Hvor mange kan det være utenom og evt. innfor forsvaret som mener at her er det mye å lære?

For praktisk erfaring i hvordan beskytte seg mot folk som tror de kommer til paradis ved å angripe folk med brødkniv, eller ved å overkjøre folk med lastebil, er trolig Israel ikke dummeste plassen.

1
Chubby Rart at de samme marxistene nå hater Israel og støtter terroraksjonene som Palestinerne begår mot israelske sivile da.

Stort sett så så er det ikke de samme marxsistene eller Israelerene som var med den gangen som er med nå.

Så er venstresiden i verden solidariske, med sine brødere i Israel og Palestina.

Så er det viktig også for land som Norge, med liten befolkning at folkrettslige elemnet blir akseptert. Slik at ikke militær styrke, skal kunne opprettholde en okkupasjon, som medfører at sivile mister sin rett til eiendom og område.

IDF rekruttere vanlige soldater stadige oftere blant religøse grupper, mens sekulære helst forøker få seg tjeneste innenfor tekniske områder og logstikk.

Så selv ikke IDF er det samme nå, som når det bestod av blant annet fascister som hadde kriget mot britene også under krigen. Lethi og Stern.

1
Chubby Norge var i krig og var okkupert, Israel er ikke i krig, men blir angrepet av terrorister som befinner seg i et annet land og skyter raketter mot sivile. Litt forskjell på det skjø...

Til Chubby.

sitat.

Norge var i krig og var okkupert, Israel er ikke i krig, men blir angrepet av terrorister som befinner seg i et annet land og skyter raketter mot sivile. Litt forskjell på det skjønner du :-)))

Sitat slutt.

Det er vel du som har problem med å se forskjeller og fakta.

Israel er en okkupant på Vestbredden og på Golan. Så her utgjør de den samme rolle militært som tyskerne i Norge.

Dessuten var ikke i Norge i krig med tyskerne, ettersom man kapitulerte i juni 1940.

1
Torotto Stort sett så så er det ikke de samme marxsistene eller Israelerene som var med den gangen som er med nå. Så er venstresiden i verden solidariske, med sine brødere i Israel og Pale...

Nei, idag er sosialistene alltid på Palestinernes side og alltid imot Israel, selv når Israel er den som blir angrepet og Palestina er de som lar terrorister holde på å drepe sivile. Samtidig hyler og skriker de om hvor fælt det er at Israel tar igjen, hehe :-)))

1
Torotto Til Chubby. sitat. Norge var i krig og var okkupert, Israel er ikke i krig, men blir angrepet av terrorister som befinner seg i et annet land og skyter raketter mot sivile. Litt fo...

Israel er en okkupant på Vestbredden og på Golan. Så her utgjør de den samme rolle militært som tyskerne i Norge.

Dessuten var ikke i Norge i krig med tyskerne, ettersom man kapitulerte i juni 1940.

<a name="_MailOriginal"></a>Snakk om snu historie og fakta fullstendig på hue..

Man må være passe forvirret for å sidestille okkupasjonen av Norge med Israels okkupasjon.

Norge ble uprovosert angrepet og okkupert. Israelsk okkupasjon er en direkte følge av angrep fra, og i krig med naboland, og okkupasjonen i seg selv er lovlig.

Nei, Norge kapitulerte IKKE i 1940. Det var den militære ledelse som på instruks kapitulerte med de norske styrkene i Norge Det ble i den nedskrevne instruks, og overfor tyskerne poengtert at Regjeringen med sjøstridskrefter og flyvåpen forlot landet og at Norge fortsatt var i krig med Tyskland.

Dette ble formelt vedtatt i statsråd 5. juni 1940. Det samme ble proklamert for befolkning og kringkastet den 9.juni. Det ble poengtert at kampen skulle fortsette.

Tøvet ditt er det bare NS som tidligere har forsøkt seg på - i rettsoppgjøret. Ren historieforfalskning, igjen ....

2

Siden det nå er gjort en rekke forsøk på å avspore fra tema ved å trekke inn helt irrelevante saker som løgnene om at: - Israel ble gitt til jødene / opprettet av FN - Vestbredden er ikke okkupert - Israel er ikke i krig ... - bruk av antisemittanklager (når vettuge argumenter mangler..)

Siden det er kun en til nå som har kommet med et svar på hva norske krigskolekadetter evt. måtte ha å lære av å dra på studietur til Israel og de områdene Israel okkuperer, så får jeg stille spørsmålet på nytt: Hva er det vi har å lære av Israel? Er det relevant - eller i det hele tatt riktig å sende fremtidige norske offiserer på studietur til en brutal okkupasjaonsmakt for å lære hvordan en gjennom en overlegen militærmakt på en særdeles brutal måte okkuperer og undertrykker flere millioner palestinere? Jeg mener det er både uetisk og irrelevant.

Lurer på hvordan det ville blitt reagert i Sverige om svenskene for 75 år siden hadde sendt sine krigsskolekadetter på studietur til Norge for å lære om hvordan man bedriver kollektiv avstraffelse av sivile - slik som nedbrenningen av Telavåg?

1

..en hel drøss som ønsker en gratistur til israel,tenker jeg. Som i kommuner som er på "innkjøpstur"...kallt gratis ferietur,og ender opp med å kjøpe/lære noe, som ikke fungerer. Sprøyt fra ende til annen.

1
_roffe_ Hvordan "ble" Israel til i første omgang?

De historiske fakte er veldig klare.

Frem til første verdenskrig var området en del av det Tyrkiske Ottomanske riket. Du kan se kart her:

KART

I første verdenskrig var Tyrkia på "feil side" i krigen og områden ei Midtøsten ble tatt over av Frankrike og England.

Etter andre verdenskrig ble det besluttet at området skulle gjøres om til nasjonlstater. Det Franske prtektorat ble da gjort om til Syria og Libanon.

Det Engelske protektorat ble gjort om til ett stort arabisk land Transjordan (Jordan) og et område som jødene skulle få. Dette ble ikke godtatt av de arabiske land og endte derfor i FN som vedtok 14. mai 1948 at et område like stort som Hedemark fylke skulle bli til Israel.

Dagen etter ble Israel angrepet av Egypt, Syria, Jordan og Irak.

Denne krigen vant Israel og okkupperte da Vestbredden fra Jordan og Gaza/Sinai fra Egypt. (Sinai ble gitt tilbake da Egypt og Israel tegnet en fredsavtale i 1973. Fredsavtalen førte til raseri blant islamister og den Egyptiske president ble da myrdet av forløperen til Alqaida.)

Det be avtalt at Gaza og Vestbredden skulle blie en fremtidig Palestinsk stat

Siden har diskusjonen gått på at Israel ikke har oppfylt lovnaden om en Palestinsk stat, mens Israel på sin side hevder at dette skyldes at de da ikke kan forsvare sine egne grenser så lenge Palestinerne ikke anerkjenner staten Israel.

2
Yazzy Hva vet du egentlig om den israelske hær? Den er en av verdens beste, godt utdannede våpenteknisk, har trening i å operere i tunge stressende situasjoner, solid støtte fra Mossad....

Hva vet du egentlig om den israelske hær? Den er en av verdens beste, godt utdannede våpenteknisk, har trening i å operere i tunge stressende situasjoner, solid støtte fra Mossad.

Har du tjenestegjort i Israel yazzy og ifall, når&med - hva?

1

Jeg ser at det fra enkelte politikere her i landet er noen som mener norske krigsskole-kadetter kunne ha mye å lære av den Israelske hæren

Neimen huff, hva er dette slags forvirrede politikere som mener noe sånt? Norge og Israel har ingenting til felles. Israel er omringet av fiender og stater som har som høyeste mål å utslette landet, Norge har kun venner. Israel har lukkede grenser, Norge har åpne.

Krigsskole? Er ikke den nedlagt for lenge siden? Disse forvirrede politikerne fikk ikke engang med seg kongens nyttårstale. " Vi bør bekjempe det onde med det gode" ble det sagt. Israel gjør ikke det, tvert i mot. Nei, disse krigsskolekadettene har ingenting i Israel å gjøre. Send dem til Frelsesarmeen der de kan lære å snu det andre kinnet til.

2
thulium De historiske fakte er veldig klare. Frem til første verdenskrig var området en del av det Tyrkiske Ottomanske riket. Du kan se kart her: KART I første verdenskrig var Tyrkia på "f...

De historiske fakte er veldig klare.

Frem til første verdenskrig var området en del av det Tyrkiske Ottomanske riket. Du kan se kart her:

Dersom du ønsker å diskutere Israel og Palestinas historie - kan du fortsette historie-forelesingene dine på det forumet som egner seg best til det - og hvor det er tema så og si daglig - nemlig på Midtøsten-forumet. Her prøvde jeg å legge opp til en debatt om norske politikeres syn på en bestemt sak - men som vanlig sporer debatten selvsagt fullstendig av etter få innegg - over på Israel-Palestinakonflikten.

Selv om den selvsagt ligger i bunnen - så er det ikke nødvendig å repetere alt dette vi har diskutert tusen ganger før - om Nakba, FNs delingsvedtak, Vestbredden sin status, ....etc. Prøv nå heller å konsentrer dere om hva det er evt. den israelske militærmakten har å lære norske fremtidige militære ledere om, på bakgrunn av de erfaringene og det vi ser i dag er IDFs hovedgjøremål.

1
aicat Siden det nå er gjort en rekke forsøk på å avspore fra tema ved å trekke inn helt irrelevante saker som løgnene om at: - Israel ble gitt til jødene / opprettet av FN - Vestbredden...

Siden det er kun en til nå som har kommet med et svar på hva norske krigskolekadetter evt. måtte ha å lære av å dra på studietur til Israel og de områdene Israel okkuperer,

Her er ihvertfall en masteroppgave som tar opp IDF og Israel. Den beskriber også den interne uenighet som finnes i befolkningen.

Det er vel ingen tvil om at dagens politiske ledelse ønsker å trekke vestlige land inn i en religionskrig, slik at Israel bedre kan klare seg i en situasjon hvor krigen trekker ut tid.

2
Torotto [sitat…] Her er ihvertfall en masteroppgave som tar opp IDF og Israel. Den beskriber også den interne uenighet som finnes i befolkningen. Det er vel ingen tvil om at dagens politis...
1

Jeg ser at det fra enkelte politikere her i landet er noen som mener norske krigsskole-kadetter kunne ha mye å lære av den Israelske hæren - og at en studietur til Israel kunne være en god lærdom.

Hvor er det du har sett slike ytringer, og hvem er disse politikerne? Har søkt en del på google men får ikke opp annet enn ditt innlegg. Det virker som drivkraften bak dette er en helt uvanlig (for ikke å si unormal) sterk antipati mor Israel. Har et inntrykk av at dette ikke passer her på "politikk- norsk".

3
thulium De historiske fakte er veldig klare. Frem til første verdenskrig var området en del av det Tyrkiske Ottomanske riket. Du kan se kart her: KART I første verdenskrig var Tyrkia på "f...

Siden har diskusjonen gått på at Israel ikke har oppfylt lovnaden om en Palestinsk stat, mens Israel på sin side hevder at dette skyldes at de da ikke kan forsvare sine egne grenser så lenge Palestinerne ikke anerkjenner staten Israel.

Israel har aldri lovt å anerkjenne, og kommer nok aldri av fri vilje til å anerkjenne en suveren palestinsk stat. Men det gjør 70 prosent av FNs medlemsland + Vatikanstaten. Norge er dessverre ikke blant disse landene.

1

Jeg lurer på hva vi her i landet egentlig har å lære

At du lurer på det forstår jeg, en mer trangsynt debattant skal du lete vgd rundt for å finne.

1
Yazzy Hvor i alle dager leser du det?

De eksemplene jeg nevnte i mitt andre innlegg i denne tråden i går (29.01.17 14:10) - er eksempler på klare brudd på både Genèvekonvensjonene og menneskerettighetene. Når et lands regulære hær begår slike klare brudd på IHR - kalle det for statsautorisert terrorisme. I Israel er f.eks. praksisen med kollektiv avstraffelse av sivile til og mned satt inn i lovs form. Det er stort sett rogue states som driver med denslags - ikke land som kaller seg siviliserte demokratier.

1
Laster...