politikk Royruwen : men hva gjør vi med dem som har bolig men ingen inntekt ? Vi må i såfall fjerne regler om at de med formue ikke kan få sosialhjelp.

Vi må i såfall fjerne regler om at de med formue ikke kan få sosialhjelp.

Formuen må være realiserbar, og da kommer ikke formue bundet i bolig inn. Bare hvis boutgiftene er så store at det hindrer muligheten for å bli økonomisk selvhjulpen på sikt. Men førstevalget vil jo alltid være å prøve å få avdragsfrihet, søke statlig bostøtte m.v. I siste instans: Få lavere boutgifter via salg av bolig.

Og selv formuen er realiserbar, f eks innskudd på BSU-konto, så er det en vurdering opp mot konsekvensene av å bryte en sparekontrakt. Det kan være urimelig hvis stønadsbehovet er kort, f eks 1-3 måneder.

1
Royruwen Ulefos Nav setter en rekke kriterier til ulike stønadsmottakere. Ser ikke forskjellen her...tvangsarbeid er du for da vel? Aktivitetskrav til sosialklienter og arbeidsledige? Sier...

Sier ikke at de ikke skal få hjelp til husrom, men de må gjøre det billig. Være villig til å flytte på seg, finne ett billig husrom utenfor pressede områder.

jeg bor i en liten kommune, fortell meg hvorfor min kommune skal overta sosialklienter fra Oslo

1
Royruwen Ulefos Ja

Ulefos

Ja

i så fall vet du at dagpenger er begrenset til to år, etter det er det sosialkontoret

man kan sikkert forstå at det er nedverdigende for folk som har jobbet i mange år å havne på sosialkontoret, hvis de i tillegg skal deporteres så kan vel ikke skammen bli større

1
puma1 [sitat…] Formuen må være realiserbar, og da kommer ikke formue bundet i bolig inn. Bare hvis boutgiftene er så store at det hindrer muligheten for å bli økonomisk selvhjulpen på si...

Puma1 : delvis uføre kan ikke bli økonomisk selvhjulpne. Det kan ikke folk som ikke får noen jobb heller. Altså er det flere mennesker som vil havne på sosialen når andre ytelser opphører.

sosialytelser er vel når ikke lovlige inntekter strekker til utgifter ?

bolig er faktisk realiserbart ved salg hvis det flyttes til telt. Og bilen er realiserbar ved salg hvis deltidsjobben sies opp slik at arbeidsreise ikke lenger er nødvendig. Det er altså slik at mer brutto ikke gir mer og leve for i mange tilfeller.

har hørt at sosialstøtte skal tilsvare 8000 til alle utgifter etter husleie. Og det er lavtlønnede og deltidsarbeidende som ikke har det. Men vet jo ikke om sosialklienter har kommet med riktig informasjon om hva de får og leve for da. Så jeg tar ett forbehold for at dette er ukorrekt.

er imidlertid dette korrekt så vil mange sosialklienter ha mer etter boutgifter enn trygdede, deltrygdete og delarbeidende. Og i noen tilfeller mer enn fullt arbeidende lavtlønnede med lang arbeidsreise og bil som nødvendig transport.

får samfunnet noen paradokser her ?

1

dette minner om Hagens forslag om deportering av narkomane og kriminelle til Bjørnøya

ville han ikke sende utgifte mødre og finnarkinger dit også?

1
ulefos det er tvansflytting som foreslås, et annet ord for tvangsflytting er deportasjon

Ulefos

Det er ingen som tvangsflytter noen. Det er bare ett kriterier. Du må godta en bolig til max 6000 pr mnd, ellers må du hjelpe deg selv.

På den andre siden sitter myndighetene og sier du skal ha tvangsarbeid / jobbe for å kunne motta sosialstønad, ellers sterkt redusert støtte.

Ser ikke noe værre I at sosialklienter får kriterier også på bolig biten. Skulle bare mangle egentlig!

1
politikk Puma1 : delvis uføre kan ikke bli økonomisk selvhjulpne. Det kan ikke folk som ikke får noen jobb heller. Altså er det flere mennesker som vil havne på sosialen når andre ytelser o...

har hørt at sosialstøtte skal tilsvare 8000 til alle utgifter etter husleie.

Sosialhjelpsatsene varierer fra kommune til kommune, men der er statlige retningslinjer om mange kommuner holder seg til. De er kr 5 950 for en enslig person og kr 9 950 for ektepar/samboere.

1
puma1 [sitat…] Sosialhjelpsatsene varierer fra kommune til kommune, men der er statlige retningslinjer om mange kommuner holder seg til. De er kr 5 950 for en enslig person og kr 9 950 f...

Puma1

Husleia burde ikke blitt dekket over 6000. Da ville byene blitt roligere og vi hadde ikke sponset folk med boliger I allerede pressede områdene.

Det er ikke en gang mulig for vanlige arbeidstakere å etablere seg I en del av strøkene som sosialklienter får sponset bolig.

Da er Det noe riv ruskende galt.

1
Royruwen Puma1 Husleia burde ikke blitt dekket over 6000. Da ville byene blitt roligere og vi hadde ikke sponset folk med boliger I allerede pressede områdene. Det er ikke en gang mulig for...

Husleia burde ikke blitt dekket over 6000.

Det er helt vanlig å fastsette kommunale retningslinjer for hvor høy husleie det er akseptabelt å støtte via sosialhjelp.

Men et "problem" er at virkeligheten ofte ikke er så firkantet. F eks er sosialklienter en gruppe med stor omløpshastighet. Slik det skal og bør være. Gjennomsnittlig stønadstid kan være 5-6 måneder.

Videre er selvhjelpsprinsippet det viktigste i sosialtjenesten, som du selv understreker. Det innebærer at en som har høye forbrukslån har mindre rom for å ta på seg boutgifter.

Så spiller den statlige bostøtten inn. Den en differensiert på en slik måte at den er høyest der boutgiftene er høyest. F eks Oslo. Hvis det er utsikter til at en kan bli selvhjulpen ved hjelp av den statlige bostøtten, så er det et legitimt mål for den kommunale sosialtjenesten, fordi sosialhjelp skal være siste mulighet når alle andre muligheter er utnyttet.

1
Royruwen Ulefos Det er ingen som tvangsflytter noen. Det er bare ett kriterier. Du må godta en bolig til max 6000 pr mnd, ellers må du hjelpe deg selv. På den andre siden sitter myndigheten...

Det er ingen som tvangsflytter noen. Det er bare ett kriterier. Du må godta en bolig til max 6000 pr mnd, ellers må du hjelpe deg selv.

og hvis den boligen du bor i koster 7, 8 eller 9000?

her finner du det du kan velge mellom for inntil 6000 kroner i Oslo

1
Laster...