En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

DET GODE LIV LEVES I BYEN . BLANT ANDRE MENNESKER I SELSKAP . KULTURTILBUD SOM BETALES FOR . IKKE I ISOLASJON UTE I BYGDENE. MAT ER VIKTIGST FOR MENNESKE OG SKAL VÆRE BILLIG!

IKKE LA BØNDER FÅ MAKT IGJEN!!

Dett er en tradisjonell konflikt, hvor byene ikke er villig til å se samfunnet under ett og behovet for å ha ett landbruk og utvikling i andre områder enn i byene.

Papirflyttere har en inntekt som gjør at mange folk som kunne tenke seg å drive med landbruk, heller velger godt betalte jobber i byene, med en problemfri hverdag.

For bønder og fiskere kommer alle disse adminstrative utgifter på toppen og utgjør store ekstrautgifter for de i primærnæringer, som ikke får kompensasjon for ekstrautgifter til ulike driftsmidler.

Norsk landbruk er meget effektivt og produserer billig, men ulike ledd og markedets betalingsvilje er med å skape høye priser. Importert kjøtt selges ikke for en billig penge, men legges opp til en pris rett under den for norske produkter.

Mye av kulturlivet i Oslo, betales av alle i landet, men kan bare brukes av en liten andel i det daglige.

Så er byliv vs ett liv på landet like mye snakk om valg og hva men prioriterer.

Her er hovedproblemet at sentrale myndigheter og politiske partier, driver å detaljestyrer distriktene og pålegger de regler, som gjør bygda mindre fri.

Dårlig samferdselspolitikk, som begrenser turisme, regulering av kjøring i utmark, for å nevne noe.

2
axce [sitat…] Hei ventil. Du forsvant visst, håper at det ikke har tilstøtt deg noe. Virker som om du har levert ca. 203000 liter melk som du har mottatt ca. 269000 kr i moms for. Det k...

Hei axce.

Alt står bra til med meg, eller takk for tanken om min helse.

Ser at jeg burde skrevet at dette var et innlegg fra »Nationen» som jeg bare videresendte.

Følger du «linken» så vil du se du at innlegget er skrevet av en «litt koselig bonde» fra Åfjord som følte trang til å nyansere litt i debatten» om hvor fælt det er å være bonde i dag.

Jeg mente dette innlegget var morsomt, da det stort sett er bønder som klager som slipper til i media.

1

DET GODE LIV LEVES I BYEN .

Det har vel vi som har prøvd begge deler forstått ikke stemmer. Livet handler om mer enn kino, kafé og annet overfladisk fjas. En annen ting er at ting går så durabelig tregt i byen der en må belage seg på å bruke en stor andel av tiden i kø eller veksle mellom trikk, buss og annet for å komme seg fra A til B. Store deler av dagen går jo bare bort i dill og fjas. Legg så til at alt koster og man knapt nok kan gjøre noe i byen hvor man ikke må finne frem penger.

Når byer stort sett ikke blir videre pene å se på heller og blir ofte gråe og triste ved siden av å tillby dårlig luft, så er det ikke så mye å trakte etter.

2
JonIB [sitat…] Nja... i Norge er det slik at for de aller fleste produkter som leveres fra landbruket har vi enten en målpris eller en referansepris som er fastsatt for hele året. Det ka...

Dvs at f.eks Tine er pålagt å ta mot melk fra alle som ønsker å levere, uansett om Tine har mulighet til å selge melka.

Tine er pålagt å motta mengder i henhold til avtalte kvoter. Det er ikke slik at hvem som helst kan starte produksjon på eget initiativ og forlange å få levere.

1

Vi har jo verdens nest høyeste matpris. Flåeri av en annen verden.

Bonden får ikke store biten av det du betaler i butikken. Matvareprisene vil nok falle i takt med norske lønninger etterhvert som vi blir tvunget til å tilpasse oss globaliserte gjennomsnittslønninger for å kunne konkurrere.

1
ventil [sitat…] Her har du en «litt koselig bonde» Ikke så ille å være bonde, likevel Jeg tenkte jeg skulle bruke en kveld på å skrive et innlegg om hvor fælt det er å være bonde. Bønder...

Skjønt, i mars kommer jo momsen. Da får vi tilbake 25 prosent av alt det vi har handlet for året før, så jeg må vel innrømme for meg selv at mars egentlig kan være en levelig måned det også.

Hei ventil. Du forsvant visst, håper at det ikke har tilstøtt deg noe.

Virker som om du har levert ca. 203000 liter melk som du har mottatt ca. 269000 kr i moms for.

Det kom ikke fram i regnestykket ditt hvor det har blitt av disse pengene ved momsoppgjøret.

Kan det være så enkelt som at dem som bruker bonden som hoggestabbe rett og slett kan trylle bort slike beløp?

1
Speciale [sitat…] Virkelig. Er det bøndene som setter i gang det? Det har virkelig gått meg hus forbi. De fleste bønder jeg kjenner bryr seg lite om det kastes mat. Det sier seg også selv,...

Jo større etterspørsel, jo bedre priser.

Nja... i Norge er det slik at for de aller fleste produkter som leveres fra landbruket har vi enten en målpris eller en referansepris som er fastsatt for hele året. Det kan være noen variasjoner, men i snitt for hele avtaleåret skal man ende opp ca på den fastsatte prisen. I tillegg kan det være variasjoner i sesongtillegg/trekk og omsetningsavgift.

Men for bonden har det stort sett veldig lite å si hvor stor etterspørsel man har. I tillegg har prisregulator mottaksplikt. Dvs at f.eks Tine er pålagt å ta mot melk fra alle som ønsker å levere, uansett om Tine har mulighet til å selge melka. Og i tillegg har Tine leveringsplikt til andre aktører i meieribransjen, DVs at hvis Synnøve Finden sier de skal ha 10.000L melk, så får de kjøpe dette til Tine Råvare sin kostpris.

1
Jobs [sitat…] Ja det er nok et smart trekk i disse tider,og bygge ned landbruket nå som så mange trusler som krig, klimaendringer, som skaper flom og tørke mange steder er som og skyte...

Enig i det du skriver, vi må heller slå ring om kortreiste hjemmelagede produkter laget ute i distriktene.

Vi ser konturene av proteksjonisme bølgen både i England og USA for tiden hvor det snakkes om å lage flere innenlands arbeidsplasser og legge ekstra avgifter på importvarer. Dette er også bra for miljøet med kortreiste produkter.

1

Hvert år setter bønder igang agitasjon om at det kastes for mye mat her til lands.

Virkelig. Er det bøndene som setter i gang det? Det har virkelig gått meg hus forbi. De fleste bønder jeg kjenner bryr seg lite om det kastes mat. Det sier seg også selv, ettersom jo mer det kastes, jo større etterspørsel. Jo større etterspørsel, jo bedre priser. Så bøndene tjener faktisk på at det blir kastet mat, og de av bøndene som bryr seg, gjør det av yrkesstolthet, fremfor å redde verden.

Derimot kan vi se mange av de med "redd verden"-tanker, f.eks "Fremtiden i våre hender", som kaster seg på bølgen med matkasting.

1
ventil [sitat…] Her har du en «litt koselig bonde» Ikke så ille å være bonde, likevel Jeg tenkte jeg skulle bruke en kveld på å skrive et innlegg om hvor fælt det er å være bonde. Bønder...

Skjønt, i mars kommer jo momsen. Da får vi tilbake 25 prosent av alt det vi har handlet for året før, så jeg må vel innrømme for meg selv at mars egentlig kan være en levelig måned det også.

Hvis en næringsdrivende får igjen på momsen jevnlig, bør det ringe en bjelle... Momsregnskapet er jo inngående mva minus betalt mva, og har man handlet for mer enn man har solgt, får man igjen.

Det betyr for så vidt også at drifta går i minus...

1
ventil [sitat…] Her har du en «litt koselig bonde» Ikke så ille å være bonde, likevel Jeg tenkte jeg skulle bruke en kveld på å skrive et innlegg om hvor fælt det er å være bonde. Bønder...

Skjønt, i mars kommer jo momsen. Da får vi tilbake 25 prosent av alt det vi har handlet for året før, så jeg må vel innrømme for meg selv at mars egentlig kan være en levelig måned det også.

Hva gjør du med momsen du har fått for solgte varer?

1
Jobs [sitat…] Ja det er nok et smart trekk i disse tider,og bygge ned landbruket nå som så mange trusler som krig, klimaendringer, som skaper flom og tørke mange steder er som og skyte...

Ja det er nok et smart trekk i disse tider,og bygge ned landbruket nå som så mange trusler som krig, klimaendringer, som skaper flom og tørke mange steder er som og skyte seg selv i foten.

Enig i det. Avskaff all støtte, fjern disse tullingene som surrer rundt og graver i jorda på statens regning og flytt bøndene til byen. Alle sammen.

Mat kan vi kjøpe i utlandet.

Det vil bli en velsignelse å få avskaffet yrket bønder, slik at vi endelig skal få en folkefiende mindre og bli ett samlet og sterkt folk som setter NORGE FØRST!!!

1
frode57 De er ikke ekstra produktive. Vi kunne importert maten langt billigere fra utlandet som vi eksporterer fisken vår til . Det er en skandale at bønder har fått herje med folk flest s...

De er ikke ekstra produktive. Vi kunne importert maten langt billigere fra utlandet som vi eksporterer fisken vår til . Det er en skandale at bønder har fått herje med folk flest slik som de har gjort siden de fikk makt til å gjøre det gjennom arealdemokratiet vi har hatt.

Ja det er nok et smart trekk i disse tider,og bygge ned landbruket nå som så mange trusler som krig, klimaendringer, som skaper flom og tørke mange steder er som og skyte seg selv i foten.

Vi burde styrke landbruket ikke bygge det ned.

2
ulefos [sitat…] hvorfor er det en skandale at folk er ekstra produktive?

De er ikke ekstra produktive. Vi kunne importert maten langt billigere fra utlandet som vi eksporterer fisken vår til . Det er en skandale at bønder har fått herje med folk flest slik som de har gjort siden de fikk makt til å gjøre det gjennom arealdemokratiet vi har hatt.

Nå der det tid for skifte. Satse på det som skaper virkelige verdier og ikke er avhengig av store subsidier og høye priser i butikken.

Men vær oppmerksom på at jeg mener også at NORGESGRUPPEN SKAL DELES OPP , fordi de har fått en for dominerende markedsmakt. Jeg ser det samme innenfor KJØPESENTERKONSEPTET.

Det er naturlig at det skjer innenfor kapitalismen men det "plikter" staten å gjøre noe med for det undergraver handelen og balansen i økonomien.

Vi ser jo trepartsamarbeide i Norge som et gode men det har noe destruktiv over seg når alt skal være en dans rundt gullgåsa som aldri blir tom. Det er faktisk i politikernes lodd å stoppe griske bondetopper og eiendomsmagnater.

Vi ser det er hva som skjer i USA også. De rikeste må flytte hjem til USA. Amerikanerne har gått lei fromme ønsker og får en riking til å "go for america, make america great again" . Det er billig mat i USA . Det er billig olje i USA.

Så ikke i Norge. Men rikdommen er stor i Norge . For noen . Oljerelaterte inntekter har steget .

Vi har en politikerstand som ikke evner å drive samfunnsplanlegging som storhetene etter 2 verdenskrig ... Se på utbyggingen av blant andre T banen i Oslo !! Drabantbyutbyggingen der og andre steder i Norge.

Nå må folk slutte å være så servile overfor bønder. !!

1

Nortura eies av bønder og manipulerer prisene på høns. 90 kr for høns er jo latterlig mye. Nortura har også overtatt kontrollen av eggprodukjonene her til lands. Konkuransetilsynet er jo ett makkverk av et tilsyn. Men så drar folk i strie strømmer til Sverige for å kjøpe mat. Men ikke meg for jeg bor i Storbyen og har hverken råd eller vilje til å prioritere bil . Det ville knust økonomien min. For det er dyrt å bo i Storbyen. Hvorfor er det så billige boliger i bygdene om det er så fint å bo der? Jeg skal gi et pekepinn i så måte. Kan ikke betale så mye for hus når bilregningen til storbyene skal beregnes inn. I de verste distriktene må man regne med å ha 2 biler.

Men se på Tine som også er bonde eid og deres mafiavirksomhet. Får lov til å markedsregulere melk- markedet her til lands. Det kan bare skje ved politisk kjeltringsstreker og mangel på kunnskap om skaden Tine og Nortura gjør for folk flest her til lands.

1
Laster...