Jeg mener det må bli maxpris på leiligheter som staten skal sponse sosialklienter og asylsøkere med.

Hvis man ser på finn.no hva det koster å leie I oslo fks kan jeg ikke fatte at myndighetene godtar at sosialhjelpsmottakere bosetter seg der, eller får bo der med sponsing.

Ja er enig med deg her - at de skal bosettes i dyre osloleiligheter er feil.

1
gjespe [sitat…] Ja er enig med deg her - at de skal bosettes i dyre osloleiligheter er feil.

Gjespe

Ja her tror jeg milliarder kunne blitt spart og kanskje feriepenger fks for ulike ytelsesmottakere kunne blitt gjeninnført? Kanskje satset mer på pensjonistene? Sørget for at syke fikk nok å leve av, selv etter ett år og hevet aap opp mot 80% lønn og ikke 66% som Det er I dag. Likeledes de arbeidsledige stakkars.

Men ytelsesmottakere av sosialhjelp skal altså få bo der arbeidstakere ikke har råd til å etablere seg. Dette er jo helt vilt!

1

Er det ikke naturlig at sosialhjelpsmottakere og asylsøkere blir plassert alle andre steder enn der det er dyrest å bo?

hvorfor tror du tankene gikk til Stalin og Arkipelag Gulag

1
ulefos [sitat…] hvorfor tror du tankene gikk til Stalin og Arkipelag Gulag

Ulefos

Forsvarer du at dine skattepenger går til å etablere sosialstønadsmotakere I pressede områder, der det er for dyrt for normale arbeidstakere å etablere seg?

Er det slik fordelingspolitikk du støtter opp under?

Det blir heeeelt feil å si at skattelette kun er gitt til de aller rikeste. Men fordelingen er uansett feil som den er I dag med slik sponsing av fattige I pressede områder.

2

Som sagt jeg er enig i at det er feil å bosette enkelte i dyre boliger - men når det er sagt er det vel ikke lett å kaste folk ut av en kommune og over til en annen - dessuten kunne det sikkert bygges mange lavprisboliger?

1
gjespe Som sagt jeg er enig i at det er feil å bosette enkelte i dyre boliger - men når det er sagt er det vel ikke lett å kaste folk ut av en kommune og over til en annen - dessuten kunn...

Gjespe

Det er da greit å ta fra folk på dagpenger/aap trygd ol om de ikke lystrer og følger kriterier.

Er du arbeidsledig må du være villig til å ta jobb over hele landet. Dvs nærmest bli kastet ut av egen kommune om du vil ha tak over hodet /inntekt osv.

Samme kriterier her. Vil du motta støtte, så finn deg bolig til max 5500, bare som example på pris, ellers kan vi ikke sponse boligen din.

1

sosialklienter og asylsøkere med.

Etter følgene av Brochmann-utvalget er vel det omtrent de samme. Begynner å bli særdeles få nordmenn som er sosialklinter som har betalt bolig.

1
GiPazzini_85 [sitat…] Etter følgene av Brochmann-utvalget er vel det omtrent de samme. Begynner å bli særdeles få nordmenn som er sosialklinter som har betalt bolig.

GiPazzini_85

å? Sier du det? Hvor mange nordmenn er det som får støtte til bolig? I følge deg er det særdeles få, men hva er tallet?

Hva er grunnen til at du og jeg skal sponse sosialklienter I pressede områder med bolig, hvor selv vanlige arbeidstakere ikke Har råd til å etablere seg?

1
Royruwen GiPazzini_85 å? Sier du det? Hvor mange nordmenn er det som får støtte til bolig? I følge deg er det særdeles få, men hva er tallet? Hva er grunnen til at du og jeg skal sponse sos...

Har ikke nylige tall, men innvandrere utgjør vel nå rundt 50% av sosialhjelpmottakerne og de fortsetter å øke, mens det blir vanskelige for norske å få sosialhjelp. Totalt sett utgjør innvandrere 80% av "økningen" av sosialhjelp siden 2013.

Hva gjelder ditt siste punkt så synes jeg så absolutt at det er problematisk at kommunene er med på å presse opp boligprisene ved å være inne i et marked hvor de ærlig talt ikke burde være, men i stedet ha brukt penger på å ta igjen etterslepet på opp-pussing av kommunale leiligheter før de måtte kvitte seg med dem.

2
Royruwen Ulefos Forsvarer du at dine skattepenger går til å etablere sosialstønadsmotakere I pressede områder, der det er for dyrt for normale arbeidstakere å etablere seg? Er det slik ford...

Forsvarer du at dine skattepenger går til å etablere sosialstønadsmotakere I pressede områder, der det er for dyrt for normale arbeidstakere å etablere seg?

slik er verden, det er ikke alle som klarer seg selv, men trenger hjelp av storsamfunnet

hvis du bodde og skattet til Røros, hvordan ville du sett på denne deporteringen som gjorde at du fikk litt av Oslos utgifter i fanget

1
GiPazzini_85 Har ikke nylige tall, men innvandrere utgjør vel nå rundt 50% av sosialhjelpmottakerne og de fortsetter å øke, mens det blir vanskelige for norske å få sosialhjelp. Totalt sett utg...

Hva gjelder ditt siste punkt så synes jeg så absolutt at det er problematisk at kommunene er med på å presse opp boligprisene ved å være inne i et marked hvor de ærlig talt ikke burde være

jeg går ut fra at du er en av de som vet at det er lønnsomt å eie framfor å leie

så hvorfor skal kommunene leie framfor å eie?

1
Royruwen Gjespe Det er da greit å ta fra folk på dagpenger/aap trygd ol om de ikke lystrer og følger kriterier. Er du arbeidsledig må du være villig til å ta jobb over hele landet. Dvs nærm...

Forsåvidt enig - men ser praktiske problemer. Nå er det vel få om ingen tilfeller NAV tar stønaden fra noen som ikke vill søke jobb over hele landet. Da må i så fall NAV ha en konkret jobb til de og har de fast bolig og familie bryter ikke NAV opp i det.

Skal man kreve maxpris på bolig for sosialklienter og asylsøkere må det i så fall være like regler over hele landet. Ellers så blir jo deres sak flyttet og behandlet i en annen kommune.

Dessuten tror jeg praktisk det er umulig og finne bosteder til å bosette alle sosialklienter og spesielt asylsøkere til den prisen?

1
ulefos [sitat…] for meg er ikke deportasjon et vanskelig spørsmål

Nå roter du deg bort. Å blande Stalin og Arkipel Gulag inn i dette er langt fra seriøst.

Men til saken.

Dersom jeg blir arbeidsledig og mottar dagpenger kan NAV si til meg at jeg må reise til en annen kant av landet for å jobbe. Dersom jeg sier nei mister jeg dagpengene dersom jeg ikke har en veldig god grunn.

Hvorfor kan ikke dette gjelde også sosialklienter?

2

Det er imidlertid sosialtjenesten som plikter å gi folk ett sted å bo....det burde jo danne ett grunnlag for å sette noen kriterier hva pris angår...

1

Er det ikke naturlig at sosialhjelpsmottakere og asylsøkere blir plassert alle andre steder enn der det er dyrest å bo?

Ja!

Kanariøyene må jo være ett godt alternativ for sosialklienter?

Thailand hvor det meste er billig?

Intern forvisning er vel ting vi forbinder med totalitære samfunn?

Asylsøkere blir jo hentet fra småsteder, hvor de var godt integrert, til sentrale store anlegg, som i noen tilfeller har eiere som sponser Erna og Listhaug.

Hero som også driver med kostbar fiffel i Sverige

1
Torotto [sitat…] Ja! Kanariøyene må jo være ett godt alternativ for sosialklienter? Thailand hvor det meste er billig? Intern forvisning er vel ting vi forbinder med totalitære samfunn? As...

Torotto

Forvisning er det allerede. Soning av straff I nederland osv...ta jobb I hele landet, ellers mister du støtte osv...

Det kan ikke være grenseløst heller? Bare finne en bolig, koste hva det koste vil. Skattebetalerne betaler.

Ved å ha sosialklienter subsidiert I pressede områder vil man indirekte være med på å presse prisene opp fordi det er mangel på boliger I disse områdene som er I og rundt store byer.

1
Torotto [sitat…] Ja! Kanariøyene må jo være ett godt alternativ for sosialklienter? Thailand hvor det meste er billig? Intern forvisning er vel ting vi forbinder med totalitære samfunn? As...

Asylsøkere blir jo hentet fra småsteder, hvor de var godt integrert, til sentrale store anlegg, som i noen tilfeller har eiere som sponser Erna og Listhaug.

Har du noen eksempler på dette - såfremt det ikke er snakk om at de skal snarlig reise ut av landet?

1

6000 kroner grensen Nå forlanger sosialkontoret at hun må flytte til en leilighet som ikke koster mer enn 6000 kroner i måneden, hvis hun skal få sosialstøtte. - Jeg har søkt om å få dekket husleien og strømregningen som jeg fikk i vinter, og som var enormt høy, og jeg har fått avslag på det fordi jeg bor i en for dyr bolig i forhold til leiemarkedet nå, forteller hun.

- Sosialkontoret gjør ikke noe galt når de tvinger sosialklienter til å flytte, mener seksjonssjef Bente Rygg ved Fylkesmannens kontor i Oslo, sosial- og familieavdelingen.

13 år gammel artikkel.....

Hm....noen har tenkt før...men hva blir praktisert der hvor det er blodpriser I dag?

1
Laster...