettverk kan bortfalle. Det kan bare ren legalisering gjøre.

vi har hørt politikere gå inn for avkriminalisering. Men hva skal dette hjelpe for utenom og slippe forfølgelsesvanvidd på brukere ?

1

men nå som kull og arbeidsplasser blir borte på Svalbard så kunne vi kansje bygge stort fengsel der med over 100 000 soningsplasser og selge plasser til utlandet hvis ledig kapasitet ? stikkord : sysselsetting hva tror og mener dere ?

100K er kanskje i meste laget? Men 2-300 plasser med dertil nødvendige Arbeidsplasser og ringvirkninger kunne det absolutt vært en mulighet å fått til.

Og da burde det vært øremerket for Narko Soning.

Det som vil være det problematiske ville vert besøkende, her kommer problemet.

1
EL-FERNANDO [sitat…] 100K er kanskje i meste laget? Men 2-300 plasser med dertil nødvendige Arbeidsplasser og ringvirkninger kunne det absolutt vært en mulighet å fått til. Og da burde det vær...

100K er kanskje i meste laget? Men 2-300 plasser med dertil nødvendige Arbeidsplasser og ringvirkninger kunne det absolutt vært en mulighet å fått til.

Jeg har lært av FrP- folket i dette forum at soningskøene i dette landet er avskaffet på grunn av at Anundsen har leid 272 fengselsplasser i Norgerhagen.

Litt av en bragd fra forhenværende "verdens beste justisminister".

I mellomtiden er åtte fengsler til nedlagt i Nederland på grunn av at de ikke har nok skurker (les hasjrøykere)

1
fargerik [sitat…] Jeg har lært av FrP- folket i dette forum at soningskøene i dette landet er avskaffet på grunn av at Anundsen har leid 272 fengselsplasser i Norgerhagen. Litt av en bragd...

Fargerik : Nederland har vel like mange organiserte kriminelle som innfører og produserer hasjen ? Den er bare lovlig og omsette visse plasser. Men ikke og produsere og innføre så langt jeg har forstått.

er det fordi landet ikke har råd til og forfølge disse nettverkene at fengselsplassene der nedlegges av " mangel " på skurker ?

det eneste samfunn rundt om i verden kommer til og mangle er penger til og følge opp nåværende lovgivning !

1

Oslo blir aldri tom for narkotika, heller tvert imot. Politiet mistet kontroll over kriminaliteten allerede på 70 tallet.

1
EL-FERNANDO Ikke min politikk, da går det ut over 3.pers Derimot , frivillig sone der kan være en løsning. Si de dømmes til 1 år ( effektiv soning ), og kommer fra det med 7 måneder pga beligg...

Elfernando : fengsel vil alltid gå utover tredjeperson. Så besøksforbud bør gjelde alle eller ingen. Men teknisk sett kan dette gjøres.

samfunnsproblemet er av vi ikke kan begrense rusmidler i særlig grad med forbud som må følges opp med straff.

1

Lignende innlegg

Aktuelt silas Siste svar

Sabotasje av Nord Stream 1 og 2?

"Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader." "– Ødeleggelsene som skjedde i løpet av en dag på tr...
Bilde

Gassrørledningen Nord Stream 1 lekker både i svensk og dansk farvann

Sjöfartsverket har advart fartøy som ligger i nærheten av ledningen om lekkasjen. Nord Stream AG sier de «aldri tidligere har sett» slike skader.


Bilde e24.no
1
40 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Sabotasje på norske rør

Hvem vil det ramme? Hva skjer med fisken? Biden er den eneste som tjener på sabotasje. Russerne vender seg østover. Hva skjer om det blir atomkrig? Tjernobyl radioaktivt materiale kom over Norge i 1...
2
10 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Sånn blir det når en bonde skal styre . . . . .

Sånn blir det når en bonde skal styre både skatt og finans, han har neppe peiling / kunnskap om noen av delene. Bønder betaler jo ikke mye skatt, de får for det meste subsidier. Og kalkulatoren til Ve...
Bilde

Smalt til mot Vedum: – 26.000 nordmenn tapte sparepengene sine

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil tredoble skatten for fiskerinæringen og hisser opp en hel næring.


Bilde www.msn.com
2
8 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Nordsjøen neste!

Lille Napoleon har øvelse i Østersjøen. De åpner en ny rørforbindelse fra Norge til Polen. Noen som tror at Russland ikke vil hevne seg i Nordsjøen når de får ødelagt sine rør i Østersjøen. Så send d...
2
22 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Art 5 burde vært aktivisert.

Om Danmark mener det er terror så skal art 5 aktiviseres. Det er Danmark som har tatt kontroll på sabotasje. Derfor kan vesten gå til atomkrig med bakgrunn i sabotasje på russisk gassrør. Heia Biden.
1
14 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Motbydelig journalistikk

Nå går media mer og mer over til å vise likposer hver kveld så må man spørre hvem de tror de forteller historien sin til. Både NRK og TV2 ødelegger unge mennesker med dette. Ingen nordmenn skal ut i...
2
3 svar
Laster...