En æra er dessverre over. 2. desember stenger VGD.no. Mer info.

DET GODE LIV LEVES I BYEN . BLANT ANDRE MENNESKER I SELSKAP . KULTURTILBUD SOM BETALES FOR . IKKE I ISOLASJON UTE I BYGDENE. MAT ER VIKTIGST FOR MENNESKE OG SKAL VÆRE BILLIG!

IKKE LA BØNDER FÅ MAKT IGJEN!!

Dett er en tradisjonell konflikt, hvor byene ikke er villig til å se samfunnet under ett og behovet for å ha ett landbruk og utvikling i andre områder enn i byene.

Papirflyttere har en inntekt som gjør at mange folk som kunne tenke seg å drive med landbruk, heller velger godt betalte jobber i byene, med en problemfri hverdag.

For bønder og fiskere kommer alle disse adminstrative utgifter på toppen og utgjør store ekstrautgifter for de i primærnæringer, som ikke får kompensasjon for ekstrautgifter til ulike driftsmidler.

Norsk landbruk er meget effektivt og produserer billig, men ulike ledd og markedets betalingsvilje er med å skape høye priser. Importert kjøtt selges ikke for en billig penge, men legges opp til en pris rett under den for norske produkter.

Mye av kulturlivet i Oslo, betales av alle i landet, men kan bare brukes av en liten andel i det daglige.

Så er byliv vs ett liv på landet like mye snakk om valg og hva men prioriterer.

Her er hovedproblemet at sentrale myndigheter og politiske partier, driver å detaljestyrer distriktene og pålegger de regler, som gjør bygda mindre fri.

Dårlig samferdselspolitikk, som begrenser turisme, regulering av kjøring i utmark, for å nevne noe.

2
Laster...