Nye VGD er lansert! Mer informasjon

I denne artikkelen på NRK Ytring kryper SVs tidligere ordførerkandidat Andreas Sjalg Unneland fra Fjell kommune ut av den svarte kroken sin, og ytrer seg i kraft av sin rolle som leder for Venstrealliansen ved UiB om arv. Han er også SV mann når han ytrer dette.

Han stiller spørsmål ved hvorfor i all verden foreldre skal kunne råde over sine eiendeler etter sin død og videreføre dette til sine barn. Og sier videre, at slik sosialisten og SV representanten Unneland ser det, er det lite eller ingenting som tilsier at samfunnet bør la dette finne sted.

Han sier rett ut at barn av foreldre som har strevet og slitt, og jobbet seg opp en liten formue (I Norge - typisk eie sitt eget hus og en hytte), ikke fortjener å bli født inn i denne rikdommen. Dette bør i størst mulig grad gå tilbake til samfunnet og omfordeles til de som ikka har strevet og stritt like myke, ikke har hatt like mye flaks, eller ikke har lykkes like godt.

Det er alltid interessant å se SV representanter og sosialister i fri flyt sier når de ikke lar seg begrense av kotyme og hva som tjener dem best for å holde seg over sperregrensen. Her er det ikke langt fra innlegget om Arv til en innretning der vi som jobber leverer fra oss ALLE inntektene våre til SVs komite for rettferdig fordeling av samfunnets samlede lønnsintekt, ikke etter innsats, men etter prinsippet om at alle har krav på litt.

Det er også interessant å se hvordan han selekterer forslaget til arveskatt prosent, hvor han velger ut Storbritannia hvor jeg for tiden bor. Jeg legger til grunn at dette er bevisst, og at det er Storbritannias løsninger også på andre områder Unneland vil bruke.

Hva tror du, er det det "ekte" SVs holdninger vi ser i dette innlegget, og blir dette SVs politikk i forkant av neste Stortingsvalg?

MMBK

3
296 svar

296 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

Videoseven

Han sier rett ut at barn av foreldre som har strevet og slitt, og jobbet seg opp en liten formue (I Norge - typisk eie sitt eget hus og en hytte), ikke fortjener å bli født inn i denne rikdommen. Dette bør i størst mulig grad gå tilbake til samfunnet og omfordeles til de som ikka har strevet og stritt like myke, ikke har hatt like mye flaks, eller ikke har lykkes like godt.

En sosialist er en som lever på andres arbeid og penger. Dette er en snylte-ideologi som ødelegger absolutt alle land den har vært prøvd.

Arbeidere som lever nøysomt, og som gjennom 20-30 år å sparer opp til et hus eller hytte, skal skattes etter sin død. Misunnelsen er som en stram odør rundt en sosialist, for en sosialist vil heller at andre skal feile, enn å komme dårligere ut selv.

Det er faktisk en studie som viser personlighetstypen som blir sosialister.

Én av tre drives av misunnelse.

En sosialist hater nordmenn som har klart å bygge opp sin egen lille bedrift. Kapitalistsvin er vel ordet de bruker på de som klarer å skape noe. Sosialister tror også i sin naivitet at de kunne klart å skape og drive en bedrift på lik linje med innovatører.

Når sosialisten trer ut av sine unyttige kollokviegrupper, og reiser litt rundt i verden, kan det være noen av dem endrer mening.

Seks og et halvt år på reise verden rundt i norsk bistands tjeneste har gjort sosialisten Erik Solheim til overbevist kapitalist: Fattigdommen kan bare bekjempes med økonomisk vekst. Noen må bli rike før massene kan løftes ut av fattigdom.

Jeg tipper de misunnelige ikke liker Solheim for å fortelle sannheten.

3

ulefos

En sosialist er en som lever på andres arbeid og penger.

tror du på dette selv?

1

Hakeslepp

Det er ren og skjær misunnelse fra SV og venstresiden i politikken som gjør at de misliker at yngre familiemedlemmer kan ta over gårdsbrukene til foreldrene eller arve verdier.

Arveskatt er det samme som stalig gravplyndring på verdier som allerede er beskattet mange ganger når de avdøde levde.

3

Niffen

Dette kan vel med et godt norsk ord kalles pisspreik. Det Unneland bl.a. sier er; "Gjennom oppveksten og kulturen vår tar vi for gitt at vi en dag skal arve våre foreldre uten å problematisere at dette er en ordning som slår tilfeldig ut. Å vokse opp i familiens hus kan skape en spesiell tilknytning og affeksjon som ikke skal underdrives. Hus og eiendeler kan bli en del av identiteten din. Derfor er det viktig at en debatt om arv handler om de store maktstrukturene og ikke handler om at staten skal ta barndomshjemmet til folk".

Hadde du ikke vært så fordømt opptatt av å tyne SV, så hadde du også fått med deg dette. I stedet lager du en masse med stråmenn som du så argumenterer mot. Hvorfor ønsker du ikke i delta på saklig grunnlag i denne viktige debatten om forskjellene i samfunnet (som stadig øker til stor skade for økonomien)?

Mitt personlige standpunkt hva gjelder arv er at den minimum må beskattes som vanlig inntekt med en øvre grense på 80 %.

1

SIG100

Nå tar munnen særdeles full om i hvilken grad de blåblås skattepolitikk faktisk har støtte.

Det er helt korrekt at de fleste parti ikke så det som hensiktsmessig å kjøre en omkamp om arveavgiften i 2014. Det betyr ikke at det var bred konsensus om å fjerne den. Også Krf ønsket forøvrig å beholde arveavgiften, men føyde seg grunnet samarbeidsavtalen.

Videre er det enighet i skatteforliket om innretning av formuesskatten. Det er særdeles tydelig uenighet om nivået.

Når det gjelder senkingen av selskapsskatten er det riktig at også Ap har vært innstilt på dette, i tråd med at dette har vært trenden internasjonalt.

Et skattesystem består imidlertid av en rekke element, som virker i samspill. Når man både stimulerer til opphopning av utsatt skatt gjennom redusert selskapsskatt / økt utbytteskatt samtidig som man fjerner mekanismer som gjør skattegjelden forfaller for de rikeste, så har det den forventede effekten.

Forøvrig er ikke Ap skattepolitikk min skattepolitikk. Jeg synes for eksempel at det er heltragisk at man ikke tør å gjøre høyst nødvendige innstramminger på rentefradrag og skattefordeler for eiendom og eiendomsgevinster.

2

Boccherini

Et skattesystem består imidlertid av en rekke element, som virker i samspill. Når man både stimulerer til opphopning av utsatt skatt gjennom redusert selskapsskatt / økt utbytteskatt samtidig som man fjerner mekanismer som gjør skattegjelden forfaller for de rikeste, så har det den forventede effekten.

Forøvrig er ikke Ap skattepolitikk min skattepolitikk. Jeg synes for eksempel at det er heltragisk at man ikke tør å gjøre høyst nødvendige innstramminger på rentefradrag og skattefordeler for eiendom og eiendomsgevinster.

Et skattesystem kan også vurderes i lys av andre perspektiver enn utelukkende omfordelingsperspektivet.

Nå som det mye omtalte grønne skiftet er på trappene og det skal etableres nye, grønne virksomheter så er det etter mitt syn ikke spesielt smart å stramme skatteskruen for privat investeringskapital, snarere tvertimot. Og ikke bare det grønne skiftet, men også annen virksomhet, da for å belage oss på tider hvor inntektene fra Nordsjøen avtar mer og mer.

Ellers er jeg enig vedrørende innstramminger for rentefradrag og andre skattefordeler tilhørende bolig.

1

Niffen

Høyre har visstnok understreket at de ikke vil kopiere Frp og Listhaugs "Lik og del". "Vi i Høyre hater nemlig å dele".

2

daniekr

Han sier rett ut at barn av foreldre som har strevet og slitt, og jobbet seg opp en liten formue (I Norge - typisk eie sitt eget hus og en hytte), ikke fortjener å bli født inn i denne rikdommen. Dette bør i størst mulig grad gå tilbake til samfunnet og omfordeles til de som ikka har strevet og stritt like myke, ikke har hatt like mye flaks, eller ikke har lykkes like godt.

Hva er egentlig så merkelig med dette?

Hvorfor skal barn av noen som har jobbet opp en formue (les: disse barna har ikke selv opparbeidet formuen) helt uten videre overta, og videreføre en skjevfordeling av ressurser i samfunnet?

Litt lenger ut i diskusjonen begynner folk her med en karakterisering av 'sosialister' som folk som vil leve av andres penger og arbeid. Det er jo nøyaktig det disse barna gjør. Vil det si at alle som arver formuer er sosialister?

Familieskap er ikke viktigere enn samfunnstilhørigheten.

Det meste av disse diskusjonene blir dessuten rent teoretisk, som om en diskuterer ut fra et nullpunkt. Grunnlaget for hvem som tilhører hvilke samfunn- og formueklasser er forlengst fastsatt, og strekker seg tilbake flere hundre år. At en vil forsøke å rykke litt i arvelinjer og forfordelingen av samfunnets goder er bare positivt. Arv og sosial klasse er den største hindringen for et samfunn med reelle muligheter for sosial utjevning.

2

_roffe_

Hvorfor skal barn av noen som har jobbet opp en formue (les: disse barna har ikke selv opparbeidet formuen) helt uten videre overta, og videreføre en skjevfordeling av ressurser i samfunnet?

Tror du ikke barna på flere måter har "bidratt" til denne opparbeidede formuen?

Mange familier har kanskje droppet dyre ferieturer fordi de ser det mer fornuftig å raskere nedbetale boliglån.

Barna får kanskje ikke de dyreste moteklærne eller den nyeste smarttelefonen, fordi foreldrene tenker litt lengre enn 1 uke fremover.

Slik sosialistisk tankegang må være musikk i ørene for bankene og bolighaiene. (de utenlandske vel og merke)

1

daniekr

Tror du ikke barna på flere måter har "bidratt" til denne opparbeidede formuen?

Mange familier har kanskje droppet dyre ferieturer fordi de ser det mer fornuftig å raskere nedbetale boliglån.

Barna får kanskje ikke de dyreste moteklærne eller den nyeste smarttelefonen, fordi foreldrene tenker litt lengre enn 1 uke fremover.

Det syns jeg er å strekke begrepet "bidrag" ganske langt.

Men som et PS. har jeg i større grad storfisker i tankene mer enn noen som arver et nedbetalt bolighus.

En bygger ikke opp titalls millioner i formue ved å droppe charterturen til Kreta, for å si det sånn.

1

C-172

Hva er egentlig så merkelig med dette?

Hvorfor skal barn av noen som har jobbet opp en formue (les: disse barna har ikke selv opparbeidet formuen) helt uten videre overta, og videreføre en skjevfordeling av ressurser i samfunnet?

Så lenge folk er forskjellig så vil man prioritere forskjellig. Noen prioritere familie og fritid, mens andre prioriterer arbeid og karriere. Da vil det naturligvis oppstå økonomiske forskjeller i samfunnet. Det må vi bare leve med.

1

Niffen

Da vil det naturligvis oppstå økonomiske forskjeller i samfunnet

Men skal vi da bare godta at disse økonomiske forskjellene skal forsterkes for hver generasjon pga av arv?

1

granateple

Flott sagt!, og hvorfor stoppe der?

Om samfunnet skal overta arv helt eller delvis for å sikre at ulikhetene ikke blir for store, så bør det samme prinsippet innføres i resten av samfunnet.

Barn av rike foreldre bør ikke få fordeler av sine foreldres rikdom(ungene har da virkelig ikke bidratt noe) og det bør dermed helt klart innføres begrensninger.

Har disse foreldrene store hus, så bør ikke barna nyte godt av det.

Disse barna må ikke tillates å benytte private aktører innen helse, barnehager, utdanning eller annet som rike foreldre kan betale ut over hva almuen har råd til.

Og klarer vi ikke å hindre dette, så bør i allefall staten sørge for at disse barna må betale skatt for dette priviligerte livet som tross alt har gitt dem store fordeler, fra første dag de er i arbeid.

For det er jo som du skriver:

Familieskap er ikke viktigere enn samfunnstilhørigheten.

Så her er det bare å kjøre på: mulighetene for skattlegging og indriving av fordeler, ekte og innbildte er uten grenser.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...