Politikk - Norsk

politikk

Ledighetsstatistikken + avklaringspenger

nav klaring som det er populært kalt regnes visst ikke med i arbeidsledighetstallene.

så det er altså slik norsk økonomi og arbeidsliv fungerer så mye bedre enn andre steder i verden. Det blir ikke regnet med i statistikk men kalles noe annet ?

må jo si at jeg har undret meg over dette systemet som kalles arbeidsavklaring for vi har hatt arbeidstakere der alle medisinske og andre forhold er kjent fra før og det som kan avklares er avklart for flere år siden. Likevel er systemets bastante krav at også disse personer skal gå avklaring og vel på uviss tid...

vi må jo undres på hva nav og systemet vil klare og oppnå med dette.

ellers er det klart at folk kan søke på jobber de ikke kan få eller har helse til og klare. Da er de jo arbeidsledige permanent og skulle vel havnet i ledighetsstatistikken ?

har vi ett system som lurer både folk og politikere her ?

3
78 svar

Logg inn med Schibsted

Logg inn med din Schibsted-konto for å skrive et svar.

Gå til innlogging

InnocentBystander [sitat…] Det er forklart her: https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt,+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/arbeidsavklaringspenger-aap#chapter-1

Innocentby : denne forklaringen er helt grei. Men i tilfeller vi kjenner til er det allerede avklart at det forklaringen omhandler er det IKKE utsikter til.

både nav og leger synes og være kjent med dette men likevel synes kravet og være at disse mennesker skal gå avklaring når alt er avklart og det er avklart at utsiktene til og komme i full jobb ikke eksisterer.

altså synes denne forklaringen og stride mot hensikten på at noen skal inn på dette. Da må de jo vel likegodt havne i ledighetskøen og ledighetsstatistikken ?

1

Dette var vel en endring som kom under de RG - når det var lange køer / ventelister for å få helsebehandling - og det er neppe noen politikere som blir lurt av dette.

For noen år siden hadde vi lange ventetider for enkle, men allikevel plager som var ille nok til å være sykmeldt. Og da var det ingen begrensning på sykmeldingstiden. Og dette kostet samfunnet dyrt.

Så kom en endring; etter å ha gått sykmeldt 12 måneder - med full lønn - måtte man over på arbeidsavklaringspenger som da vel er 65% (tror jeg) av full lønn. Og etter hvert ble de som var arbeidsledige overført til arbeidsavklaringspenger.

Mitt inntrykk var da at staten sparte penger og en del ledige kunne legges inn i en annen og ny statistikk - utenom ledighetsstatistikkene.

1
erdetslik Dette var vel en endring som kom under de RG - når det var lange køer / ventelister for å få helsebehandling - og det er neppe noen politikere som blir lurt av dette. For noen år s...

Erdetslik : app krever at vedkommende står som arbeidssøker. Og da er vedkommende formelt uten arbeid. Skulle vel havnet i ledighetsstatistikken da som blir nesten dobbelt så høy og det Norge måler seg mot vs utlandet ?

det altså tydeligvis ikke slik at ledigheten er så lav i Norge som fremstillt.

1

Så lenge AAP som oftest innvilges i forlengelsen av sykepenger, kan man vel i teorien også regne sykmeldte som arbeidsledige. Ellers har meldekortet en litt annen funksjon i AAP. Sammenlignet med meldekort ved dagpenger. Som NAV skriver: "For å få utbetalt AAP må du sende meldekort hver 14. dag. NAV bruker meldekortet til å følge deg opp, og til å beregne utbetalingen".

1
erdetslik Dette var vel en endring som kom under de RG - når det var lange køer / ventelister for å få helsebehandling - og det er neppe noen politikere som blir lurt av dette. For noen år s...

Erdetslik : noe synes hvertfall og bare være systemkrav om på nytt.

kjent tilfelle : avklart rundt årtusenskiftet at omskolering ikke var mulig og at nødvendige arbeidstidsordninger ikke er lovlig som del av fast opplegg og derfor veldig få kan tilby.

avklart 2011 : de samme forhold og at alle medisinsk behandling er utprøvd. Legger vil ha redusert arbeidstid til 50 %.

avklart fra samme tidsrom : vedkommende nekter da redusert arbeid ikke vil betale utgifter og nytt tilrettelagt arbeid ikke vil kunne fåes andre steder.

50 % arbeidstid oppnåes med full jobb og stendig opparbeiding av ny sykepengerett til leger ikke lenger vil fornye helsetilatelse for yrket.

navsystemet krever samme medisinske dokumentasjon og samme spesialisrunde i helsevesnet igjen i 2016. Det som allerede er kjent og avklart om på nytt !

ganske så sikkert avklart : vedkommende får aldri jobb igjen.

da bør vel ikke arbeidsledighet bortgjemmes i andre statistikker ?

tror mye av dette med forskjellige statistikker handler om at samfunnet ikke vil være ærlig med seg selv. Men forsøke en slags kamuflasje på arbeidsledighet.

hvertfall bør både arbeidsledighet og avklaring regnes som en statistikk over arbeidssøkere og dermed arbeidsledige.

1
politikk Erdetslik : noe synes hvertfall og bare være systemkrav om på nytt. kjent tilfelle : avklart rundt årtusenskiftet at omskolering ikke var mulig og at nødvendige arbeidstidsordninge...

da bør vel ikke arbeidsledighet bortgjemmes i andre statistikker ? tror mye av dette med forskjellige statistikker handler om at samfunnet ikke vil være ærlig med seg selv. Men forsøke en slags kamuflasje på arbeidsledighet. hvertfall bør både arbeidsledighet og avklaring regnes som en statistikk over arbeidssøkere og dermed arbeidsledige

Når dette ble innført var det nok dessverre et forsøk på lure folk til å tro at situasjonen var bedre enn den egentlig var. Og å lure folk til å tro daværende regjering gjorde en bedre jibb enn de vitterlig gjorde.

Og samtidig spare penger.

1
erdetslik Jeg tror det er slik at politikerne vet dette - folket blir lurt.

Erdetslik : kansje ett godt svar...for folk tror nok på politikere som snakker om mye lavere ledighet Norge enn andre steder. Dette brukes nok blant annet for og skryte av egen politikk og dugelighet. Samt hvor " uhorvelig " godt det er og bo i Norge.

merkelig nok vil mange politikere løse dette med og hente inn flere innvandrere til jobber som ikke finnes.

1
politikk Erdetslik : app krever at vedkommende står som arbeidssøker. Og da er vedkommende formelt uten arbeid. Skulle vel havnet i ledighetsstatistikken da som blir nesten dobbelt så høy o...

AAP ble innført som en reduksjon av sykepengeutbetaling etter 12 måneders sykemeldingsperiode. Som det ble uttalt i sin tid at langtidssykmeldte hadde mindre behov for penger til utgifter i forbindelse med arbeid og annet fordi man var syk. Praksis viste at også ledige ble overført til AAP når de ikke hadde fått jobb innen perioden for ledighetstrygd.

Det var mye diskusjon rundt dette når det ble innført.

Som du sier; det er nok langt flere ledige enn tallene viser, men det passer nok dårlig i "den norske modellen" . . . . . . . .

1
politikk Erdetslik : kansje ett godt svar...for folk tror nok på politikere som snakker om mye lavere ledighet Norge enn andre steder. Dette brukes nok blant annet for og skryte av egen pol...

Dette brukes nok blant annet for og skryte av egen politikk og dugelighet. Samt hvor " uhorvelig " godt det er og bo i Norge. merkelig nok vil mange politikere løse dette med og hente inn flere innvandrere til jobber som ikke finnes.

Ja, slik "henger" politikken sammen . . . . . . .

1
erdetslik AAP ble innført som en reduksjon av sykepengeutbetaling etter 12 måneders sykemeldingsperiode. Som det ble uttalt i sin tid at langtidssykmeldte hadde mindre behov for penger til u...

Erdetslik : enten med eller uten arbeid må folk flytte på seg når ikke inntekter lenger betjener utgifter. Det kan være enten slutt på overtid, en av flere jobber eller økte renter.

om noen blir oppsagt eller må si opp fordi de må flytte betyr bare at de er arbeidsledige på nytt sted og i samme statistikk.

men det er vel også slik at aap har tidsfrister for mottakingstid slik som ledighetstrygd. Når dette er opphørt vil heller ikke folk ha krav på sosialtrygd hvis de har formue på papiret eller i bolig.

slik var det hvertfall...og er det slik fremdeles så har vel ikke Norge så mye bedre sosialsystem enn andre land ?

1

Det er ca. 200000 ledige her i landet nå. Nesten 8 % av arbeidsstokken.

Sjekk 21-nyhetene på TV2.

1

Ja, et er veldig mange som ønsker jobb, men som ikke får jobb. Desto mindre grunn til å stigmatisere denne gruppen.

APP er jo ellers en høyere ytelse en ledighetstrygd, så det er jo for så vidt bra for dem.

Statsråd Hauglie svarer selvsagt "bla bla" for hun kan jo ikke skaffe jobb til folk.

1

Pussig nok blir vi fortalt til det kjedsommelige at dette landet er avhengig av innvandring for å få utført arbeidsoppgaver og at den økonomiske situasjonen i landet her ville vært håpløst uten titusenvis av med arbeidstagere fra polen og baltikum. Stoltenberg gikk vel så langt i sin periode som å hevde at uten alle polakkene så ville renta i norge vært en helt annen. Da den store flyktningenbølgen fra midtøsten kom i 2014/15, så var det jo flere politikere her i landet som ga inntrykket av at her var det flusst av jobber så det var bare å komme. Dette var rett og slett bra for norsk økonomi. Norges kanskje mest innvandringsliberale politikker, Schei Grande, gikk så langt som å si at det bare var å sette disse i arbeid.

2
Morra-DI-2 [sitat…] I tillegg kan man beholde den lenger, og er sånn sett å foretrekke. Det er antallet ledige som er skremmende.

Det har vel blitt en sovepute. Det er nok noe politisk også i dette. I tider da man har råd til det går jo dette fint, og politikerne kan smykke seg med lave ledighetstall. Tydeligvis er det veldig mange på APP som er jobbsøkende, f.eks. han som hadde hatt overvektsoperasjon. Merkelig å gå "syk" i to år etter dette, man skulle jo da kunne klare å komme i jobb. At ledige som ikke får jobb etter to år får APP er også meningsløst, men det store problemet her er jo at sosialen er alternativet, og da finner (heldigvis) de aller fleste en eller annen skavank som gjør at de ikke må gå fra hus og hjem og får livet helt ødelagt.

1
kansas00 Pussig nok blir vi fortalt til det kjedsommelige at dette landet er avhengig av innvandring for å få utført arbeidsoppgaver og at den økonomiske situasjonen i landet her ville vært...

Pussig nok blir vi fortalt til det kjedsommelige at dette landet er avhengig av innvandring for å få utført arbeidsoppgaver og at den økonomiske situasjonen i landet her ville vært håpløst uten titusenvis av med arbeidstagere fra polen og baltikum. Stoltenberg gikk vel så langt i sin periode som å hevde at uten alle polakkene så ville renta i norge vært en helt annen.

Ja, med den veksten vi har hatt, så har det nok vært helt nødvendig. Men vi kunne selvsagt klart oss uten denne enorme veksten de siste 20 årene. Vanskelig å regne på det, men ser man seg rundt på byggeplasser, verft, fiskemottak og bondegårder i Norge, så sier det seg selv at vi ikke kunne gjort dette selv.

Og så er jo det slik at mange av disse 7-8 prosentene som ikke får seg jobb og har diverse skavanker neppe er spesielt produktive i en eventuell jobb.

Så da er jo det et fundamentalt spørsmål hvilket samfunn vi vil ha - et mindre effektiv arbeidsliv, med plass for alle - eller det effektive arbeidslivet i dag, som i realiteten utelukker nær 10 prosent av voksne mennesker i arbeidsfør alder som faktisk ønsker jobb.

Personlig må jeg innrømme at jeg i arbeidslivet har møtt ganske mange som faktisk hadde vært nesten like produktive om de ikke hadde jobbet - og da er det billigere å ha dem på trygd. For å si det kynisk. Men da mener jeg samtidig at det moralsk sett må være slik at de som havner på trygd må ha gode (nok) økonomiske betingelser.

Totalt sett mener jeg samfunnet var bedre for 30-40 år siden da nesten alle var i jobb, og selv "tomsinger" med redusert kapasitet på flere områder faktisk fikk jobbe i kommunen eller hos snille og samvittighetsfulle arbeidsgivere. Men i den konkurranseutsatte og effektive verden vi lever i, så er det idealer som kanskje nødvendigvis må gis på båten.

2
DrSchwei [sitat…] Ja, med den veksten vi har hatt, så har det nok vært helt nødvendig. Men vi kunne selvsagt klart oss uten denne enorme veksten de siste 20 årene. Vanskelig å regne på det,...

Så da er jo det et fundamentalt spørsmål hvilket samfunn vi vil ha - et mindre effektiv arbeidsliv, med plass for alle - eller det effektive arbeidslivet i dag, som i realiteten utelukker nær 10 prosent av voksne mennesker i arbeidsfør alder som faktisk ønsker jobb.

Problemet blir jo uansett at det ikke nødvendigvis skapes flere jobber, samtidig som det blir flere mennesker i samfunnet og myndigheter som ønsker at folk skal stå i arbeid lenger. Sammenfattet sagt flere mennesker, færre jobber. Ganske mange jobber er effektivisert bort de siste 30-40 årene og ganske mange har forsvunnet til billig arbeidskraft via eøs-avtalen. Fremtiden ser stygg ut for de som ikke jobber innen yrker som er "udødelige".. type lærer, helsepersonell etc.

Myndighetene hevder at vi må leve av arbeid som krever høy kompetanse/utdannelse for der kan ikke utlendingene utkonkurere oss... men er det ikke nettopp det de allerede gjør.

Jeg tipper man på sikt går i retning av det man prøver i finland nå... Borgerlønn.

1
kansas00 Pussig nok blir vi fortalt til det kjedsommelige at dette landet er avhengig av innvandring for å få utført arbeidsoppgaver og at den økonomiske situasjonen i landet her ville vært...

Pussig nok blir vi fortalt til det kjedsommelige at dette landet er avhengig av innvandring for å få utført arbeidsoppgaver og at den økonomiske situasjonen i landet her ville vært håpløst uten titusenvis av med arbeidstagere fra polen og baltikum.

Da må det være positivt at polakker og litauere nå reiser hjem igjen pga et dårlig arbeidsmarked i Norge. Fra og med 3.kvartal 2016 har vi nettoutvandring til disse landene. Innenfor Europa er det stort sett bare fra det sørøstlige hjørnet vi fremdeles har litt nettoinnvandring (Serbia, Romania, Bulgaria, Ukraina m.v.).

1

Lignende innlegg

Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Mye å lære for mange . . . . .

Kan dette være med å øke temperaturen i havet, og ikke minst Co2 innholdet i havet ? Kanskje (ukjent) naturfenomen (/ -katastrofer som dette er mye av årsaken til klimaendringene vi ser . . . . . . K...
Bilde

Et nytt felt med skorsteiner på havets bunn er oppdaget i Stillehavet

Thibaut Barreyre ved Universitetet i Bergen deltok i en ekspedisjon for å forske på vulkanutbrudd, da han og teamet oppdaget de svarte skorsteinene.


Bilde www.msn.com
1
57 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Nytt forslag om strøm . . . . .

Etter mange idiotiske uttalelser om strøm og priser har jeg et nytt forslag . . . . Øystein Olsen (tidligere sjef for Norges Bank) sier: "Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi" - j...
Bilde

Øystein Olsen mener tiden for lave strømpriser er forbi

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen mener vi bare kan glemme å få billigere strømpriser i fremtiden.


Bilde www.msn.com
2
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Den enes brød . . . .

I et uttrykk heter det; Den enes død er andres brød. Med de høye strømregningene vi vil få til vinteren, vil dette kanskje bli en bitter "pille" a svelge for noen strømsjefer. Får vi en vinter tempera...
1
2 svar
Politikk - Norsk MorganBlueKane Siste svar

Helt enig med Ap og Sp

Den forrige Regjeringen gikk jo på et «knusende nederlag» og ble instruert av Stortinget til å opprettholde fødetilbudet i AP bastionen Kristiansund til nytt sentralsykehus for regionen står klart. St...
Bilde

Ledelsen ved Sykehuset Nordmøre og Romsdal trekker seg: – Det totale kaos

Tre ledere for sykehusene i Molde og Kristiansund trekker seg på dagen grunnet bemanningsproblemene på fødeavdelingen i Kristiansund.


Bilde www.vg.no
1
3 svar
Aktuelt frode57 Siste svar

Anledning gjør tyv

Over 10 % stigning på mat og drikke. Tydelig at bønder har sittet og bekomme seg rikdommer. Nå er det bare å glede seg til følgene. Når 38000 bønder er viktigst.
1
2 svar
Politikk - Norsk erdetslik Siste svar

Er Støre edru . . . .

Nå lurer jeg virkelig på hvor ofte Støre fyller opp med spritflasker på benken . . . . . . og om han er edru når han uttaler seg . . . . . .. . Han ser jo ikke edru ut på bildet :) Når han sier: "At d...
Bilde

Bedrifter frykter å gå konkurs etter høye strømpriser: – Det skal vi leve med

– At det går noen bedrifter konkurs i en økonomi som går bra, det skal vi leve med, sier statsministeren.


Bilde www.nettavisen.no
1
4 svar
Laster...