puma1 [sitat…] Det er helt vanlig å fastsette kommunale retningslinjer for hvor høy husleie det er akseptabelt å støtte via sosialhjelp. Men et "problem" er at virkeligheten ofte ikke er...

Puma1

Også i 2015 ser man en tendens til at noe flere mottakere hadde sosialhjelp som sin kvalifiseringsprogram. Fortsatt øker innslaget av personer som har introduksjonsstønad som sin hovedinntekt tydelig, med 18 prosent til over 7700 personer, mot en økning på 11 prosent året før.

Mer enn 50 000 innvandrere med sosialhjelp Andelen innvandrere blant sosialhjelpsmottakerne har vært stigende år for år, og passerte i 2015 40 prosent eller over 50 000 personer. I tillegg utgjorde norskfødte med innvandrerforeldre drøyt 1 prosent, og andelen med ikke oppgitt innvandringskategori (i hovedsak personer uten fødselsnummer eller såkalt D-nummer) 1 prosent. Tallene må ses i sammenheng med en økning i antall innvandrere på 4,4 prosent siste år, mot 0,9 prosent i totalbefolkningen.

Økonomisk sosialhjelp er definert som utgifter etter sosiallovens §§ 18 og 19. Parallelt med sosialhjelp utbetaler noen kommuner tilsvarende ytelser til flyktninger etter kommunalt reglement. Slike ytelser kommer ikke med i statistikken, og kommunene følger ulik praksis her. Det finnes til nå ingen samlet oversikt over omfanget av slike alternative ordninger.

Dette er grupper som ofte er sosialklienter I årevis.

Disse bør ikke få subsidier til å dekke boutgifter I pressede områder og bør ut av disse områdene.

Det bør være maxpris på bolig. Det er jo ett tak på hva du får til livsopphold.

Det er allerede kriterier for å kunne motta stønad.

Skulle bare mangle om man ikke satte ett tak/en øvre grense på hvor dyr bolig du får dekket!

1
puma1 [sitat…] Sosialhjelpsatsene varierer fra kommune til kommune, men der er statlige retningslinjer om mange kommuner holder seg til. De er kr 5 950 for en enslig person og kr 9 950 f...

Puma1 : det skulle i såfall tilsvare maks 8000 i bokostnader hvis en arbeidsledig lavtlønnet skulle ha det samme og leve for.

det største økonomiske skillet vil nok ligge mellom dem som er attraktive nok til og finne partner og ha to inntekter og de som ikke kan det.

men det er sikkert forskjell på stønader etter antallet medlemmer i husstanden til sosialtrygdete.

f.eks så regnes ett trygdet par som fattige. Mens sannheten er at de har mer etter skatt en vanlig enslig arbeider.

og det finnes trygdede som ikke har arbeidet stort i sitt liv og vil få mere som uføre enn de som har jobbet over 30 år. Samfunnet får ett definisjonsproblem på hva som er / burde lønne seg og ikke.

1
gjespe [sitat…] Jeg skjønner du ror eller mangler leserforståelse - at man ikke kan opprettholde alle mottak rundt i landet av økonomiske grunner - når det ikke er flere som bor der eller...

Jeg skjønner du ror eller mangler leserforståelse

I forhold til trådstarter er vel sentralisering av asylmottak, en dårlig økonomisk løsning. Presset på boliger og lokaler blir annå værre!

Mange steder rundt omkrig i landet står flotte bygg tomme og kan brukes til å skape liv i bygder.

Så det handler ikke om å beholde asylmottak til 200 når det er 2 stykker. det burde jo være innlysende. Men man kan opprettholde 100 med fullt belegg istedte for å flytte folk til steder hvor 10 familer, må dele 1 dusj.

Så det er vel heller du som er ett stort gjesp eller slår deg selv på munnen.

1
ulefos hvilket altså betyr at så godt som alle som får hjelp av sosialkontoret må flytte ut av Oslo og da spør jeg igjen, hvilken rett har Oslo til å påføre mindre kommuner i landet slike...

Ulefos

Kan du forsvare tvangsarbeid av de som skal gi deg bolig ?

Hvorfor er det greit?

Hvorfor er det ett tak på livsopphold?

Tvangsflytter fanger gjør vi også.

Jeg synes det er lite harmoni å ha sosialklienter med subsidiert bolig I pressede områder der arbeidstakere ikke Har råd til å etablere seg.

Maxpris på 6000 fks

1

Bodde 11 måneder på hotell

Merethe Baustad Ranum (H) mener at et av de største problemene med boligsituasjonen er at det tar lang tid å få tildelt kommunal bolig.

– Vi har den dårligste boligpolitikken. Samtidig finnes det null politisk vilje til å gjøre noe konkret med det, sier Arne Byrkjeflot (Rødt). Jon Gunnes (V) peker på at de som er nederst på prioriteringslista for å få kommunal bolig, kan vente i over 3 år. Han forteller om en som bodde 11 måneder på hotell – noe som kostet kommunen 200.000 kroner.

Denne ordningen er for dyr, å bo på hotell...200.000 på 11 mndr?

På finn er det 40 ENEBOLIGER til maxpris på 6000 og det er I overkant 350 leiligheter.

Hvorfor kan ikke kommune samarbeide med å finne billigst mulig boplass for sosialklienter?

Hvorfor skal sosialklienter bli sponset med bosted I pressede områder?

Hvor er logikken?

1

Er det ikke naturlig at sosialhjelpsmottakere og asylsøkere blir plassert alle andre steder enn der det er dyrest å bo?

De bruker jo pengene i Norge. Da er det jo gratis, da, er det ikke?

1
Makro1 Nå har vi hørt i alle år fra forvirrede folk ute på venstre flanke at innvandring lønner seg, det beriker, det er en ressurs for landet. Kanskje på tide å bestemme seg...

Marko1

Nå er det forskjell på kostnadene til staten og til arbeidstakere.

Det er ikke det at det er fryktelig kostbart å sørge for sosialklienter som får 6000 kr til livsopphold og husrom som kommunene ofte leier av seg selv, men det er noe som ikke stemmer når arbeidsfolk ikke har råd til å etablere seg I store byer og pressede områder.

Sosialklienter opptar boliger som kunne gått til mer driftige og produktive arbeidsfolk.

Det systemet som er nå er ødeleggende!

1
Royruwen Ulefos Forsvarer du at dine skattepenger går til å etablere sosialstønadsmotakere I pressede områder, der det er for dyrt for normale arbeidstakere å etablere seg? Er det slik ford...

Ulefos

Forsvarer du at dine skattepenger går til å etablere sosialstønadsmotakere I pressede områder, der det er for dyrt for normale arbeidstakere å etablere seg?

Tror han er nullskatteyter, 24 timer i døgnet på VGD skulle tilsi null inntekt og null skatt.

1
Laster...