Nye VGD er lansert! Mer informasjon

TV2s falsk nyhet førte til lovendring

TV2 falske nyhet om at Mahad Mahamud som ble fratatt sitt statsborgerskapet av UDI i var et "OFFER FOR LISTHAUGS KNALLHARDE LINJE", og det massehysteriet og de vrangforestillinger det skapte i media og i den politiske klassen, fører nå til lovendring.

I dagens føljetong fra Dagbladet, om TV2 falske nyhet, går det fram at: "KrF overkjører Listhaug - sikrer flertall for omstridt regelendring".

Mens UDI-vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskap i dag først kan klages til UNE, og ved avslag der, kan klageren ta saken til domstolene. Det nye forslaget som nå har fått KrFs støtte, innebærer at heretter vil alle UDI-vedtak om tilbakekallelse av statsborgerskap, bli behandlet i domstolene.

Denne saken viser jo at det ikke bare er i Sverige at gammel-media og den politiske klassen lever i en parallell virkelighet. Og det gir jo en ny dimensjon til Bismark gamle ord om at den som vet hvordan lover og pølser blir til, han vil aldri igjen få en god natts søvn.

Men tilbake i virkelighetens verden, vil dette forslaget føre til noe annet enn ekstra belastning på domstolene vår?

Konsekvensen blir jo at de mange hundre sakene UDI har under behandling, nå vil gå direkte til domstolene. Men ville det ha noen konsekvenser for utfallet av behandling av slike saker? Ville det ha ført til et annet resultat for Mahad Mahamud?

Den eneste betydelige forskjellen, bortsett fra økt belastning på domstolene, er at falske journalister og feige politikere ikke lenger kan profittere på å falskspill på det hysteri og de vrangforestilling som nå kan skapes med falske nyheter om tilbakekallelse av statsborgerskap.

15
158 svar

158 svar

Logg inn med Schibsted

Du må være innlogget for å svare på dette innlegget!

Gå til innlogging

StevenPatrick

Rettssikkerhet er jo åpenbart noe dritt i våre venner på ytre høyre fløy sine øyne.

3

qop

Nei, hele dette dillet om "rettssikkerhet" var jo bare en del av det hysteri og de vrangforestillinger som oppstod i hodene på alle de som med sterkt engasjement kastet seg inn i den politiske kampen for å forsvare TV2 falske nyhet, her.

2

skatten_7

Så var vi her igjen, noen dager før Donald Trump blir tatt i ed som president:

Pressen og politikerklassen gir Sylvi Listhaug personlig ansvar for noe hun ikke var ansvarlig for.

Mahad Abib Mahamud ble fratatt statsborgerskapet sitt i april 2016, etter ca. 16 år i Norge. Eller "nå", som TV 2 kalte det for at det skulle passe litt bedre med den klikkvennlige Listhaug-vinklingen de hadde bestemt seg for.

Tilbake i virkeligheten, der fakta spiller en rolle, begynte UDI å rulle opp hundretalls gamle saker tilknyttet det somaliske miljøet for flere år siden, opptil flere år før Listhaug ble "hylekorets" skyteskive i alle saker om innvandring.

UDI bekreftet etter alle de feilaktige oppslagene i media at de fattet vedtaket mot Mahad før Listhaug ble integreringsminister.

Men for Listhaugs motstandere, som for Trump, er fakta underordnet agendaen.

De som liker å profilere seg mot Frp og Listhaug, som SVs Heikki Holmås og Venstres Trine Skei Grande, var med på å vedta loven som gav UDI mandatet til å frata statsborgerskap på denne måten, helt tilbake i 2005.

Venstres leder har kalt saken mot Mahad en "Kafka-prosess", som i beste fall viser dårlig kunnskap om Kafka, i verste fall et forsøk på å fraskrive seg ansvar for egen stemmegivning i Stortinget.

Hun og Holmås står for et nytt lovforslag som fratar UDI mandatet de gav dem i 2005, for å flytte avgjørelser om statsborgerskap til domstolene. De mener at dette kun skal skje ved "lov og dom" (loven de selv var med på å vedta er visst ikke en lov), at et slikt vedtak utgjør en juridisk straffereaksjon, noe det ikke gjør i straffeloven i dag.

Hverken Holmås eller Grande hadde innsigelser på at UDI skulle få dette mandatet da de diskuterte og var med på å vedta loven i 2005. Var de ikke klar over det de stemte for -- eller er det andre grunner til at de nå skyver Listhaug foran seg for å endre loven?

For er det ikke merkelig, at denne loven og forvaltningsprosessen har eksistert i snart 11 år, og at vi først skjønner hvor "umenneskelig" den er når Sylvi Listhaug gis skylden for det?

Lover, regler og prosesser vi har hatt lenge, under de rødgrønne og ellers, har Listhaug visstnok fått oss til å innse at er samfunnssynder -- og Listhaug korsfestes for våre synder.

Hvis en ønsker å lære noe som helst fra Trumps oppsiktsvekkende seier og vei til Det hvite hus, bør det være at Listhaugs motstandere må slutte å korsfeste henne, gang på gang, for ting hun ikke har sagt, ment, eller gjort.

En kan ikke klage på hvor mye Trump lyver, for så å snu seg rundt og lyve eller spre løgner om Listhaug. Ønsker en å stanse Listhaug politisk, gjør man seg selv en bjørnetjeneste ved å skape sympati for henne hos folk flest når løgnene blir avslørt.

Tilbake til Mahad; vil det hjelpe sånne som han at vi overfører beslutningsmyndigheten om statsborgerskap fra fagmiljøene i UDI til domstolene som allerede er overbelastet?

UDI fattet vedtaket mot Mahad i 2015, saken gikk så videre til UNE da han påklagde det, og det har nå havnet i retten ved nok en anke. Slik er systemet lagt opp, for alle typer klager mot UDI/UNE.

Hva så hvis rettssystemet kommer fram til det samme som UDI, som de har gjort i en rekke profilerte saker de siste årene?

Vi husker da hva som skjer: Da er heller ikke rettssystemet tilstrekkelig, da skal sakene prøves i avisspaltene, Twitter og Facebook i stedet.

Offentlige institusjoner skal tømmes for tillit, tiltro og verdi; alt skal herved bestemmes av den som skriker mest.

Det eneste som hjelper i saker som Mahads, er det samme som de har gjort i Tyskland: innføre en foreldelsesfrist.

Vi har slike frister på grove lovbrudd, hvorfor ikke for å lyve om å skaffe seg opphold i Norge?

En bør være skeptisk til at man plutselig denne uken, etter 11 år, i sammenheng med en enkeltsak i media, har funnet ut at UDIs mandat til å avgjøre slike saker i første instans er "Kafka-prosesser" som er en rettsstat uverdig.

Selv Frp-ere som Listhaug bør kunne stille seg bak en foreldelsesfrist: fordi det vil skjerpe byråkratiet til å bli mer effektive med saksbehandlingen sin, og sørge for at saker som Mahads blir mer grundig behandlet fra begynnelsen.

For det er staten og UDI som må ta ansvar for at de ikke har klart å avsløre at Mahad angivelig skal ha løyet seg til opphold for 17 år siden. Klarer ikke forvaltningen å finne ut av dette innen rimelig tid, så må vi lande på den menneskelige siden. Det er bare rett og rimelig.

Så kanskje Listhaug er den som ender opp med å redde sånne som Mahad til slutt, ved å ta i bruk lovverket andre har vedtatt uten å tenke seg om, og få oss til å reflektere over hvorvidt det er slik vi ønsker å ha det.

I så fall er det en fallitterklæring fra landets politikerklasse, om hvor udugelige de egentlig er når de skal vedta lovene våre.

Akkurat derfor korsfester de heller Listhaug mens de lister seg unna ansvaret.

Skrevet av

George K. Gooding Kommentator og mediekritiker. Dataingeniør og webutvikler til daglig. Norsk-amerikaner. Gjort livet surt for journalister siden 2004.

4

Niffen

Nå må du slutte å lyge. Arbeidet med regelendringen ble igangsatt allerede i des. 2016, altså ganske lenge før oppslaget i VG.

2

ulefos

dette dillet om "rettssikkerhet"

hva skal man si

1

fargerik

Det er helt jævlig om domstolene, som behandler 70 000 saker hvert år, skal belastes med å måtte risikere å bli belastet med halvparten av de 500 sakene det snakkes om her.

Rettsvesenet kommer nok til å kollapse på grunn av dette merarbeidet.

1

qop

Nei, det er kanskje en pris det er verdt å betale for å slippe at media skaper massehysteri og massepsykoser med falske nyheter om slike saker, og at falske og feige politikere så kan spille på det.

Men ulempen for sånne som deg og StevenPatrick er jo da at dere da går glipp av slike falske saker å vie dere falske "politiske" engasjement på. Så er dette noe dere virkelig vil?

2

StevenPatrick

Helt forferdelig. Denne praksisen/loven har jeg ikke engang vært klar over, og det tjener virkelig ikke noen som har stemt for den noen ære.

For meg er dette på linje med at NAV skulle kunne fengsle noen på mistanke om regelbrudd. Helt uten å bry seg med dette "dillet om rettssikkerhet". Eller bry seg med lovens representanter full stopp.

Og hva om vi gir politiet retten til å utvise noen, eller fengsle noen, fullstendig uten å bry seg med dette "dillet om domstoler". Jeg finner det ganske utrolig.

2

Strandereng

Rettssikkerhet er jo åpenbart noe dritt

Nei, det er ikke det. Det er viktig i vår rettsstat. For alle.

Men at løgn og bedrag lønner seg, det er ingen hemmelighet. Man kommer langt med det, selv overfor kristne politikere og andre som lever etter levereglene "De Ti Bud". Et av dem lyder slik: "Du skal ikke lyve."

Men det gjelder bare noen.

1

StevenPatrick

Men at løgn og bedrag lønner seg, det er ingen hemmelighet. Man kommer langt med det, selv overfor kristne politikere og andre som lever etter levereglene "De Ti Bud". Et av dem lyder slik: "Du skal ikke lyve."

Men det gjelder bare noen.

Helt klart.

2

Nabo

Trygve Hegnar i Finansavisen setter skapet på plass, slik jeg ser det.

Han påpeker det innlysende, som politikerne nekter å ta til seg av lærdom da det står i veien for egen fortreffelighet.

http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/01/Trygve-Hegnar-om-juks-og-asyl

Men for å dra Mahamud-saken ut, med nye tårer og snørr, har Venstre og KrF bestemt seg for at en beslutning om tilbakekallelse av statsborgerskap ikke lenger skal være hos utlendingsmyndigheten. Domstolene bør avgjøre slike saker sier Knut Arild Hareide.

I dette ligger åpenbart en mistillit til Frode Forfang og UDI, men verre er at en prøving av alle slik saker i domstolene, vil føre til en voldsom uthaling av sakene. 17 år blir ikke 17 år, men kanskje 25 år.

Det er kø ved tingrettene (først og fremst i Oslo), deretter kommer ankesaker i lagmannsretten og endelig (hvis sakene slipper inn) ankesak i Høyesterett.

Advokater som lever godt på asylindustrien får mye å gjøre, og det får dommerne også.

Ingen har hevdet eller påvist at UDI eller UNE ikke er kvalifisert eller avgjør saker i strid med norsk lov eller forvaltningspraksis, men ved å heve grinesakene opp på et spørsmål om domstolsprøving, skyver man alle saker nærmest ut i evigheten.

Det sier ikke Hareide ett ord om, men han vet det nok.

2

kjempekanin

Hittil har det ikke vært noen (eller: mange) som har ropt ut i offentligheten om at praksisen med at de myndighetsorganer som innvilger oppholdstillatelse og statsborgerskap (dette henger jo sammen i en rekke), også er gitt myndighet til å kunne tilbakekalle oppholdstillatelse og statsborgerskap gitt på feil grunnlag.

Og for dem som eventuelt måtte bekymre seg for at "én byråkrat med en dårlig dag på jobb" skal sitte og bestemme over andre menneskers skjebne (les: feil avgjørelse i saken, grunnet dennes dårlige dag på jobb)., så kan man lese hva UDI selv sier om arbeidsprosessene:

……………………………………………………………………………………… https://www.udi.no/aktuelt/tilbakekall-av-statsborgerskap/

**TILBAKEKALL AV STATSBORGERSKAP

Bakgrunnsinformasjon om rutiner for tilbakekall av statsborgerskap.** Publisert: 15.01.2017

Mahad-saken (…)

Nedenfor gjøres det rede for hvordan utlendingsforvaltning generelt behandler slike saker.

Generelt om tilbakekall av statsborgerskap Et statsborgerskap kan tilbakekalles dersom statsborgerskapet, og tidligere tillatelser som dannet grunnlag for statsborgerskapet, ble innvilget på grunnlag av uriktige opplysninger. Dette følger både av lov om statsborgerskap (§ 26) og avalminnelige forvaltningsrettslige regler. Slike saker handler om at det bevisst er gitt uriktige opplysninger i forbindelse med førstegangs oppholdstillatelse i Norge, og at disse opplysningene senere også har dannet grunnlag for søknad om, og innvilgelse av, statsborgerskap.

Søker plikter å fremlegge alle opplysninger om sin identitet ved søknader etter utlendingsloven og statsborgerloven. Vurderingen av vilkårene for tillatelse eller statsborgerskap, gjøres på bakgrunn av opplysningene søkeren selv gir og fremlagt dokumentasjon. Å gi uriktige opplysninger om identitet bryter med dette tillitsforholdet.

Statsborgerskap som bygger på uriktige opplysninger, kan kalles tilbake hvis søkeren mot bedre vitende har gitt uriktige opplysninger eller fortiet forhold av vesentlig betydning for vedtaket, selv etter mange år.

ID-juks i asylsaker Det er et alvorlig problem at det i en del tilfeller oppgis feil identitet ved søknad om asyl. Hvis dette fører til at det blir innvilget beskyttelse som man ellers ikke hadde rett til, bidrar det til å undergrave hele ordningen med internasjonal beskyttelse.

Det er i mange saker krevende for utlendingsmyndighetene å avdekke slikt juks, fordi mange asylsøkere ikke har noen dokumentasjon som underbygger den identiteten som oppgis.

Dersom det i ettertid kommer frem konkret opplysninger som tyder på at opprinnelig tillatelse ble gitt på uriktig grunnlag, vil utlendingsmyndighetene opprette sak om tilbakekall av tillatelsene. Dette gjelder også etter at statsborgerskap er innvilget, fordi hele grunnlaget for retten til norsk statsborgerskap er bortfalt.

Fremgangsmåte ved tilbakekall Dersom UDI har grunnlag for å vurdere tilbakekall av oppholdstillatelse eller statsborgerskap, vil det første som skjer være at den det gjelder får et skriftlig forhåndsvarsel. Der gjøres det rede for bakgrunnen for at tilbakekall vurderes og eventuelle konsekvenser av tilbakekall.

Man får rett til å uttale seg innen en gitt frist.

I tillegg har man rett til fri advokatbistand.

I løpet av prosessen vil det også bli gjennomført et omfattende intervju.

Et vedtak om tilbakekall kan påklages til Utlendingsnemnda. Mange av disse sakene blir også prøvd i rettssystemet.

UDIs praksis UDI har ikke endret praksis i behandlingen av slike saker de siste årene. UDIs håndtering av slike saker er i tråd med langvarig forvaltningspraksis i UDI og UNE. Denne praksisen har også blitt stadfestet flere ganger i rettssystemet.

Prioriteringen av slike saker Det har alltid vært en viktig oppgave for UDI å følge opp saker der det er konkret mistanke om at tillatelser er gitt på uriktig grunnlag. Det skyldes behovet for å opprettholde troverdigheten til asylordningen og for å signalisere at det ikke aksepteres at man får beskyttelse i Norge, med alle de rettigheter det innebærer, på grunnlag av falske opplysninger.

Kapasitet har likevel satt noen begrensninger for hvor mye UDI har kunne jobbe med slike saker.

Dersom asylankomstene holder seg så lave som de er i øyeblikket, vil UDI i 2017 ha større kapasitet til å ta tak i denne type saker. UDI vil særlig gå inn i grupper av saker der vi erfaringsmessig vet at risikoen for juks er størst.

Det er en stor fordel for alle parter at forvaltningen har kapasitet til å undersøke denne type saker på et så tidlig stadium som mulig, og helst før det er gitt statsborgerskap.

Det kan likevel ikke utelukkes at noen saker fortsatt kommer opp på et sent stadium, som følge av tips eller andre forhold. ………………………………………………………………………………………

2

Trehjulssykkel

Nå er jeg på fakkeltoget for Muhammad, og snart skal jeg holde appell. Der skal jeg fortelle hvilket fantastisk menneske han er (selv om jeg ikke kjenner han). Men jeg ønsker å holde denne talen ikke bare for Muhammed, men også meg selv slik at jeg kan vise andre hvilket fantastisk menneske jeg er som bryr meg om andre med omsorg og nestekjærlighet.

Jeg skal selvsagt legge ut bilder av meg selv på sosiale medier for å vise at jeg var der, og at jeg kjempet mot urett og forskjeller i samfunnet.

2

Nabo

Smug Alert!

https://en.wikipedia.org/wiki/Smug_Alert!

Good for you!

1

Nabo

Det går ubekreftede rykter om, at valget seinere i år skal fjernes fra kalenderen. Valgkampen koster for mye tid og penger, og den blir aldri helt rettferdig heller, så til høsten gjør vi det slik som nå med statsborgesaken: Vi lar Sophie Elise avgjøre hvem hun synes skal bli statsminister, og hvilke partier som skal være regjering.

http://www.dagbladet.no/kjendis/na-er-det-faen-meg-nok/66636689

Sophie Elises blogginnlegg har fått hele opposisjonen til å gå fra det de ble enige om i lovs form for snart 13 år siden til å skifte standpunkt.

Her er vi altså vitne til at landets fremste politikere i form av partiledere fra AP, Krf, MDG, SP, SV og sist men ikke minst Venstre prøver å bli Sophies væskehunder. Skammelig er det å se politikere med så fullstendig mangel på ryggrad.

http://www.dagbladet.no/nyheter/krf-overkjorer-listhaug---sikrer-flertall-for-omstridt-regelendring/66730144

2

Rhabagatz

Og imens ser vi at FrPere forsvarer Superbyråkratene - som har makt til å gjøre nordmenn statsløse med et pennestrøk.

Og vi ser at VGDs egne vonMisesist, superliberaleren og frihetsforkjemperen Qop plutselig synes det er hykleri og vrangforestillinger å påpeke at man ikke synes at en statsbyråkrat skal kunne etterforske, påtale og dømme i en sak som til de grader griper inn i et individs liv.

Men vi er jo vant til at disse frihetsforkjemperne, de som elsker individeds rettigheter som ytringsfrihet, rettsikkerhet og personlig frihet, pluselig kaster alle prinsipper overbord med en gang vi snakker om muslimer, innvandring og naturaliserte nordmenn.

Og, du, at det tok 13 år før man så urimeligheten er ikke bra. Men det er bedre enn å fortsatt ikke se det. For jukserne skal ut uansett - vi snakker bare om at det skal gå riktig for seg.

1

keenio1

Og vi ser at VGDs egne vonMisesist, superliberaleren og frihetsforkjemperen Qop plutselig synes det er hykleri og vrangforestillinger å påpeke at man ikke synes at en statsbyråkrat skal kunne etterforske, påtale og dømme i en sak som til de grader griper inn i et individs liv.

udi skal kunne gi opphold, men ikke ta det bort?

1

Nabo

Og imens ser vi at FrPere forsvarer Superbyråkratene - som har makt til å gjøre nordmenn statsløse med et pennestrøk. Og vi ser at VGDs egne vonMisesist, superliberaleren og frihetsforkjemperen Qop plutselig synes det er hykleri og vrangforestillinger å påpeke at man ikke synes at en byråkrat skal kunne etterforske, påtale og dømme i en så alvorlig sak. Men vi er jo vant til at disse frihetsforkjemperne, de som elsker ytringsfrihet, rettsikkerhet og personlig frihet, pluselig kaster alle prinsipper overbord med en gang vi snakker om muslimer og innvandring.

Loven som stortinget vedtok i 2005 enstemmig, hva er det som har skjedd sånn rent konkret, at den skal nå skrotes til fordel for hva? For det er ikke slik, at det står et fullt ferdig apparat til å ta seg av domstolsakene sånn over natten. Retten til å få prøvd saken sin for retten har vert der hele tiden, så intet nytt der altså. Da står vi igjen med foreldelsesfrist og hvem som skal betale for gildet.

Når en sak skal opp til doms, slik som i disse nye tilfellene, så er domstolene avhengig av at noen har gjort et grundig forarbeid med å skaffe de relevante opplysninger til veie. De skal i sin tur kvalitetssikres, for vi vil vel ikke ha en tilfeldig omgang med fakta, vil vi vel?

Hvor mange ganger synes DU et domstols vedtak skal kunne ankes i en slik sak? Slike spørsmål må avklares på et gitt tidspunkt, før en setter den nye loven i kraft.

Muslimer har for øvrig lite med saken å gjøre i praksis. Saken handler i utgangspunktet om mennesker som er kommet til Norge fra land utenfor schengenområdet. En kan faktisk snu saken, å spørre, hva var det med denne muslimen som gjorde det maktpåliggende å forandre loven over natten?

Jeg bare håper velgerne husker til høsten hvilke partier som i praksis sa ja takk til flere ureturnerbare i Norge, og hvem som hadde ryggrad til å stå i mot Sophie Elise. MDG og SV er unnskyldte, for MDG eksisterte ikke da loven ble vedtatt i 2005, og ingen av dem var med på asylforliket for et år siden.

SP var fint i siget for tiden og klatret på meningsmålingene, men når det blir kjent at de også er blant partiene som i praksis belønner juks, så er det tvilsomt om fremgangen fortsetter.

1

Lignende temaer

Bilde

Aktuelt

Aktuelt

Bilde

Koronaviruset

Koronaviruset

Bilde

Amerikansk politikk

Amerikansk politikk

Bilde

Midtøsten

Midtøsten

Bilde

Terrorangrepet 22. juli

Terrorangrepet 22. juli

Laster...